– Visuel Kommunikation

VISUAL THINKING FOR INFORMATION DESIGN
Af Colin Ware

Visual Thinking for Information Design, Second Edition brings the science of perception to the art of design. The book takes what we now know about perception, cognition and attention and transforms it into concrete advice that students and designers can directly apply. It demonstrates how designs can be considered as tools for cognition and extensions of the viewer’s brain in much the same way that a hammer is an extension of the user’s hand. The book includes hundreds of examples, many in the form of integrated text and full-color diagrams.
Renamed from the first edition, Visual Thinking for Design, to more accurately reflect its focus on infographics, this timely revision has been updated throughout and includes more content on pattern perception, the addition of new material illustrating color assimilation, and a new chapter devoted to communicating ideas through images.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VISUAL COMMUNICATION: INSIGHTS AND STRATEGIES
Af Janis Page & Margaret Duffy

Teaches visual literacy, theory, scholarly critique, and practical application of visuals in professional communication careers
Based on years of research, Visual Communication Insights and Strategies explores visual imagery in advertising, news coverage, political discourse, popular culture, and digital and social media technologies. It is filled with insights into the role of visuals in our dynamic social environment and contains strategies on how to use them.
The authors teach theoretically-informed literacy and critical analysis of visual communication and show how to assess and apply this knowledge in the fields of advertising, public relations, journalism, organizational communication, and intercultural communication. This important book:

  • Reveals how to analyze visual imagery
  • Contains a research-based approach to the topic
  • Introduces a 3-step process, Research-Evaluate-Create, to apply the knowledge gained
  • Combines research, theory, and professional practice of visual communication

Designed for undergraduate and graduate courses in visual communication courses, as well as visual rhetoric, visual literacy, and visual culture, Visual Communication Insights and Strategies reveals how to apply rhetorical theories to visual imagery.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADVERTISING BY DESIGN
Af Robin Landa

A real-world introduction to advertising design and art direction, updated and revised for today’s industry
The newly revised Fourth Edition of Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media delivers an invigorating and cutting-edge take on concept generation, art direction, design, and media channels for advertising. The book offers principles, theories, step-by-step instructions, and advice from esteemed experts to guide you through the fundamentals of advertising design and the creative process.
With a fresh focus on building a coherent brand campaign through storytelling across all media channels, Advertising by Design shows you how to conceive ideas based on strategy, build brands with compelling advertising, and encourage social media participation. You’ll also get insights from guest essays and interviews with world-leading creatives in the advertising industry.
Perfect for students and instructors of advertising design, art direction, graphic design, communication design, and copywriting, Advertising by Design also will earn a place in the libraries of business owners, executives, managers, and employees whose work requires them to understand and execute on branding initiatives, advertising campaigns, and other customer-facing content.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT TALE SÅ ALLE LYTTER
Af Nina Vinther Andersen

Nina Vinther Andersen trækker på årtiers videnskabelig forskning i adfærdsøkonomi, neurovidenskab, psykologi, journalistisk metode og den amerikanske tradition for storytelling, når hun i bogen her giver dig den overraskende sandhed bag kunsten at blive en taler, folk lytter til.
Hvad enten du står på en talerstol (eller en ølkasse), leder et møde, præsenterer et tilbud, pitcher for investorer, forsvarer din afhandling eller underviser online, fortæller bogen dig, hvordan du med små virkemidler kan skabe en stor og positiv effekt.
Med bogen får du et robust grundlag for, hvad der virker og ikke virker, når du tager ordet. Du bliver indført i processen bag fortælleteknik, visuelle virkemidler og et overbevisende kropssprog. Den er spækket med lærerige eksempler fra virkeligheden og praktiske øvelser.
Kunsten at tale så alle lytter er skrevet til dem, der vil inspirere, motivere, opnå resultater og forandre verden gennem fortællinger, publikum fanges af, forstår og husker.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MAKROØKONOMI
Af Hans Jørgen Biede

Makroøkonomi – videregående uddannelser er en teoretisk stærk og pædagogisk anlagt lærebog. Formålet med bogen er at give læseren en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge, således at disse kan anvendes såvel i forbindelse med projektskrivning og studier i øvrigt som i jobmæssige sammenhænge. Der lægges gennem hele bogen vægt på at forklare den økonomiske teori og holde denne op mod ”den virkelige verden”. Det sker: • Ved uddybende forklaringer • Ved løbende at supplere teorierne med grafer, figurer og tabeller for derved at øge den intuitive fornemmelse • Ved hjælp af simple matematiske begreber, således at der sikres en logisk sammenhæng gennem hele bogen. Denne del er dog nedtonet i forhold til tidligere udgaver. Bogen er opdateret på en lang række punkter i forhold til forrige udgave. Del 4 sidst i bogen inddrager elementer fra bogen ”Makroøkonomi i teori og praksis” vedrørende finansielle kriser, finansiel stabilitet og eurosamarbejdet. Denne del er specielt rettet mod finansbacheloruddannelsen, men andre kan selvfølgelig også inddrage disse elementer i undervisningen. Desuden er der sket en væsentlig opdatering af alle bogens kapitler. Det gælder ikke mindst kapitel 6 om finanspolitikken, hvor der er lagt endnu mere vægt på tilrettelæggelsen af finanspolitikken i Danmark, herunder budgetloven og begrebet økonomisk råderum. Endelig er bogens figurer, tabeller, regler m.m. blevet opdateret. Bogen danner en helhed sammen med Mikroøkonomi – videregående uddannelser. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og rettelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ANVENDT STATISTIK
Af Kenneth Hansen

Anvendt statistik for de finansielle uddannelser er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. I denne 2. udgave er bogen opdateret, let restruktureret og udbygget med yderligere matematiske forklaringer. Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statistiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og andre teknikker. Lærebogen er rettet mod statistikundervisningen på finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og HD, men også de økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget statistik indgår. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GOD LEDELSE

God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse. God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor. God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KOMMUNALPOLITISK LEDERSKAB

De kommunalt ansatte løfter rigtig mange opgaver, mens kommunalpolitikerne udstikker den politiske linje og foretager de politiske prioriteringer. Det handler om at udøve kommunalpolitisk lederskab. Heldigvis er landets knapt 2.500 kommunalpolitikere tæt på borgerne og brænder for det lokale demokrati og de lokale fællesskaber. Denne bog giver en række forskningsbaserede indspark til, hvordan det kommunalpolitiske lederskab kan udøves. Det handler om alt fra kommunestyret og økonomisk råderum til stående udvalg og bestyrelsesposter. Der er fokus på kommunalpolitikernes motivation, erfaringer og forståelse af informationer, og samspillet med ansatte, borgere og organisationer står centralt. Bogen sætter spot på arbejdet med innovation og teknologi samt på tilliden til og imellem kommunalpolitikerne. På den måde er det bogens mål at udruste både erfarne og nye kommunalpolitikere til at lykkes endnu bedre med deres kommunalpolitiske lederskab.

Bogen er redigeret af professor Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, SDU og professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, AU.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ON PLAY
Helle Marie Skovbjerg

Play is important for people’s lives. That is the subject of this book. It is a confrontation and a rebellion against the instrumentalisation and rationalisation of play, and insists that play is of value in itself as it is fundamentally bonded to human life.
On Play presents the perspective of mood. It comprises three dimensions: There is the play media, or the tools with which we play; the play practices, which are the actions and forms of expression used in play, and the play moods, which is the special feeling of involvement that we experience when we play. The perspective of mood points towards a strong connection between what we play with, what we do with it and what we experience. Children take and use certain play media; they use them in certain ways and thus attain a mood of play.
In On Play, a number of terms are introduced as ways of observing these moods of play. These terms may serve as lenses through which we observe play, but they can also be used as principles for instruction when we plan pedagogic play activities, when we want to throw a party at work or when we design play experiences.
Using the perspective of mood, this book gives us new insights into what play is, or could become, and also, that it is found everywhere. This book praises diversity, inventiveness and those surprising moments of impulse. In principle, there is no such thing as bad play, since it will simply peter out. Good play, on the other hand, goes on and on, because it makes sense to those who are playing.
The book is based on extensive field work among children and the theory is deeply anchored in plenty of practical examples. We meet the children in their daily lives, where play comes to life – and it lives in many places. At school, at home, with grandparents and in all the in-between spaces of a child’s life.

OLD IS NEW
Af Hiroshi Sugimoto

Architectural Works by New Material Research Laboratory
“The oldest things are the newest” – this paradoxical idea is present throughout the oeuvre of contemporary Japanese artist and photographer Hiroshi Sugimoto. In 2008, Sugimoto and the architect Tomoyuki Sakakida founded the New Material Research Laboratory, an architectural firm that researches and develops “new materials” from known materials and techniques by applying a different approach and interpretation. The Laboratory’s aim is to rethink the use of old materials passed on to us from ancient times, the Middle Ages and the modern period. It advocates for a reconnection of the present with a bygone era, and to extend that connection to the future through architecture.
Old Is New delves into the art and architecture, as well as the archaeological philosophy and contemporary practice, of the New Material Research Laboratory. Richly illustrated, the book shows the choice of materials for each project. The photographs in itself are compositions, presenting scenes that show a balance of the present and past. Sugimoto and Sakakida, discussing their practice and approach, wrote the principal texts of this volume. Additional text contributions delve into the origin of the laboratory’s design ethos rooted in Japanese tradition and aesthetics and their historical context. The book also includes an annotated index of materials and classical Japanese techniques with information drawn from the laboratory’s research.
With photographs by Hiroshi Sugimoto

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE HIDDEN POWER

Adobe Photoshop holds an incredible amount of power, which is sometimes locked behind a dizzying array of features and tools. Scott Valentine not only shows you the keys to unlocking that power, he also demonstrates how the keys work. You will get hands-on experience with experiments and examples as you explore new techniques for editing your images.
Written for both professionals and hobbyists, this book presents essential techniques and discusses when and how to try innovative solutions. By focusing on two core capabilities blending modes and adjustment layersyou will discover how Photoshop gives you deep control over your images to address some of photographys most challenging problems. Photoshop users of all levels will find clear explanations and step-by-step procedures for expert techniques. Advanced users will enjoy exploring new ideas that can inform their own workflow. Through richly illustrated examples with clear explanations, The Hidden Power of Adobe Photoshop teaches you:
• Multiple approaches to problem solving and creative exploration
• How to see your images as data that you can control
• Underlying principles that drive industrial-strength techniques
• Instructions for building your own Photoshop experiment files

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SKABT AF KUNSTIG INTELLIGENS
Af Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard

Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allestedsnærværende i vores liv og arbejde. Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser? Bogens forsidebilleder er skabt af en kunstig intelligens. Kan computeralgoritmen betegnes som kreativ i dette tilfælde?
Denne bog handler om, hvordan computeralgoritmer og nye digitale teknologier som machine learning og kunstig intelligens kan udvide rammerne for kreativt arbejde. Bogen tilbyder en forståelse af, hvordan algoritmer kan anvendes kreativt, og den indeholder massevis af eksempler. Desuden diskuterer bogen nogle af de konsekvenser, det kan have, når vi begynder at integrere kunstig intelligens i kreative arbejdsprocesser.   
Mads Korsgaard er psykolog med speciale i mekanismerne bag kreativitet og innovation, og Andreas Refsgaard er digital kunstner med en legende tilgang til kunstig intelligens. Ved at kombinere deres forskellige fagområder udforsker forfatterne computerteknologiens kreative mulighedsrum.   
På den tilhørende interaktive hjemmeside www.skabtafenkunstigintelligens.dk kan man selv afprøve en række bogens eksempler.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DRØMMEN OM EUROPA
Af Jacob Ehrbahn

Drømmen om Europa er en stor, smuk og gribende udgivelse med mere end 150 fotografier af mennesker på flugt fra deres hjemlande. Jacob Ehrbahn har siden 2015 foretaget op mod 20 rejser for at dække fronterne i flygtningekrisen med sit kamera. Disse fronter flytter sig hele tiden som direkte konsekvens af den europæiske flygtningepolitik, når nogle ruter åbner og andre lukker, og når nogle europæiske lande tager imod flygtninge og migranter, mens andre forsøger at undgå det. Der er fotoserier fra Lesbos, hvor de første gummibåde kommer i land i 2015, af ngo-skibes redningsaktioner på Middelhavet, fra et svensk asylcenter, fra Paris’ gader og fra grænseovergange i Grækenland, Tyrkiet, Serbien, Ungarn, Bosnien-Herzegovina og Frankrig. Fotografierne står uforstyrret på siderne, men til sidst i bogen er et register, der fortæller historien bag hvert enkelt billede.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PEER FEEDBACK
Af Lotte Rienecker og Ditte Jacobsen

Skal du modtage give eller facilitere peer feedback på et produkt eller en proces, som er undervejs og ufærdigt eller klar til at aflevere – enten mundtligt eller skriftligt, digitalt eller analogt, formelt eller mere uformelt?
Er du studerende, underviser og vejleder på en professionshøjskole?
Så finder du i denne bog spilleregler for konstruktiv feedback, feedback-kriterier, underviseres gode råd til studerende, huskelister til før, under og efter peer feedback, bud på, hvordan du kan lære med og af peer feedback og masser af peer feedback-aktiviteter, som man kan afprøve og udvikle videre på.
Andre studerende og undervisere må gerne læse med!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADVERTISING BY DESIGN

The newly revised Fourth Edition of Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media delivers an invigorating and cutting-edge take on concept generation, art direction, design, and media channels for advertising. The book offers principles, theories, step-by-step instructions, and advice from esteemed experts to guide you through the fundamentals of advertising design and the creative process.

With a fresh focus on building a coherent brand campaign through storytelling across all media channels, Advertising by Design shows you how to conceive ideas based on strategy, build brands with compelling advertising, and encourage social media participation. You’ll also get insights from guest essays and interviews with world-leading creatives in the advertising industry.

The book is filled with practical case studies that show real-world applications. You’ll also benefit from coverage of

-A quick start guide to advertising

– A thorough introduction to what advertising is, including its purpose, categories, forms, media channels, social media listening, and its creators

-Creative thinking strategies and how to generate ideas based on creative briefs

-Utilizing brand archetypes and creating unique branded content

-Composition by design, including the parts of an ad, the relationship between images and copy, basic design principles, and points of view

-How to build a brand narrative in the digital age

-Copywriting how-to’s for art directors and designers

-Experiential advertising

-An examination of digital design, including subsections on the basics of mobile and desktop website design, motion, digital branding, and social media design

Perfect for students and instructors of advertising design, art direction, graphic design, communication design, and copywriting, Advertising by Design also will earn a place in the libraries of business owners, executives, managers, and employees whose work requires them to understand and execute on branding initiatives, advertising campaigns, and other customer-facing content.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE TYPE PROJEKT BOOK

Whether youre a seasoned pro looking to brush up your portfolio, or a novice with a laptop full of design software you havent yet mastered, this book has you covered. In dozens of projects, the authors guide you through the nitty-gritty details of book design, magazine layout, poster production, and all manner of print projects, from start to finish. The Type Project Book is loaded with tips and insider knowledge that will help you hone your design skills, deepen your type knowledge, and nerd out on the history of graphic design.
Each section is a deep dive into real-world design projects from working designers: a cookbook; a letterpress gig poster; an animated web banner; an infographic; even the humble business card is explored. Along the way, wisdom is offered, tips and time-saving tricks are shared, the secrets of working graphic designers are revealed all with the requisite doses of wit one expects from seasoned professionals with decades of experience.
THE TYPE PROJECT BOOK PROVIDES:
• A wide variety of typography-focused projects ranging from a single letter to a book of several hundred pages
• An understanding of the design principles involved in creating impactful graphic design
• Immersion into the wider world of type and lettering and its use for artistic expression
• Tips and techniques for the most efficient working practices

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE ILLUSTRATOR CLASSROOM IN A BOOK

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Illustrator

Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.

Adobe Illustrator Classroom in a Book (2021 release) contains lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.

Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
• Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
• Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE INDESIGN CLASSROOM IN A BOOK

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe InDesign

Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.

Adobe InDesign Classroom in a Book (2021 release) contains 15 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you. This book will also help experienced InDesign users elevate their skills, understand best practices, and learn about new features.

Purchasing this book includes valuable online extras. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
• Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
• Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EFFEKTIVE BRUGERTEST
Af Charlotte Albrechtsen og Cecilie Steentoft

Direktøren klapper, ingeniørerne er tilfredse, og sælgerne vil bare have produktet ud over rampen. MEN kunderne vender tommelfingeren nedad, og produktet sælger ikke. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation ved at inddrage brugerne i udviklingen af dit produkt.

Metoden hedder brugertest. Med en brugertest undersøger du, hvordan målgruppen oplever dit koncept, dit produkt eller din service. Testen giver dig viden til at skabe produkter, som målgruppen vil elske.

Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en brugertest fra start til slut.

Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til brugertest-metoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.

Du kan læse bogen i dag og gå i gang med at forberede din første brugertest i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VALIDE PERSONAER
Af Charlotte Albrechsen

Den stort anlagte kampagne har ikke den gennemslagskraft, organisationen havde håbet på. Opslagene på sociale medier får ikke nok likes, og de planlagte events flopper på grund af for få deltagere. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation, hvis du havde haft en bedre forståelse for kampagnens målgruppe.
Det kunne du have fået ved hjælp af personametoden. Når du laver personaer, bruger du empirisk viden om en målgruppe til at fremstille nuancerede portrætter af fiktive mennesker. Personaer formidler kompleks viden om målgruppen på en måde, der er overskuelig og gør det let at leve sig ind i de mennesker, det handler om.
Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en personaer fra start til slut.
Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til personametoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.
Du kan læse bogen i dag og tage hul på dit personaprojekt i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

CATHERINE OPIE
by Hilton Als (Author), Douglas Fogle (Author), Helen Molesworth (Author)

Long awaited, the first survey of the work of one of America’s foremost contemporary fine art photographers

For almost 40 years, Catherine Opie has been documenting with psychological acuity the cultural and geographic identity of contemporary America. This unique artist monograph presents a compelling visual narrative of Opie’s work since the early 1980s, pairing images across bodies of work to form a full picture of her artistic vision. With more than 300 beautiful illustrations and made in close collaboration with Opie, the book marks a turning point in the consideration of this artist’s work to date.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DESIGNING FONTS:
An Introduction to Professional Type Design
Af Chris Champe

Type design is often presented in either such detail-obsessed complexity that it is not welcoming to beginners, or it is so simplified with the help of apps and web services that the resulting fonts are virtually useless. This book is different. It shows readers how to design professional fonts – without having to find out all of type design’s secrets first.

Designing Fonts teaches the basics of type design from sketched letters to finished font, offering an uncomplicated but thorough introduction to type design. With easy-to-follow instructions, many examples and professional tips, readers will learn how to design unique typefaces tailor-made for their own projects or customer orders. This book has two parts. Part 1 explains the theoretical, creative and technical basics of type design and font production. Six chapters then cover everything from alphabet to font, showing readers how to find and develop typeface ideas, design matching letters, produce fonts and expand them with special functions. Part 2 comprises eight workshops that explore how to design and implement different kinds of typefaces, from decorative interlocking display fonts with alternative letters to well-developed headline fonts with multiple cuts and OpenType features.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

THE PACKAGE DESIGN BOOK 6

Wherever you shop, be it online or in a brick-and-mortar store, the first thing you notice about a product is its packaging. The quality of the packaging has a significant influence on whether or not a customer decides to buy a product. In fact, packaging has become more important than ever in recent years: Unboxing videos are watched by millions of followers on social media platforms, college Packaging Design courses are full to bursting, more and more agencies are specializing in this area, and companies are investing ever greater sums of money in the outward appearance of their products. Packaging design has long since grown to become not just part of our everyday lives, but a powerful marketing tool as well. High-quality packaging can increase the value of an entire brand.

With over 500 projects from more than 45 different countries, the sixth edition of TASCHEN’s The Package Design Book celebrates the 14th anniversary of the Pentawards, one of the industry’s most important international competitions. We will be casting our spotlight on all the winners from 2019 and 2020. With awards in six major categories – Beverages, Food, Body, Luxury, Other Markets, and Packaging Concepts – this spectacular and inspiring collection presents an array of unusual, intelligent and charming packaging concepts, demonstrating once again the importance of this design discipline.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

AT TALE MED OMTANKE – kommunikation i det personlige lederskab
Af Poula Helth

Vellykket kommunikation er en nødvendig men ofte overset betingelse for, at man som leder kan udføre ledelsesopgaven tilfredsstillende.

I det personlige lederskab er det naturligt at se kommunikation som afgørende for at kunne lede. Ledelse handler ikke alene om at varetage en funktion, men også om at bruge sin egen personlighed i alle facetter af den daglige ledelse. Og her er kommunikationen central – både den daglige og den strategiske.

Poula Helth tager i bogen afsæt i lederens praksis og giver læseren en sammenhængende forståelse af lederskabets kommunikative aspekter. Hun tager fat i en række typiske konkrete udfordringer, hvor ledere har behov for at blive bedre til at udøve lederskab gennem kommunikation – og til at forstå, hvem de kommunikerer med.

Med masser af gode eksempler på situationer, konkrete værktøjer og ikke mindst en praksisrettet anvendelse af teorier om kommunikation giver bogen læseren mulighed for at zoome ind på sin egen kommunikation: Hvordan kan kommunikationen anvendes i forhold til lederskabets konkrete udfordringer, såsom at træffe beslutninger og formidle dem, sætte en ny strategisk retning, løse kriser og konflikter, forhandle fremtidige løsninger, udvikle organisationens kompetencer eller blot et ønske om at forbedre den daglige kontakt med medarbejderne?

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

IMMATERIALRET
af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen

Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:
• Ophavsret
• Patentret
• Brugsmodelret
• Designret
• Varemærkeret
• Aftaler om immaterialrettigheder
• Retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

Immaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Jens Schovbo er professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) og forsker inden for immaterialretlige emner. Han er desuden medlem af bl.a. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Klagenævnet for Domænenavne og af bestyrelsen for Foreningen Industriel Retsbeskyttelse.

Morten Rosenmeier er professor i ophavsret ved CIIR. Ved siden af universitetsarbejdet har han tilknytning til forskellige ophavsretlige organisationer mv., der varetager interesser for såvel ophavsmænd som brugere af beskyttet stof, herunder Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Copydan Tekst & Node, VISDA, Gramex mv.

Clement Salung Petersen er professor i civilprocesret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Han er desuden sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne, konsulent for UBVA og medlem af Retsplejerådet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

PODCASTERENS HÅNDBOG
aF Nalle Kirkvåg, Mikkel Løfgren Rud og Anna Hjortsø

Podcasterens håndbog er skrevet til dig, der vil fortælle medrivende historier og dele passionerede samtaler med alle os andre. I håndbogen giver tre podcastere deres praktiske erfaringer videre, som er brugbare for dig, uanset om du er nybegynder eller erfaren podcaster.

Den giver dig konkret vejledning og hjælper dig med at udnytte mediets mange muligheder, når du bl.a. skal forholde dig til:

Koncept Udstyr Optagelse Redigering Udgivelse Finansiering

Bogen er en kronologisk guide, der trin for trin fører dig gennem alle faser af produktionen: Fra udviklingen af den spæde idé til etableringen af et trofast og engageret lytterfællesskab. Du kan også bruge den som en opslagsbog, hvis du f.eks. bliver i tvivl om, hvilken mikrofon du skal vælge, eller hvordan du laver det bedste interview.

Du vil uden tvivl støde ind i både små og store forhindringer på din podcast-vej, men med denne bog i hånden kan du tackle dem, så du når i mål med lige præcis den podcast, du drømmer om.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KREATIVITET, INNOVATION OG HUMOR
Martin Einfeldt

De bedste teorier og de bedste råd. Mennesker har brug for at få ideer hele tiden. Ideer til aftensmaden, boligen, ferien, gaver, uforudsete problemer og hvor man finder hjælp.
Nogle få ideer er store og geniale. De fleste er små og banale. Mennesker har brug for begge dele.
Stadig flere har også et arbejde som kræver at man selv får ideer hele tiden.
Denne bog er til alle som behøver ideer som skaber værdi, fx i projekter, grupper og tværfagligt arbejde. Det er fx ledere, lærere, funktionærer, forskere, håndværkere, kunstnere, forældre og studerende på alle uddannelser.
Bogen viser de bedste teorier fra psykologi, sociologi, kommunikation, ledelse og økonomi om kreativitet, innovation og humor. Bogen er også en praktisk guide.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

DESIGN. THINK. MAKE. BREAK. REPEAT
Af Martin Tomitsch

The revised edition of our bestselling design handbook Design. Think. Make. Break. Repeat. is out now with 20 new methods, 3 new case studies and 1 completely new chapter.

This book introduces the reader to the changing role of design as a way of thinking and a framework for solving complex problems and achieving systemic change. Design. Think. Make. Break. Repeat. documents 80 methods that cover all stages of a design process, providing actionable guidance for applying the methods across a range of projects. The methods are complemented by seven case studies to demonstrate their application.

In this revised edition, the authors look beyond the human-centred design paradigm and provide an introduction to life-centred design. This extended focus is reinforced through design methods for considering the broader ecosystem in which products and services are used, including the use of natural resources, ethical concerns, and the long-term impact of design decisions.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

NÅR LÆRINGSRUMMET BLIVER INTERNATIONALT – FAGDIDAKTISK SET
Af Karen M. Lauridsen

Denne bog handler om de muligheder, der opstår, når læringsrummet bliver internationalt. Det handler ikke kun om at udbyde en uddannelse på engelsk, det handler i langt højere grad om, hvad man underviser i, hvordan man gør det og hvilke læringsmål, det skal føre frem til. Det gælder, uanset om eleverne eller de studerende er danske eller kommer hertil fra andre lande og kulturer.

Netop dét er bogens fokus, og den kan forhåbentlig inspirere mange undervisere til at udvikle deres egen undervisningspraksis. Bogens kapitler er praktisk orienterede og indeholder konkrete eksempler – eller scenarier – fra forskellige fagområder og uddannelsesniveauer. Kapitlerne handler bl.a. om udvikling af interkulturelle kompetencer, sprog, gruppearbejde, undervisning og læringsmål.

Når læringsrummet bliver internationalt henvender sig til gymnasielærere på internationale linjer og undervisere på videregående uddannelser, hvor internationale forløb er en del af uddannelserne.

Den er en del af serien Didaktik. Seriens bøger går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TRYK PÅ KONTAKTEN
Af Pernille Hedegaard Bøgh og Ditte Gøricke Jensen

Tryk på kontakten er en praktisk håndbog for undervisere, der skal undervise klasser helt eller delvist virtuelt på grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

Den handler om at etablere og udvikle god klassekultur i virtuel undervisning og tilbyder redskaber til rammesætning, organisering, kontakt og kendskab. Desuden sætter bogen fokus på udfordringer i den virtuelle undervisning. Forfatterne foreslår, hvordan disse kan mødes. Blandt andet præsenteres en række øvelser for at etablere og opretholde kontakten og kendskabet til de andre, man er sammen med – hver for sig.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DESIGN INNOVATION & INNOVATION
Af Karla Straker, Cara Wrigley and Erez Nusem

Design Innovation and Integration is more than just a toolkit; it is a guidebook for the industry leaders of tomorrow, providing a holistic understanding of the approaches, practices and tools required to integrate design strategically within an organisation.

Novel solutions are required to meet complex problems, yet how to make these solutions a reality is rarely addressed. This book expands on existing design toolkits to provide an understanding of the principles and methods that underpin such tools and align them with organisational strategy. The aim is not to equip readers with a stocktake list of design tools, but to assist them to learn how to apply, adapt and re-mould tools to best suit their needs. It also demonstrates the more complex process of design integration, highlighting common pitfalls and opportunities.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN DIGITALE LÆSERS HJERNE
– en skriveguide til fagfolk
Af Kresten Bjerg

Den digitale læsers hjerne er en bog om faglig formidling i digitale medier. Hvis du ligner flertallet af læsere, vil du foretrække at læse bogen i en papirudgave. Det skyldes, at hjernen har lidt sværere ved at koncentrere sig om digitale tekster end analoge. Det skaber en interessant udfordring, når man udgiver sine fagtekster i digitale medier: Hvordan får man læseren til at koncentrere sig lige så godt om den digitale tekst som den analoge? De 22 skriveråd i denne bog giver et bud. Bogen indeholder syv centrale kapitler: 1. Det digitale potentiale. Læs om den kommunikationssituation, som du skal tage højde for, når du skriver til digitale medier. De digitale medier har potentialer og begrænsninger som alle andre medier. 2. Den digitale læsers hjerne. Bogens skriveråd begrundes med resultater fra læseforskning og kognitiv sprogteori. 3. 22 skriveråd. Skriverådene præsenteres som konkrete skriveråd med mange eksempler. 4. Skriverådenes effekt. De centrale skriveråd er testet i to danske befolkningsundersøgelser. Se skriverådenes effekt fordelt på alder, køn og uddannelse. 5. Skriveråd og tekstmodeller – oversigt. Når du har brug for en kort oversigt over alle 22 skriveråd. 6. Tjeklisten. Tjeklisten formulerer de 22 skriveråd som korte spørgsmål til din tekst. 7. En bog i bogen: VIVEs skriveguide. VIVEs – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds – skriveguide er trykt som “bog i bogen”. Deres guide er et eksempel på, hvordan store forskningsinstitutioner kan bruge Den digitale læsers hjerne som udgangspunkt, når de guider medarbejdere og forskere til god faglig formidling på digitale medier. Bogen er målrettet alle fagfolk, der skal formidle i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med faglig præcision.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AKADEMISKE FRASER
Af Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Anne Sofie Jakobsen

Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise, fagfællebedømme eller redigere nogen der gør det – så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.
Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.
Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.
Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.
Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med utallige kombinationsmuligheder.
Formulér dig godt med fraser!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KLASSISK OG MODERNE MEDIETEORI
Red. af Mikkel Fugl Eskjær og Mette Mortensen

Klassisk og moderne medieteori er den første samlede danske fremstilling af medieteoriens centrale retninger, skoler og paradigmer. Behovet for en dansksproget grundbog om medieteori er blevet udtalt i takt med medie- og kommunikationsvidenskabens vækst i Danmark siden 1980’erne og interessen for mediernes rolle i tilstødende videnskaber. Medier udgør en central del af den moderne tilværelse og det moderne samfundsliv. Det gælder alt fra politik, kultur og religion til arbejde, fritid og forbrug. Bogen søger at udbrede kendskabet til førende teorier om medier og kommunikation. Desuden viser den, hvordan vores medieteoretiske forståelse har ændret sig i takt med forandringer i det medie- og informationsteknologiske landskab. Bogen tilbyder en historisk oversigt over medieteoriens fremkomst og udvikling. Tidsmæssigt griber bogen tilbage til det 20. århundredes begyndelse, hvor de første medieteoretiske betragtninger blev formuleret. Derpå følger en gennemgang af efterkrigstidens mere systematiske udvikling af medieteorien. Bogen slutter med en række teorier, der sætter forståelsesrammer for de ændringer, som de sidste års medieteknologiske udvikling – og i særdeleshed de digitale medier – afstedkommer for relationerne mellem medier, mennesker og samfund. Bogen er opbygget kronologisk og består af tre dele: ”Klassisk medie- og kommunikationsteori”, ”Nyere medieteori” og ”Forandringer af medier og kommunikation”. De enkelte kapitler præsenterer periodens centrale teorier og afsluttes med en oversigt over nøglebegreber.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITALE LIV – Brugere, platforme og selvfremstillinger
Red. af Rikke Andreassen, Rasmus Rex Pedersen og Connie Svabo

Vores dagligdag er blevet digital. Digitale platforme og interaktioner former medborgerskab, politisk deltagelse, samtaler med venner og familie, kærlighedsliv og kommunikation med offentlige myndigheder. Digitaliseringen tilbyder nye måder at interagere på i privatlivet, i offentligheden og i arbejdslivet.DIGITALE LIV belyser, hvordan digitaliseringer påvirker vores liv gennem analyser af shitstorms, dating, gaming, influencers, e-boks, Spotify, Facebook, Instagram, algoritmer, velgørenhed, platformsøkonomi mv.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FORSKNINGSKOMMUNIKATION – En praktisk håndbog til eksperter og forskere
Af Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff

Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde? Disse vigtige spørgsmål bliver besvaret i denne praktiske håndbog om forskningskommunikation.
I en kompleks verden, hvor forskningsbaseret viden bliver vigtigere og vigtigere, samtidig med at mange taler om et postfaktuelt samfund, må du som ekspert og forsker stå fast på, at du har en solid og kvalitetssikret viden – og at den viden er vigtig for det omkringliggende samfund og for kvalificeringen af den offentlige debat.
Håndbogen er baseret på forskning i strategisk kommunikation, medier, journalistik og ikke mindst forskningskommunikation. Med det udgangspunkt demonstrerer Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff, hvordan du som ekspert og forsker kan lægge en strategi for din forskningskommunikation. Bogen rummer en række konkrete anbefalinger og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig i dine bestræbelser på at kommunikere effektivt om din viden til den brede offentlighed.
Læs mere på forskningskommunikation.net

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET GRÆNSELØSE TV-DRAMA – Danskhed og transnationalitet
Af Gunhild Agger

Dansk tv-drama er en arena for billeder, ord og musik, der bevæger os og taler til vores følelsesliv. Det er også et forum for debat om samfundet og individet, om etik, køn, generationer og etnicitet, om danskernes forhold til vores historie og hvad der foregår i den verden, vi er en del af.
Det grænseløse tv-drama beretter historien om dansk tv-dramas guldalder fra 1995 til 2016. I den periode lancerede DR og TV 2 en serie tv-dramaer, der i hidtil ukendt omfang optog publikum. Dansk tv-drama formåede at indfange og forhandle centrale tendenser i samfundsudviklingen og omsætte dem i aktuelle dilemmaer, understøttet af slagkraftig æstetik. Danske producenter tilegnede sig nye tilgange til temaer og stil – og dansk tv-drama fik momentum i et internationalt gennemslag, ingen havde drømt om. Resultatet blev øget transnationalitet i produktionsform og sigte. Bogen beskriver indgående hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre.
I denne historie spiller produktionskultur såvel som æstetik, genrer og modtagelse sammen. Udviklingen kortlægges i bogen ud fra kvantitative og kvalitative synsvinkler. Omdrejningspunktet er klassikere fra dominerende genrer – krimi og dansk noir, politisk drama, familie- og melodrama, komedie og satire, julekalender for hele familien og historisk drama.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KREATIVITET, INNOVATION OG HUMOR – De bedste teorier og de bedste råd
Af Martin Einfeldt

Mennesker har brug for at få ideer hele tiden. Ideer til aftensmaden, boligen, ferien, gaver, uforudsete problemer og hvor man finder hjælp.
Nogle få ideer er store og geniale. De fleste er små og banale. Mennesker har brug for begge dele.
Stadig flere har også et arbejde som kræver at man selv får ideer hele tiden.
Denne bog er til alle som behøver ideer som skaber værdi, fx i projekter, grupper og tværfagligt arbejde. Det er fx ledere, lærere, funktionærer, forskere, håndværkere, kunstnere, forældre og studerende på alle uddannelser.
Bogen viser de bedste teorier fra psykologi, sociologi, kommunikation, ledelse og økonomi om kreativitet, innovation og humor. Bogen er også en praktisk guide

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE INDESIGN CLASSROOM IN A BOOK
By Kelly Kordes Anton, Tina DeJarld

Adobe InDesign Classroom in a Book (2021 release) contains 15 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you. This book will also help experienced InDesign users elevate their skills, understand best practices, and learn about new features.
Purchasing this book includes valuable online extras. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book and Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE ILLUSTRATOR Classroom in a Book
By Brian Wood

Adobe Illustrator Classroom in a Book (2021 release) contains lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.
Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book and Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FOUNDATION OF DIGITAL ART AND DESIGN WITH ADOBE CREATIV CLOUD 2nd Edition
By xtine burrough

Fuses design fundamentals and software training into one cohesive approach!All students of digital design and production–whether learning in a classroom or on their own–need to understand the basic principles of design. These principles are often excluded from books that teach software. Foundations of Digital Art and Design reinvigorates software training by integrating design exercises into tutorials that fuse design fundamentals and core Adobe Creative Cloud skills.
The result is a comprehensive design learning experience organized into five sections that focus on vector art, photography, image manipulation, typography, and effective work habits for digital artists. Design topics and principles include: Bits, Dots, Lines, Shapes, Unity, Rule of Thirds, Zone System, Color Models, Collage, Appropriation, Gestalt, The Bauhaus Basic Course Approach, Continuity, Automation, and Revision.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

METHODIK DER FORM UND BILDGESTALTUNG – Aufbau, Synthese, Anwendung
Af Armin Hofmann 4. red. udg

Armin Hofmanns 1965 erschienenes Lehrbuch gilt auch heutzutage noch als Standardwerk in der Grafikdesign-Ausbildung weltweit. Gerade in Zeiten der Rückbesinnung auf eine klare und minimalistische Formensprache, bietet Hofmanns Werk einen idealen Ausgangspunkt für zeitgemäßes Design.Um heutigen Designtechniken zu entsprechen, wurde diese Neuauflage nach einer computergerechten Systematik gegliedert. Dabei werden Bild- und Formelemente analysiert und auf ihre Gesetzmäßigkeiten untersucht, um diese auf die heutige Arbeit am Bildschirm anzuwenden. Das Buch zeigt, dass auch 50 Jahre nach der Erstauflage, Hofmanns Theorien und Ansätze immer noch ihre Gültigkeit für neue Generationen an Designern haben.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TYPE DIRECTORY
Af Peter Dawson, Tobias Frere-Jones

The ultimate visual encyclopaedia of type, featuring more than 1,800 typefaces
Wherever we go and whatever we do, the printed word plays a part in every aspect of our day-to-day lives. Behind all the messages we see, read, and absorb, the design and choice of typeface dictate the tone, context and immediacy of these words. From advertising and news headlines to book jackets or wayfinding at an airport, choosing the most appropriate typeface is not an easy task, nor one based on aesthetic alone.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ARCADE GAME TYPOGRAPHY- The Art of Pixel Type
Toshi Omagari, Kiyonori Muroga

The first book of its kind – a definitive and beautifully designed survey of 70s, 80s and early 90s arcade video game pixel typography
Arcade Game Typography presents readers with a fascinating new world of typography – the pixel typeface. Video game designers of the 70s, 80s and 90s faced colour and resolution limitations that stimulated incredible creativity: with letters having to exist in an 8×8 square grid, artists found ways to create expressive and elegant character sets within a tiny canvas.
Featuring pixel typefaces carefully selected from the first decades of arcade video games, Arcade Game Typography presents a previously undocumented ‘outsider typography’ movement, accompanied by insightful commentary from author Toshi Omagari, a Monotype typeface designer himself, and screenshots of the type in use. Exhaustively researched, this book gathers an eclectic typography from hit games such as Super Sprint, Pac-Man, After Burner, Marble Madness, Shinobi, as well as countless lesser- known gems. The book presents its typefaces on a dynamic and decorative grid, taking reference from high-end type specimens while adding a suitably playful twist. Unlike print typefaces, pixel type often has bold colour ‘baked in’ to the characters, so Arcade Game Typography looks unlike any other typography book, fizzing with life and colour.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UNDERSTANDING PROTRAIT PHOTOGRAPHY – How to Shoot Great Pictures of People Anywhere
by Bryan Peterson

Capture the perfect portrait–even if it’s with a selfie–in this updated edition of a trusted classic, now with all-new photography.Great portraits go beyond a mere record of a face. They reveal one of the millions of intimate human moments that make up a life. In Understanding Portrait Photography, renowned photographer Bryan Peterson shows how to spot those “aha!” moments and capture them forever. Rather than relying on pure luck and chance to catch those moments, Peterson’s approach explains what makes a photo memorable, how to spot the universal themes that everyone can identify with, and how to use lighting, setting, and exposure to reveal the wonder and joy of everyday moments.This updated edition includes new sections on capturing the perfect selfie, how to photograph in foreign territory while being sensitive to cultures and customs, how to master portraiture on an iPhone, and the role of Photoshop in portraiture. Now with brand-new photography, Understanding Portrait Photography makes it easy to create indelible memories with light and shadow.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

NENDOA brand-new monograph celebrating one of the most sought-after design studios working today

nendo’s extensive, idiosyncratic body of work flows seamlessly across disciplines, and is executed in every medium imaginable – from paper clips to watches, shoes, chocolates, glassware, and furniture, all the way up to interior design projects and freestanding architecture. Hot on the heels of nendo’s 2019 Phaidon monograph, which traced the first 13 years of the studio’s prolific output, nendo 2016-2020 shows us what founder Oki Sato and his team did next – an astonishing number of projects in five years.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE DESIGN BOOK new edition

The ultimate collection of the most innovative, beautiful, and influential products ever designed — now fully up to date
From the paper clip to the Eames Lounge Chair, the hundreds of everyday objects included in The Design Book span the last five centuries and shape our society in indelible ways. This extraordinary collection includes classic pieces by Breuer, Le Corbusier, and Castiglioni as well as anonymously designed objects like the deck chair and the whisk. Each entry has been carefully reviewed to bring every detail fully up to date and, with the addition of 30 products designed within the last 15 years, this new edition is more comprehensive — and relevant — than ever.
Praise for the original edition:
“Phaidon seems to have pulled off the rare trick of creating something accessible and wide-ranging, but genuinely interesting and informative too.” —Design Week

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe