Bidrag til MediaJournal

Det faglige tidsskrift MediaJournal er DMJX’s eget udviklede af slagsen, hvor ny viden på baggrund af undersøgelser, analyser, udviklingsprojekter eller anden form for opnået viden inden for kommunikation, medier og læring kan formidles.
Forfatterne er undervisere, adjunkter, forskere, lektorer og studerende.

Kriterier for artikler i MediaJournal
De artikler som udkommer i MediaJournal handler alle om at formidle og dele ny viden. Artiklerne inddeles i fem kategorier:

  1. Artikler som præsenterer ny viden opnået gennem FoU projekter på baggrund af undersøgelser eller analyser. (Typisk adjunkt-projekter)
  2. Artikler der præsenterer ny viden på baggrund af skribentens kendskab til nye udviklingstendenser.
  3. Artikler der fungerer som en slags faktatjek eller analyse af aktuelle emner.
  4. Artikler der præsenterer resultaterne af egen ny forskning – nationalt såvel som internationalt.
  5. Artikler der præsenterer resultaterne af andres nye forskning – nationalt såvel som internationalt.

I øvrigt skal begrebet “artikler” tages med et gran salt: Podcasts, video og multimediefortællinger er mindst lige så velkomne.

Kontakt
Har du en idé eller et forslag til en artikel til MediaJournal, så tag kontakt til redaktør Steen K. Rasmussen på sr@dmjx.dk eller mobil 2172 5236