Indberet dit projekt i UC Viden

Alle projekter skal indberettes i UC Viden, når det står klart, at de vil blive igangsat. Følg enten guiden nedenfor eller følg anvisningerne på UC Videns supportside her.

Definitioner på projekttyper i UC Viden

Forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse. Arbejdet er primært rettet mod bestemte anvendelsesområder. Forskningsprojekter vil typisk være ledet af eller have deltagelse af
en forskningsansat medarbejder på DMJX eller en ekstern forsker.

Udviklingsprojekt / innovation er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Udviklingsprojekter vil typisk være ledet af eller have deltagelse af en underviser på DMJX.

Andet her kan du indtaste alle øvrige projektlignende aktiviteter.

Inddatering af projekt i UC Viden (alle felter med * udfyldes)

 1. Angiv “Aspekt af aktivitetstype”
  Her vælges om projektet er nationalt eller internationalt.

 2. Udfyld “identifikation”
  Skriv ‘Titel” (indsæt eventuelt en “Kort titel” og “Akronym”) og lav en beskrivelse (kan uddybes yderligere under “lægmandsbeskrivelse” og “nøgleresultater”). Under ID’er kan du evt. tilføje projektnummer fra økonomisystemet.
 3. Angiv deltagere
  Alle projektdeltagere tilføjes. Det er vigtigt, at alle data om et projekt er samlet i én indberetning. Interne og eksterne organisationer tilføjes.

 4. Angiv samarbejde (kollaborativ)
  Angiv om projektet gennemføres i samarbejde med eksterne partnere. Eksterne projektdeltagere tilføjes af dig. Husk at markere, hvis en samarbejdsparter er leder på projektet.

 5. Angiv livscyklus
  “Startdato” og “Slutdato” skal angives. Er projektet afsluttet før angivet slutdato skal feltet “Afkortet” markeres.

 6. Tilføj eventuelle filer og links til projektet.

 7. Internt såvel som eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter skal registreres i UC Viden. Projektets evt. eksterne finansiering (bevilling) skal angives under “Relationer”. Se vejledning her.
  Endvidere tilføjes eventuelt relaterede projekter, publikationer, priser, aktiviteter og/eller presseklip.

 8. Angiv emneord
  Bemærk at emneord skrives med lille begyndelsesbogstav og i flertal. Bemærk – nyt felt for hvert emneord.

 9. Afslut med at vælge status “Til godkendelse” og klik på “Gem”