– Journalistik

ONLINEUNDERVISNING

Hvordan engagerer du dine studerende online? Hvordan planlægger du onlineundervisning? Hvordan får du de studerende til at arbejde sammen i et digitalt undervisningsmiljø, og hvilke teknologier skal du bruge?
Onlineundervisning handler ikke kun om at sætte strøm til undervisningen. Uanset om undervisningen udelukkende foregår online, eller digitale elementer indgår i et fysisk undervisningsmiljø, så kræver tilrettelæggelsen af undervisningen indsigt i, hvad der engagerer de studerende. Bogen guider undervisere gennem de valg, der skal træffes.
Onlineundervisning præsenterer metoder, skemaer og tjeklister til at skabe gode onlineforløb og -aktiviteter. Bogen viser, hvordan man som underviser kan sætte den studerende i centrum igennem alle undervisningsfaser – fra planlægningsfasen over gennemførelsesfasen og til evalueringsfasen.
Bogen er primært en praksisnær guide til undervisere på de videregående uddannelser og pædagogiske konsulenter. Den henvender sig dog til alle, der mangler inspiration til onlineundervisning, har behov for eller lyst til at forbedre egen praksis, eller som skal undervise online for første gang.

DEN LILLE GULE

Af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher

En kort og ligetil introduktion og guide til at skrive selvstændige opgaver på videregående uddannelser. Uanset om din opgave er en teoretisk behandling af et emne, et review af et forskningsområde eller en empirisk undersøgelse ved brug af kvantitative (fx spørgeskemaer) eller kvalitative (fx interviews) metoder, bliver du klædt på til alle de dele, opgaven skal indeholde: emnevalg, redegørelser, problemstilling, metode, analyser og diskussion.
Selvstændige akademiske opgaver (især bachelor- og specialeopgaven) er en væsentlig del af de fleste videregående uddannelser. Udfordringen i selvstændige opgaver ligger både i evnen til at demonstrere viden om teori, metode og empiri og i at skabe en systematisk sammenhæng via en begrundet problemformulering, argumenterede analyser og kritisk diskussion.
Et overblik over opgavens forskellige dele og deres indbyrdes sammenhæng er et godt udgangspunkt for at lykkes med den selvstændige akademiske opgave. Den lille gule kan bruges til selvstudier eller som supplement til det vejledningsforløb, der ofte tilbydes.
Den lille gule kan bruges af alle, som skal skrive selvstændige opgaver inden for de samfundsfaglige, sundhedsfaglige eller humanistiske fagområder.

FORSTOD DU HVAD DE SAGDE

Af Signe Ørom

Samarbejde på tværs af kulturer – virtuelt og fysisk – er helt centralt i mange virksomheder og organisationer, og kultur er til stede i stort set alle aspekter af det internationale samarbejde. Det kan give udfordringer – fra fundamentale kulturelle bias om, hvad god ledelse er, til hvordan man skal fortolke mikroudtryk som toneleje, blikke og kropssprog.
Hvad end det er den danske projektleder i Dubai, som kæmper med usagte sociale regler, eller det er den indiske it-medarbejder i København, der skal navigere i den danske humor, eller lederen, der leder et virtuelt, multikulturelt team på tværs af 8 lokationer, er der kulturelle forskelle på spil, som udfordrer.
Forstod du, hvad de sagde? klæder dig på og giver dig konkrete redskaber til at håndtere dit globale og virtuelle samarbejde med internationale kollegaer, samarbejdspartnere og kunder – og dermed opnå de kompetitive fordele, der potentielt ligger i den kulturelle diversitet: højere grad af innovation, større arbejdsglæde og over tid også bedre performance.
Gennem cases og citater fra erfarne ledere fra forskellige virksomheder og organisationer som LEGO, Novo Nordisk, Vestas, Arla, Maersk, Rambøll, AAK, COWI, Blue Water Shipping, HydraSpecma, PepsiCo, UCB Pharma og Tajco kommer bogen godt omkring en lang række af situationer, der typisk giver udfordringer i det globale samarbejde.
Bogen er til lederen, medarbejderen eller teamet, der vil udvikle kulturel intelligens. Få bl.a. svar på spørgsmål som:
·Hvad er kulturel intelligens, og hvordan kan man udvikle den?
·Hvad karakteriserer dansk forretningskultur, og hvordan betragtes den af udenlandske medarbejdere?
·Hvad skal man være opmærksom på som global leder med et overvejende virtuelt samarbejde?
·Hvordan arbejder man effektivt på tværs af flade og høje hierarkier?
·Hvordan skaber man psykologisk tryghed og tillid i et multikulturelt og virtuelt team?

Bogen findes også på engelsk: Did You Get the Point? De to bøger er meget ens, men adskiller sig ved, at den danske udgave er rettet mod danskere, der arbejder globalt, mens den engelske udgave er tilpasset til internationale, der arbejder i en dansk organisation eller på anden måde samarbejder med danskere.

HUMOR I UNDERVISNINGEN

Af Martin Einfeldt

Næsten alle har oplevet det: De lærere som fik os til at grine, var dem vi nød og lærte mest af. Som regel. Og så var der katastroferne når lærerens humor ydmygede og isolerede elever. Eller fik læreren selv til at ligne et fjols.
Denne bog er til alle lærere fra børnehaveklasse til universitet og voksenundervisning. Den kan også bruges af fx spejdere, forsvaret og køreskoler.
Bogen er en guide til at bruge humor så det fremmer dine elevers læring og trivsel. Du får teori, konkrete råd, 33 eksempler fra virkeligheden, og du lærer:
•At du ikke behøver selv at være morsom for at bruge humor i din undervisning.
•At finde og forberede morsomt stof.
•At bruge dine elevers humor.
•At udvikle spontan morskab med dine elever så det er trygt og lærerigt for alle.
•At undgå humorens fælder: krænkelse, udelukkelse, kiksethed og selvfedme.
Du får det sjovere når du underviser, og det gør dine elever også.

MEDIEVIDENSKAB – METODER OG TEORIER

Medier er noget. Medier gør noget. Medier betyder noget. Men hver gang, vi spørger, hvad medier er, hvad de gør, og hvad de betyder, får vi mere end ét svar. Medievidenskab er nemlig et fagfelt, der flytter sig i takt med mediernes ændrede rolle i samfundet.
Ud fra 11 perspektiver udfolder denne bogs forfattere medievidenskabens metoder og teorier. Det sker gennem tre centrale temaer: brugerne, teksterne og producenterne. Alle kapitler indeholder cases, der sammen med de anvendte metoder og teorier gør dig klogere på verden, som den formes gennem medierne.
Bogens forfattere har alle tilknytning til forskningsgruppen Netværksmedier i Samfundet ved Syddansk Universitet. Forfatterne dækker en bred vifte af medievidenskabelig forskning og komplementerer således hinanden, når det kommer til teoretiske og metodiske perspektiver på medietekster, mediebrugere og medieproducenter.

DIGITAL TIMESCAPES

Digital technologies are having a profound effect on the temporalities of individuals, households and organisations. We now expect to be able to instantly source a vast array of information at any time and from anywhere, as well as buy goods with the click of a button and have them delivered within hours, while time management apps and locative media have altered how everyday scheduling and mobility unfolds.
Digital Timescapes makes the case that we have transitioned to an era where the production and experience of time is qualitatively different to the pre-digital era. Rob Kitchin provides a synoptic account of this transition, charting how digital technologies, in a wide range of manifestations, are reconfiguring everyday temporalities. Attention is focused on the temporalities associated with six sets of everyday practices: history and memory; politics and policy; governance and governmentality; mobility and logistics; planning and development; and work and labour. Critically, how to challenge and reorder digitally mediated temporal power is examined through the development of an ethics of temporal care and temporal justice.
Conceptually and empirically rich, Digital Timescapes is an essential guide to our new temporal regime. It will be of interest to students and scholars of Media Studies, Science and Technology Studies, Sociology, Anthropology, Human Geography, and History and Memory Studies, as well as those who are interested in how digital technologies are transforming society.

AF HENSYN TIL ERHVERVSLIVET

Af Jesper Tyrell

“Politikerne skal gøres opmærksom på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet.” Det skriver embedsmænd i Skat til deres chefer næsten ti år inden, milliardsvindlen med refusion af udbytteskat kommer offentligt frem. “Vi udbetaler for meget i refusion. Derfor må et eller andet gøres”, skriver en embedsmand i Skatteministeriet.
Men selvom kompetente embedsmænd i årevis advarer om, at de ikke kan kontrollere de store udbetalinger og skriver, at de ligefrem mener, at “mange refusioner sker på et falsk grundlag”, bliver Folketingets politikere ikke gjort opmærksom på truslen, og problemet bliver ikke løst.
Hensyn til erhvervsinteresser forhindrer igen og igen, at embedsmænd får lov til at komme igennem med deres advarsler og får indført den kontrol med aktionærerne, de mener, ville kunne have forhindret svindlen.
Det gælder fortsat den dag i dag, hvor hullerne i udbytteskattesystemet stadig ikke er blevet lukket.
Det fremgår af den store mængde nye dokumenter, som Jesper Tynell baserer denne bog på.
Bogen giver et hidtil uset indblik i, hvordan toneangivende dele af erhvervslivet kan sætte både embedsmænd og demokrati under pres og i realiteten få større politisk indflydelse end medlemmerne af den folkevalgte forsamling. Blandt andet ved gentagne gange siden 1980’erne at være med til at skrive de regler, der skal regulere deres eget område. Som der står i et internt notat til en kreds af finansfolk:
“Kun derved sikres det, at systemet udformes på en sådan måde, at det primært tilgodeser erhvervslivet – aktieselskaber, investorer og fondshandlere.”

BERETNING OM DE DANSKE AVISER

Af Ole C. Jørgensen

Dette er den dramatiske beretning om de tre mest begivenhedsrige årtier – 1992 til 2021 – i dansk dagspresses historie. Fortalt med udgangspunkt i de enkelte aviser og deres skæbne. Herunder de kvinder og mænd, som stod på broen, da forandringens ubønhørlige bølger skyllede ind over branchen og rev mange med sig. Og som i de 30 år opsluger ikke mindre end 23 selvstændige bladhuse. Hvilket ved udgangen af 2021 efterlader blot 15 selvstændige mediehuse.
Det starter så småt, da tv i 80’erne for alvor bliver en konkurrent. Både indholdsmæssigt og annoncemæssigt. Og konkurrencen kommer rigtigt op i gear under internettets nådesløse fremmarch drevet af gratister, som vænnes til, at indhold ikke behøver at være noget, der skal betales for.
Samtlige danske dagblade og bureauer samt organisationer, som eksisterede 1. januar 1992 og fremover, er udførligt omtalt i selvstændige afsnit. Af praktiske årsager er det besluttet, at denne nye udgave i to bind både indeholder beskrivelserne fra første bog og de efterfølgende 10 år. Samt – indtil nu – mange ikke kendte begivenheder og forløb.
Gennem næsten 60 år var Ole C. Jørgensen (f. 1946) på klos hold af begivenhederne i den danske avisverden. Startende med journalistisk mesterlære som 17-årig på Randers Amtsavis og i to årtier ansvh. chefredaktør, adm. direktør og bestyrelsesformand på flere dagblade, samtidig med at han beklædte forskellige tillidsposter i dagbladenes organisationer.

ARCHITECTURE, MEDIA, POPULISM….

Af Graham Cairns

The ‘Storming of the Capitol’ was, for many, the culminating media performance of the four-year presidency of Donald Trump. His presidency and its ‘final act’, bore all the hallmarks of a 21st century form of populism and media-politico spectacle that may yet come to dominate the political scene in the US, and worldwide, for years to come. The questions that such events raise are complex, varied and operative across a multitude of disciplines. This book engages with these vexed questions in the broad fields of politics and media, but does so, uniquely, through the prism of architecture. 
This book does not, however, limit its view to the recent events in Washington DC or the United States. Rather, it seeks to use those events as the starting point for a critique of architecture in the tapestry of mediated forms of protest and ‘political action’ more generally. Each chapter draws on case studies from across timeframes and across nations.
The book sharpens our critique of the relationship between direct political action, its media representation and the role it assigns to architecture – as played out globally in the age of mass media. In doing so, it opens up broader debates about the past, present and future roles of architecture as a political tool in the context of international political systems now dominated by changing and unpredictable uses of media, and characterised by an increasingly volatile and at times violent form of political activism. It is essential reading for any student or researcher engaging with these questions.

A MEDIA FRAMING APPROACH TO ….

Fred Vultee is associate professor of journalism at Wayne State University, USA. Before earning his doctorate, he was an editor at US newspapers for 25 years. His research concentrates on media practice and its impact on attitudes toward security and credibility.
Presenting securitization as a communication issue, this book combines media framing with the theory of securitization to explain how the discourse of security informs media content and what happens to policy and public understanding when it does.
Because securitization studies the construction of threats to societal structures as well as political-institutional structures, this book addresses security framing as a question of identity and the ability of political-cultural elites and media actors to manipulate it. After setting out how its theories work together, the book turns to news and its effects: How do media accounts make empirical sense of the world when they are bound by the need to make social-cultural sense first? How does “security” look in competing news accounts, and how do securitizing frames affect attitudes toward policies and political elites? Last, the book asks how academics and professionals can address the challenges to a democratic public’s role in decision-making created by the manipulation of security.
Bringing together distinct fields within communication studies to reflect on the pressing issue of securitization, this book will be a key resource for scholars and students working in the fields of mass communication, policy studies, critical linguistics and international relations, as well as risk and crisis communication.

USES OF LITERATURE

Af Tatiana Tilly

• How can literature engage readers and speak to matters of concern, inspire attachments, weave affiliations, or forge collectives? How can literature be useful to readers and in society – and what are the dynamics between the actors involved? These are some of the questions that have been explored in the research project Uses of Literature – The Social Dimensions of Literature, which took place at the University of Southern Denmark (SDU) from 2016 to 2021 under the guidance of Niels Bohr Professor Rita Felski.
• This journalistic report highlights the most important insights, discussions, and results that have emerged from the five years of collaborative research at SDU through interviews with more than twenty scholars. The research presented in this publication covers topics such as narrative medicine, new sociologies of literature, literary perspectives on love, gender and recognition, new approaches to teaching, as well as precarity and the social dimensions of literature.
• The report aims to open up the rich portfolio of research that has been conducted at SDU – and make it available to other scholars as well as actors outside of academia, such as teachers, librarians, and readers. Both the report and the research project have been funded by the Danish National Research Foundation.

SPROGLIGE TILDENSER

Af Marianne Rathje

De senere år har vi været vidner til mange sproglige forandringer: Solbrændt betyder nu pludselig ’solskoldet’, Hviderusland er kommet til at hedde Belarus, åbne er blevet til åbne op, og alle går og siger jeg tænker i stedet for jeg tror/synes/føler.
Men hvorfor udvikler sproget sig egentlig? Hvorfor kan det ikke bare være det samme, som det altid har været? Og hvad bringer den sproglige fremtid mon? Bliver vores sprog fyldt med engelske låneord? Kommer der flere og flere bandeord i dansk? Erstatter sproget på sociale medier vores gode, gamle skriftsprog? Er det fimset at kalde sin kone for hustru? Og hvorfor præsenterer telefonsælgere sig altid med et pænt goddag, når alle synes, det er pænt irriterende?
Få svar på disse – og mange flere – spørgsmål i Sproglige tildenser.
Bogen er skrevet af Marianne Rathje, ph.d. i dansk sprog og seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Hun forsker i sprogbrug på sociale medier, aggressiv sprogbrug og skriftsproglighed i uddannelsessystemet og skriver ugentligt en fast sprogklumme i Politiken.

HVAD BRUGERNE VIL HA´

Af Malte Jørstad

Har du grublet over, hvordan du måler værdien af din journalistik og får dit dashboard fyldt op med meningsfulde metrikker? Har du bandet over brugerne og deres utilregnelighed, mens du har forsøgt at gætte dig frem til, hvad det er, de vil ha’?
Denne bog er til dig, der er journaliststuderende, redaktionel medarbejder eller leder på en digitaliseret mediearbejdsplads. Den giver dig redskaber til at finde mening i metrikker og sætte brugeren i centrum, når du udvikler journalistik og journalistiske produkter. Og så udfordrer den dig til at dykke ned i dit data og vinke farvel til den journalistiske mavefornemmelse, som du har med dig fra journaliststudiet og dyrker hver dag på redaktionen.
Hvad brugerne vil ha’ bygger på en lang række interviews med de skarpeste journalist- og datahjerner fra mediebrancher i ind- og udland. Du møder journalister, redaktører, dataanalytikere og professorer fra alt fra Aller Media til Al Jazeera og får et eksklusivt indblik i deres arbejdsmetoder og teknikker.

MUNDTLIG RETORIK I DANSKFAGET

Af Peter Fregerslev

Mundtlig retorik i danskfaget er en grundbog til arbejdet med mundtlighed i læreruddannelsens danskfag og en inspirationsbog til alle der interesserer sig for mundtlig kommunikation og formidling. Bogen kan anvendes inden for flere studieområder i læreruddannelsen, i forløb om mundtlighed og literacy og i arbejdet med fiktion og faktiske tekster.
Mundtlig retorik i danskfaget præsenterer en lang række mundtlige genrer og discipliner og introducerer til retoriske analyseredskaber og didaktiske modeller der kan anvendes i planlægning af mundtlighedsundervisning i folkeskolen.
Mundtlig retorik i danskfaget forsøger med den klassiske retoriske fagdidaktik som det centrale udgangspunkt at samle op på de didaktiske indsigter i mundtlighedsarbejdet der er oparbejdet inden for både dansk- og retorikfaget, og placere disse i en ny didaktisk kontekst hvor bl.a. digitale hjælpemidler spiller en rolle.

FORFATTERNES DANSK

DANSK SPROGHISTORIE 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. I værkets seks bind beretter sprogforskere og andre eksperter om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien. Forfatterne fortæller også om hvordan man taler dansk i fx Island og EU og engang talte det på Guldkysten, ligesom de undersøger hvad der sker når andre sprog som latin, engelsk og tyrkisk dukker op inden for landets egne grænser. dansk sproghistorie 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.

FORFATTERNES DANSK beskriver udviklingen af sproglig og litterær stil som den gennem historien er kommet til udtryk i talesprog og ikke mindst på skrift. Bindet viser også hvordan oversættelser af såvel litterære klassikere som tegneserier har påvirket det danske ordforråd og brugen af faste vendinger. FORFATTERNES DANSK sætter ikke mindst fokus på den indflydelse som 20 danske skønlitterære forfattere havde på samtidens og for nogles vedkommende også på eftertidens sprog. Fra Anders Sørensen Vedel over H.C. Andersen og Karen Blixen til Klaus Rifbjerg. Kilderne til bindet omfatter så forskelligartede værker som Dantes Guddommelige Komedie, Leonora Christinas Jammers Minde, Blichers Sildig Opvaagnen og Højholts Gittes monologer foruden udvalgte numre af Anders And og Familie Journal.

DEN OFFENTLIGE SEKTORS ØKONOMI

Af Bent Greve og Jesper Jespersen(red.)

Skat, overførselsindkomster, fordeling af ressourcer osv. er emner, der alle giver anledning til store ideologiske uenigheder. Derfor kan det umiddelbart virke vanskeligt at sige noget generelt om den offentlige sektors økonomi – den er uløseligt forbundet med politiske hensyn. Ikke desto mindre spiller studiet af den offentlige sektors økonomi en afgørende rolle.
For selv om det er vanskeligt at sige noget generelt om, hvilke politisk-økonomiske mål et samfund bør sætte sig, kan en forståelse af økonomien give anledning til at handle på en måde, så man bedst og mest fornuftigt når de mål, man nu engang har sat sig – uanset den bagvedliggende ideologi.
Denne bog præsenterer den offentlige økonomis indretning og måde at fungere på. Bogens første del præsenterer centrale teorier og principper for den offentlige økonomi. Anden del sætter fokus på en række centrale sektorer i den danske økonomi. Tredje del sætter fokus på udfordringerne for den offentlige økonomi nu og i fremtiden.
5 udgave er ajourført med de nyeste tal, litteratur og udviklinger på området, så bogen nu giver en mere omfattende indføring i principperne for den offentlige økonomi. Bogen er redigeret af professor JESPER JESPERSEN og professor BENT GREVE, RUC.

TIL FORSVAR FOR HYKLERIET

Af Silas Fehmerling Harrebye

I november 2020 stod statsminister Mette Frederiksen på en gård i Jylland og kneb en tåre foran den forsamlede presse. Hun havde netop besøgt to generationer af minkfarmere, far og søn, hvis levebrød hun selv lige havde besluttet at slå ned. Var det kynisme eller reelle følelser, der var på spil? Tog statsministeren personligt ansvar for sin egen, svære beslutning, eller var hun en hykler?
I denne videnskabeligt funderede debatbog sætter Silas F. Harrebye vores allesammens hykleri under lup. Han skelner mellem forskellige former for hykleri og undersøger, hvad det gør ved demokratiet, at vi ofte er mere optagede af at anklage end at forstå hinanden. Bogen viser, hvorfor vi har brug for flere nuancer i debatten, hvis der skal være plads til politiske visioner og personlig udvikling.
Bogen indeholder dybdegående interviews med 8 kendte politikere og meningsdannere som selv har været igennem deciderede shitstorms og anklager om hykleri: Lars Løkke Rasmussen, Pelle Dragsted, Carolina Magdalene Maier, Morten Messerschmidt, Tim Whyte, Rasmus Willig, Anders Gadegaard og Lea Korsgaard. De bliver alle udfordret til at reflektere over både eget og andres hykleri. Derudover præsenterer bogen resultaterne fra en omfattende befolkningsundersøgelse lavet i forbindelse med bogen.
Ved hjælp af overraskende teoretiske vinkler og fortolkninger formulerer Silas F. Harrebye et forsvar for hykleriet, som han mener er uundgåeligt og ligefrem kan være politisk produktivt. Som han skriver: ”hellere hyklerisk idealist end konsekvent kyniker.”
Bogen er skrevet til borgere og fagfolk, der interesserer sig for demokrati, politik og samfund. Den rummer en masse inspiration til at reflektere over de svære valg i livet og blive det, forfatteren kalder ‘den gode hykler’. Bogen kan oplagt bruges som supplerende litteratur på universiteter og højskoler inden for fx samfundsfag, filosofi og medievidenskab.

HVORDAN ORGANISATIONER FUNGERER

Af Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik
En af de mest anvendte lærebøger i organisationsteori i Skandinavien. Bogen giver en grundig indføring i centrale temaer og perspektiver inden for emnet.
Teksten er spækket med eksempler, og der lægges vægt på at stimulere læseren til at reflektere over egne erfaringer med udgangspunkt i teorien.
Hvordan organisationer fungerer henvender sig først og fremmest til studerende og undervisere på højere videregående uddannelser, herunder Handelshøjskoler og de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne.
I denne 4. udgave er der lagt særlig vægt på at opdatere det faglige indhold med ny forskning i, hvilke konsekvenser IKT og digitalisering har for moderne organisationer. Det er et felt, som er let at fare vild i, og det er derfor så meget desto vigtigere at skelne mellem det, der er forsknings- og evidensbaseret, og det, der er ”hype”. Globalisering er også blevet mere central i denne nye udgave af bogen, fordi forskning viser, hvordan virksomheder bliver stadig mere knyttet sammen globalt via udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi.
Oversat fra norsk efter Hvordan organisasjoner fungerer – Innføring i organisation og ledelse af Stig W. Jørgensen.

HVORDAN GJENNOMFØRE UNDERSØKELSER?

Af Dag Ingvar Jacobsen

Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.
Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling og analyse.
I mer enn 20 år har Hvordan gjennomføre undersøkelser? vært en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken – den fjerde i rekken.
Boken er blant annet oppdatert på følgende områder:
•Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved personvern og EUs personvernforordning (GDPR)
•Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling
•En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser
•Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver er drøftet i mer detalj
•Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative forskningsdesign
•Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som analysetilnærming.
•Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer oppmerksomhet

HVAD LAVER JEG HER

Du må godt! Altså formidle journalistik i jeg-form, hvor du optræder med et synligt og aktivt jeg i historien. Faktisk er det i nogle situationer en god idé, der kan løfte journalistikken og engagere læserne, lytterne og seerne. Men hvornår er det? Hvilke historier vil blive bedre med et aktivt jeg, og hvordan griber du det an?
De spørgsmål får du svar på i antologien Hvad laver JEG her? Igennem analyser og eksempler undersøger en række journalister, undervisere og forskere, hvornår, hvorfor og hvordan et synligt ’jeg’ kan forbedre en journalistisk historie på tværs af genrer, medietyper og platforme.
Bogen præsenterer forskellige typer af jeg-roller og de dilemmaer, der kan opstå i blandt andet:
•reportagen
•portrættet
•featuren
•undersøgende journalistik
•ghostwriting
•essayet
•lydfortællingen
•digitale fortællinger
•etnografisk journalistik
•det personlige fotografi.
Hvad laver JEG her? er en hands-on-lærebog, der skal inspirere journalister, redaktører og andre formidlere til en velovervejet og kvalificeret brug af ‘jeg’.

POLITIK OG FORVALTNING

Politik og forvaltning tegner et præcist og aktuelt billede af den offentlige forvaltning og giver en introduktion til den mest centrale litteratur på området. Bogens omdrejningspunkt er forvaltningen, som den ser ud nu efter det seneste årtis store administrative reformer, der på afgørende vis har skabt en ny forvaltning og nye styringsformer. Samtidig viser bogen, at den danske forvaltningstradition fortsat slår stærkt igennem. Trods vidtgående ændringer og europæisering har dansk forvaltning bevaret sine historiske grundtræk: Der er stadig et tæt og fortroligt samarbejde mellem den politiske ledelse og embedsværket, og den danske forvaltning er på verdensplan kendetegnet ved meget få politiske udnævnelser. Ud over at beskrive den danske forvaltning indefra rummer bogen også et kapitel om kernen i EU’s forvaltning, Kommissionen, dens organisation og institutioner samt dens tætte samspil med de nationale forvaltninger. I to årtier har Politik og forvaltning været et hovedværk i dansk forvaltning og dannet ramme om undervisning på universiteter og andre forvaltningsuddannelser. Bogen foreligger her i en revideret og opdateret 5. udgave og med et helt nyt kapitel om digitalisering i den offentlige sektor

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

Politisk interessevaretagelse kan ikke længere overlades til interesseorganisationer, professionelle lobbyister og andre konsulenter. Sådanne aktiviteter er nu en grundpræmis for al privat og offentlig virksomhed. Enten i form af noget, man selv skal kunne udøve proaktivt, eller som noget, man reaktivt skal kunne forsvare sig imod.Alligevel indgår faget hverken i pensum på jura, økonomi, statskundskab eller journalistik. Denne åbenlyse mangel rådes der bod på i bogen her. Forfatterne, der har mange års erfaring med interessevaretagelse i teori og praksis, præsenterer et forskningsbaseret analyseredskab i form af en diamant baseret på fire nøglebegreber og illustreret med seks aktuelle case-eksempler. Læseren får derved blandt andet belyst:

– Hvordan man kan sætte egne særinteresser på dagsordenen, så de fremstår almene og relevante for indflydelsesrige med- og modspillere. 
– Hvordan man kan bevare konkurrencefordele, sikre bedre rammevilkår og undgå belastende regulering.
– Hvordan man kan skabe slagkraftige alliancer uden at blive dolket i ryggen af sine kolleger og andre interne interessenter. 
– Hvordan man kan undgå at blive trukket rundt i manegen af interessevaretagere, der allerede arbejder efter de retningslinjer, bogen præsenterer.

RETORIKKENS HEMMELIGE STEDER

Hvordan får politikere os til at se det positive i de sager, de forsvarer? Og hvordan undviger de effektivt kritik? Hvordan formår dygtige sælgere altid at finde et aspekt ved produktet, der giver os lyst til at købe? Og hvordan præsenterer mennesker sig selv som interessante? Retorikkens hemmelige steder sætter læseren i stand til systematisk at afkode de argumenter, der omgiver os som borgere, forbrugere og medmennesker. Gennem en revitalisering af det antikke retoriske argumentationsbegreb topik viser forfatterne, hvordan den mangfoldighed af argumenter, der møder os, bliver hentet de samme få ’steder’. Forfatterne har kortlagt de meste udbredte steder, som henholdsvis politikere, producenter og personer henter deres argumenter og samlet dem i tre kataloger. Katalogerne gør det muligt at genkende og gennemskue argumenter, der skal få os til at stemme, købe og ‘like’. Bogen afslører også, hvordan trængte kommunikatører i det skjulte forsøger at flytte kommunikationen fra et sted til et andet, når de udsættes for kritik. Bogen henvender sig til studerende og alle andre, der ønsker at styrke deres kritiske retoriske sans.

BORGERLIG KRISE

Det borgerlige Danmark er i krise. Selv om det fortsat ligner dødt løb i dansk politik mellem rød og blå blok, dækker meningsmålingerne over en dybereliggende idémæssig krise i den borgerlige lejr. Blå blok har ikke formået at forny det borgerlige projekt i takt med de økonomiske, teknologiske og kulturelle ændringer, som globaliseringen har ført med sig. Det borgerlige projekt har i alt for høj grad handlet om at forsvare individet, men i dag er det fællesskabet og det kollektive, der er under pres. I denne postliberale virkelighed kæmper en splittet blå blok for at holde sig relevante. Har de borgerlige partier overladt fornyelsen af samfundet til teknokrater og socialdemokraterne og glemt, hvad det vil sige at være folkepartier? Findes der overhovedet en samlet borgerlig blok længere? Den konservative fritænker og historiker Christian Egander Skov konfronterer det borgerlige opbrud, afdækker den idémæssige krises historiske sammenhæng og giver sit bud på en borgerlig genrejsning.

KOMMUNIKATION I KRISER

Blå blink i gadebilledet, forurenet vand i vandhanen, manglende strøm i stikkontakterne eller et terroranslag. Det er eksempler på hændelser, der påvirker borgeres hverdag, skaber utryghed og behov for information om, hvordan man skal tackle situationen. 

Myndigheders kommunikation i kriser handler om denne kommunikationsopgave – at løfte den kræver kendskab til borgerne, deres reaktionsmønstre, medierne og de virkemidler, der er til rådighed.  

Kommunikation i kriser er en praksisnær bog, der har teorien på plads – og borgerne i centrum. Den handler om, hvordan borgerne reagerer på information i kriser og vejleder i, hvilke kommunikationskanaler der med fordel kan anvendes af myndigheder og andre aktører med ansvar for beredskabsopgaver, så borgere kan træffe gode beslutninger, når krisen rammer. Det kræver fokus på at skabe og fastholde tillid og troværdighed.

De faglige pointer i bogen er eksemplificeret med en række hændelser inden for de seneste år såsom coronapandemien, angrebet på Krudttønden og andre danske begivenheder, som de tre forfattere har indgående kendskab til gennem deres professionelle virke.

Både myndigheder og private virksomheder med forsyningsansvar er afgørende spillere i kriseberedskabet, når der skal kommunikeres med borgerne. Denne lærebog henvender sig til kommunikations- og beredskabsansvarlige i myndigheder og virksomheder – og til studerende på uddannelser, der har fokus på beredskab, sikkerhed og kommunikation.

MY ICON LIBRARY

Af Willemien Brand 

My Icon Library is an essential collection of impactful images that will empower you to embark on your own journey of visual thinking and storytelling. The collection consist of the most common, interesting, weird and wonderful concepts created during the author’s visual thinking workshops.
The concepts are grouped into categories that regularly crop up at the workshops: ‘finance’, ‘technology’, ‘innovation’, ‘agile’ and ‘sales’, as well as broader themes such as ‘team dynamics’, ‘way-of-working’, ‘politics’ and ‘the world we live in’. This is not a definitive list: every story is different and has its own blend of icons and visuals.
My Icon Library is a source of inspiration and a go-to reference for whenever you need a visual that’s a tad too complicated for your imagination or a Google Images search. It also works as a great companion to author’s other bestselling books: Visual Thinking and Visual Doing.

HVORDAN ORGANISATIONER FUNGERER

Af Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik

En af de mest anvendte lærebøger i organisationsteori i Skandinavien. Bogen giver en grundig indføring i centrale temaer og perspektiver inden for emnet. Teksten er spækket med eksempler, og der lægges vægt på at stimulere læseren til at reflektere over egne erfaringer med udgangspunkt i teorien. Hvordan organisationer fungerer henvender sig først og fremmest til studerende og undervisere på højere videregående uddannelser, herunder Handelshøjskoler og de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne. I denne 4. udgave er der lagt særlig vægt på at opdatere det faglige indhold med ny forskning i, hvilke konsekvenser IKT og digitalisering har for moderne organisationer. Det er et felt, som er let at fare vild i, og det er derfor så meget desto vigtigere at skelne mellem det, der er forsknings- og evidensbaseret, og det, der er ”hype”. Globalisering er også blevet mere central i denne nye udgave af bogen, fordi forskning viser, hvordan virksomheder bliver stadig mere knyttet sammen globalt via udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi. Oversat fra norsk efter Hvordan organisasjoner fungerer – Innføring i organisation og ledelse af Stig W. Jørgensen.

MULIGHEDERNES DIDAKTIK

MULIGHEDERNES DIDAKTIK er skrevet til undervisere, der har en interesse i at tage elever/studerende med på en opdagelsesrejse i muligheder. Muligheder for noget. Med nogen. Mod noget. En rejse, hvor man som underviser kan pege på forestillede destinationer, fylde elevens/den studerendes rygsæk med værktøjer og metoder, men også må give slip og lade dem selv tage springet for at forfølge deres muligheder.

Bogen adresserer udfordringer og potentialer, der er indlejret i arbejdet med muligheder i læringskontekst. Emnet udfoldes både gennem teori og med praksiseksempler. Med baggrund i forskellige uddannelser og professioner giver bogens forfattere bud på mulighedernes didaktik i relation til:

Dannelse og dannelsesidealer
Læringsprocesser og -indhold
Underviserroller

MULIGHEDERNES DIDAKTIK handler om læringsrum uden fastlagte grænser, og den faciliterer meningsskabelse i uforudsigelige læringsprocesser, hvor kontrol og autonomi må være til forhandling.

Tag med på rejsen! Tag springet! Og læs bogen!

RACE AND DIGITAL MEDIA: AN INTRODUCTION

Since the early days of the internet, there have been questions about how emerging technologies might one day liberate or further harm communities of color that already face structural inequalities of racism. As reliance on computing technologies increases, it is also important to address questions about racial bias in the design of digital platforms, labor inequalities in tech industries, and digital surveillance on Black and Brown communities.
This book provides a comprehensive introduction to the theory and research on race and digital media. Focusing on the experiences of people of color in the U.S., it explores the various ways that racism and white supremacy have shaped aspects of our digital world—from the infrastructures and policies that support technological development, to algorithms and the collection of data, to the interfaces that shape engagement. Yet it also reveals how communities of color have deployed digital media in ways that expand the public sphere, contest the status quo, and give voice to creativity and joy.
Race and Digital Media provides an essential resource for students of communication, media, technology and society. It shows how to make sense of our ever-changing digital media landscape in a way that centers the continued impact of institutionalized racism and the potential for anti-racist futures.

MULTIPLIERS

Af Liz Wiseman

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske NewYork Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.

Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formårat bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.

Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.

I stedet for selv at være teamets eller organisationens orakel lykkes multipliers med at udfordre, frisætte og give medarbejderne ansvar og ejerskab, så de bringer deres viden og kompetencer i spil og bogstaveligt talt bliver klogere udgaver afsig selv.

Liz Wiseman modtag i 2019 organisationen Thinkers50’sLeadership Award for bogen, der er en særdeles praksisnær guide for alle, der ønsker at udvikle sig som ledere.

Bogen udstyrer læseren med nyttige redskaber og øvelser, der kan bruges af ledere både individuelt og i samspil i for eksempel ledergrupper.

TAG KONFRONTATIONEN

Af Birgitte Nortvig

Som ledere støder vi på konfrontationer hver eneste dag. Både konfrontationer mellem os selv og medarbejdere eller kollegaer, og når vi er vidne til konfrontationer mellem andre. Nogle ledere spurter af sted for at undgå dem. Andre bider tænderne sammen og håber, at de hurtigt er overstået. Men vi bør faktisk opsøge konfrontationerne og gøre dem til en værdsat del af vores dagligdag. For konfrontationer styrker arbejdspladsen. Det er gennem dem, at meninger brydes og synsvinkler kan udforskes, så vi både bliver skarpe på hinanden og opgaven og kan løfte i fællesskab.
En konfrontation er ikke det samme som en konflikt. En konfrontation udfordrer det eksisterende for at bidrage til et endnu bedre resultat. Det kan skabe en konflikt, men ikke nødvendigvis. Konfrontation betyder ”pande mod pande”, og en leder skal have modet til at læne sin pande ind i konfrontationen og opfordre medarbejdere til at gøre det samme.
Men hvordan lærer vi at spotte og tackle konfrontationer? Hvordan får vi modet til at blive i dem? Og hvordan skaber vi et fælles sprog om konfrontationerne?

’Tag konfrontationen’ giver dig viden og værktøjer til:

Hvordan du opdager og handler på konfrontationer
Hvordan du opsøger konfrontationen og bidrager konstruktivt
Hvordan du inspirerer andre til at opdage, bidrage og handle på konfrontationer

At lykkes med konfrontationer er ikke en individuel opgave. Det er en opgave, der skal udvikles i samarbejde med hele organisationen. Og lederne skal gå forrest.

INTRODUKTION TIL R

Af Erik Gahner Larsen

INTRODUKTION TIL R er til dig, der ønsker et godt arbejdsredskab til statistisk analyse. R er et gratis statistikprogram, som de seneste år er vokset i popularitet blandt erhvervsfolk såvel som forskere og studerende og med god grund: R dækker analysebehovene for nybegyndere og eksperter inden for kvantitativ metode. I bogen lærer du, hvordan du behandler data; du lærer processerne fra foranalyse til regressionsanalyse, og du lærer, hvordan du formidler resultaterne. INTRODUKTION TIL R giver den nødvendige viden for at komme i gang og for at arbejde videre derfra. Bogen er skrevet af Erik Gahner Larsen, som er en erfaren underviser i R og til daglig arbejder som chefanalytiker hos Earth Security i London. Erik Gahner Larsen er også Senior Scientific Adviser ved Conflict Analysis Research Centre på University of Kent

DIDAKTISK OPSLAGSBOG

Bogen stiller skarpt på 61 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning. Det er f.eks. ”Lærerroller”, ”Stilladsering”, “Øvelse”. Didaktisk opslagsbog er en værktøjskasse: opslagene er redskaber til at kvalificere lærerens begreber om og handlemuligheder i praksis. Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som underviser på et teoretisk og reflekteret grundlag. Bogen er derfor særlig egnet til undervisningen ved læreruddannelsen og til efter- og videreuddannelse.

LEDELSE AF OFFENTLIG INNOVATION

Den offentlige sektor er i konstant forandring. Befolkningssammensætningen ændrer sig. Rammebevillingerne ændrer sig. Borgernes forventninger ændrer sig. Forfatterne til denne bog er optagede af, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor forstår og løser de komplekse problemstillinger, de løbende står overfor. Hvordan kan offentlige ledere stimulere og støtte udvikling af fagligt funderede, innovative løsninger? Hvordan kan man som leder sætte sig selv i spil og inspirere medarbejderne til at afprøve innovative tiltag?

I stedet for at fremhæve én tilgang til innovation præsenteres i Ledelse af offentlig innovation forskellige perspektiver, som offentlige ledere kan bruge i forhold til, hvordan det giver mening at arbejde innovativt hos dem. Bogen har fire temaer. Den starter på samfundsniveau, bevæger sig til organisationsniveauet, til metodiske overvejelser og slutter med det personlige lederskab.

Ledelse af offentlig innovation samler indsigter fra 19 forskere og innovationseksperter, som beskriver, hvordan vilde problemer manifesterer sig i konkrete hverdagsudfordringer i det offentlige og hvordan offentligt ansatte finder løsninger.

Ledelse af offentlig innovation er til ledere og medarbejdere, som deltager på master- eller diplomuddannelser i offentlig ledelse. Bogen kan også læses af praktikere.

Forfatterne er ansatte på danske universiteter, professionshøjskoler og vidensinstitutioner, og beskæftiger sig med offentlig innovation både som forskere, konsulenter og praktikere: Ditte Thøgersen, Anne Reff Pedersen, Carsten Greve, Ulf Hjelmar, Anne Tortzen, Annika Agger, Vibeke K. Scheller, Nana Vaaben, Charlotte Wegener, Marie Aakjær, Nina Vohnsen, Søren Willert, Tobias Berggren Jensen, Sara Gry Striegler, Christian Bason, Holger Højlund, Mathilde Hjerrild Carlsen, Majken M. Præstbro og Lene Tanggaard.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

VIRKSONHEDENS GRØNNE OMSTILLING

Af Bente Overgård

Med FN’s 17 verdensmål som ledestjerne er hele verden sat på en rejse i grøn og bæredygtig omstilling.

EU har besluttet at være foregangsregion og Danmark foregangsland, og de har givet stafetten videre til erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder skal tænke bæredygtighed i forhold til værdiskabelse og integrere bæredygtighed i strategi og klimamål, ligesom der skal tænkes i grønne pengestrømme, investeringer og risikostyring. 

For med EU’s Green Deal og sustainable finance-dagsorden står virksomhederne over for en regulering af deres aktiviteter, som rækker ganske vidt. Det samme gør finanssektoren – herunder bankerne.

Virksomhederne vil blive mødt af krav fra investorer og andre interessenter – blandt andet kunder, medarbejdere, forbrugere, leverandører og politikere – om at tænke, planlægge og agere grønt og bæredygtigt i hele værdikæden. Bæredygtig omstilling indebærer også en bredere ESG-dagsorden – lige fra EU’s forslag om bæredygtig selskabsledelse til samfundets stadig voksende forventninger til, at virksomhederne bidrager positivt til væsentlige samfundsudfordringer.Hvordan topledere, bestyrelser og ejere bedst ruster sig til den opgave, og hvordan den mere præcist kan gribes an, er fokus for denne bog. Det gælder blandt andet, hvordan arbejdet med grøn omstilling kan organiseres i bestyrelsen og organisationen, og hvilke kompetencer der vil være behov for.

Virksomhedens grønne omstilling er tænkt som en guide til topledelser, nu hvor grøn omstilling og regulering for alvor tager fart.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

FORSKNINGSFRIHED

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog. Bogen kommer bl.a. ind på: Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den? Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner? I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret? Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet? Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN….

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gennem flere end 30 år publiceret en række undersøgelser af danskernes tilværelse, og på det seneste har fonden udvidet arbejdsområdet til at omfatte komparative undersøgelser af forholdene i udvalgte lande.

I Velfærdsstat og befolkning i Danmark, Storbritannien og Tyskland gives en skildring af udviklingen siden 1960 og status for velfærdsstaten i Danmark og de vestlige og sydlige nabolande Storbritannien og Tyskland. I bogen får man også et overblik over danskernes, briternes og tyskernes hverdag og levevilkår derhjemme og på arbejdsmarkedet, i uddannelsesinstitutionerne og i det offentlige liv. Bogen er anden del af en serie, der tematiserer de nordeuropæiske velfærdsstater i et sammenlignende perspektiv. Første bind i serien var Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien – Træk af udviklingen siden 1960’erne.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KORT OG GODT OM LEDELSESKOMMUNIKATION

God ledelseskommunikation kræver som alt andet træning, øvelse og forberedelse. Noget tyder på, at mange ledere undervurderer, hvor vigtigt det er at arbejde med kommunikative evner.

KORT & GODT OM LEDELSESKOMMUNIKATION giver indblik i fem kommunikative gamechangers, der kan skabe inspiration og handling internt som ekstern. Desuden præsenteres fem virkningsfulde og lettilgængelige redskaber til performativ kommunikation, der sætter lederen i stand til at mestre sin kommunikation i øjeblikket samt skabe motivation og engagement.

KORT & GODT OM LEDELSESKOMMUNIKATION henvender sig til ledere i private og offentlige virksomheder, der skal have organisationens budskaber ’ud over rampen’. Desuden er bogen velegnet til alle andre, der arbejder med formidlingsopgaver: medarbejdere, konsulenter, facilitatorer, rådgivere, projektledere og sælgere samt undervisere på uddannelsesinstitutioner.

Om forfatteren:
Morten Svalgaard Nielsen har en master i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet og er uddannet teaterinstruktør. Han er chefkonsulent i Region Hovedstaden, Center for HR og Uddannelse.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KORT OG GODT OM KRISELEDELSE
Af Louise Dinesen, Flemming Andersen

God kriseledelse handler om at se de muligheder, der kan opstå ud af krisen – uden at tabe de involverede af syne.

KORT & GODT OM KRISELEDELSE beskæftiger sig med organisatoriske kriser og giver konkrete bud på, hvordan man kan handle hensigtsmæssigt i dem. Bogens bærende tanke er, at en krise berører organisationens relationer, og derfor skal kriser forstås relationelt og håndteres relationelt – for de er karakteriseret ved trusler om tab og kan ikke adskilles fra de mennesker, som gennemlever dem.

Når først krisen er en realitet, handler god kriseledelse om at beskytte kritiske funktioner og mildne følelsen af tab. Men kriseledelse er mere end blot akut brandslukning. En strategisk tilgang til kriseledelse kan understøtte organisatorisk læring og tilpasning og i visse tilfælde forhindre krisen i overhovedet at opstå.

KORT & GODT OM KRISELEDELSE bygger på forfatternes mangeårige erfaring og på velfunderet viden om kriser og krisereaktioner. Bogen er skrevet til ledere og ledergrupper, der ønsker at styrke kriseberedskabet over for interne og eksterne interessenter.

Om forfatterne:
Louise Dinesen er erhvervs- og krisepsykologi. Hun har solid erfaring med rådgivning af topledere og håndtering af komplekse krise-, presse- og skandalesager.
Flemming Andersen er chef for bæredygtighed i DeltagerDanmark og har mange års erfaring som ansvarshavende redaktør og ekspert i strategi, politik og kommunikation.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

THE HANDBOOK OF CONFLICT AND PEACE COMMUNICATION

In Handbook of Conflict and Peace Communication, renowned communication and media scholar Dr. Sudeshna Roy delivers an authoritative exploration of a variety of critical conflicts in the world and a spectrum of approaches to peace communication. This book offers an in-depth view of how intricate and intractable conflicts can be and how the communicative aspects of conflict are equally challenging. The author reviews and guides readers through classic and contemporary analysis in the field, providing a truly interdisciplinary work.
Handbook of Conflict and Peace Communication is divided into five navigable sections—Theory Development, Method Development, Traditional/Digital Media and Peace and Conflict, Case Studies, and Innovative Approaches – that help illuminate workable and innovative peace communication strategies relevant to today’s conflicts.
Readers will also find:
• Informative contributions from a collection of outstanding scholars, practitioners, and activists
• Comprehensive explorations of past conflict communication theory in the context of contemporary theory
• Practical tools to navigate complex local and global conflicts
• In-depth examinations of strategies of peace communication from the margins that acknowledge and elevate solutions for and from the most vulnerable
Perfect for undergraduate and graduate students, scholars, and practitioners of peace and conflict studies, media studies, intercultural communication, human rights, and social justice, Handbook of Conflict and Peace Communication will also earn a place in the libraries of interdisciplinary studies involving philosophy, anthropology, political science, history, geography, economics, psychology, and others.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KILDEBRUG I DANSK
Af Loa Ingeborg Bjerre;Marianne Dietz;Bodil Nielsen

I danskfaget skal eleverne bruge kilder som elementer i de brugstekster, de selv skriver, og til belysning af emne- og problemstillinger, de undersøger. Og de kan bruge ældre fiktive tekster som kilder til indsigt i en fremmed tid. Bogen giver mange eksempler på, hvordan læreren kan undervise eleverne i at søge og vælge kilder og bruge det, de finder, i deres eget arbejde med tekster. Sigtet er, at eleverne bliver kildebrugere, der er bevidste om, hvem der fortæller dem noget og med hvilken hensigt. Kildebrug i dansk handler om kildetyper og undervisning i brug af kilder. Der er hentet inspiration fra både historiefaget og en journalistisk vinkel på kilder. Det giver god mulighed for at styrke tekstarbejdet i danskfaget og for samarbejde med andre fag om undervisning i brug af kilder. Bogen henvender sig til lærerstuderende og dansklærere på alle klassetrin.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SOCIALE MEDIER: ET KRITISK PERSPEKTIV

Sociale medier er en praksisnær introduktion til kommunikation og markedsføring på sociale medier. Læseren introduceres til centrale kommunikationsteorier og metoder, der er anvendelige til såvel analysen som udarbejdelsen af sociale medie-strategier.

Bogens forfattere, der henter deres erfaring fra praksis, undervisning og forskning, illustrerer forklaringsmodellerne med eksempler og cases.
Sociale medier henvender sig til to overordnede målgrupper: dem, der har brug for at danne sig det store overblik over mediernes baggrund og forskelligartede styrker og svagheder (som for eksempel undervisere og instruktører), og dem, der overvejer at anvende en eller flere sociale medieplatforme i praksis.

I otte kapitler gennemgår lærebogen: • Sociale medier – en introduktion • Analyse af sociale medier • Social media-strategi • Ledelse i en 2 .0-verden • Brand communities • Møder mellem mennesker – offline og online • Markedsføring på sociale medier
• Nyhedsformidling på sociale medier

Bogen er rettet mod erhvervsuddannelse og videreuddannelse og passer bl.a. til Akademiuddannelsen i Sociale medier. Den passer desuden til læreruddannelsen samt tilvalgsfag i Medier ved universitetet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET DANSKE SAMFUND

Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder. De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner, sektorer, temaer og problematikker i det danske samfund. Bogen foreligger her i en grundigt revideret og opdateret 2. udgave og er yderligere tilføjet fire helt nye kapitler, som imødekommer centrale forandringer inden for ligestilling, klima, arbejdsmarked og kunstig intelligens. Bogen er skrevet af førende forskere inden for samfundsvidenskab og retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KVALITATIVE UNDERSØGELSER I PRAKSIS
Af Jan Holm Ingemann, Lena Kjeldsen, Iben Nørup og Stine Rasmussen

Kvalitative undersøgelser i praksis handler om metoder til at skabe viden om mennesker og samfund. Bogen giver en introduktion til etablerede kvalitative metoder som dokument- og interviewmetoder, observationsmetode samt aktions- og praksisforskning. Den introducerer desuden til, hvordan man anvender kvalitative metoder i studiet af dynamiske internetbaserede kilder, da en stor del af vores økonomiske, politiske og sociale liv udspilles på, og i forbindelse med, internettet og ikke mindst sociale medier.

Hvordan en undersøgelse bedst tilrettelægges afhænger af, hvilke spørgsmål den skal svare på. Bogen præsenterer derfor metodernes forskellige styrker og svagheder. Den kobler desuden de metodiske overvejelser op på et videnskabs- og erkendelsesteoretisk fundament, da fortolkningen af den viden, der kommer ud af en undersøgelse, afhænger af det videnskabsteoretiske grundlag metoderne bygger på.

Kvalitative undersøgelser i praksis er især målrettet studerende på videregående uddannelser som universiteter og professionshøjskoler, men kan også anvendes af alle andre, der ønsker at anvende kvalitative metoder i deres undersøgelsespraksis.

Forfatterne vandt en særpris ved Lærebogsprisen for forslaget til bogens første udgave. De modtog prisen for deres evne til på utrolig klar, forståelig og anvendelig vis at sætte fokus på, hvordan metoderne kan anvendes i praksis. I denne 2. udgave af bogen har forfatterne fastholdt ambitionen om at skrive forståeligt, anvendeligt og tæt på anvendelsen i praksis. Netop ønsket om nærhed til praksis indebærer, at denne udgave er udvidet og opdateret, herunder særligt i relation til digitale medier og nye digitale praksisser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LOVENE OG LIVET
Af Bettina Lemann Kristiansen

LOVENE OG LIVET er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund.

I GENNEMGANGEN af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund.

I DENNE 7. UDGAVE er der bl.a. lagt vægt på at belyse digitaliseringen, tendensen til rettens globalisering og de forskellige former for juridisk konfliktløsning. Herudover er en række nye undersøgelser og teorier om rettens rolle nationalt og internationalt blevet behandlet, ligesom der er sket en generel ajourføring af bogens indhold.

BETTINA LEMANN KRISTIANSEN er ph.d. og professor i retssociologi ved Aarhus Universitet.

JØRGEN DALBERG-LARSEN var dr.jur. og professor (emeritus) i retssociologi og retslære ved Aarhus Universitet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VÆK FRA TESTTYRANIET
Kenneth J. Gergen, Scherto R. Gill

Debatten raser om test i folkeskolen, og brugen af test og evaluering er i forandring. Men hvad betyder det for skolen, undervisningen og eleverne?

VÆK FRA TESTTYRANNIET tager test, prøver og eksaminer under kritisk behandling og viser en alternativ vej, der sikrer en samskabende læringsproces mellem elever og lærere. Testtyranniet gør skolen til en fabrik, der snarere er designet til at fremstille produkter end til at uddanne mennesker. Hvis man går væk fra testtyranniet og etablerer en relationel tilgang til uddannelse, giver det en mere levende læring og større trivsel blandt elever og lærere.

VÆK FRA TESTTYRANNIET præsenterer idéer og praksiseksempler på relationel evaluering, der er udviklet af skoler og skolefolk verden rundt som alternativ til traditionelle bedømmelsesmetoder og deres begrænsninger. Der er tre hovedformål med relationel evaluering, som kan transformere skolen:
• Relationel evaluering styrker læringsprocessen.
• Relationel evaluering inspirerer til vedvarende engagement i læringen.
• Relationel evaluering beriger relationsprocessen.

VÆK FRA TESTTYRANNIET er en helt central bog for alle, der beskæftiger med udvikling af skolen. Den henvender sig til lærere, skoleledere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesforskere og politikere samt alle andre med interesse for uddannelse, læring og evaluering. Bogen taler direkte ind i den danske debat om test, evaluering, præstationskultur og motivation i skolen.

“VÆK FRA TESTTYRANNIET er en vigtig bog. Den holder fast i det kritiske perspektiv på test og giver mulighed for, at vi kan spejle os i andre systemer og andre perspektiver end vores hjemlige. Vi kan vælge en kurs hen mod det testtyranni, som bogen kritiserer. Eller vi kan lytte og lægge en anden kurs for evaluering i vores komplekse skoleverden.”
– Evalueringsforsker Peter Dahler-Larsen, tidligere formand for undervisningsministerens rådgivningsgruppe vedrørende evalueringen af de nationale test i Danmark, i bogens danske forord.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

METODER TIL LÆRING I PRAKSIS

Alt for mange kompetencer går tabt, fordi vi ikke formår at organisere læring. Metoder til læring i praksis handler om, hvordan man inddrager og arbejder med daglig praksis i læring under kurser, uddannelse og efteruddannelse. Læs også om, hvordan læring opnået under uddannelse forankres i den daglige ledelse, projekter og arbejde.

Metoder til læring i praksis er skrevet af en række forskere, undervisere og konsulenter fra universiteter, organisationer og det private erhvervsliv. Bogen indeholder kapitler om læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver, om refleksiv lederudvikling, om design af læringsforløb og om nye uddannelses- og læringsformer m.m. Fælles for kapitlerne er, at de giver forslag til, hvordan læring i, af og gennem praksis kan gribes an – både af den, der lærer, og den, der lærer fra sig.

Metoder til læring i praksis er redigeret af Poula Helth og har bidrag af Berit Møller, Randi Juul Olsen, Jesper Wass Hansen, Anja Overgaard Thomassen, Lisbeth Dybro, Hanne Møller, Helle Mortensen, Rikke Horup, Holger Højlund, Morten Svalgaard Nielsen, Kenneth Børgesen, Charlotte Biil, Isa Keller-Andreasen, Christa Amhøj og Oleg Kofoed.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LEDERTRÆNING I LÆRINGSGRUPPER
Af Jette Nielsen

Ledertræning i læringsgrupper – tips til transfer er en guide til dig, der er ny studerende på diplomlederuddannelsen. Bogen giver dig inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med din lederuddannelse og forøger dit udbytte af den. Bogen er rigt illustreret og bygger bro mellem ledelse i hverdagen og teorier om ledelse. Du kan læse fortællinger om fire ledere, der begynder på diplomlederuddannelsen. De fire ledere har glæde af hinanden som fortrolige sparringspartnere og ambitiøse læringsmakkere. De bruger møderne i deres læringsgruppe som et ekstra læringsrum, hvor de kobler erfaringer fra deres ledelsespraksis med teorier fra undervisningen. Undervejs er der teoretiske nedslag, som supplerer indholdet i fortællingerne. Efter hvert kapitel får du øvelser og refleksionsspørgsmål, som hjælper dig med at bruge teorier og modeller til at udvikle dit personlige lederskab. Når du læser og reflekterer over indholdet og spørgsmålene i bogen, kan du blive klogere på, hvilken leder du gerne vil være. Når du prøver teorier af i dit arbejdsliv og reflekterer over dine erfaringer, udvikler du nye lederkompetencer der, hvor du kan bruge dem fremover. Så får både du, dine medarbejdere og din arbejdsplads glæde af det, du lærer. Hvis du er underviser på diplomlederuddannelsen, kan du bruge bogen som tips til transfer. Dine studerende kan arbejde med bogens teorier, modeller, fortællinger og refleksionsspørgsmål før, under og efter undervisningsdagene. Bogen kan også bruges af ledere, der ønsker inspiration til, hvordan de kan bruge deres ledergruppe/-netværk som ledertræningsbane

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MULTIPLIERS
Af Liz Wiseman

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske NewYork Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.
Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formårat bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.
Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.
I stedet for selv at være teamets eller organisationens orakel lykkes multipliers med at udfordre, frisætte og give medarbejderne ansvar og ejerskab, så de bringer deres viden og kompetencer i spil og bogstaveligt talt bliver klogere udgaver afsig selv.
Liz Wiseman modtag i 2019 organisationen Thinkers50’sLeadership Award for bogen, der er en særdeles praksisnær guide for alle, der ønsker at udvikle sig som ledere.
Bogen udstyrer læseren med nyttige redskaber og øvelser, der kan bruges af ledere både individuelt og i samspil i for eksempel ledergrupper.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET STÅR MELLEM LINJERNE
Ole Togeby

Min kone forstår mig ikke! Sådan er der sikkert mange ægtefæller m/k der har tænkt igennem tiden. Mange af de tanker vi deler med hinanden, står nemlig ikke på linjerne, men mellem dem. De er usynlige ved første øjekast fordi vi forudsætter eller underforstår dem – og alligevel er de afgørende når vi skal forstå et budskab.

Det står mellem linjerne undersøger alt det vi lader være usagt, og sætter ord på kraften i vores udeladelser. Med en række virkelige eksempler viser bogen hvordan debattører, politikere og forfattere har større eller mindre held med at omsætte luftige idéer til klar tale. For kommunikation kræver samarbejde. Afsender skal sætte sig i modtagers sted, og modtager skal vise afsender barmhjertighed. Ellers mislykkes kommunikationen, uanset om den består i en Aarhusvittighed, et interview med Mette Frederiksen, en Facebook-sviner eller et digt af Grundtvig.

Uden omskrivninger introducerer forfatteren til de vigtigste elementer af sprogvidenskaben. Og gør dermed læseren i stand til at gennem – skue halve sandheder og hele løgne, ondartet bullshit og spøgefuld ironi i alt fra vores politiske til private omgang med hinanden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MOTIVERENDE DESIGN
Af Colleen Marshall og Anette Søgaard Nielsen

Motiverende interview for ledere er til alle, der arbejder med ledelse inden for sundhedsvæsenet og den sociale sektor, og som har brug for et værktøj til at kunne transformere samtalen om forandringer i organisationen til det bedre. Gennem det Motiverende Interview (MI) får du effektfulde metoder til at finde løsninger og til at hjælpe medarbejdere og organisationer med at overvinde forhindringer og stilstand i arbejdslivet. Dette gælder, anset om der er tale om vejledning af en medarbejder i en ny rolle, om problemløsning eller om en komplet omstrukturering af arbejdsprocedurer og -programmer. Du får som læser indføring i kompetent og etisk anvendelse af MI’s kerneprocesser – engagement, fokus, opprioritering og planlægning – og alt i sammenhæng med din rolle som leder.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

COMMUNICATING IN EXTREME CRISES

This book is an evidence-based approach to handling common, extreme crises. Extreme crises involve strong moral outrage; moral outrage creates situations where traditional crisis communication advice no longer is effective. These extreme crises create unique demands for crisis managers. Moreover, much of the traditional advice and crisis key performance indicators (KPIs) no longer apply.
Validated through research, the book establishes the nature of extreme crises, the optimal crisis response for such crises, and the KPIs (outcomes) crisis managers need to measure for extreme crises. It serves as a guide for how to communicate effectively during extreme crises and provides advice based upon experimental research that validates the effectiveness of the crisis communication interventions. Readers do not require prior knowledge about crisis communication and crisis management as the book contains summaries of crisis communication and management before exploring the more specialized topic of extreme crises. Chapters include extended case studies, examining communication within such events as the Westpac money laundering, VW emissions and COVID-19 crises.
Communications in Extreme Crises will be of direct interest to scholars of crisis communication in public relations, corporate communication, strategic communication, organizational communication programs and management.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SOCIAL MEDIA AND CRISIS COMMUNICATION

The second edition of this vital text integrates theory, research, and application to orient readers to the latest thinking about the role of social media in crisis communication. 
Specific crisis arenas such as health, corporate, nonprofit, religious, political, and disaster are examined in depth, along with social media platforms and newer technology. Social Media and Crisis Communication, Second Edition provides a fresh look at the role of visual communication in social media and a more global review of social media and crisis communication literature. With an enhanced focus on the ethics section, a short communication overview piece, and case studies for each area of application, it is practical for use in a variety of learning settings. 
A must-read for scholars, advanced students, and practitioners who wish to stay on the leading edge of research, this book will appeal to those in public relations, strategic communications, corporate communications, government and NGO communications, and emergency and disaster response. 

DIGITAL FASCISM

Digital Fascism presents and engages with theoretical approaches and empirical studies that allow us to understand how fascism, right-wing authoritarianism, xenophobia, and nationalism are communicated on the Internet. The book builds on theoretical foundations from key theorists such as Theodor W. Adorno, Franz L. Neumann, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Leo Löwenthal, Moishe Postone, Günther Anders, M. N. Roy, and Henry Giroux. The book draws on a range of case studies, including Nazi-celebrations of Hitler’s birthday on Twitter, the ‘red scare 2.0’ directed against Jeremy Corbyn, and political communication online (Donald Trump, Boris Johnson, the Austrian presidential election). These case studies analyse right-wing communication online and on social media. Fuchs argues for the safeguarding of the democratic public sphere and that slowing down and decommodifying the logic of the media can advance and renew debate culture in the age of digital authoritarianism, fake news, echo chambers, and filter bubbles.
Each chapter focuses on a particular dimension of digital fascism or a critical theorist whose work helps us to illuminate how fascism and digital fascism work, making this book an essential reading for both undergraduate and postgraduate students of media and communication studies, sociology, politics, and political economy as well as anyone who wants to understand what digital fascism is and how it works.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SHERLOCK HOLMES I DANSKE MEDIEKULTURER

Alle kender Sherlock Holmes. Men er det den samme Holmes, de kender?
Den engelske detektiv har været en del af det danske medielandskab i 130 år. Han kom først til Danmark i avisernes daglige føljetoner. Siden er han og universet omkring ham blevet præsenteret og brugt af andre trykte medier, teateret, audiovisuelle medier og digitale medier.
Palle Schantz Lauridsen følger Sherlock Holmes fra begyndelsen til i dag og tegner gennem denne fiktive figur et fascinerende billede af de danske mediekulturers udvikling. Han undersøger, hvordan forskellige medier og kulturelle kontekster har forandret figuren og fremdrager glemte og oversete variationer over figuren.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEMOKRATIETS SVANESANG

Den Pulitzer-prisvinnende historikeren og journalisten Anne Applebaum forklarer med forbløffende klarhet hvorfor ledere i flere vestlige land har kastet kull på liberale demokratiske ideer til fordel for nasjonalisme og autoritarisme.
Over hele verden ser vi den samme tendensen: Demokratier er under angrep, mens ulike former for autoritære styresett er på fremmarsj. Applebaum var en av de første til å rope et varsku om de antidemokratiske bevegelsene som rørte seg i Vesten, i Demokratiets svanesang forklarer hun hvorfor nasjonalisme og autokrati har slik tiltrekningskraft og hvorfor politiske systemer med grunnleggende enkle idéer har en så umiddelbar appell, spesielt hvis de er til fordel for de lojale og ekskluderer alle andre.
Despotiske ledere styrer ikke alene. For å komme seg til makten og holde på den er de er avhengig av hjelp fra politiske allierte, byråkrater og mediepersonligheter. De autoritaristiske og nasjonalistiske partiene som har vokst frem i moderne demokratier over hele verden byr på nye veier til makt og penger for sine tilhengere. Applebaum beskriver flere av verdens fremste forkjempere for frihetsfiendtlige styresett verden over, og viser oss hvordan de bruker konspirasjonsteorier, politisk polarisering, sosiale medier, og til og med nostalgi for å forandre samfunnene de er en del av.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

INTERACTIVE DOCUMENTARY

Interactive documentary is still an emerging field that eludes concise definitions or boundaries. Grounded in practice-based research, this collection seeks to expand the sometimes exclusionary field, giving voice to scholars and practitioners working outside the margins.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BAG FORSIDEN

Poul Madsen stod i 14 år i spidsen for Ekstra Bladet. I Bag forsiden fortæller han insiderhistorien om de afsløringer og shitstorme, som avisen var igennem i hans tid som chef, og krydrer det med underholdende anekdoter, skarpe hug til magteliten – og et kritisk blik på sig selv.

Bag forsiden er Poul Madsens personlige fortælling om sine vanvittige år som øverste chef for det stormomsuste Ekstra Bladet. Han tager læseren med ind bag facaden på de opsigtsvækkende afsløringer og shitstorme, som avisen var igennem.

Han giver også eksempler på de kontroversielle midler, han tog i brug for at hvirvle en debat op eller tiltrække læsere, og i de fejl, han begik undervejs.

Poul Madsen er kendt som ’en no bullshit type’, der siger tingene ligeud, som han ser dem. Derfor er der også krasse ord til magtfuldkomne politikere og sløve medier i Bag forsiden. Det politiske spinvælde er ved at dræbe medierne, og offentlighedens mulighed for at kontrollere, hvordan magten udøves, lader sig villigt manipulere.

Bogen er dog også en hyldest til den undersøgende, magtkritiske journalistik og udspiller sig i en af de mest dramatiske perioder i danske mediers historier, hvor de traditionelle papiraviser skulle transformeres til digitale medier.

Det er både underholdende og skræmmende læsning.

NEGATIV PÆDAGOGIK

Den pædagogisk-filosofiske litteratur er præget af gode ord og intentioner, af positive værdier. Men trods hensigter om at fremme og tilskynde, udskammes der også i pædagogiske sammenhænge, og børn, elever og studerende keder sig undertiden – som de altid har gjort. 
 Godt og ondt skal her omvendes, for måske kan onder som kedsomhed og skam i nogle tilfælde være en betingelse for at blive bragt til at tænke og være befordrende for tilegnelse af færdigheder, så de ikke kræver pædagogiske tiltag. Måske kan goder som kærlighed og fantasi være en hindring for tænkning. Måske kan idealet om lykke også være et reaktionært ideal? 
Negativ pædagogik er med sit negative og nihilistiske perspektiv ganske vist kritisk, men ikke konstruktiv; bogen når ikke frem til en opbyggelig konklusion, og den er på ingen måde løsningsorienteret. 
Med inspiration fra Sigmund Freud, Jacques Lacan og Martin Heidegger gør bogens fem første kapitler op med nutidens krav til den pædagogiske videnskab om at “have effekt for praksis” og med den allestedsnærværende normativitet i den pædagogiske tænkning. 

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN POLITISKE BUNDLINJE

DEN POLITISKE BUNDLINJE rummer både en værktøjskasse til at udøve politisk indflydelse – også kaldet ‛public affairs’ eller ‛lobbyisme’ – og en metode, hvormed en organisation kan vurdere, om den udnytter sit politiske potentiale.
Bogen leverer et grundrids af 100 konkrete public affairs-redskaber, som en virksomhed, interesseorganisation eller offentlig myndighed kan anvende i arbejdet med at varetage sine politiske interesser. For hvert redskab får læseren både en how to-gennemgang af, hvordan man anvender dette værktøj, og en vejledning i at måle, om man udnytter værktøjet fuldt ud.
Bogen gør det altså muligt for en organisation at kvantificere sin politiske indflydelse. Denne kvantificering udtrykkes i tal – røde eller sorte, præcis som i et økonomisk regnskab – der udgør organisationens politiske bundlinje. Bundlinjen er et facit, der giver en nyttig indikation af, om man udnytter sit politiske potentiale. Organisationen kan bruge denne viden, når den prioriterer sin strategiske udvikling og skærper sin offentlige profil.
Hvis man scorer højt på alle eller de fleste af bogens redskaber, har man som organisation meget stor politisk indflydelse og evne til at påvirke sine omgivelser. Man vil derfor kunne udøve public affairs og lobbyisme, der sætter dagsordener og flytter opfattelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FØLGELIGT: EN GRUNDBOG I SYNTAKS OG KOHÆSION

Denne bog handler om hvordan ord sættes sammen til større helheder. Det gælder både sammenføjning af ord til længere ordfølger og sætninger (syntaks), og sammenbinding af sætninger til større meningsfulde enheder (kohæsion). Ønsker man at hjælpe andre til at skrive sammenhængende, klart og varieret eller at vurdere teksters tilgængelighed, er det vigtigt at man selv har en grundlæggende viden om sprogets opbygning og udtryksmuligheder.

Bogens første og sidste kapitler danner ramme for det pædagogiske arbejde med syntaks og kohæsion og behandler emnerne kommunikation, informationsstruktur, sproglig rådgivning, vurdering af elevtekster og teksters tilgængelighed. I bogens midte behandles først syntaks med gennemgang af sætningen, sætningstyper, sætningens led, leddenes materiale og redskaber til at afgrænse led og beskrive ledstilling. Dernæst følger en indføring i kohæsion og de signaler man gør brug af for at skabe sproglig sammenhængskraft. Bogen er forsynet med øvelser og løsningsforslag hertil.

Bogen henvender sig til alle med interesse for dansk sprog, herunder kommende og nuværende undervisere og andre der beskæftiger sig med læsning og skrivning. Det kan fx være undervisere på mellemtrinnet og i udskolingen – både i almen undervisning og i særlige forløb – samt undervisere og læsevejledere på ungdomsuddannelser eller i læseundervisningen for voksne og unge

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITALE LÆRINGSRUM

Hvordan udnytter vi potentialerne i digitale teknologier i undervisningen? Hvor og hvordan kan digitale teknologier bidrage til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, så de udvider elevers og studerendes muligheder for at undersøge, løse, skabe, udtrykke sig, mv.?

Gennem en model for fire typer af digitale læringsrum giver forfatterne bud på, hvordan vi med digitale teknologier kan indrette læringsrum, der styrker den enkelte elevs handlekraft, gruppers kollaborative vidensopbygning, vidensdeling i klassen og interaktion med omverdenen.

De fire digitale læringsrum er:

Det individuelle rum
Arbejdsgruppe
Interessefællesskab
Åbne forbindelser

Den primære målgruppe for bogen er studerende, der er ved at uddanne sig til at undervise andre, fx lærerstuderende på professionshøjskolerne, studerende på diplomuddannelser og universitetsstuderende. Derudover henvender bogen sig også til lærere, undervisere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesledere og it-vejledere på tværs af folkeskole, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UX RESEARCH METHODS FOR MEDIA AND COMM. STUDIES

A comprehensive guide to qualitative research methods in user experience (UX), the interaction between humans and digital products, designed for media and communication students.
Angela M. Cirucci and Urszula M. Pruchniewska provide an accessible introduction to the field (including the history of UX and common UX design terminology). Readers are taken through the entire research design process, with an outline for preparing a study (including a planning template), a discussion of recruitment techniques, an exploration of ethics considerations, and a detailed breakdown of 12 essential UX research methods. The 12 methods covered include emotional journeys, screenshot diaries, walkthroughs, contextual inquiry, card sorting, and usability testing, with the chapter for each method including a step-by-step breakdown, discussions of in-person versus virtual procedures, and a “What You Need” section. Throughout the book, useful parallels are drawn between traditional academic research methods and UX methods, and special attention is paid to diversity and inclusivity.
This is an essential text for media and communications students wishing to become familiar with UX research methods, a rapidly growing field that will open numerous exciting career paths for graduates.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

WIRELESS COMMUNICATION SECURITY

Reduce organizational cybersecurity risk and build comprehensive WiFi, private cellular, and IOT security solutions

Wireless Security Architecture: Designing and Maintaining Secure Wireless for Enterprise offers readers an essential guide to planning, designing, and preserving secure wireless infrastructures. It is a blueprint to a resilient and compliant architecture that responds to regulatory requirements, reduces organizational risk, and conforms to industry best practices. This book emphasizes WiFi security, as well as guidance on private cellular and Internet of Things security.

Readers will discover how to move beyond isolated technical certifications and vendor training and put together a coherent network that responds to contemporary security risks. It offers up-to-date coverage–including data published for the first time–of new WPA3 security, Wi-Fi 6E, zero-trust frameworks, and other emerging trends. It also includes:
Concrete strategies suitable for organizations of all sizes, from large government agencies to small public and private companies
Effective technical resources and real-world sample architectures
Explorations of the relationships between security, wireless, and network elements
Practical planning templates, guides, and real-world case studies demonstrating application of the included concepts

Perfect for network, wireless, and enterprise security architects, Wireless Security Architecture belongs in the libraries of technical leaders in firms of all sizes and in any industry seeking to build a secure wireless network.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TIK-TOK CREATIVITY AND CULTURE IN SHORT VIDEO

Since its acquisition and rebranding in 2018, TikTok has become one of the fastest growing platforms in the world. Moreover, it’s the first Chinese-developed platform to find mainstream international success, carving its own niche in the global short video industry.
In the first comprehensive exploration of TikTok, Kaye, Zeng, and Wikström provide a history of the emergent genre of short video and situate the platform within the cultures and controversies that have accompanied its dramatic growth. They provide an extensive overview of TikTok’s functions and uses, the diverse markets in which the platform operates, and the issues of governance that have impacted its expansion. Once thought to be ‘just for kids’, the authors illustrate how TikTok is further transforming platform cultures and the dynamics of broader creative industries. TikTok, the authors argue, represents an evolutionary step in the way culture is produced and consumed on digital platforms.
This timely book is essential reading for students and scholars in media and communication studies and for anyone who has been captivated by the global growth of TikTok and short video.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PROJEKTLEDELSE, MAGT OG MENNESKER
Af John Ryding Olsson

Denne bog handler om projektledelse og magt. Det er menneskene i projekter, der skaber resultaterne, og du skal som projektleder orkestrere de magtrelationer, der er mellem dem indbyrdes, og mellem dem og dig. Du skal kende din og den enkeltes magtbase, du skal kunne aflæse relationerne og de magtformer, der tages i anvendelse, og så skal du skabe musik ud af det hele.

Bogen giver dig et sprog for et begrebsapparat om magt og de organisatoriske relationer omkring projektet. Ethvert projekt starter med en beslutning, som tjener nogle interesser, men tilsidesætter andre. Uanset hvilken projekttype, der er tale om, så vil løsningen medføre, at nogle mennesker skal ændre adfærd, ofte imod deres vilje. Når man ved, at projekter er store investeringer med strategisk indflydelse på fremtiden, er det en gåde, hvordan magt ofte overses som en del af projektlederens værktøjer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

YDMYGHED I LEDELSE
Af Karsten Mellon

Ydmyghed i ledelse præsenterer et mindset, der har fokus på udvikling af positive relationer gennem dialog og psykologisk tryghed i organisationen. Enhver leder bør forholde sig ydmygt til sine begrænsninger og samtidig værdsætte andre menneskers evner.
Bogen indeholder en række interviews, med bl.a. professor Edgar H. Schein, og professor Henry Mintzberg bidrager med to tekster.
Ydmyghed i ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE WILEY HANDBOOK OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION
Af Kelum A. Gamage og Nanda Gunawardhana

A comprehensive resource for higher education professionals interested in sustainability pedagogy.

In The Wiley Handbook of Sustainability in Higher Education Learning and Teaching, a team of distinguished researchers delivers an insightful reference for higher education professionals seeking to embed sustainability in learning and teaching. The book offers a way for higher education institutions to implement sustainability goals in their curricula and provides comprehensive guidance to educators, researchers and practitioners.

The authors discuss recent developments in technological innovations, best practices, lessons learned, current challenges, and reflections in the area of sustainability teaching in higher education. They also examine the impact of the COVID-19 pandemic on sustainability education. With contributors from a variety of disciplines, including engineering, medicine, urban design, business, environmental science, and social science, the book considers the embedding of sustainability in regenerative learning ecologies, living laboratories, and transgressive forms of learning. It also includes:

• A thorough introduction to activist learning for sustainability and outcome-based education towards achieving sustainable goals in higher education
• Comprehensive explorations of factors that hinder the implementation of sustainability initiatives in higher education institutions
• Practical discussions of developing stakeholder agency in higher education sustainability initiatives
• In-depth examinations of global trends and country-specific initiatives in sustainability teaching

Perfect for education developers seeking to incorporate sustainability, The Wiley Handbook of Sustainability in Higher Education Learning and Teaching is also ideal for academics, researchers, policymakers, and accreditation personnel working in the area of sustainability.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ONLINEFACILITERING
Af Kenneth Agerholm, Signe Bonnén og Ib Ravn

Onlinemøder skal faciliteres kompetent. Det er ikke nok at give ordet til den næste på talerlisten. Mødefacilitator skal sikre involvering og fremdrift i mødet, så deltagerne oplever mening og der skabes værdi for kunder og borgere.

Onlinefacilitering giver praktiske råd om onlinefacilitering af almindelige møder, innovationsmøder, konferencer og webinarer, og ikke mindst de svære hybride møder. Der er redskaber til breakouts, whiteboards og nye teknologier, adgang til færdige drejebøger og metoder til konflikthåndtering.

Gode møder er dybest set samtaler med formål og fremdrift. Samtaler, der inkluderer alle og skaber løsninger, kommer ikke af sig selv. Også online har facilitator et meget stort ansvar for, at de lykkes.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

COACHING I ORGANISATIONER
Af Birgitte Jepsen og Margrethe Gade

Vi lever i en kompleks tid, hvor omvæltningerne er store, sceneskiftene hurtige, og hvor værdier som at tage ansvar er i høj kurs. Det betyder, at kravene til den enkelte i arbejdslivet ændres. Der stilles krav om højere transparens, at vi skal være hybride, bæredygtige, beslutningsdygtige, kunne vidensdele, sætte retning, skabe tydelige rammer og kunne navigere i den kompleksitet, der sætter dagsordenen.

Vi står formentlig over for eller midt i et nyt paradigmeskifte, hvor den digitale revolution vil sætte sine tydelige spor. Og hvor det samtidig bliver en værdi, at vi bruger krop og følelser som pejlemærker til at forstå omverdenen med. Vi kan ikke følge med som mennesker, hvis vi ikke også bruger vores sanser og vores kollektive intelligens. Tiden kalder derfor stadig på coaching som metode, og menneskene i tiden efterlyser mange facetter af de værktøjer, coaching kan byde på.

Coaching i organisationer skiller sig særligt ud på to områder: Den har en grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching i arbejdslivet med rod i den systemiske, socialkontruktionistiske teori og med afstikkere til teorier om hjerne og eksistentiel psykologi. Den rummer en konstruktiv værktøjskasse med mange letanvendelige metoder værktøjer.

Coaching i organisationer henvender sig til alle, der interesserer sig for coaching, praktikere, som har brug for inspiraiton, studerende på akademi- og diplomniveau og på videreående uddannelser, kursister på coachinguddannelser og ledere, som har brug for gode kommunikationsværktøjer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MEDIEANALYSE, MEDIETEORI OG MEDIETEMAER
Af Palle Schantz Lauridsen og Erik Svendsen

MEDIEanalyse, -teori og -temaer består af tre værker, der præsenterer medieforskningens analysemetoder og teorier, og som sætter fokus på en lang række af de temaer, der ofte diskuteres i forbindelse med forståelsen af mediernes indflydelse.
Medieanalyse giver en analytisk og historisk forståelse af centrale enkeltmedier som fx film, dokumentar, radio, tv, blogs og tværmediale tekster. Medieteori kortlægger de aktuelt dominerende teorier, der sætter vores brogede mediekultur på begreb, fx kommunikationsteori, kognitionsteori, mediehistorie, deltagelses- og celebritykultur. Medietemaer undersøger på tværs af analysemetoder og teoretiske tilgange, hvordan man kan forstå aktuelle medietemaer som køn, sport, identitet, dannelse, underholdning, kultur og krig.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIT PERSONLIGE PROJEKTLEDERSKAB
Af Søren Stuhr og Ann Graugaard Pedersen

Dit personlige projektlederskab sætter fokus på dine handlemuligheder, når du er projektleder i en uperfekt virkelighed.
Når projektet møder virkeligheden, er det hele ikke så enkelt, som projektmodellerne foreskriver. Kompleksiteten er ofte høj, mennesker opfører sig irrationelt, og tid er en luksus, du kun kan drømme om.
Bogens forfatterne sætter fokus på de situationer, hvor mandatet er usikkert, målet er diffust, og den daglige kamp mellem drift og projekt udfordrer. Situationer, hvor der til tider skal hugges en hæl og klippes en tå, hvis projektet skal nå i mål. I den virkelighed er det muliges kunst hverdag.
Dit personlige projektlederskab fortæller om de mange udfordringer, du støder på som projektleder, og om hvordan du kan se indad og fokusere på, hvad du selv kan gøre gennem bevidst at styrke relationerne i og omkring projektet, træne din opfindsomhed, sige rettidigt til og fra og omfavne konflikter som en mulighed for udvikling.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE ETHICAL JOURNALIST
Af Gene Foreman, Daniel R. Biddle, Emilie Lounsberry, Richard G. Jones

This third edition of The Ethical Journalist is a comprehensive examination of current issues in the field of journalism ethics, researched and written by four journalists with experience in both the newsroom and the classroom. It gives students and professionals the tools they need to navigate the challenges of twenty-first-century journalism, first explaining the importance of ethics in journalism and then putting a decision-making strategy to work in areas in which ethics questions most often arise. The text is supplemented by real-life case studies and thoughtful essays, and a companion website provides links to supplemental readings, videos, additional case studies, and other resources.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MORDET PÅ KALVEBOD BRYGGE
Af Freddie Kristiansen

Hvorfor lukkede dagbladet Aktuelt i 2001? Den officielle forklaring var dårlig økonomi på grund af faldende læsertal, men ledelsesproblemer og fejl¬slagne strategier spillede en lige så stor rolle, fortæller bogen her.
»Kl. 16.48 den 5. april 2001 blev der begået et mord på Kalvebod Brygge nr. 35 i København. Ofret var næsten 130 år og hed Aktuelt. De ansvarlige forsøgte ikke at flygte eller skjule mordet. De annoncerede det selv over for et stort medieopbud. Det skete kl. 18.30. De skyldige var en række forbundsformænd under LO. Det var en ren tilståelsessag. Ofret – Aktuelt – kostede for mange penge og måtte derfor aflives. De konkrete tal, der var årsagen til mordet, var: oplag: ca. 25.000. LO-tilskud: ca. 61 mio. kr.«

Sådan indleder journalist Freddie Kristiansen Mordet på Kalvebod Brygge. Men det var ikke en hvilken som helst avis, der hermed lukkede og slukkede. Det var den tidligere Social-Demokraten, engang Nordens største avis, og med lukningen af Aktuelt var det nu slut med arbejdervægelsens aviser, der siden 1871 havde været væsentlige aktører i arbejderklassens kamp for lighed.

Fra Nordens største avis til lukning. Hvordan kunne det gå så galt? Det forsøger Mordet på Kalvebod Brygge at give svaret på. Vejen mod avisens død var brolagt med fejltagelser. Den største blev begået i 1987, hvor Aktuelt blev invaderet af tv-folk, der i løbet af få år formøblede op imod en halv milliard kroner. Aktuelt rejste sig aldrig igen, og derfor var døden måske ikke så overraskende.
Mordet på Kalvebod Brygge henvender sig til alle med interesse for journalistik, mediepolitik, fagbevægelsen og dansk samtidshistorie.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FOUCAULTS BEGREBER
Af Knut Ove Eliassen

Michel Foucault er en af de mest læste teoretikere inden for humaniora og samfundsfag, kendt for begreber som diskurs, magt og biopolitik. Knut Ove Eliassen giver her en grundig præsentation af en række af Foucaults centrale begreber.
Med denne bog bliver det tydeligt, at Foucault var optaget af mere end magt- og diskursanalyse og metode. Han var en original tænker, der i stigende grad beskæftigede sig med spørgsmål om politik, etik, kritik, sandhed og erfaring.
Hvert kapitel kan læses for sig og giver indblik i Foucaults begrebslige strategier: Hvordan han udviklede sine begreber, hvilke problemer de tjente til at belyse, og hvordan de fortløbende blev revideret og omorganiseret. Samlet giver bogen en bred præsentation af forfatterskabet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VELFÆRDSSAMFUNDET
Af Bent Greve

For at kunne løse velfærdsopgaver på den bedst mulige måde er det afgørende at have viden om, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, fungerer og er styret. Det er også nødvendigt at have viden om nogle af de problemstillinger og dilemmaer, som beslutningstagere og administratorer står over for. I denne bog beskrives og analyseres de mest centrale velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der samlet set viser bredden i de forskellige tilgange, der kan bruges til at beskrive og forstå velfærdssamfundet. Bogen giver en generel introduktion til velfærdssamfundet og er skrevet til studerende på bachelorniveau og på og master- og diplomuddannelser. Bogens 6. udgave er opdateret på såvel regler og struktur som indhold i det danske velfærdssamfund. En række nye eksempler og analyser gør bl.a. bogen helt opdateret, også for så vidt angår de tal, der præsenteres.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BRUG DIN SUPERHJERNE
Af Olav Schewe og Barbara Oakley

Vil du gerne lære hurtigere og få bedre resultater? Opleve større glæde ved at lære? Og mangler du tips til at stoppe overspringshandlingerne?
At have en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men om hvordan du bruger den hjerne du har. Norges førende ekspert i studieteknik har slået sig sammen med en af verdens mest indflydelsesrige læringseksperter, og i Brug din superhjerne har de samlet de bedste strategier til at lære, alle baseret på neurovidenskabelig forskning. De forklarer bl.a. hvordan du nemt og hurtigt lagrer information i langtidshukommelsen, hvordan du bruger din arbejdshukommelse optimalt, og hvordan du bedst udnytter hjernens netværk til at koncentrere dig og løse problemer.
Når du ved hvordan hjernen lærer bedst, kan du:

 • øge din koncentration når du arbejder
 • undgå frustration når du lærer
 • lære på måder som gør at du ikke glemmer
 • udvikle en dybere forståelse for det du lærer
 • læse mere effektivt
 • bearbejde store mængder information
 • bruge pauser som et strategisk våben
  … og meget, meget mere.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HANDBOOK ON INTERACTIVE STORYTELLING
Af Jouni Smed, Tomi Suovuo, Natasha Skult, Petter Skult

Electronic games are no longer considered “mere fluff” alongside the “real” forms of entertainment, like film, music, and television. Instead, many games have evolved into an art form in their own right, including carefully constructed stories and engaging narratives enjoyed by millions of people around the world.

In Handbook on Interactive Storytelling, readers will find a comprehensive discussion of the latest research covering the creation of interactive narratives that allow users to experience a dramatically compelling story that responds directly to their actions and choices.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TÆT PÅ MEDIER
Redigeret af Henrik Juul

Tæt på medier er en bog om medier og om mediedidaktik.

Forfatterne introducerer til medier på en både undersøgende og perspektiverende måde, og de gør den med et didaktisk perspektiv. Bogen har kapitler om de centrale medieområder nyhedsfortællende medier, lydmedier, filmmedier, tv-serier, sociale medier og reklamer.

Tæt på medier er skrevet som en lærebog til læreruddannelsen, samt til læreres efteruddannelse, men den vil også være interessant læsning for andre faggrupper med interesse for medier og mediedidaktik.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FRA TANKE TIL TEKST
Af Mikkel Hvid

Alle kan lære at skrive. Og de fleste kan lære at skrive bedre.

FRA TANKE TIL TEKST lærer dig skrivehåndværket fra grunden – altså hvordan du effektivt omsætter dine tanker til tekst. Hvordan du får det, du har i hovedet, udtrykt på papir eller på skærmen.

Bogen giver dig bl.a. praktiske råd om:

-hvordan du idéudvikler din opgave
-hvordan du gør idéen skriveklar
-hvordan du vinkler idéen, så teksten skriver sig selv
-hvad du helt praktisk skal gøre, når du sidder ved tastaturet
-hvordan du planlægger dine skriveopgaver.

Bogen fokuserer på opgaveskrivning og henvender sig til studerende på alle uddannelsestrin. Men dens skrivesyn, metode, råd og værktøjer kan bruges af alle typer skribenter til alle slags tekster.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

INFORMATION AT WAR
Af Philip Seib

A war’s outcome is determined by more than bullets and bombs. In our digital age, the proliferation of new media venues has magnified the importance of information – whether its content is true or purposely false – in battling an enemy and defending the public.
In this book, Philip Seib, one of the world’s leading experts on media and war, offers a probing analysis of the role of information in warfare from the Second World War to the present day and beyond. He focuses on some of the thorniest issues on the contemporary agenda: When untruthful and inflammatory information poisons a nation’s political processes and weakens its social fabric, what kind of response is appropriate? How can media literacy help citizens defend themselves against information warfare? Should militaries place greater emphasis on crippling their adversaries with information rather than kinetic force?
Well-written and wide-ranging, Information at War suggests answers to key questions with which governments, journalists, and the public must grapple during the years ahead. Information at war affects us all, and this book shows us how.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DANSKE FORFATTERARKIVER

De seneste tyve-tredive år har arkiverne og ikke mindst arkivet som begreb fået en central placering inden for forskningen. Arkiver af litterære forfattere, hvis manuskripter og breve mv. tidligere udelukkende kunne konsulteres på sikrede læsesale, behandles i disse år – som følge af bl.a. digitaliseringen – med en iver som aldrig før. ”Vendingen mod arkiverne” kaldes denne fornyede interesse for arkiver.
Til forskel fra lidt ældre monografiske arkivstudier tilbyder denne antologi en serie nedslag i væsentlige danske forfatteres arkiver fra fortid til nutid. Antologien rummer bidrag af førende forskere inden for feltet, der tegner konturerne af forfatterarkivets varierende funktioner, som rækker fra totalindsamling til systematisk destruktion af papirer. Denne antologi om danske forfatterarkiver er den første af sin slags. Med udgivelsen lægges der op til en fornyet refleksion over, hvad det vil sige at gemme eller slette noget, når man er forfatter, og til en nuanceret forståelse af arkivet som både fysisk realitet og metaforisk begreb.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

RETORISK IMPROVISATION
Af Lis Raabjerg Kruse

Improvisation er et overset begreb i retorisk teori. Der er derfor også mange misforståelser og skrækscenarier, hvad angår at improvisere i mundtlig retorik og tale.
Retorisk improvisation er en praktisk indføring i improvisation i mundtlig retorik. Bogen tilbyder en enkel og overskuelig teknik, som hjælper dig med at tilegne dig og træne improvisation i en mundtlig kommunikationssituation. Den afliver samtidig nogle af de mest sejlivede myter om improvisation og giver dig teori om, hvad det vil sige at improvisere retorisk.
Bogens metoder og modeller er hentet fra den retoriske tradition og særligt fra Antikken, men også fra hjernevidenskaben, kreativitetsforskning og erhvervslitteratur. Desuden indeholder den en række aktuelle eksempler på improvisation i tale – fra håndtering af en pandemi, en minksag, en præsidentkandidat i krig til Trump og Sofie Linde og #MeToo.
Retorisk improvisation kan bruges som supplement til undervisning i mundtlig retorik på videregående uddannelser, seminarer og professionshøjskoler og henvender sig til alle, som ønsker at kunne improvisere overbevisende og vellykket i mundtlig retorik.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MEDIETEMAER

Af Palle Schantz Lauridsen (red.) og Erik Svendsen (red.)

MEDIETEMAER undersøger forholdet mellem medier og køn, sport, krig, fortællinger, historie og underholdning og analyserer mediebegivenheder og samspillet mellem medier og identitet, dannelse, demokrati, teknologi, kultur og fans.
MEDIETEMAER giver med afsæt i en bred vifte af medieteoretiske og -analytiske tilgange baggrund for at forstå og arbejde med aktuelle debatemner i og om medierne. Bogen er et supplement til MEDIEANALYSE og MEDIETEORI.
MEDIETEMAER er redigeret af lektor Palle Schantz Lauridsen (Dansk, Københavns Universitet) og lektor Erik Svendsen (Dansk, RUC). Bogens forfattere er medieforskere, der alle har stor erfaring i at undervise i medieemner på de danske universiteter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LEG & LITTERATUR
Af Herdis Toft, Karin Esmann Knudsen (red.)

Hvad sker der, når vi anskuer litterære processer i et legeperspektiv? Og hvad sker der, når vi anskuer legeprocesser i et litterært perspektiv? Hvad er forholdet mellem på den ene side dynamikken og friheden i disse processer og på den anden side forskellige former for konceptuel og/eller institutionel rammesætning? Det overordnede spørgsmål, der hele tiden vendes tilbage til, er forholdet mellem orden og kaos, mellem det styrede og ustyrede, mellem rammer og frihed. Det er dette forhold, Leg & Litteratur undersøger. Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for kultur- og uddannelsesforskning på universiteter og professionsuddannelser med interesse for æstetiske processer. Den behandler problemstillinger inden for (lege-)kultur og medier, kreativ og faglig skrivning, didaktik og pædagogik, litteratur og andre kunstneriske udtryk. Den bevæger sig i et interdisciplinært felt og griber fat i den aktuelle interesse for at se kulturelle fænomener som integreret i hinanden, som kontekstuelle, dynamiske og flydende med opblødning af tidligere skarpe grænsesætninger.
“Leg & Litteratur er den første antologi af sin art på dansk, der undersøger et nybrydende forskningsfelt inden for æstetisk virksomhed i leg, litteratur, skrivning, musik, teater, billedkunst og beslægtede kunstneriske udtryksformer. Den griber fat i en aktuel interesse for forbindelser mellem udtryksformer og kreativitet som en særlig adgang til virkeligheden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT GIVE AHA OPLEVELSER
Af Peter Bro

Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig.” Sådan lyder et gammelt dansk ordsprog, og i denne bog får du opskriften på, hvordan vi som formidlere kan give andre mennesker oplevelser … aha-oplevelser.
At give andre mennesker aha-oplevelser – om de er store eller små – er at formidle med effekt. Hvad vi møder i form af aha-oplevelser, virker stærkere og bliver husket længere. Det gør aha-oplevelserne til en uvurderlig hjælper, når du skal formidle ny viden eller afsætte varer og visioner. Bogen her lærer dig, hvad aha-oplevelser er, hvad ahaoplevelser kan, og, vigtigst af alt, hvordan du selv kan give aha-oplevelser til andre. Om modtagerne af din formidling så er elever, studerende, mediebrugere, medlemmer, vælgere, svigerforældre, kærester, kunder, medarbejdere, chefer eller andre.
Peter Bro lever af at lære andre mennesker at blive bedre formidlere. Han er professor, ph.d. og leder af journalistuddannelserne på SDU, og så står han i spidsen for det store SDU-projekt Fremtidens Uddannelser, hvor man opfinder og afprøver nye formidlingsformer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HVOR KOMMER LYSET FRA
Af Finn Wiedemann

Brugen af data i uddannelse og ledelse repræsenterer en faustisk pagt. Vi får adgang til nye muligheder, f.eks. mulighed for at påvirke vores omgivelser på nye måder og forudsige fremtiden, men det sker ikke uden omkostninger. Formålet med denne bog er blandt andet at pege på den pris og de omkostninger, som den stigende brug af data i uddannelse og ledelse afstedkommer.
I bogen indkredses det, hvad data er, og der gives konkrete eksempler på, hvordan data spiller en stadig større rolle. Der diskuteres tre forskellige perspektiver i forbindelse med brugen af data. Henholdsvis et reform-normativt, et kritisk og et pragmatisk perspektiv. De nævnte perspektiver repræsenterer tre måder, hvorpå data bliver anvendt i uddannelse og ledelse.
Bogens gennemgående synspunkt er, at der er behov for at finde en vej mellem en dataoptimistisk og en dataskeptisk position, dvs. en position hvor vi har ubegrænset tillid til, at bestemte former for data er relevante og brugbare og så en kritisk og pessimistisk position, hvor vi konsekvent afviser brugen af f.eks. kvantitative data.
Bogen henvender sig til folk med interesse for den stigende brug af data i uddannelse og ledelse. Det er intentionen, at bogen kan læses af forskere, ledere, undervisere og studerende. Bogen vil dog også med fordel kunne læses af mennesker, der er optaget af den digitale udvikling og den bredere samfundsmæssige udvikling, hvor data og digitalisering spiller en stadig større rolle.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PLANNING PROGRAMS FOR ADULTS LEARNERS
Af Sandra Ratcliff Daffron, Rosemary S. Caffarella, Ronald M. Cervero

Strengthen your adult education program planning with this essential guide
Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide, 4th Edition is an interactive, practical, and essential guide for anyone involved with planning programs for adult learners. Containing extensive updates, refinements, and revisions to this celebrated book, this edition prepares those charged with planning programs for adult learners across a wide variety of settings.
• Spanning a variety of crucial subjects, this book will teach readers how to:
• Plan, organize, and complete other administrative tasks with helpful templates and practical guides
• Focus on challenges of displacement, climate change, economic dislocation, and inequality
• Plan programs using current and emerging digital delivery tools and techniques including virtual and augmented reality
Planning Programs for Adult Learners provides an international perspective and includes globally relevant examples and research that will inform and transform your program planning process. Perfect for adult educators and participants in continuing education programs for adults, the book will also be illuminating for graduate students in fields including education, nursing, human resource development, and more.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ONLINE TEACHING AT ITS BEST
Af Linda B. Nilson, Ludwika A. Goodson

Bring pedagogy and cognitive science to online learning environments
Online Teaching at Its Best: Merging Instructional Design with Teaching and Learning Research, 2nd Edition, is the scholarly resource for online learning that faculty, instructional designers, and administrators have raved about. This book addresses course design, teaching, and student motivation across the continuum of online teaching modes—remote, hybrid, hyflex, and fully online—integrating these with pedagogical and cognitive science, and grounding its recommendations in the latest research. The book will help you design or redesign your courses to ensure strong course alignment and effective student learning in any of these teaching modes. Its emphasis on evidence-based practices makes this one of the most scholarly books of its kind on the market today.
This new edition features significant new content including more active learning formats for small groups across the online teaching continuum, strategies and tools for scripting and recording effective micro-lectures, ways to integrate quiz items within micro-lectures, more conferencing software and techniques to add interactivity, and a guide for rapid transition from face-to-face to online teaching. You’ll also find updated examples, references, and quotes to reflect more evolved technology.
• Adopt new pedagogical techniques designed specifically for remote, hybrid, hyflex, and fully online learning environments
• Ensure strong course alignment and effective student learning for all these modes of instruction
• Increase student retention, build necessary support structures, and train faculty more effectively
• Integrate research-based course design and cognitive psychology into graduate or undergraduate programs
Distance is no barrier to a great education. Online Teaching at Its Best provides practical, real-world advice grounded in educational and psychological science to help online instructors, instructional designers, and administrators deliver an exceptional learning experience even under emergency conditions.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ENGAGING IDEAS
Af John C. Bean and Dan Melzer

Use your course’s big ideas to accelerate students’ growth as writers and critical thinkers
The newly revised third edition of Engaging Ideas delivers a step-by-step guide for designing writing assignments and critical thinking activities that engage students with important subject-matter questions. This new edition of the celebrated book (now written by the co-author team of Bean and Melzer) uses leading and current research and theory to help you link active learning pedagogy to your courses’ subject matter. You’ll learn how to:
• Design formal and informal writing assignments that guide students toward thinking like experts in your discipline
• Use time-saving strategies for coaching the writing process and handling the paper load including alternatives to traditional grading such as portfolio assessment and contract grading
• Help students use self-assessment and peer response to improve their work
• Develop better ways than the traditional research paper to teach undergraduate reading and research
• Integrate social media, multimodal genres, and digital technology into the classroom to promote active learning
This book demonstrates how writing can easily be integrated with other critical thinking activities such as inquiry discussions, simulation games, classroom debates, and interactive lectures. The reward of this book is watching students come to class better prepared, more vested in the questions your course investigates, more apt to study purposefully, and more likely to submit high-quality work. Perfect for higher education faculty and curriculum designers across all disciplines, Engaging Ideas will also earn a place in the libraries of graduate students in higher education.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

STRATEGISK INNOVATIONSLEDELSE
Af Jacob Brix

Strategisk innovationsledelse bidrager med den første grundige, danske introduktion til, hvordan man som leder kan skabe balance mellem drift og udvikling.
Bogen består af tre dele. Første del forklarer, hvordan du kan oversætte organisationens strategi til konkrete innovationsprioriteter og ud fra disse operationalisere specifikke udviklingsmål, der sikrer, at organisationen vil opretholde balancen over tid. Anden del introducerer forskningsbaseret viden om, hvordan innovationsprioriteterne og udviklingsmålene kan realiseres. Tredje del omhandler, hvordan konkrete udviklingsmål kan realiseres i praksis.
Bogen afsluttes med 10 ledelsesanbefalinger, der opsummerer bogens væsentligste pointer.
Strategisk innovationsledelse henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne; lige fra (professions)bachelor- til ph.d.-niveau. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer.
Jacob Brix er ph.d., ErhvervsPhD og lektor inden for innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet. Han har mere end 10 års global forskningserfaring med bogens tema.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AUTENTISK NÆRVÆRENDE LEDELSE
Af Eva Holm Hertel

Savner du at have dit ægte jeg med i dit lederskab?
Ønsker du større gennemslagskraft og mere følgeskab?
Står du ofte i store dilemmaer og med svære beslutninger?
Har du svært ved at opbygge tillid i din afdeling?
Oplever du modstand mod forandringsprocesser og bliver udfordret af dine medarbejdere?
Så er denne bog et godt bud på, hvordan du kan tackle disse udfordringer. Du får indsigt i hvordan du kan gøre en personlig forskel som leder i dit eget lederskab, men også for samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. Det handler ikke kun om at være autentisk, men også om din empati i forhold til medarbejdere og andre samarbejdsparter. Autenticitet i kombination med nærværet gør dig åben for andre og skaber forståelse for deres situation og behov. Herved kan du blive en respekteret og mærkbar leder, som skiller dig ud fra andre.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GRUPPEARBEJDE: AT ORGANISERE, VEJLEDE OG INTERVENERE
Af Peter Brodersen, Karsten Agergaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen og Thomas R.S. Albrechtsen

I OP MOD HALVDELEN AF SKOLETIDEN arbejder elever i par eller i grupper. Eleverne ”spiller hinanden gode”, pointerer lærere, og andre gange er gruppearbejde ”noget af det, der kan give allermest kaos, hvis man ikke ved, hvad man laver”. Med denne bog får du værktøjer, der gør, at du ved, hvad du laver – og du ved, hvordan du kan hjælpe grupper med at spille hinanden gode.
BOGEN GÅR DEN PÆDAGOGISKE HVERDAG I MØDE ved at stille skarpt på konkrete situationer i undervisningen, og bogen analyserer dilemmaer og peger på handlemuligheder. Centrale begreber er fx rammesætning, rytme og differentiering, forudsætninger for gruppearbejde, gensidig positiv afhængighed, stilladsering og dialog, normer, roller og positioner, anerkendelse og socialt klima, formativ og summativ evaluering af gruppearbejde.
GRUPPEARBEJDE henvender sig til LÆRERE, LÆRERSTUDERENDE OG UNDERVISERE FRA ALLE OMRÅDER – også videregående uddannelser – der gør erfaringer med at skulle at organisere, vejlede og intervenere i gruppearbejde.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE
Michael Andersen, Bjarne Wahlgren og Jakob WandallVis

Evaluering er i dag i stigende grad blevet en integreret del af læring, undervisning og uddannelse.
EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE er den første danske fremstilling, der giver en sammenhængende præsentation af evaluering på uddannelsesfeltet – fra evaluering af den enkelte deltagers læring over evaluering af undervisning til evaluering af uddannelse. Bogen beskriver principper for forskellige tilgange til evaluering på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden. De forskellige tilgange er illustreret med konkrete eksempler fra det danske uddannelseslandskab.
EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE henvender sig til alle, der arbejder med læring, undervisning og uddannelse, og som vil blive klogere på, hvad evaluering er, og hvad evaluering kan anvendes til.
Denne 2. udgave af bogen er opdateret med evalueringsforskningens nyeste udviklinger og deres betydning for evalueringspraksisser. Endelig er der tilføjet nye kapitler om evalueringsfeltets rødder og evalueringsprocessen i større projekter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE PODCASTERS DILEMMA
Af Nolan Higdon og Nicholas Baham

In The Podcaster’s Dilemma: Decolonizing Podcasters in the Era of Surveillance Capitalism, Drs. Nolan Higdon and Nicholas Baham III connect contemporary podcasting to the broader history of the use of radio technology in the service of anti-colonial struggle and revolution. By organizing the book’s analysis of decolonization through podcasting via three distinct activities—interrogation and critique, counter-narrative, and call to action—the authors create a lens through which they analyze and evaluate the decolonizing potential of new podcasts.

The book also critiques the threat to the decolonizing efforts of some modern podcasts by the growing phenomena of surveillance capitalism and the emerging podcast oligopoly. The Podcaster’s Dilemma reveals both potential and challenges in the podcasting space as podcasters struggle to put forward insightful new narratives funded by anti-capitalist models.

This important book also includes:

 • A thorough introduction to the podcasters profiled in the book and an examination of how they’re using podcasts to decolonize themselves from colonial mentalities
 • Practical discussions of how the profiled podcasters interrogate and critique the veracity of neoliberal, racist, imperialist, patriarchal, heterosexist, classist, and ableist white-centered ideologies
 • Comprehensive explorations of the counter-narrative production phase of a decolonizing podcaster’s process
 • In-depth treatments of the community activism created by decolonizing podcasts

The Podcaster’s Dilemma: Decolonizing Podcasters in the Era of Surveillance Capitalism is an indispensable new resource for critical media, communications, ethnic studies, and political science scholars, as well as undergraduate and graduate students. It is also perfect for anyone interested in the broad expansion of intersectional voices in dialogue about everything from political organizing to plant-based diets.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KORT & GODT OM GRAFISK FACILITERING
Af Ia Brix Ohmann & Johanne Brix Kirkegaard

Hvad er grafisk facilitering for en størrelse? Hvordan griber man det an? Skal man kunne tegne perfekt på forhånd?

I en verden med flere og flere informationer, større kompleksitet og et konstant fokus på at udnytte de knappe ressourcer effektivt er der brug for tydelig kommunikation. Navnlig når mennesker med forskellige baggrunde, uddannelser, holdninger og perspektiver skal samarbejde. Her kan grafisk facilitering være en støtte til at reducere kompleksiteten og forstå hinanden. Ikke mindst fordi grafisk facilitering giver et godt afsæt for den videre dialog.

KORT & GODT OM GRAFISK FACILITERING tilbyder ny viden og praktiske råd, så du kan komme godt i gang med at visualisere dine idéer og projekter.

KORT & GODT OM GRAFISK FACILITERING kan bruges i mange forskellige typer jobs, roller og anledninger, og bogen retter sig fx mod undervisere, projekt- og programledere, konsulenter, socialrådgivere, pædagoger, psykologer, præster, læger, klinisk personale, ingeniører og arkitekter, designere og grafikere – og alle andre, der har brug for ny inspiration til at formidle deres budskab.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIDAKTIK I SKRIFTLIGHED
Af Morten Overgård Nielsen

Didaktik i skriftlighed sætter fokus på, hvordan man kan undervise i skriftlighed – bredt betragtet – og den indeholder en lang række elementer, der kan være med til at løfte niveauet for undervisningen i skriftlighed i det danske uddannelsessystem.

Bogen fremlægger teorier om sammenhængen mellem tanke og skrift, og den indeholder refleksion over, hvad der kan forbedre undervisning i skriftlighed. Bogen giver dermed bud på, hvad man som underviser bør være opmærksom på for, at eleverne kan blive løftet i niveau – herunder:

– Didaktiske værktøjer i skriftlighedsdidaktikken. Bearbejdning af skriveproces, stilladsering og progression.
– Hvordan skaber man en fælles skriftlighedskultur?
-Hvordan kan feedback være med til at forbedre en elevs skriftlighedsniveau?
-Fokus på en lang række opmærksomhedspunkter, der er centrale i skriftlighedsdidaktikken.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SOCIALKONSTRUKTIVISME
Af Finn Collin

Socialkonstruktivismen er en indflydelsesrig moderne position inden for natur-, samfunds- og humanvidenskaberne, som også har spillet en betydelig rolle i den almindelige samfundsdebat. Det skyldes især socialkonstruktivismens kritiske dagsorden. Det er påstanden om, at visse ting eller forhold, der normalt betragtes som givne, naturlige eller ligefrem nødvendige, ved nærmere eftersyn viser sig at være menneskeværk. De er hovedsagelig frembragt og vedligeholdt af samfundsmæssige tankemønstre og praksisser. Det betyder, at vi kan ændre disse fænomener, hvis vi måtte ønske det.

Socialkonstruktivismens videnskabelige dagsorden er at afdække de forskelligartede samfundsmæssige interesser, der opretholder de forskellige konstruerede fænomener, og at vise, hvorledes disse bærer aftryk af deres oprindelse. Samtidig antydes mulige alternativer til den herskende orden.

Socialkonstruktivismen har dybe rødder i europæisk filosofi, og det er ikke muligt at forstå dens argumentation eller dens ærinde til bunds uden at kende denne oprindelse. Finn Collin ridser i denne bog den filosofihistoriske baggrund op og leverer en kritisk gennemgang af de centrale konstruktivistiske argumenter. Dernæst præsenteres socialkonstruktivismens vigtigste retninger og skikkelser. Det drejer sig om den såkaldte Edinburgh-skole og dens efterfølgere, heriblandt Bruno Latour, som især har beskæftiget sig med naturvidenskaberne, mens konstruktivismen indenfor human- og samfundsvidenskaberne repræsenteres af navne som Michel Foucault, Niklas Luhmann, Ernesto Laclau og Chantal Mouffe samt kritiske diskursanalytikere som Norman Fairclough.

Bogen leverer en grundig, kritisk, men afbalanceret præsentation af socialkontruktivismen og dens hovedskikkelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KRISESAMFUND
Af Mikkel Vedby Rasmussen

Øde gader, social afstand og lukkede forretninger har været symptomatiske for coronakrisen i 2020. Men pandemien er ikke en enestående krise, påpeger Mikkel Vedby Rasmussen i denne samfundsdiagnose. Krisen er blevet en tilstand, et vilkår for vores tid – med finanskrisen og klimakrisen som andre aktuelle eksempler – og det at håndtere kriser er en kompetence, som definerer en politisk leders succes, hvad enten man hedder Churchill, Trump eller Frederiksen.

Krisesamfundet er en analyse af coronakrisen og tidens krisetegn og sætter alt fra Mette Frederiksens håndtering af pandemien over Sigmund Freud til zombiefilm under luppen og stiller skarpt på, hvad det betyder for vores samfund, når krisen ikke er undtagelsen, men reglen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KULTURFORMIDLING
Af Gitte Balling

Omstændighederne for kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug har ændret sig radikalt i de seneste årtier. Det har udfordret kunstens og kulturinstitutionernes position som kilde til særlige oplevelser og skabt et mere flertydigt syn på brugerens rolle. Kulturformidlingen har tilsvarende ændret fokus fra, hvad der formidles til hvordan der formidles; til publikums oplevelse af mødet med kultur, og til brugerinddragende aktiviteter.

Denne bog om kulturformidling bidrager med en teoretisk, en historisk og en kulturpolitisk forståelsesramme, og den afdækker nogle af de historiske og samfundsmæssige forandringer, der aktuelt præger feltet. Forfatteren diskuterer kulturoplevelsen på tre niveauer: som individets subjektive, æstetiske oplevelse; som kollektivt fænomen med stedet og deltagelsen i centrum for oplevelsen; og med fokus på, hvordan danskerne forbruger kultur forskelligt, og den værdi for samfundet, befolkningens kulturoplevelser skaber.

Kulturformidling kan anvendes af studerende, der beskæftiger sig med kulturformidling, og indeholder arbejdsopgaver til undervisningen. Den henvender sig også til aktivt udøvende kulturformidlere og andre, der vil forstå, analysere og diskutere aktuel kulturformidling.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SVAR UDBEDES
Af Malene Rydahl

Kommunikation i den digitale tidsalder handler bl.a. om kunsten at sørge for at få skrevet og selv få svar på det voksende hav af beskeder i løbet af arbejdsdagen, og når vi har fri.

Har du fået nok af at vente på svar, som aldrig kommer? Lukker du selv øjnene for din overfyldte indbakke? Føler du dig ignoreret eller ligefrem såret, når folk ikke svarer dig? Du er ikke alene!
Dårlig etikette i vores omgang med e-mails, sms’er og beskeder på sociale medier er blevet en alvorlig kilde til stress, og ubesvarede beskeder fører til mange misforståelser. Det kan også skade dit omdømme, da 80 procent betragter en person, der ikke svarer, som både egoistisk og upålidelig.

Malene Rydahl giver i denne bog en række gode råd og konkrete værktøjer, der gør en bedre i stand til at navigere i den digitale tidsalder for at værne om ens relationer og endda gøre dem bedre.

Vores umiddelbare reaktion, når vores egne e-mails og beskeder forbliver ubesvarede, er en følelse af at blive afvist og af, at andre måske ikke kan lide os. Men hvad er den egentlige årsag til, at man ikke får svar? Er det fx manglende tid eller bare dårlig stil? Hvordan påvirker ”ikke-svarkulturen” vores personlige og professionelle relationer? Hvad stiller man op med ens egen utilbøjelighed
til at få svaret på alle de beskeder, der vælter ind i hverdagen?

Baseret på mange års research og en verdensomspændende meningsmåling fortæller Malene Rydahl, hvordan man let øger sine chancer for rent faktisk at få et svar, hvordan man kan blive bedre til at håndtere sine frustrationer, når man bliver mødt med tavshed, og hvordan man i en travl hverdag kan håndtere sit eget voksende bjerg af ubesvarede beskeder.

Bogen vil kort og godt gøre læseren til ekspert i kunsten at skrive og svare på beskeder uden stress og frustrationer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FRANK SINATRA HAD A COLD
Af Gay Talese og Phil Stern

“Sinatra with a cold is Picasso without paint, Ferrari without fuel―only worse. For the common cold robs Sinatra of that uninsurable jewel, his voice, cutting into the core of his confidence.” ― Gay Talese

In the winter of 1965, writer Gay Talese set out for Los Angeles with an assignment from Esquire to write a major profile on Frank Sinatra. When he arrived, he found the singer and his vigilant entourage on the defensive: Sinatra was under the weather, not available, and not willing to be interviewed.

Undeterred, Talese stayed, believing Sinatra might recover and reconsider, and used the meantime to observe the star and to interview his friends, associates, family members, and hangers-on. Sinatra never did grant the one-on-one, but Talese’s tenacity paid off: his profile Frank Sinatra Has a Cold went down in history as a tour de force of literary nonfiction and the advent of the New Journalism.

In this illustrated edition, Frank Sinatra Has a Cold is published with an introduction by Talese, reproductions of his manuscript pages, and correspondence. Interwoven are photographs from the legendary lens of Phil Stern, the only photographer granted access to Sinatra over four decades, as well as from top photojournalists of the ’60s, including John Bryson, John Dominis, and Terry O’Neill. The photographs complement Talese’s character study, painting an incisive portrait of Sinatra in the recording studio, on location, out on the town, and with the eponymous cold, which reveals as much about a singular star persona as it does about the Hollywood machine.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VIDENSKABELIGHED TRIN FOR TRIN
Af Vanessa Sonne-Ragans

En manual er målrettet, konkret, anvendelsesorienteret og viser den korteste vej til løsningen af et problem. I videnskabelige sammenhænge bruges manualer som retningslinjer for, hvordan noget med fordel kan kommunikeres – og det er netop, hvad denne manual gør. Den udstikker en ramme for, hvordan man skriver med videnskab som forbillede. Videnskabelighed TRIN FOR TRIN er udviklet med henblik på at vise en A til Z-fremgangsmåde for universitetsstuderende, når de udarbejder selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Bogen kan desuden anvendes som opslagsbog, når man savner viden om, hvordan nøglebegreber som redegørelse, analyse, diskussion og konklusion skal forstås og anvendes i en videnskabelig kontekst. Videnskabelighed TRIN FOR TRIN henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb. Manualen er udviklet med afsæt i anerkendte didaktiske og videnskabsteoretiske antagelser og er i tråd med kvalifikationsrammens læringsmål. Vanessa Sonne-Ragans er cand.psych., ph.d., universitetsvejleder, underviser, beskikket censor og lærebogsforfatter. Bogen er et resultat af næsten 20 års undervisningserfaring.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

STUDIEGRUPPER. Samarbejde og facilitering
Af Lisbet Rask, Morten Birk Hansen, Ib Ravn og Anne Katrine Rask

Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende. Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan bruges af alle som arbejder i studiegrupper.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VIDENSKABSTEORI FOR BEGYNDERE
Af Thorsten Thurén

Det kan være svært at opnå forståelse for, hvad der karakteriserer det videnskabelige arbejde. I Videnskabsteori for begyndere får du en introduktion til den videnskabelige måde at tænke på. I kort og lettilgængelig form fører bogen læseren gennem de forskellige hovedretninger og grundbegreber, som fx positivisme, hermeneutik, falsifikation og paradigme. Bogen giver læseren forudsætninger for at forholde sig kritisk til både videnskabelige og mere hverdagsrelaterede tekster og er fuld af konkrete eksempler, der gør de teoretiske ræsonnementer tydeligere og lette at forstå. Videnskabsteori for begyndere den perfekte bog til dem, der for første gange skal arbejde videnskabeligt, eller som endnu ikke har det fulde overblik over de forskellige hovedretninger og grundbegreber, der er inden for videnskabsteori. Denne 3. udgave er revideret og omarbejdet. Den inkluderer nye kapitler og en ny struktur, så den nu består af en første del, der er er teoretisk og diskuterer videnskabelige principper. Anden del giver eksempler på, hvordan principperne anvendes, og tredje del er en sammenfatning, der binder de to første dele sammen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT TALE SÅ ALLE LYTTER
Af Nina Vinther Andersen

Nina Vinther Andersen trækker på årtiers videnskabelig forskning i adfærdsøkonomi, neurovidenskab, psykologi, journalistisk metode og den amerikanske tradition for storytelling, når hun i bogen her giver dig den overraskende sandhed bag kunsten at blive en taler, folk lytter til.
Hvad enten du står på en talerstol (eller en ølkasse), leder et møde, præsenterer et tilbud, pitcher for investorer, forsvarer din afhandling eller underviser online, fortæller bogen dig, hvordan du med små virkemidler kan skabe en stor og positiv effekt.
Med bogen får du et robust grundlag for, hvad der virker og ikke virker, når du tager ordet. Du bliver indført i processen bag fortælleteknik, visuelle virkemidler og et overbevisende kropssprog. Den er spækket med lærerige eksempler fra virkeligheden og praktiske øvelser.
Kunsten at tale så alle lytter er skrevet til dem, der vil inspirere, motivere, opnå resultater og forandre verden gennem fortællinger, publikum fanges af, forstår og husker.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MAKROØKONOMI
Af Hans Jørgen Biede

Makroøkonomi – videregående uddannelser er en teoretisk stærk og pædagogisk anlagt lærebog. Formålet med bogen er at give læseren en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge, således at disse kan anvendes såvel i forbindelse med projektskrivning og studier i øvrigt som i jobmæssige sammenhænge. Der lægges gennem hele bogen vægt på at forklare den økonomiske teori og holde denne op mod ”den virkelige verden”. Det sker: • Ved uddybende forklaringer • Ved løbende at supplere teorierne med grafer, figurer og tabeller for derved at øge den intuitive fornemmelse • Ved hjælp af simple matematiske begreber, således at der sikres en logisk sammenhæng gennem hele bogen. Denne del er dog nedtonet i forhold til tidligere udgaver. Bogen er opdateret på en lang række punkter i forhold til forrige udgave. Del 4 sidst i bogen inddrager elementer fra bogen ”Makroøkonomi i teori og praksis” vedrørende finansielle kriser, finansiel stabilitet og eurosamarbejdet. Denne del er specielt rettet mod finansbacheloruddannelsen, men andre kan selvfølgelig også inddrage disse elementer i undervisningen. Desuden er der sket en væsentlig opdatering af alle bogens kapitler. Det gælder ikke mindst kapitel 6 om finanspolitikken, hvor der er lagt endnu mere vægt på tilrettelæggelsen af finanspolitikken i Danmark, herunder budgetloven og begrebet økonomisk råderum. Endelig er bogens figurer, tabeller, regler m.m. blevet opdateret. Bogen danner en helhed sammen med Mikroøkonomi – videregående uddannelser. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og rettelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ANVENDT STATISTIK
Af Kenneth Hansen

Anvendt statistik for de finansielle uddannelser er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. I denne 2. udgave er bogen opdateret, let restruktureret og udbygget med yderligere matematiske forklaringer. Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statistiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og andre teknikker. Lærebogen er rettet mod statistikundervisningen på finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og HD, men også de økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget statistik indgår. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GOD LEDELSE

God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse. God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor. God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KOMMUNALPOLITISK LEDERSKAB

De kommunalt ansatte løfter rigtig mange opgaver, mens kommunalpolitikerne udstikker den politiske linje og foretager de politiske prioriteringer. Det handler om at udøve kommunalpolitisk lederskab. Heldigvis er landets knapt 2.500 kommunalpolitikere tæt på borgerne og brænder for det lokale demokrati og de lokale fællesskaber. Denne bog giver en række forskningsbaserede indspark til, hvordan det kommunalpolitiske lederskab kan udøves. Det handler om alt fra kommunestyret og økonomisk råderum til stående udvalg og bestyrelsesposter. Der er fokus på kommunalpolitikernes motivation, erfaringer og forståelse af informationer, og samspillet med ansatte, borgere og organisationer står centralt. Bogen sætter spot på arbejdet med innovation og teknologi samt på tilliden til og imellem kommunalpolitikerne. På den måde er det bogens mål at udruste både erfarne og nye kommunalpolitikere til at lykkes endnu bedre med deres kommunalpolitiske lederskab.

Bogen er redigeret af professor Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, SDU og professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, AU.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SKABT AF KUNSTIG INTELLIGENS
Af Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard

Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allestedsnærværende i vores liv og arbejde. Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser? Bogens forsidebilleder er skabt af en kunstig intelligens. Kan computeralgoritmen betegnes som kreativ i dette tilfælde?
Denne bog handler om, hvordan computeralgoritmer og nye digitale teknologier som machine learning og kunstig intelligens kan udvide rammerne for kreativt arbejde. Bogen tilbyder en forståelse af, hvordan algoritmer kan anvendes kreativt, og den indeholder massevis af eksempler. Desuden diskuterer bogen nogle af de konsekvenser, det kan have, når vi begynder at integrere kunstig intelligens i kreative arbejdsprocesser.   
Mads Korsgaard er psykolog med speciale i mekanismerne bag kreativitet og innovation, og Andreas Refsgaard er digital kunstner med en legende tilgang til kunstig intelligens. Ved at kombinere deres forskellige fagområder udforsker forfatterne computerteknologiens kreative mulighedsrum.   
På den tilhørende interaktive hjemmeside www.skabtafenkunstigintelligens.dk kan man selv afprøve en række bogens eksempler.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

JOURNALISTIKKENS GRUNDTRIN 4. udg.
Solveig Schmidt og Mette Mørk

Denne 4. udgave af Journalistikkens grundtrin adskiller sig fra sine forgængere på især ét punkt: Bogen indeholder et nyt kapitel, som gennemgår de overvejelser og analyser, der skal holde journalister på dydens meget smalle vej, når kravet er at formidle intet mindre end sandheden. Kapitlet kommer omkring bl.a. objektivitet, fairness, diskurs, framing – og blinde vinkler.
Resten af bogen er blevet skrevet igennem med nye og opdaterede eksempler – og flere visuelle elementer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PEER FEEDBACK
Af Lotte Rienecker og Ditte Jacobsen

Skal du modtage give eller facilitere peer feedback på et produkt eller en proces, som er undervejs og ufærdigt eller klar til at aflevere – enten mundtligt eller skriftligt, digitalt eller analogt, formelt eller mere uformelt?
Er du studerende, underviser og vejleder på en professionshøjskole?
Så finder du i denne bog spilleregler for konstruktiv feedback, feedback-kriterier, underviseres gode råd til studerende, huskelister til før, under og efter peer feedback, bud på, hvordan du kan lære med og af peer feedback og masser af peer feedback-aktiviteter, som man kan afprøve og udvikle videre på.
Andre studerende og undervisere må gerne læse med!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EFTERKRIGSTIDENS ØKONOMISKE OG SOCIALE REFORMER
Af Ejvind Damsgård Hansen og Lars Lund

Bogen handler om Viggo Kampmanns betydning som idémand for, og igangsætter af, udviklingen af den danske velfærdsstat i højvækstårene 1957-74. Fokus er på de økonomiske og sociale reformer i perioden og altså mere på politikken end på Kampmanns person. Det er ikke som sådan en biografi, men mere et billede af Kampmanns arbejdskapacitet og arbejdsform.
Fremstillingen tager udgangspunkt i et hidtil overset foredrag af en ung Kampmann i Socialøkonomisk Forening i 1944, hvor han fremlagde en række af sine idéer for den økonomiske politik efter krigen. 
Herefter præsenteres historien om velfærdsstatens udvikling gennem to forbundne spor (vækst og velfærd), hvor den økonomiske politik og vækst ses som en forudsætning for den førte socialpolitik og øgede velfærd – begge dele stærkt præget af Kampmanns idéer og drivkraft. En lang række reformer på hver af de to områder beskrives detaljeret, og læseren får et grafisk overblik, der viser tidsforløbet af de forskellige reformområder fra lovforberedende til lovgivende fase.
Målgruppen er læsere med generel interesse for dansk økonomisk politik og velfærdsstatens historie samt en særlig interesse for Viggo Kampmanns talent og begavelse. E. Damsgård Hansen har kendt Kampmann personligt og arbejdet sammen med ham, og bogen byder derfor også på personlige anekdoter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UNGE STEMMER I DET DIGITALE DEMOKRATI
Af Søren Schulzt hansen

Hvilke kanaler er de vigtigste til unges demokratiske viden? Hvordan engagerer man bedst en 18-årig førstegangsvælger til at deltage? Hvad betyder det for den demokratiske samtale, når den foregår via de sociale medier? Unge stemmer i det digitale demokrati giver de unge stemme til selv at svare på disse spørgsmål, og resultaterne er ofte overraskende. Fx får du forklaringen på, hvorfor de unge deltager mindre i den demokratiske debat, når den bliver digital på Facebook. Bogen er baseret på studier, som bl.a. har fulgt en gruppe unge tæt under valgkampen i 2019. Det er første gang, sådan­ne detaljerede studier er foretaget.   

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KRISESAMFUNDET
Af Mikkel Vedby Rasmussen

Øde gader, social afstand og lukkede forretninger har været symptomatiske for coronakrisen i 2020. Men pandemien er ikke en enestående krise, påpeger Mikkel Vedby Rasmussen i denne samfundsdiagnose. Krisen er blevet en tilstand, et vilkår for vores tid – med finanskrisen og klimakrisen som andre aktuelle eksempler – og det at håndtere kriser er en kompetence, som definerer en politisk leders succes, hvad enten man hedder Churchill, Trump eller Frederiksen.

Krisesamfundet er en analyse af coronakrisen og tidens krisetegn og sætter alt fra Mette Frederiksens håndtering af pandemien over Sigmund Freud til zombiefilm under luppen og stiller skarpt på, hvad det betyder for vores samfund, når krisen ikke er undtagelsen, men reglen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EFFEKTIVE BRUGERTEST
Af Charlotte Albrechtsen og Cecilie Steentoft

Direktøren klapper, ingeniørerne er tilfredse, og sælgerne vil bare have produktet ud over rampen. MEN kunderne vender tommelfingeren nedad, og produktet sælger ikke. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation ved at inddrage brugerne i udviklingen af dit produkt.

Metoden hedder brugertest. Med en brugertest undersøger du, hvordan målgruppen oplever dit koncept, dit produkt eller din service. Testen giver dig viden til at skabe produkter, som målgruppen vil elske.

Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en brugertest fra start til slut.

Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til brugertest-metoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.

Du kan læse bogen i dag og gå i gang med at forberede din første brugertest i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VALIDE PERSONAER
Af Charlotte Albrechsen

Den stort anlagte kampagne har ikke den gennemslagskraft, organisationen havde håbet på. Opslagene på sociale medier får ikke nok likes, og de planlagte events flopper på grund af for få deltagere. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation, hvis du havde haft en bedre forståelse for kampagnens målgruppe.
Det kunne du have fået ved hjælp af personametoden. Når du laver personaer, bruger du empirisk viden om en målgruppe til at fremstille nuancerede portrætter af fiktive mennesker. Personaer formidler kompleks viden om målgruppen på en måde, der er overskuelig og gør det let at leve sig ind i de mennesker, det handler om.
Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en personaer fra start til slut.
Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til personametoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.
Du kan læse bogen i dag og tage hul på dit personaprojekt i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

Projektorienteret undervisning er en oplagt metode, når elever skal undersøge verden. Men det er en krævende undervisningsform både for lærere og elever, ikke mindst i det digitale klasserum. Digitale teknologier kan understøtte elevernes selvstændige undersøgelser, samarbejde og kreative produktion – men de kan også forstyrre og komplicere læreprocessen, især for usikre elever.
I Digital projektdidaktik analyserer en række didaktiske forskere, hvordan lærere kan rammesætte projektforløb med it, så alle elever bliver passende udfordret. De ser også på, hvordan skoler kan understøtte en fælles udvikling af en inkluderende digital projektdidaktik. Bogen er blevet til på baggrund af et omfattende udviklings- og forskningsprojekt på otte frie grundskoler og tilbyder en ny forståelse af projektarbejde med få, men centrale projektkompetencer, hvor it er didaktisk integreret.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DATASANS
Red. af Rasmus Bojesen

Data er blevet en uomgængelig del af skolens hverdag og ledelse. Men data gør mere end de viser. Data omskaber nemlig skolen og dens elever radikalt. Det vilkår kræver, at ledelsen oparbejder ikke bare data-literacy men etisk datasans. Foruden etisk datasans præsenterer bogen et begreb om ledelsens respons-abilitet, dvs. dens evne til at sanse og kere sig om, hvad data og databrug afstedkommer, og et forslag til en eksperimenterende ledelsesmetodologi, proto-typing. Etisk datasans, respons-abilitet og prototyping er en håndsrækning til at arbejde med det prekære, det skisma mellem det frugtbare og det faretruende, som data og databrug afstedkommer for skolen og for den mangfoldighed af børn og unge, som skolen skal give en god ud/dannelse.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SIDEMANDSOPLÆRING
Af Line Sander

Succesfuld sidemandsoplæring og vellykket videndeling kræver, at man er god til at lære fra sig. Da der jo desværre ikke følger en brugsvejledning med til kollegaens hjerne, skal man kunne gennemskue, hvordan kollegaen nemmest tilegner sig ny viden og nye kompetencer. Sidemandsoplæring er fyldt med nyttige værktøjer, der gør læseren i stand til at dele sin viden effektivt og sikre en stejl læringskurve hos den nye kollega. Med afsæt i cases og gode eksempler viser Line Sander vejen igennem pædagogikkens teknikker, teorier og tricks – på underholdende og letforståelig vis. Bogen er en hjælp til den, som vil lære at dele sin faglige viden og skabe motivation hos modtageren. Den viser også, hvordan man håndterer modstand mod læring, hvordan man rammer sin kollegas vidensbehov og gør sig forståelig – selv når stoffet er svært.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN UNDERSØGENDE JOURNALISTIKS METODER
Af Lene Rimestad og Jannie Møller Hartley (red.)

Aktindsigt. Anonyme tips. Omfattende research. Sortering af arkivmateriale. Analyse af store datamængder. Samarbejde med internationale kolleger. Interview med en erfaringskilde. Webdok. Infografik.

Undersøgende journalister anvender en lang række metoder for at finde, researche, fortælle og publicere deres historier. Denne bog præsenterer de væsentligste metoder for praktikere og studerende og er skrevet af både journalister og forskere.

Bogens 24 kapitler fortæller om metoderne i alle led af processen og indeholder konkrete værktøjer, diskussion af metodernes begrænsninger og muligheder samt anbefalinger til praktikere.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

IMMATERIALRET
af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen

Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:
• Ophavsret
• Patentret
• Brugsmodelret
• Designret
• Varemærkeret
• Aftaler om immaterialrettigheder
• Retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

Immaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Jens Schovbo er professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) og forsker inden for immaterialretlige emner. Han er desuden medlem af bl.a. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Klagenævnet for Domænenavne og af bestyrelsen for Foreningen Industriel Retsbeskyttelse.

Morten Rosenmeier er professor i ophavsret ved CIIR. Ved siden af universitetsarbejdet har han tilknytning til forskellige ophavsretlige organisationer mv., der varetager interesser for såvel ophavsmænd som brugere af beskyttet stof, herunder Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Copydan Tekst & Node, VISDA, Gramex mv.

Clement Salung Petersen er professor i civilprocesret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Han er desuden sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne, konsulent for UBVA og medlem af Retsplejerådet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KV17 analyser af kommunalvalget 2017

Af Jørgen Elklit, Sune Welling Hansen, Ulrik Kjær (red.)

Den 21. november 2017 var der kommunalvalg i landets 98 kommuner. I denne bogs 14 kapitler fremlægger 18 forskere resultaterne af deres analyser af valget. Der gives svar på spørgsmål som: Hvilke vælgergrupper stemmer oftest, og hvilke vælgergrupper stemmer sjældnest? Hvem stemmer på et andet parti ved kommunalvalget, end de ville have gjort ved et samtidigt folketingsvalg? Hvem stemmer personligt frem for på listen? Hvor kraftigt blæser den landspolitiske valgvind? Hvorfor forudsagde prognoserne ikke Dansk Folkepartis dårlige valgresultat? Koster det stemmer at lukke skoler? Er der kommuner, hvis valgkamp dækkes så lidt, at de kan betragtes som nyhedsørkener? Er mandatfordelingssystemet en fordel for visse partier? Er der inden for det enkelte parti forskel på de lokale valgprogrammer? Og betyder mudderkastning i valgkampen noget for vælgernes tillid til de valgte kommunalpolitikere?

Bogen er redigeret af professor emeritus Jørgen Elklit, Aarhus Universitet, samt lektor Sune Welling Hansen og professor Ulrik Kjær, begge Syddansk Universitet. Den præsenteres på et seminar den 25. maj 2021 på SDU i Odense.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

PODCASTERENS HÅNDBOG
aF Nalle Kirkvåg, Mikkel Løfgren Rud og Anna Hjortsø

Podcasterens håndbog er skrevet til dig, der vil fortælle medrivende historier og dele passionerede samtaler med alle os andre. I håndbogen giver tre podcastere deres praktiske erfaringer videre, som er brugbare for dig, uanset om du er nybegynder eller erfaren podcaster.

Den giver dig konkret vejledning og hjælper dig med at udnytte mediets mange muligheder, når du bl.a. skal forholde dig til:

Koncept Udstyr Optagelse Redigering Udgivelse Finansiering

Bogen er en kronologisk guide, der trin for trin fører dig gennem alle faser af produktionen: Fra udviklingen af den spæde idé til etableringen af et trofast og engageret lytterfællesskab. Du kan også bruge den som en opslagsbog, hvis du f.eks. bliver i tvivl om, hvilken mikrofon du skal vælge, eller hvordan du laver det bedste interview.

Du vil uden tvivl støde ind i både små og store forhindringer på din podcast-vej, men med denne bog i hånden kan du tackle dem, så du når i mål med lige præcis den podcast, du drømmer om.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KREATIVITET, INNOVATION OG HUMOR
Af Martin Einfeldt

De bedste teorier og de bedste råd. Mennesker har brug for at få ideer hele tiden. Ideer til aftensmaden, boligen, ferien, gaver, uforudsete problemer og hvor man finder hjælp.
Nogle få ideer er store og geniale. De fleste er små og banale. Mennesker har brug for begge dele.
Stadig flere har også et arbejde som kræver at man selv får ideer hele tiden.
Denne bog er til alle som behøver ideer som skaber værdi, fx i projekter, grupper og tværfagligt arbejde. Det er fx ledere, lærere, funktionærer, forskere, håndværkere, kunstnere, forældre og studerende på alle uddannelser.

Bogen viser de bedste teorier fra psykologi, sociologi, kommunikation, ledelse og økonomi om kreativitet, innovation og humor.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

VALGKAMP FOR POLITIKERE
Af Benjamin Rud Elberth

Bogen Valgkamp for Politikere – Sådan bliver du valgt beskriver en mulig vej til at få et godt valg. Bogen tager sit afsæt i partiernes og forskernes viden om, hvad der virker, og tager udgangspunkt i en række praktiske eksempler og viden fra kandidater, der har fået gode valg. Undervejs tager bogen livtag med alle de forskellige platforme, greb og teknikker og giver forslag til, hvordan man kan forberede, tilrettelægge og gennemføre sin valgkamp.
Hvordan får man stemmer i en valgkamp og bliver valgt?
For at blive valgt til enten et Kommunal- eller Regionsvalg, et Europa-Parlamentsvalg eller et Folketingsvalg, skal du som kandidat kunne gennemføre en slagkraftig valgkamp. Det kræver forståelse af teknikkerne bag, evnen til at træffe en række strategiske valg og evnen til at kommunikere på tværs af en lang række platforme og flader.
Denne håndbog er skrevet til kandidaten, der gerne vil vinde et valg, enten ved at sikre sit mandat eller ved at få så godt et valg, at det vækker opsigt og giver indflydelse, når der skal vælges ordførerskaber eller poster efter valget.
Bogen fortæller fra start til mål, hvordan du som kandidat til Kommunalvalg, Regionsvalg, Folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg rammer rigtigt, når du skal vælge alt fra slogan til mærkesager, medier og platforme, og den beskriver, hvordan du teknisk gennemfører valgkampen på tværs af alle flader.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

GRUPPE- ELLER TEAMSARBEJDE
Af Nicolaj Suhr Jensen

Gruppe- eller teamsamarbejde – Hvad kræver opgaven handler om, hvordan man med udgangspunkt i opgaven vælger den rette måde at samarbejde på.

Det effektive samarbejde opstår ikke af sig selv, men skaber derimod et væld af spørgsmål og dilemmaer. Mange organisationer er blevet forført af ordet team, som om det i sig selv er vejen til et effektivt samarbejde. Budskabet i denne bog er, at det er opgaven, som afgør, hvordan der bør samarbejdes.

Der opstilles en række samarbejdsniveauer, som kan vælges, både i forhold til hvilken opgave, der er tale om og i forhold til, hvilke kompetencer de enkelte medarbejdere eller fællesskaber besidder. Her er teamsamarbejdet et valg blandt flere.

Gruppe- eller teamsamarbejde – Hvad kræver opgaven henvender sig til alle med interesse for det organisatoriske samarbejde. Bogens indhold og form retter sig både mod dem, der ønsker mere viden om og nye perspektiver på forskellige samarbejdsformer, samt mod studerende.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

NÅR LÆRINGSRUMMET BLIVER INTERNATIONALT – FAGDIDAKTISK SET
Af Karen M. Lauridsen

Denne bog handler om de muligheder, der opstår, når læringsrummet bliver internationalt. Det handler ikke kun om at udbyde en uddannelse på engelsk, det handler i langt højere grad om, hvad man underviser i, hvordan man gør det og hvilke læringsmål, det skal føre frem til. Det gælder, uanset om eleverne eller de studerende er danske eller kommer hertil fra andre lande og kulturer.

Netop dét er bogens fokus, og den kan forhåbentlig inspirere mange undervisere til at udvikle deres egen undervisningspraksis. Bogens kapitler er praktisk orienterede og indeholder konkrete eksempler – eller scenarier – fra forskellige fagområder og uddannelsesniveauer. Kapitlerne handler bl.a. om udvikling af interkulturelle kompetencer, sprog, gruppearbejde, undervisning og læringsmål.

Når læringsrummet bliver internationalt henvender sig til gymnasielærere på internationale linjer og undervisere på videregående uddannelser, hvor internationale forløb er en del af uddannelserne.

Den er en del af serien Didaktik. Seriens bøger går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TRYK PÅ KONTAKTEN
Af Pernille Hedegaard Bøgh og Ditte Gøricke Jensen

Tryk på kontakten er en praktisk håndbog for undervisere, der skal undervise klasser helt eller delvist virtuelt på grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

Den handler om at etablere og udvikle god klassekultur i virtuel undervisning og tilbyder redskaber til rammesætning, organisering, kontakt og kendskab. Desuden sætter bogen fokus på udfordringer i den virtuelle undervisning. Forfatterne foreslår, hvordan disse kan mødes. Blandt andet præsenteres en række øvelser for at etablere og opretholde kontakten og kendskabet til de andre, man er sammen med – hver for sig.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN DIGITALE LÆSERS HJERNE
– en skriveguide til fagfolk
Af Kresten Bjerg

Den digitale læsers hjerne er en bog om faglig formidling i digitale medier. Hvis du ligner flertallet af læsere, vil du foretrække at læse bogen i en papirudgave. Det skyldes, at hjernen har lidt sværere ved at koncentrere sig om digitale tekster end analoge. Det skaber en interessant udfordring, når man udgiver sine fagtekster i digitale medier: Hvordan får man læseren til at koncentrere sig lige så godt om den digitale tekst som den analoge? De 22 skriveråd i denne bog giver et bud. Bogen indeholder syv centrale kapitler: 1. Det digitale potentiale. Læs om den kommunikationssituation, som du skal tage højde for, når du skriver til digitale medier. De digitale medier har potentialer og begrænsninger som alle andre medier. 2. Den digitale læsers hjerne. Bogens skriveråd begrundes med resultater fra læseforskning og kognitiv sprogteori. 3. 22 skriveråd. Skriverådene præsenteres som konkrete skriveråd med mange eksempler. 4. Skriverådenes effekt. De centrale skriveråd er testet i to danske befolkningsundersøgelser. Se skriverådenes effekt fordelt på alder, køn og uddannelse. 5. Skriveråd og tekstmodeller – oversigt. Når du har brug for en kort oversigt over alle 22 skriveråd. 6. Tjeklisten. Tjeklisten formulerer de 22 skriveråd som korte spørgsmål til din tekst. 7. En bog i bogen: VIVEs skriveguide. VIVEs – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds – skriveguide er trykt som “bog i bogen”. Deres guide er et eksempel på, hvordan store forskningsinstitutioner kan bruge Den digitale læsers hjerne som udgangspunkt, når de guider medarbejdere og forskere til god faglig formidling på digitale medier. Bogen er målrettet alle fagfolk, der skal formidle i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med faglig præcision.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AKADEMISKE FRASER
Af Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Anne Sofie Jakobsen

Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise, fagfællebedømme eller redigere nogen der gør det – så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.
Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.
Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.
Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.
Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med utallige kombinationsmuligheder.
Formulér dig godt med fraser!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FORSKNINGSINTERVIEW
-En praktisk og metodisk introduktion
Af Anne Mette Møller og Gitte Sommer Harrits

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.
Formålet med bogen er at formidle centrale indsigter, praktiske erfaringer og konkrete råd, som kan guide og støtte både håndværk og refleksion. Bogens pointer trækker på forfatternes egne erfaringer såvel som den bredere danske og internationale litteratur om interview og kvalitativ metode.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TVÆRMEDIAL MARKEDSKOMMUNIKATION
-videregående uddannelser
Af Ezio Pillon, Nana Emilie Grew og Henrik Lindberg

Tværmedial markedskommunikation er virksomhedens samlede erhvervsrettede kommunikation, offline såvel som online. Online kommunikation udgør takket være digitaliseringen en stor del af markedskommunikationen, og i kommunikationsafdelingernes daglige praksis indgår offline og online kommunikation i en symbiose på tværs af medier, platforme og kanaler. Bogens forfattere giver en opdateret, sammenhængende, praksisnær samt teoretisk tilgængelig indføring i de mange facetter af et levende fag. Markedskommunikation er ikke en eksakt videnskab, men et komplekst fagområde i hele forløbet fra strategi til konkret kampagne. I bogen gennemgår forfatterne både digital og analog kommunikation. Efter en gennemgang af relevante teorier, gennemgår bogen bl.a. traditionelle og digitale kanaler (fx content og influencer marketing), kommunikationsstrategier, medieplanlægning, webdesign, SEO, SEM, analyse og effektmålinger. Undervisere kan finde supplerende materialer på forlagets universitetet, bl.a. forslag til, hvordan man kan arbejde med implementering, dvs. kommunikationsplanen i praksis.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KLASSISK OG MODERNE MEDIETEORI
Red. af Mikkel Fugl Eskjær og Mette Mortensen

Klassisk og moderne medieteori er den første samlede danske fremstilling af medieteoriens centrale retninger, skoler og paradigmer. Behovet for en dansksproget grundbog om medieteori er blevet udtalt i takt med medie- og kommunikationsvidenskabens vækst i Danmark siden 1980’erne og interessen for mediernes rolle i tilstødende videnskaber. Medier udgør en central del af den moderne tilværelse og det moderne samfundsliv. Det gælder alt fra politik, kultur og religion til arbejde, fritid og forbrug. Bogen søger at udbrede kendskabet til førende teorier om medier og kommunikation. Desuden viser den, hvordan vores medieteoretiske forståelse har ændret sig i takt med forandringer i det medie- og informationsteknologiske landskab. Bogen tilbyder en historisk oversigt over medieteoriens fremkomst og udvikling. Tidsmæssigt griber bogen tilbage til det 20. århundredes begyndelse, hvor de første medieteoretiske betragtninger blev formuleret. Derpå følger en gennemgang af efterkrigstidens mere systematiske udvikling af medieteorien. Bogen slutter med en række teorier, der sætter forståelsesrammer for de ændringer, som de sidste års medieteknologiske udvikling – og i særdeleshed de digitale medier – afstedkommer for relationerne mellem medier, mennesker og samfund. Bogen er opbygget kronologisk og består af tre dele: ”Klassisk medie- og kommunikationsteori”, ”Nyere medieteori” og ”Forandringer af medier og kommunikation”. De enkelte kapitler præsenterer periodens centrale teorier og afsluttes med en oversigt over nøglebegreber.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITALE LIV – Brugere, platforme og selvfremstillinger
Red. af Rikke Andreassen, Rasmus Rex Pedersen og Connie Svabo

Vores dagligdag er blevet digital. Digitale platforme og interaktioner former medborgerskab, politisk deltagelse, samtaler med venner og familie, kærlighedsliv og kommunikation med offentlige myndigheder. Digitaliseringen tilbyder nye måder at interagere på i privatlivet, i offentligheden og i arbejdslivet.DIGITALE LIV belyser, hvordan digitaliseringer påvirker vores liv gennem analyser af shitstorms, dating, gaming, influencers, e-boks, Spotify, Facebook, Instagram, algoritmer, velgørenhed, platformsøkonomi mv.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITALISERING I OFFENTLIG FORVALTNING

Automatisering, digital selvbetjening, elektroniske sagsbehandlingssystemer og machine learning forbedrer og effektiviserer arbejdet med mange forvaltningsopgaver til gavn for borgere, virksomheder og den offentlige sektor, men sætter også nye dagsordener.
Den digitale, datadrevne forvaltning forandrer forholdene internt i myndigheder, mellem myndigheder og mellem borgere og myndigheder. Denne lærebogsantologi adresserer de udfordringer og muligheder, der opstår som følge af digitalisering i den offentlige sektor.
Betydningen af digitalisering og it-udvikling står centralt i bogens 14 kapitler, men forfatterne betragter digital forvaltning som mere end teknik. Digitalisering i offentlig forvaltning handler også om brugere og borgere, forvaltningspolitik, regelsæt og organisatoriske traditioner.
Digitalisering i offentlig forvaltning anlægger en tværfaglig, anvendelsesorienteret tilgang ved at belyse politologiske, sociologiske, økonomiske, organisatoriske og juridiske perspektiver på udviklingen af administrative teknologier.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FORSKNINGSKOMMUNIKATION – En praktisk håndbog til eksperter og forskere
Af Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff

Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde? Disse vigtige spørgsmål bliver besvaret i denne praktiske håndbog om forskningskommunikation.
I en kompleks verden, hvor forskningsbaseret viden bliver vigtigere og vigtigere, samtidig med at mange taler om et postfaktuelt samfund, må du som ekspert og forsker stå fast på, at du har en solid og kvalitetssikret viden – og at den viden er vigtig for det omkringliggende samfund og for kvalificeringen af den offentlige debat.
Håndbogen er baseret på forskning i strategisk kommunikation, medier, journalistik og ikke mindst forskningskommunikation. Med det udgangspunkt demonstrerer Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff, hvordan du som ekspert og forsker kan lægge en strategi for din forskningskommunikation. Bogen rummer en række konkrete anbefalinger og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig i dine bestræbelser på at kommunikere effektivt om din viden til den brede offentlighed.
Læs mere på forskningskommunikation.net

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SÅDAN FORANDRER AUTOMATISERING MEDIERNE – En guide til dig i mediebranchen
Af Andreas Marckmann Andreassen

Kommer maskinerne og tager mit job? Hvad skal jeg kunne for at klare mig i fremtidens mediebranche?
Ingen, som har arbejdet i medie- og kommunikationsbranchen de sidste 10 år, kan have undgået at spørge sig selv: Kan jeg det, der er brug for i fremtiden? Denne bog er til dig, der gerne vil være forberedt.
Automatiseringen rykker ind på redaktionerne. Du skal ikke kunne kode for at klare dig. Men du skal forstå, hvordan algoritmerne virker, og du skal lære at bruge dem i dit arbejde.
Denne bog forklarer, hvad automatiseringen kan – og hvad den slet ikke kan. Bogen er også en guide til, hvad vi skal kunne i mediebranchen for at sikre kvaliteten, etikken og forretningen – imens du kan dyrke dit fag, uanset om du er journalist, fotograf, layouter eller noget helt andet.
Dette er ikke en bog til nørderne. Tværtimod er den skrevet som en konkret og korthåret guide til alle os, som er nysgerrige og kritiske over for den nye teknologi, men samtidig er i tvivl om, hvad den vil betyde.
Formålet med denne bog er at ruste den danske mediebranche til automatiseringen. Hvis vi gør det rigtigt, kan teknologien styrke journalistikken.
Bogen er baseret på over 70 interviews med førende mediefolk, forskere og teknologer fra hele verden. Den er resultatet af det fellowship, som Andreas Marckmann Andreassen gennemførte hos Syddansk Universitet i 2019-2020.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET GRÆNSELØSE TV-DRAMA – Danskhed og transnationalitet
Af Gunhild Agger

Dansk tv-drama er en arena for billeder, ord og musik, der bevæger os og taler til vores følelsesliv. Det er også et forum for debat om samfundet og individet, om etik, køn, generationer og etnicitet, om danskernes forhold til vores historie og hvad der foregår i den verden, vi er en del af.
Det grænseløse tv-drama beretter historien om dansk tv-dramas guldalder fra 1995 til 2016. I den periode lancerede DR og TV 2 en serie tv-dramaer, der i hidtil ukendt omfang optog publikum. Dansk tv-drama formåede at indfange og forhandle centrale tendenser i samfundsudviklingen og omsætte dem i aktuelle dilemmaer, understøttet af slagkraftig æstetik. Danske producenter tilegnede sig nye tilgange til temaer og stil – og dansk tv-drama fik momentum i et internationalt gennemslag, ingen havde drømt om. Resultatet blev øget transnationalitet i produktionsform og sigte. Bogen beskriver indgående hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre.
I denne historie spiller produktionskultur såvel som æstetik, genrer og modtagelse sammen. Udviklingen kortlægges i bogen ud fra kvantitative og kvalitative synsvinkler. Omdrejningspunktet er klassikere fra dominerende genrer – krimi og dansk noir, politisk drama, familie- og melodrama, komedie og satire, julekalender for hele familien og historisk drama.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

NÅR MEDIERNE SÆTTER DAGSORDENEN
Red. af Vibeke Borberg, Hjarn von Zernichow Borberg, Christian Suhr & Niels Valdemar Vinding

Hvad sker der, når medierne sætter dagsordenen? I denne antologibelyses mediernes dagsordensættende rolle med nedslag i dækningen af nogle af de senere års store mediehistorier, som har sat et tydeligtaftryk på samfundsudviklingen f.eks. i form af ny lovgivning, politiskeskandaler og økonomiske omprioriteringer. Emnet behandles tværfagligt af forskere og fagpersoner med ekspertise indenfor det område, som de enkelte mediehistorier angår. Hvilke journalistiske metoder blev anvendt,hvilke problemer opstod og hvilke samfundsmæssige aftryk gav f.eks. tv-dokumentarserien Moskeerne bag sløret, De vaccinerede piger, eller sagerne om Gyllegate, Ventetidssagen og Hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Hvordan kan det journalistiske greb med brug af cases få vidtrækkende betydning, som det blev tilfældet med »Dovne Robert«?Bogen debatterer mediernes rolle og betydning i et demokratisk samfund med vide rammer for en kritisk presse, og giver et forskningsbaseret bidrag til en faglig diskussion om mediernes forvaltning af deres muligheder for at sætte dagsordenen. Bogen er redigeret på en måde, der også gør den velegnet til brug i undervisning om medier og samfund på gymnasiale og videregående uddannelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe