Dele materiale med andre studerende

Hvad må jeg dele med andre?

Som studerende har du adgang til en række databaser og e-tidsskrifter. Du må gerne sende et direkte link til f.eks. en artikel fra et af bibliotekets e-tidsskrifter til dine medstuderende, men ikke selve artiklen.
Du må også gerne linke til lovligt materiale, der ligger offentligt tilgængeligt på internettet.

Husk altid kildeangivelse.

Husk altid at angive kilden, hvad enten du kopierer, linker, scanner eller uploader materiale til ItsLearning.
Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopier.
Du kan f.eks. lægge titelbladet eller kolofonen ved kopierne eller selv skrive oplysningerne til.

Dele materiale på sociale medier

Mange bruger de sociale medier, herunder Facebook, som platform til at dele og dermed uploade undervisningsmateriale i forbindelse med studiet. Det kan f.eks. være artikler eller lignende, som du har adgang til gennem de aftaler, der gælder for DMJX. Men det er oftest i strid med ophavsretten at dele materiale gennem Facebook. Det gælder også, selvom der er tale om en lukket gruppe. Til gengæld vil du oftest lovligt kunne dele materiale på ItsLearning, så længe du følger de regler, vi har skitseret ovenfor.