Litteratursøgning

Denne oversigt viser en række vigtige punkter, når du skal finde informationer:

Hvad er de centrale begreber i den problemstilling, du vil belyse?
– Afklar det evt med din vejleder/underviser og lav en oversigt over de ord, du vil gå videre med.

Definer søgetermer
– Find inspiration til emneord via faglitteratur, håndbøger og ordbøger.
– Udvælg emneord/keywords på både dansk og engelsk med afsæt i dine problemstillinger.
– Find både danske og engelske synonymer.

Find relevante kilder
– På bibliotekets databaseliste finder du de kilder, du har umiddelbar fuldtekstadgang til.
– Søg flere kilder i bibliotekets katalog.
Her kan du pt søge i kilderne, materialerne skaffes ved henvendelse til Lisa (liko@kb.dk). Elektroniske artikler leveres som udgangspunkt fra dag til dag, ved øvrige materialer kan der forventes længere leveringstid.

Vær obs på at der er forskel på kildernes søgesprog og søgefaciliteter.

Evaluer søgeresultatet
– Det kan være nødvendigt at tilrette og udføre nye søgninger.
– Ved informations- og litteratursøgning ifm opgaveskrivning er det ofte nødvendigt. at gentage søgninger i takt med, at du får mere viden om problemstillingerne.