Hvad må andre bruge min opgave til?

De opgaver, du skriver, er også omfattet af ophavsretsloven. Vær derfor opmærksom på følgende, hvis andre vil bruge din opgave, eller du gør den offentlig.

• De opgavebesvarelser, du selv har udarbejdet, har du ophavsretten til. Du må gerne benytte dig af disse besvarelser ved f.eks. at bruge tekstuddrag i senere opgaver. Du skal bare huske at lave en korrekt kildehenvisning.
• Hvis du har udarbejdet en opgave i samarbejde med andre, så skal alle medforfattere give deres tilladelse til, at andre må benytte sig af jeres opgave.
• Hvis din underviser ønsker at bruge din opgave som eksempel for andre studerende ved f.eks. at dele den på ItsLearning, så kræver det, at du giver dit samtykke hertil. Desuden skal dit navn også fremgå i forbindelse med, at opgaven offentliggøres.

Hvis du vil offentliggøre dit værk, skal du være opmærksom på følgende

• Citater: vær sikker på dette er sket i overensstemmelse med god skik og praksis.
• Billeder: undersøg om du har tilladelse til at offentliggøre dem i din opgave.
• Vedlagte bilag: undersøg om du må vedhæfte bilagene, når du offentliggør opgaven. F.eks. må du ikke bruge avisartikler eller faglige artikler uden tilladelse.
• Hvis du har brugt kilder fra f.eks. interviews: vær sikker på du har tilladelse fra de involverede personer.
• Personfølsomme data: undersøg om der er særlige regler for, hvad du må anvende af oplysninger.

Fotograf Frederik Danielsen