Har du brug for hjælp?

Hvis du ikke kan finde tilstrækkelig hjælp på disse sider, så kan du altid kontakte de bibliotekarer, projektledere og økonomisagkyndige, som er knyttet til Forskning og Udvikling.Hvis dit problem drejer sig om biblioteksmæssig assistance til Forskning og Udvikling, kan du henvende dig til bibliotekar Lisa Kortegård.
Lisa kan bl.a. hjælpe med litteratursøgninger og fremskaffelse af materialer og kan kontaktes på liko@kb.dk – mobil 91 35 64 54


Det er Steen K. Rasmussen, du kontakter, hvis dit problem drejer sig om Forsknings- eller Udviklingsprojekter. Steen kan bl.a. hjælpe dig med at få oprettet projekter korrekt i UC Viden samt med en række spørgsmål omkring de forskellige projektmodeller, vi opererer med på DMJX. Endelig er Steen den primære kontaktperson, når det drejer sig specifikt om udviklingsprojekter på DMJX.
Steen kan kontaktes på sr@dmjx.dk – mobil 21 72 52 36


Account manager Birgitte Knudsen kan du kontakte, hvis dit problem drejer sig om projektøkonomi eller mTime. Birgitte kan bl.a. hjælpe dig med at få skruet budgetter sammen eller med at få en status over økonomien i løbende projekter. Desuden er Birgitte behjælpelig med at få nye projekter registeret i mTime og i økonomisystemet Navision.
Kontakt Birgitte på bk@dmjx.dk – mobil 20 41 80 35