Ophavsret

Ophavsret beskytter kunstneriske værker. Det kan være af en tekst, billede, videosekvens, musik mm. At noget er beskyttet af ophavsret betyder blandt andet, at man skal have tilladelse fra den, der har ophavsretten til at bruge det. Der er dog undtagelser, fx må man gerne citere fra en tekst og en underviser må gerne kopiere fra en bog til undervisning, hvis der er en aftale med Copydan.
Lær mere om ophavsret i bogen Ophavsret for begyndere – En bog til ikke-jurister af Morten Rosenmeier

Kopiering til undervisningsbrug
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har forskellige aftaler om brug af materialer i undervisnings øjemed. Der er nogle begrænsninger, som vi skal være opmærksomme på.

CopyDan:
Denne aftale giver lov til, at vi blandt andet kan fotokopiere (analog kopiering) udgivne materialer (både danske og udenlandske tidsskrifter og bøger). Der kan også fremstilles digitale kopier, forudsat at de er i et ”låst” format og at de lagres på et passwordbeskyttet intranet som fx Moodle. Vær opmærksom på, at det kopierede hverken må distribueres via mail eller sms.

Der må maximalt kopieres 20% eller 30 sider af en udgivelse pr. studerende pr. halvår.

Engangsmaterialer må ikke kopieres.

Danmarks Medie og Journalisthøjskoles aftale med Copydan Tekst og Node kan læses her

Aviser og dagblade:
Avisartikler må kun fotokopieres og printes, de må ikke skannes eller digitalkopieres. Der må uddeles printede kopier til et hold studerende.

Infomedia:
Aftalen med Infomedia ligger uden for aftalen om kopiering med CopyDan. Vi må gerne – også digitalt – henvise til en artikel ved gengivelse af dets ID-nummer eller ved at vise indledningsformatet (dvs. de første 5-6 linjer). Det er derimod ikke tilladt hverken at lagre digitalt eller distribuere digitalt, men det er tilladt at uddele udprintede artikler til et hold studerende.

Øvrige betalingsdatabaser:
Udprint fra betalingsdatabaser må ikke skannes. I forhold til kopiering gælder de pågældende udbyderes licensvilkår. Dog må udprint fra en betalingsdatabase kopieres og uddeles til et hold studerende.

Ovenstående er kun enkelte do and don’ts – læs mere om kopiering på:

Kopieringens Hvem-Hvad-Hvor

HUSK at sætte kildehenvisning på kopierne.

Som studerende skal du blandt andet være opmærksom på at kildehenvise, og når du bruge citationer i egne tekster at angive forfatter og hvilken tekst, der citeres fra. Hvis du bruger fotografier, illustrationer mm. fra nettet, er det også omfattet af ophavsret. Forældelse af ophavsret er som regel efter 70 år fra den dato en tekst er udgivet.

Har du spørgsmål om ophavsret, er du velkommen til at kontakte bibliotekar Helle Barth – enten på hba@dmjx.dk eller på 77 405 026.