Forskere

Som forsker kan du naturligvis benytte alle bibliotekets tilbud. Derudover tilbyder bibliotekarerne rådgivning og vidensindsamling i forbindelse med forskning og forskningsprojekter. Vi vil gerne bringe vores kendskab til ressourcerne og vores professionelle skøn i spil i forhold til din faglighed.

Vi kan bidrage med at

  • være med til at afdække forskningsfeltet – forskning og litteratur på området, hvem forsker i emnet, mv.
  • undersøge hvilke videnskabelige tidsskrifter, der er relevante for området, og hvilke du har adgang til fra højskolen
  • skaffe det hjem fra andre biblioteker, som vi ikke selv har
  • finde materiale om hvordan medierne dækker forskellige aspekter af forskningsfeltet
  • finde relevante virksomhedsoplysninger, regnskabstal og lovstof
  • finde og indsamle materiale om cases i forhold til din forskning, fx aktuelle sager, der kan være med til at belyse problemstillinger
  • vise, hvordan du nemt kan overvåge specifikke emner i internationale videnskabelige tidsskrifter

Kontakt biblioteket, hvis du skal i gang med et nyt projekt eller bare vil have et brush-up. Vi har fingeren på pulsen m.h.t. databaser, portaler og opslagsværker og deler det gerne med dig.