Billeder

Billeder er ligesom tekster beskyttet af ophavsretsloven. Du skal derfor altid have tilladelse til at bruge dem. Billeder forstås som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer.
Hvis fotografen er død for mere end 70 år siden, er billedet ikke længere beskyttet af ophavsretten, og du kan frit anvende det med angivelse af fotografens navn.

Hvis du gør brug af billeder i opgaver i forbindelse med dit studie, så er du som studerende omfattet af den rammeaftale, som er indgået mellem DMJX og VISDA. Du kan læse rammeaftalen her

Med aftalen må du f.eks. gerne finde et billede på internettet og gøre brug af det i en opgave eller en PowerPoint-præsentation, så længe materialet kun lægges på ItsLearning og lignende sikre intranet og ikke offentliggøres andre steder. Husk altid at anføre kilden, uanset om du bruger billedet i en opgave, PowerPoint eller lignende.

Hvis du uploader en opgave i en opgavebank, på de sociale medier, på din hjemmeside eller lignende steder, så er opgaven offentligt tilgængelig, og du vil ikke længere være dækket af den aftale, der er indgået mellem DMJX og VISDA.

Du skal derfor enten fjerne billederne fra opgaven eller kontakte rettighedshaverne og spørge om lov til at benytte billederne.
Husk altid at anføre kilden, uanset om du bruger billedet i en opgave, en PowerPoint-præsentation eller lignende.

Hvis du selv tager et portrætbillede eller lignende, som du bruger i en opgave, skal du huske at få samtykke til det fra de personer, som eventuelt optræder på billedet. Et samtykke er altid bedst at få skriftligt.