Meget mere om ophavsret

Ophavsretten er vigtig, fordi den definerer, hvad du må kopiere, dele eller scanne. Du skal have styr på, hvordan du selv behandler andres værker, og det er vigtigt at vide, hvordan dine rettigheder over opgaver og andre produktioner er.
Ophavsret beskytter kunstneriske værker, tekst, billede, musik mm, og at noget er beskyttet af ophavsret betyder, at man skal have tilladelse til at bruge det.

En del af undtagelserne fra Ophavsretsloven er beskrevet ovenfor, og hele Ophavsretsloven kan læses her
Du kan også læse mere om ophavsret i Morten Rosenmeiers bog ”Ophavsret for begyndere : en bog til ikke-jurister

UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) har gratis kurser om ophavsret, FAQ om ophavsret og meget mere på deres hjemmeside

DMJX har forskellige aftaler om brug af materialer i undervisningsøjemed. En af dem er med Copydan Tekst & Node, og den aftale giver blandt andet lov til, at vi må fotokopiere udgivne materialer (både danske og udenlandske bøger og tidsskrifter). Der må også fremstilles digitale kopier, forudsat at de er i et ”låst” format og lagres på et passwordbeskyttet intranet som f.eks. ItsLearning. Digitale kopier må hverken distribueres via mail eller sms.

Du kan læse meget mere om reglerne og se DMJX’ aftale med Copydan her
RettighedsAlliancen beskytter den kreative branches rettigheder på internettet.