Citater & plagiering

Citater

Når du skriver opgaver, er det naturligt at citere fra bøger eller andre kilder. Du må gerne citere kortere tekstuddrag fra bøger eller andet (§ 22 i Ophavsretsloven)

Men det er svært at sige, hvor meget du præcist må citere, før der er tale om plagiat, og du dermed krænker andres ophavsret.

Derfor, hvis du er i tvivl, så citer kun meget korte uddrag fra værket. Husk altid at citere korrekt, at markere tydeligt, at det er et citat og at angive kilden, hvorfra du citerer.

Ved at henvise korrekt kan du undgå at plagiere andres værker. Dine læsere, f.eks. vejleder og censor, skal også kunne genfinde det materiale, du henviser til. Derfor er en korrekt referencehåndtering vigtig for dig som studerende.

Husk altid kildeangivelse


Husk altid at angive kilden, hvad enten du kopierer, linker, scanner eller uploader materiale til ItsLearning. Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopier.
Du kan f.eks. lægge titelbladet eller kolofonen ved kopierne eller selv skrive oplysningerne til.

Plagiering

Plagiering er at bruge en andens materiale (bøger, artikler, film, websider, tabeller, figurer etc.) som dit eget – uden at henvise præcist til den oprindelige kilde.

Plagiering er, hvis du snyder bevidst – f.eks. låner en andens opgave og afleverer den, som var den din egen – men også ved at dine henvisninger eksempelvis er upræcise og mangelfulde.

Hvis du i en opgave benytter dig af tekstuddrag fra bøger uden at angive kilden, er der tale om plagiat. Det er selvfølgelig ikke tilladt.

Mange uddannelsesinstitutioner, heriblandt DMJX, bruger kontrolsystemer, der kan se, om der foreligger plagiering i dine afleverede opgaver.

Konsekvensen af plagiat kan i værste tilfælde være, at du bliver bortvist fra dit studie.