Har du brug for hjælp?

Hvis du ikke kan finde tilstrækkelig hjælp på disse sider, så kan du altid kontakte de bibliotekarer, projektledere og økonomisagkyndige, som er knyttet til Forskning og Udvikling.

Bibliotekar Lisa Kortegård (lk@dmjx.dk – mobil 40 14 60 87) kan du kontakte, hvis dit problem drejer sig om biblioteksmæssig assistance til Forskning og Udvikling. Lisa kan bl.a. hjælpe med litteratursøgninger og fremskaffelse af materialer.

Senior projektleder Steen K. Rasmussen (sr@dmjx.dk – mobil 21 72 52 36) kan du kontakte, hvis dit problem drejer sig om publikationer, aktiviteter eller UC Viden. Steen kan bl.a. hjælpe med at få oprettet publikationer med de rette skabeloner i UC Viden samt være behjælpelig med en række spørgsmål om registrering af relevante aktiviteter, samt ved overførsel af tidligere publikationer fra anden ansættelse. Desuden kan Steen besvare spørgsmål om ophavsret også i forhold til vores aftale med CopyDan.

Senior projektleder Steen K. Rasmussen (sr@dmjx.dk – mobil 21 72 52 36) kan du kontakte, hvis dit problem drejer sig om Forsknings- eller Udviklingsprojekter eller UC Viden. Steen kan bl.a. hjælpe dig med at få oprettet projekter korrekt i UC Viden samt med en række spørgsmål omkring de forskellige projektmodeller, vi opererer med på DMJX. Endelig er Steen den primære kontaktperson, når det drejer sig specifikt om udviklingsprojekter på DMJX.

Account manager Birgitte Knudsen (bk@dmjx.dk – mobil 20 41 80 35) kan du kontakte, hvis dit problem drejer sig om projektøkonomi eller mTime. Birgitte kan bl.a. hjælpe dig med at få skruet budgetter sammen eller med at få en status over økonomien i løbende projekter. Desuden er Birgitte behjælpelig med at få nye projekter registeret i mTime og i økonomisystemet Navision.