Helle Barth

Jeg står for den daglig biblioteksbetjening af studerende og ansatte i København

Mine opgaver er bl.a. klassiske bibliotekaropgaver som materialevalg og indkøb; registrering/vedligeholdelse af bibliotekskatalogen; ud og indlån dvs. fremskaffelse af materialer fra eksterne biblioteker; undervisning i informationssøgning og generel info om bibliotekets databaser.

Derudover er jeg tovholder på UC-Viden ift. DMJX’s skriftlige produktioner; kontaktperson mellem DMJX og Colourbox samt Find the Tune.

Helle Barth, bibliotekar i København:
hba@dmjx.dk – tlf. 77 405 026 og mobil 40 146 088