Har du brug for hjælp?

Hvis du ikke kan finde tilstrækkelig hjælp på disse sider, så kan du altid kontakte de bibliotekarer, projektledere og økonomisagkyndige, som er knyttet til Forskning og Udvikling.Hvis dit problem drejer sig om biblioteksmæssig assistance til Forskning og Udvikling, kan du henvende dig til bibliotekar Lisa Kortegård
Lisa kan bl.a. hjælpe med litteratursøgninger og fremskaffelse af materialer, og kan kontaktes på lk@dmjx.dk – mobil 40 14 60 87


Hvis dit problem drejer sig om publikationer, aktiviteter eller UC Viden, kan du henvende dig til senior projektleder Steen K. Rasmussen.
Steen kan bl.a. hjælpe med at få oprettet publikationer med de rette skabeloner i UC Viden samt være behjælpelig med en række spørgsmål om registrering af relevante aktiviteter, samt ved overførsel af tidligere publikationer fra anden ansættelse. Desuden kan Steen besvare spørgsmål om ophavsret også i forhold til vores aftale med CopyDan.
Det er også Steen Rasmussen du kontakter, hvis dit problem drejer sig om Forsknings- eller Udviklingsprojekter eller UC Viden. Steen kan bl.a. hjælpe dig med at få oprettet projekter korrekt i UC Viden samt med en række spørgsmål omkring de forskellige projektmodeller, vi opererer med på DMJX. Endelig er Steen den primære kontaktperson, når det drejer sig specifikt om udviklingsprojekter på DMJX.
Steen kan kontaktes på sr@dmjx.dk – mobil 21 72 52 36


Account manager Birgitte Knudsen kan du kontakte, hvis dit problem drejer sig om projektøkonomi eller mTime. Birgitte kan bl.a. hjælpe dig med at få skruet budgetter sammen eller med at få en status over økonomien i løbende projekter. Desuden er Birgitte behjælpelig med at få nye projekter registeret i mTime og i økonomisystemet Navision.
Kontakt Birgitte på bk@dmjx.dk – mobil 20 41 80 35