Kopi & scan til privat brug

Hvad må jeg som studerende og privatperson kopiere og scanne?

• Fra trykte værker må du fotokopiere til eget brug.
• Du må kopiere til en enkelt opgavemakker, men det er ikke tilladt at kopiere til en hel gruppe.
• Du må scanne 20 % af et værk, dog max 30 sider fra en tekst pr. halvår. Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse, men du må ikke videresende en digital kopi til nogen uden for din husstand.
• ItsLearning er et sikkert lukket netværk, og derfor må du gerne uploade en digital kopi af pensum/supplerende litteratur til dine medstuderende her.

Hvad må jeg IKKE kopiere?

• Du må ikke kopiere til mere end én medstuderende. Du må ikke dele indscannet materiale med dine medstuderende, med mindre din underviser har opfordret dig til at anvende materialet i undervisningen (f.eks. angivet supplerende pensum).
I så fald kan du dele materialet på ItsLearning, men IKKE på Facebook, Dropbox og lign. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du er underlagt de samme begrænsninger for kopiering og scanning som din underviser.
• Avisartikler må fotokopieres, printes, scannes og digitalkopieres. Vær obs på, at aftaler indgået med de enkelte udbydere skal respekteres, f.eks. gælder der andre regler for Infomedia.
• Artikler fra Infomedia må ikke lagres eller distribueres digitalt, men det er tilladt, også digitalt, at henvise til en artikel ved gengivelse af dens ID-nummer eller ved at vise indledningsformatet (de første 5-6 linjer). Udprintede artikler må uddeles til et hold studerende.
• Artikler fra betalingsdatabaser må ikke videresendes digitalt, og udprintede artikler fra betalingsdatabaser må kopieres, men ikke scannes. Dog må udprint af en artikel fra en betalingsdatabase kopieres og uddeles til et hold studerende.

Generelt er reglerne for kopiering fra betalingsdatabaser strammere end reglerne i ophavsretsloven, fordi de enkelte udbydere har ret til at stille deres egne krav.
Du kan læse meget mere om reglerne og se DMJX’ aftale med Copydan her