– Fotojournalistik

VIRKSONHEDENS GRØNNE OMSTILLING

Af Bente Overgård

Med FN’s 17 verdensmål som ledestjerne er hele verden sat på en rejse i grøn og bæredygtig omstilling.

EU har besluttet at være foregangsregion og Danmark foregangsland, og de har givet stafetten videre til erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder skal tænke bæredygtighed i forhold til værdiskabelse og integrere bæredygtighed i strategi og klimamål, ligesom der skal tænkes i grønne pengestrømme, investeringer og risikostyring. 

For med EU’s Green Deal og sustainable finance-dagsorden står virksomhederne over for en regulering af deres aktiviteter, som rækker ganske vidt. Det samme gør finanssektoren – herunder bankerne.

Virksomhederne vil blive mødt af krav fra investorer og andre interessenter – blandt andet kunder, medarbejdere, forbrugere, leverandører og politikere – om at tænke, planlægge og agere grønt og bæredygtigt i hele værdikæden. Bæredygtig omstilling indebærer også en bredere ESG-dagsorden – lige fra EU’s forslag om bæredygtig selskabsledelse til samfundets stadig voksende forventninger til, at virksomhederne bidrager positivt til væsentlige samfundsudfordringer.Hvordan topledere, bestyrelser og ejere bedst ruster sig til den opgave, og hvordan den mere præcist kan gribes an, er fokus for denne bog. Det gælder blandt andet, hvordan arbejdet med grøn omstilling kan organiseres i bestyrelsen og organisationen, og hvilke kompetencer der vil være behov for.

Virksomhedens grønne omstilling er tænkt som en guide til topledelser, nu hvor grøn omstilling og regulering for alvor tager fart.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

FORSKNINGSFRIHED

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog. Bogen kommer bl.a. ind på: Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den? Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner? I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret? Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet? Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

VIRKSONHEDENS GRØNNE OMSTILLING

Af Bente Overgård

Med FN’s 17 verdensmål som ledestjerne er hele verden sat på en rejse i grøn og bæredygtig omstilling.

EU har besluttet at være foregangsregion og Danmark foregangsland, og de har givet stafetten videre til erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder skal tænke bæredygtighed i forhold til værdiskabelse og integrere bæredygtighed i strategi og klimamål, ligesom der skal tænkes i grønne pengestrømme, investeringer og risikostyring. 

For med EU’s Green Deal og sustainable finance-dagsorden står virksomhederne over for en regulering af deres aktiviteter, som rækker ganske vidt. Det samme gør finanssektoren – herunder bankerne.

Virksomhederne vil blive mødt af krav fra investorer og andre interessenter – blandt andet kunder, medarbejdere, forbrugere, leverandører og politikere – om at tænke, planlægge og agere grønt og bæredygtigt i hele værdikæden. Bæredygtig omstilling indebærer også en bredere ESG-dagsorden – lige fra EU’s forslag om bæredygtig selskabsledelse til samfundets stadig voksende forventninger til, at virksomhederne bidrager positivt til væsentlige samfundsudfordringer.Hvordan topledere, bestyrelser og ejere bedst ruster sig til den opgave, og hvordan den mere præcist kan gribes an, er fokus for denne bog. Det gælder blandt andet, hvordan arbejdet med grøn omstilling kan organiseres i bestyrelsen og organisationen, og hvilke kompetencer der vil være behov for.

Virksomhedens grønne omstilling er tænkt som en guide til topledelser, nu hvor grøn omstilling og regulering for alvor tager fart.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

FORSKNINGSFRIHED

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog. Bogen kommer bl.a. ind på: Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den? Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner? I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret? Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet? Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

UNDERSTANDING STREET PHOTOGRAPHY

Discover the secrets to mastering street photography—from city streets to country roads and the alleyways in between—from an acclaimed international photographer, teacher, and bestselling author.

Street photography offers treasured moments at almost every turn, if you know where to look. In Understanding Street Photography, readers will learn the techniques for capturing brilliant scenes, including images taken around the globe, from the vibrant streets of Varanasi, India, to the crowded walkways of the Charles Bridge in Prague, and so many other corners of the world.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE MINDFUL PHOTOGRAPHER

The Mindful Photographer Putting aside preconceived ideas and the competitive pressures of picture-perfect Instagram posts, this book rewires our relationship to photographic practice as one to be understood as unconditionally joyful and rewarding. Howarth’s insightful texts work as a guide to both a mindful approach to photography, and as a photographic approach to meditation. Offered in an affordable format, this will be the must-have companion for anyone seeking a more mindful approach to engaging with their world through photography.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FLORA PHOTOGRAPHICA

Vivid, bold, spectacular and unexpected: a definitive overview of one of contemporary photography’s most innovative fields, showcasing flower imagery by more than 120 of the world’s leading practitioners.

Works by contemporary photographers such as Cindy Sherman, Thomas Ruff, Vik Muniz, Valérie Belin, Viviane Sassen, and Martin Schoeller appear across nine thematic chapters, complemented by two in-depth essays by curators William A. Ewing and Danaé Panchaud exploring the relationship between contemporary works and the rich traditions of floral art and photography.

Vibrant and abundant with myriad species of flora, this stunning book is both a celebration of organic beauty and a keen look at the meaning of flowers in human culture – not to mention an insightful look at a key aspect of contemporary photography – making it a must-have publication for lovers of flowers and photography alike.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE FIGHT
Af Norman Mailer. Neil Leifer. Howard L. Bingham.

This dazzling tribute to Muhammad Ali and George Foreman’s 1974 boxing match in Kinshasa, Zaire, brings together the best of Norman Mailer’s classic commentary The Fight with color and black-and-white photographs from the two men who captured Ali like no one else: Neil Leifer and Howard L. Bingham.

First published as a signed Collector’s Edition, now available in an unlimited edition

A Meeting of Giants
Mailer’s intimate record of Muhammad Ali and George Foreman’s titanic battle
On October 30, 1974, in Kinshasa, Zaire, at the virtual center of Africa, two boxers were paid five million dollars apiece to confront each other in an epic match. One was Muhammad Ali, who vowed to reclaim the championship he had lost. The other was George Foreman, who was as taciturn as Ali was voluble and who kept his hands in his pockets “the way a hunter lays his rifle back into its velvet case.”

Observing them both was Norman Mailer, whose grasp of the titanic battle’s feints and stratagems—and sensitivity to their deeper symbolism—made his 1975 book The Fight a masterpiece of sportswriting. Whether analyzing the fighters’ moves, interpreting their characters, or weighing their competing claims on the African and American souls, Mailer was a commentator of unparalleled acumen—and surely one of the few intrepid enough to accompany Ali on a late-night run through the bush. Through The Fight he restores our tarnished notions of heroism to a blinding gleam, and establishes himself as a champion in his own right.

Over four decades after its original publication, this edition of The Fight has been introduced and abridged by Mailer scholar J. Michael Lennon and illustrated for the first time with principal photography by the two men who captured Ali and Foreman in the ring and in private like no one else: Neil Leifer and Howard L. Bingham. Widely considered to be the greatest sports photographer of his generation, Neil Leifer’s vibrant color coverage dominates from ringside. It also serves as a living testimony to the pageantry, sheer physical power, and deep psychological interplay of the fighters, their camps, and their controversial host, Zaire’s President Mobutu Sese Seko. Behind the scenes, meanwhile, Howard Bingham was Ali’s constant companion, documenting his every move from the moment he stepped off the plane in Zaire, his daily training regime, right through to the dressing room tension as he prepared to face Foreman once and for all.

Together with pictures from other photojournalists, reproductions of Mailer’s original manuscript pages, and additional visual documentation of the media frenzy surrounding the “Rumble in the Jungle,” the result is a dazzling tribute to The Champ and a vivid document of one of the most epic, adrenaline-laced events in sporting history.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE POLAROID BOOK

Shots from the world’s greatest collection of Polaroid images
The Polaroid Corporation’s photography collection is the greatest portfolio of Polaroid images in the world. Begun by Polaroid founder Edwin Land and photographer Ansel Adams, the collection now includes some 23,000 images by hundreds of photographers throughout the world, including pieces by the likes of David Hockney, Andy Warhol, and Jeanloup Sieff.

The Polaroid Book dives into these archives, paying tribute to a medium that continues to defy the digital age. Like an oversized Polaroid film pack, this collection curates works by luminaries and unknowns alike, celebrating the boundless possibilities that develop inside the white borders of the original instant photograph.

Features:
• more than 250 works from the Polaroid Collections
• an essay by Polaroid’s Barbara Hitchcock on the beginnings of instant photography and the collection’s history
• a chapter featuring the various types of Polaroid cameras
The author
Barbara Hitchcock is the director of cultural affairs for the Polaroid Corporation in Waltham, Massachusetts. She is responsible for acquiring artistic photographs for Polaroid and managing its traveling exhibitions and multi-million dollar art collections. She has curated several national exhibitions and currently collaborates with the Photography Collection Committee of the Harvard University Art Museums in Cambridge.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VÆK FRA TESTTYRANIET
Kenneth J. Gergen, Scherto R. Gill

Debatten raser om test i folkeskolen, og brugen af test og evaluering er i forandring. Men hvad betyder det for skolen, undervisningen og eleverne?

VÆK FRA TESTTYRANNIET tager test, prøver og eksaminer under kritisk behandling og viser en alternativ vej, der sikrer en samskabende læringsproces mellem elever og lærere. Testtyranniet gør skolen til en fabrik, der snarere er designet til at fremstille produkter end til at uddanne mennesker. Hvis man går væk fra testtyranniet og etablerer en relationel tilgang til uddannelse, giver det en mere levende læring og større trivsel blandt elever og lærere.

VÆK FRA TESTTYRANNIET præsenterer idéer og praksiseksempler på relationel evaluering, der er udviklet af skoler og skolefolk verden rundt som alternativ til traditionelle bedømmelsesmetoder og deres begrænsninger. Der er tre hovedformål med relationel evaluering, som kan transformere skolen:
• Relationel evaluering styrker læringsprocessen.
• Relationel evaluering inspirerer til vedvarende engagement i læringen.
• Relationel evaluering beriger relationsprocessen.

VÆK FRA TESTTYRANNIET er en helt central bog for alle, der beskæftiger med udvikling af skolen. Den henvender sig til lærere, skoleledere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesforskere og politikere samt alle andre med interesse for uddannelse, læring og evaluering. Bogen taler direkte ind i den danske debat om test, evaluering, præstationskultur og motivation i skolen.

“VÆK FRA TESTTYRANNIET er en vigtig bog. Den holder fast i det kritiske perspektiv på test og giver mulighed for, at vi kan spejle os i andre systemer og andre perspektiver end vores hjemlige. Vi kan vælge en kurs hen mod det testtyranni, som bogen kritiserer. Eller vi kan lytte og lægge en anden kurs for evaluering i vores komplekse skoleverden.”
– Evalueringsforsker Peter Dahler-Larsen, tidligere formand for undervisningsministerens rådgivningsgruppe vedrørende evalueringen af de nationale test i Danmark, i bogens danske forord.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

METODER TIL LÆRING I PRAKSIS

Alt for mange kompetencer går tabt, fordi vi ikke formår at organisere læring. Metoder til læring i praksis handler om, hvordan man inddrager og arbejder med daglig praksis i læring under kurser, uddannelse og efteruddannelse. Læs også om, hvordan læring opnået under uddannelse forankres i den daglige ledelse, projekter og arbejde.

Metoder til læring i praksis er skrevet af en række forskere, undervisere og konsulenter fra universiteter, organisationer og det private erhvervsliv. Bogen indeholder kapitler om læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver, om refleksiv lederudvikling, om design af læringsforløb og om nye uddannelses- og læringsformer m.m. Fælles for kapitlerne er, at de giver forslag til, hvordan læring i, af og gennem praksis kan gribes an – både af den, der lærer, og den, der lærer fra sig.

Metoder til læring i praksis er redigeret af Poula Helth og har bidrag af Berit Møller, Randi Juul Olsen, Jesper Wass Hansen, Anja Overgaard Thomassen, Lisbeth Dybro, Hanne Møller, Helle Mortensen, Rikke Horup, Holger Højlund, Morten Svalgaard Nielsen, Kenneth Børgesen, Charlotte Biil, Isa Keller-Andreasen, Christa Amhøj og Oleg Kofoed.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LEDERTRÆNING I LÆRINGSGRUPPER
Af Jette Nielsen

Ledertræning i læringsgrupper – tips til transfer er en guide til dig, der er ny studerende på diplomlederuddannelsen. Bogen giver dig inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med din lederuddannelse og forøger dit udbytte af den. Bogen er rigt illustreret og bygger bro mellem ledelse i hverdagen og teorier om ledelse. Du kan læse fortællinger om fire ledere, der begynder på diplomlederuddannelsen. De fire ledere har glæde af hinanden som fortrolige sparringspartnere og ambitiøse læringsmakkere. De bruger møderne i deres læringsgruppe som et ekstra læringsrum, hvor de kobler erfaringer fra deres ledelsespraksis med teorier fra undervisningen. Undervejs er der teoretiske nedslag, som supplerer indholdet i fortællingerne. Efter hvert kapitel får du øvelser og refleksionsspørgsmål, som hjælper dig med at bruge teorier og modeller til at udvikle dit personlige lederskab. Når du læser og reflekterer over indholdet og spørgsmålene i bogen, kan du blive klogere på, hvilken leder du gerne vil være. Når du prøver teorier af i dit arbejdsliv og reflekterer over dine erfaringer, udvikler du nye lederkompetencer der, hvor du kan bruge dem fremover. Så får både du, dine medarbejdere og din arbejdsplads glæde af det, du lærer. Hvis du er underviser på diplomlederuddannelsen, kan du bruge bogen som tips til transfer. Dine studerende kan arbejde med bogens teorier, modeller, fortællinger og refleksionsspørgsmål før, under og efter undervisningsdagene. Bogen kan også bruges af ledere, der ønsker inspiration til, hvordan de kan bruge deres ledergruppe/-netværk som ledertræningsbane

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MULTIPLIERS
Af Liz Wiseman

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske NewYork Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.
Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formårat bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.
Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.
I stedet for selv at være teamets eller organisationens orakel lykkes multipliers med at udfordre, frisætte og give medarbejderne ansvar og ejerskab, så de bringer deres viden og kompetencer i spil og bogstaveligt talt bliver klogere udgaver afsig selv.
Liz Wiseman modtag i 2019 organisationen Thinkers50’sLeadership Award for bogen, der er en særdeles praksisnær guide for alle, der ønsker at udvikle sig som ledere.
Bogen udstyrer læseren med nyttige redskaber og øvelser, der kan bruges af ledere både individuelt og i samspil i for eksempel ledergrupper.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET STÅR MELLEM LINJERNE
Ole Togeby

Min kone forstår mig ikke! Sådan er der sikkert mange ægtefæller m/k der har tænkt igennem tiden. Mange af de tanker vi deler med hinanden, står nemlig ikke på linjerne, men mellem dem. De er usynlige ved første øjekast fordi vi forudsætter eller underforstår dem – og alligevel er de afgørende når vi skal forstå et budskab.

Det står mellem linjerne undersøger alt det vi lader være usagt, og sætter ord på kraften i vores udeladelser. Med en række virkelige eksempler viser bogen hvordan debattører, politikere og forfattere har større eller mindre held med at omsætte luftige idéer til klar tale. For kommunikation kræver samarbejde. Afsender skal sætte sig i modtagers sted, og modtager skal vise afsender barmhjertighed. Ellers mislykkes kommunikationen, uanset om den består i en Aarhusvittighed, et interview med Mette Frederiksen, en Facebook-sviner eller et digt af Grundtvig.

Uden omskrivninger introducerer forfatteren til de vigtigste elementer af sprogvidenskaben. Og gør dermed læseren i stand til at gennem – skue halve sandheder og hele løgne, ondartet bullshit og spøgefuld ironi i alt fra vores politiske til private omgang med hinanden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MOTIVERENDE DESIGN
Af Colleen Marshall og Anette Søgaard Nielsen

Motiverende interview for ledere er til alle, der arbejder med ledelse inden for sundhedsvæsenet og den sociale sektor, og som har brug for et værktøj til at kunne transformere samtalen om forandringer i organisationen til det bedre. Gennem det Motiverende Interview (MI) får du effektfulde metoder til at finde løsninger og til at hjælpe medarbejdere og organisationer med at overvinde forhindringer og stilstand i arbejdslivet. Dette gælder, anset om der er tale om vejledning af en medarbejder i en ny rolle, om problemløsning eller om en komplet omstrukturering af arbejdsprocedurer og -programmer. Du får som læser indføring i kompetent og etisk anvendelse af MI’s kerneprocesser – engagement, fokus, opprioritering og planlægning – og alt i sammenhæng med din rolle som leder.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TIK-TOK CREATIVITY AND CULTURE IN SHORT VIDEO

Since its acquisition and rebranding in 2018, TikTok has become one of the fastest growing platforms in the world. Moreover, it’s the first Chinese-developed platform to find mainstream international success, carving its own niche in the global short video industry.
In the first comprehensive exploration of TikTok, Kaye, Zeng, and Wikström provide a history of the emergent genre of short video and situate the platform within the cultures and controversies that have accompanied its dramatic growth. They provide an extensive overview of TikTok’s functions and uses, the diverse markets in which the platform operates, and the issues of governance that have impacted its expansion. Once thought to be ‘just for kids’, the authors illustrate how TikTok is further transforming platform cultures and the dynamics of broader creative industries. TikTok, the authors argue, represents an evolutionary step in the way culture is produced and consumed on digital platforms.
This timely book is essential reading for students and scholars in media and communication studies and for anyone who has been captivated by the global growth of TikTok and short video.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BALLENESQUE

A substantial retrospective on one of the world’s most remarkable and critically acclaimed art photographers.
Separated into four parts, Ballenesque takes readers on a visual, chronological journey through Roger Ballen’s entire oeuvre, including both iconic images and previously unpublished photographs. Part I explores his formative artistic influences and his later rediscovery of boyhood through photography, culminating in his first published monograph, Boyhood, in 1979. Part II then charts the period between 1980 and 2000, during which time his deeper search for the elemental self found its way into the ‘Dorps’, or small towns, of South Africa and concluding with the release of his seminal monograph Outland. Part III covers the years 2000–2013, when Ballen achieved global recogition with Shadow Chamber and Boarding House and his work began to veer away from portraiture altogether. Finally, in Part IV, Ballen reflects upon his career in its entirety.
With over 300 photographs and an introduction by eminent academic Robert J. C. Young, this book provides both an entirely new way of seeing Ballen’s work for those who already follow his career and a comprehensive introduction for those encountering his photographs for the first time.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE POCKET PHOTOGRAPHER

Everyone has a camera on their phone. Author Mike Kus, a photographer with a strong Instagram following, demonstrates the simple tricks and techniques that take your photography to another level. His methods can be mastered by anyone, and the content avoids reference to specific phone camera technology, instead relying on the clear principles to make you a better photographer, regardless of the camera you own. The book is written, designed and illustrated by the author.
Mike Kus is a UK-based author specializing in branding, graphic design, illustration and photography. He has built up a successful Instagram following for his photography with 800k followers.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BODY – THE PHOTOBOOK
Af Nathalie Herschdorfer

The definitive survey of contemporary photography of the human body
The body remains a battleground. Politicized, conceptualized and increasingly shared, our often-paradoxical relationship with the human form is nothing new, but finds itself heightened in the digitised, virtualised era of the ‘post-industrial’ body. No longer a tool but a work-in-progress, our bodily expectations bound from fantasy to reality, beauty to tyranny, art to commerce and curiosity to obsession, leaving us dreaming of other bodies and alternate lives.

Surveying a range of over 360 photographic re-presentations from the worlds of art, fashion, scientific and vernacular photography – including the work of Nobuyoshi Araki, Bettina Rheims, Lauren Greenfield, Viviane Sassen, Cindy Sherman, Wolfgang Tillmans, Daido Moriyama, Sally Mann, Pieter Hugo and Juergen Teller, Sølve Sundsbø and Daniel Sannwald – Body: The Photobook explores what our imaging of the human form, and the ways in which those images have been used and shared, might reflect of our relationship to the body. Supporting the broad range of photography is an essay by the psychologist Professor David Sander, who discusses the neurological representation of our own bodies.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FOREVER SAUL LEITER
Af Saul Leiter, Margit Erb, Michael Parillo, Otake Akiko

A new collection of Saul Leiter’s work, much of it published here for the first time

Saul Leiter’s painterly images evoke the flow and rhythm of life on the mid-century streets of New York in luminous colour, at a time when his contemporaries were shooting in black and white. His mastery of colour is displayed in unconventional cityscapes in which reflections, transparency, complex framing and mirroring effects are married to a very personal printing style, creating a unique kind of urban view; his complex and impressionistic photographs are as much about evoking an atmosphere as nailing the decisive moment.

Leiter’s studio in New York’s East Village, where he lived from 1952 until his death in 2013, is now home to the Saul Leiter Foundation, which is undertaking a full-scale survey and organization of Leiter’s more than 80,000 works. In so doing they have unearthed many previously unpublished photographs, stills and negatives, a rich selection of which is published here. They include fashion shots, rain-blurred street scenes, early self-portraits and – most importantly – hitherto unseen photos of his muse and lover, Soames Bantry. These new discoveries shed fresh light on Leiter’s creative practice and demonstrate his enduring appeal.

As Saul Leiter said, ‘Photographs are often treated as capturing important moments, but they are really small fragments and memories of the world that never ends.’

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FACE TIME
Af Phillip Prodger

From the daguerreotype to the digital age, Face Time is an accessible introduction to one of photography’s most popular subjects: ourselves. With over 250 illustrations, it presents rarely seen treasures alongside works by the greatest names in photography, including nineteenth-century pioneers Hippolyte Bayard and Julia Margaret Cameron, twentieth-century masters Edward Weston, Lee Miller and Richard Avedon, and contemporary groundbreakers Newsha Tavakolian, Rineke Dijkstra and Zanele Muholi.

It also immortalizes some of photography’s most iconic subjects, such as Queen Elizabeth II, Barack Obama, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Truman Capote and many others. Transcending time and space, the book adopts a fresh, thematic approach to the history of photographic portraiture in eight chapters, tracing a wide range of applications and influences across the spheres of art, advertising, anthropology, fashion, narrative, documentary and vernacular photography. Informative and insightful introductions to each theme are followed by unexpected and thought-provoking curations of photographs, as well as detailed commentaries on key images.

The result is an ambitiously curated and visually entertaining introduction to the history and themes of photographic portraiture, and an inspiring journey through the ever-elusive question of human identity.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS ADVANCED TECHNIQUES….
Af Ted Padova

Concise steps and explanations guide you through the foundations of using Adobe Photoshop Elements getting you up and running in no time. Adobe Photoshop Elements has many of the same features as its older brother, but with a simpler, streamlined interface designed for both the casual photographer and the serious hobbyist. Adobe Photoshop Elements Advanced Editing Techniques and Tricks: The Essential Guide to Going Beyond Guided Edits is a must for those who want to go beyond automated features and Guided Edits and delve into the many advanced techniques that are possible using Adobe Photoshop Elements.
Learn about:

• Advanced image corrections using Adobe Camera Raw
• Editing portrait faces for enhancing eyes, lips and skin tones
• Frequency separation for correcting skin tones
• Creating many special effects not provided in Guided Edits
• How to use Color Lookup Tables (3DLUTs)
• How to use Gradient Maps for color grading
• Understand all of the Blend Modes

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PROJEKTLEDELSE, MAGT OG MENNESKER
Af John Ryding Olsson

Denne bog handler om projektledelse og magt. Det er menneskene i projekter, der skaber resultaterne, og du skal som projektleder orkestrere de magtrelationer, der er mellem dem indbyrdes, og mellem dem og dig. Du skal kende din og den enkeltes magtbase, du skal kunne aflæse relationerne og de magtformer, der tages i anvendelse, og så skal du skabe musik ud af det hele.

Bogen giver dig et sprog for et begrebsapparat om magt og de organisatoriske relationer omkring projektet. Ethvert projekt starter med en beslutning, som tjener nogle interesser, men tilsidesætter andre. Uanset hvilken projekttype, der er tale om, så vil løsningen medføre, at nogle mennesker skal ændre adfærd, ofte imod deres vilje. Når man ved, at projekter er store investeringer med strategisk indflydelse på fremtiden, er det en gåde, hvordan magt ofte overses som en del af projektlederens værktøjer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

YDMYGHED I LEDELSE
Af Karsten Mellon

Ydmyghed i ledelse præsenterer et mindset, der har fokus på udvikling af positive relationer gennem dialog og psykologisk tryghed i organisationen. Enhver leder bør forholde sig ydmygt til sine begrænsninger og samtidig værdsætte andre menneskers evner.
Bogen indeholder en række interviews, med bl.a. professor Edgar H. Schein, og professor Henry Mintzberg bidrager med to tekster.
Ydmyghed i ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE WILEY HANDBOOK OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION
Af Kelum A. Gamage og Nanda Gunawardhana

A comprehensive resource for higher education professionals interested in sustainability pedagogy.

In The Wiley Handbook of Sustainability in Higher Education Learning and Teaching, a team of distinguished researchers delivers an insightful reference for higher education professionals seeking to embed sustainability in learning and teaching. The book offers a way for higher education institutions to implement sustainability goals in their curricula and provides comprehensive guidance to educators, researchers and practitioners.

The authors discuss recent developments in technological innovations, best practices, lessons learned, current challenges, and reflections in the area of sustainability teaching in higher education. They also examine the impact of the COVID-19 pandemic on sustainability education. With contributors from a variety of disciplines, including engineering, medicine, urban design, business, environmental science, and social science, the book considers the embedding of sustainability in regenerative learning ecologies, living laboratories, and transgressive forms of learning. It also includes:

• A thorough introduction to activist learning for sustainability and outcome-based education towards achieving sustainable goals in higher education
• Comprehensive explorations of factors that hinder the implementation of sustainability initiatives in higher education institutions
• Practical discussions of developing stakeholder agency in higher education sustainability initiatives
• In-depth examinations of global trends and country-specific initiatives in sustainability teaching

Perfect for education developers seeking to incorporate sustainability, The Wiley Handbook of Sustainability in Higher Education Learning and Teaching is also ideal for academics, researchers, policymakers, and accreditation personnel working in the area of sustainability.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ONLINEFACILITERING
Af Kenneth Agerholm, Signe Bonnén og Ib Ravn

Onlinemøder skal faciliteres kompetent. Det er ikke nok at give ordet til den næste på talerlisten. Mødefacilitator skal sikre involvering og fremdrift i mødet, så deltagerne oplever mening og der skabes værdi for kunder og borgere.

Onlinefacilitering giver praktiske råd om onlinefacilitering af almindelige møder, innovationsmøder, konferencer og webinarer, og ikke mindst de svære hybride møder. Der er redskaber til breakouts, whiteboards og nye teknologier, adgang til færdige drejebøger og metoder til konflikthåndtering.

Gode møder er dybest set samtaler med formål og fremdrift. Samtaler, der inkluderer alle og skaber løsninger, kommer ikke af sig selv. Også online har facilitator et meget stort ansvar for, at de lykkes.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

COACHING I ORGANISATIONER
Af Birgitte Jepsen og Margrethe Gade

Vi lever i en kompleks tid, hvor omvæltningerne er store, sceneskiftene hurtige, og hvor værdier som at tage ansvar er i høj kurs. Det betyder, at kravene til den enkelte i arbejdslivet ændres. Der stilles krav om højere transparens, at vi skal være hybride, bæredygtige, beslutningsdygtige, kunne vidensdele, sætte retning, skabe tydelige rammer og kunne navigere i den kompleksitet, der sætter dagsordenen.

Vi står formentlig over for eller midt i et nyt paradigmeskifte, hvor den digitale revolution vil sætte sine tydelige spor. Og hvor det samtidig bliver en værdi, at vi bruger krop og følelser som pejlemærker til at forstå omverdenen med. Vi kan ikke følge med som mennesker, hvis vi ikke også bruger vores sanser og vores kollektive intelligens. Tiden kalder derfor stadig på coaching som metode, og menneskene i tiden efterlyser mange facetter af de værktøjer, coaching kan byde på.

Coaching i organisationer skiller sig særligt ud på to områder: Den har en grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching i arbejdslivet med rod i den systemiske, socialkontruktionistiske teori og med afstikkere til teorier om hjerne og eksistentiel psykologi. Den rummer en konstruktiv værktøjskasse med mange letanvendelige metoder værktøjer.

Coaching i organisationer henvender sig til alle, der interesserer sig for coaching, praktikere, som har brug for inspiraiton, studerende på akademi- og diplomniveau og på videreående uddannelser, kursister på coachinguddannelser og ledere, som har brug for gode kommunikationsværktøjer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MEDIEANALYSE, MEDIETEORI OG MEDIETEMAER
Af Palle Schantz Lauridsen og Erik Svendsen

MEDIEanalyse, -teori og -temaer består af tre værker, der præsenterer medieforskningens analysemetoder og teorier, og som sætter fokus på en lang række af de temaer, der ofte diskuteres i forbindelse med forståelsen af mediernes indflydelse.
Medieanalyse giver en analytisk og historisk forståelse af centrale enkeltmedier som fx film, dokumentar, radio, tv, blogs og tværmediale tekster. Medieteori kortlægger de aktuelt dominerende teorier, der sætter vores brogede mediekultur på begreb, fx kommunikationsteori, kognitionsteori, mediehistorie, deltagelses- og celebritykultur. Medietemaer undersøger på tværs af analysemetoder og teoretiske tilgange, hvordan man kan forstå aktuelle medietemaer som køn, sport, identitet, dannelse, underholdning, kultur og krig.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIT PERSONLIGE PROJEKTLEDERSKAB
Af Søren Stuhr og Ann Graugaard Pedersen

Dit personlige projektlederskab sætter fokus på dine handlemuligheder, når du er projektleder i en uperfekt virkelighed.
Når projektet møder virkeligheden, er det hele ikke så enkelt, som projektmodellerne foreskriver. Kompleksiteten er ofte høj, mennesker opfører sig irrationelt, og tid er en luksus, du kun kan drømme om.
Bogens forfatterne sætter fokus på de situationer, hvor mandatet er usikkert, målet er diffust, og den daglige kamp mellem drift og projekt udfordrer. Situationer, hvor der til tider skal hugges en hæl og klippes en tå, hvis projektet skal nå i mål. I den virkelighed er det muliges kunst hverdag.
Dit personlige projektlederskab fortæller om de mange udfordringer, du støder på som projektleder, og om hvordan du kan se indad og fokusere på, hvad du selv kan gøre gennem bevidst at styrke relationerne i og omkring projektet, træne din opfindsomhed, sige rettidigt til og fra og omfavne konflikter som en mulighed for udvikling.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITAL UNIVERSE
Af Peter B. Seel

An illuminating examination of the benefits and drawbacks of global, digital communication
In this newly revised Second Edition of Digital Universe: The Global Telecommunication Revolution, journalism and digital telecommunication expert Peter B. Seel delivers a fascinating and insightful exploration of digital communication technologies and their substantial effects on contemporary life. This book traces the evolution of digital information and communication tools used around the world, from undersea telegraph cables to the newest mobile phones.
Digital Universe introduces readers to important inventors, scientists, artists, and thinkers in its discussions of the history and socio-cultural effects of technology adoption. It offers an accessible tour of the global digital universe and provides new perspectives and critical observations on mediated human communication. The book also includes:
• A thorough introduction to digital communication, the internet, and the origins of the world wide web
• Comprehensive explorations of telecommunication and media convergence, including the profound effects of the adoption of wired and wireless technologies worldwide
• Practical discussions of internet control, cyberculture, and dystopian views — including online censorship, the loss of personal privacy, surveillance capitalism, increasing data hacks, and cyberwarfare
• The book introduces an original concept, the Tao of Technology, that encourages readers to adopt an enhanced worldview of informed ambivalence toward the diffusion of new telecommunication technologies
• A new chapter on artificial intelligence (A.I.) explores its application in global telecommunication and examines the biases introduced by its creators
• In-depth examinations of new technologies, including alternative digital realities such as virtual and augmented realties, and their potential effects on the future of digital communication
Perfect for undergraduate and graduate students in journalism, technical communication, speech communication, technology history, sociology, anthropology, computer information systems, and education; it provides the latest data on innovations in telecommunication. The second edition of Digital Universe: The Global Telecommunication Revolution will be an invaluable resource for anyone with an interest in the evolution of the internet, new telecommunication technologies, communication privacy and surveillance, the rise of social media, and the consequences of the diffusion of information and communication technologies.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITAL UNIVERSE
Af Peter B. Seel

An illuminating examination of the benefits and drawbacks of global, digital communication
In this newly revised Second Edition of Digital Universe: The Global Telecommunication Revolution, journalism and digital telecommunication expert Peter B. Seel delivers a fascinating and insightful exploration of digital communication technologies and their substantial effects on contemporary life. This book traces the evolution of digital information and communication tools used around the world, from undersea telegraph cables to the newest mobile phones.
Digital Universe introduces readers to important inventors, scientists, artists, and thinkers in its discussions of the history and socio-cultural effects of technology adoption. It offers an accessible tour of the global digital universe and provides new perspectives and critical observations on mediated human communication. The book also includes:
• A thorough introduction to digital communication, the internet, and the origins of the world wide web
• Comprehensive explorations of telecommunication and media convergence, including the profound effects of the adoption of wired and wireless technologies worldwide
• Practical discussions of internet control, cyberculture, and dystopian views — including online censorship, the loss of personal privacy, surveillance capitalism, increasing data hacks, and cyberwarfare
• The book introduces an original concept, the Tao of Technology, that encourages readers to adopt an enhanced worldview of informed ambivalence toward the diffusion of new telecommunication technologies
• A new chapter on artificial intelligence (A.I.) explores its application in global telecommunication and examines the biases introduced by its creators
• In-depth examinations of new technologies, including alternative digital realities such as virtual and augmented realties, and their potential effects on the future of digital communication
Perfect for undergraduate and graduate students in journalism, technical communication, speech communication, technology history, sociology, anthropology, computer information systems, and education; it provides the latest data on innovations in telecommunication. The second edition of Digital Universe: The Global Telecommunication Revolution will be an invaluable resource for anyone with an interest in the evolution of the internet, new telecommunication technologies, communication privacy and surveillance, the rise of social media, and the consequences of the diffusion of information and communication technologies.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE ETHICAL JOURNALIST
Af Gene Foreman, Daniel R. Biddle, Emilie Lounsberry, Richard G. Jones

This third edition of The Ethical Journalist is a comprehensive examination of current issues in the field of journalism ethics, researched and written by four journalists with experience in both the newsroom and the classroom. It gives students and professionals the tools they need to navigate the challenges of twenty-first-century journalism, first explaining the importance of ethics in journalism and then putting a decision-making strategy to work in areas in which ethics questions most often arise. The text is supplemented by real-life case studies and thoughtful essays, and a companion website provides links to supplemental readings, videos, additional case studies, and other resources.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE BOOK OF VELES
Af Jonas Bendiksen

”Anerkendt fotojournalist er nervøs for fotografiets fremtid. Men er der egentlig noget at frygte?
Den norske fotojournalist Jonas Bendiksen mener, at teknologien til forfalskning af fotografier er blevet så nem at anvende, at fotografiet står på en usikker grund. Med sin seneste fotobog har han givet et eksempel på sin bekymring”.

The provincial North Macedonian town of Veles placed itself on the world map as an epicentre for fake news production during the US presidential election of 2016. Tech-savvy local youth created hundreds of clickbait websites posing as American political news portals and may very well have contributed to the election of Donald Trump. Bendiksen travelled to Veles to explore this unlikely hub of misinformation. In this new book, photographs of contemporary Veles are intertwined with fragments from an archaeological discovery also called ‘the Book of Veles’ – a cryptic collection of 40 ‘ancient’ wooden boards discovered in Russia in 1919, written in a proto-Slavic language. It was claimed to be a history of the Slavic people and the god Veles himself-the pre-Christian Slavic god of mischief, chaos and deception.Bendiksen interweaves these two different stories in his own The Book of Veles, representing historical and current efforts at producing disinformation and chaos.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOGRAPY: THE WHOLE STORY
Af Juliet Hacking, David Campany

A celebration of the most beautiful, meaningful and inspiring photographs that have arisen from this very modern medium
Photography: The Whole Story leads you through the world’s most iconic photographs – those images that have become key reference points in our conception of ourselves and the world around us.

• Organized chronologically, it traces the evolution of photography period by period, while detailed timelines provide historical and cultural context
• The works of key photographers – such as Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Annie Leibovitz and Andreas Gursky – are assessed to reveal what motivated them, who influenced whom and what each was striving to achieve
• Illustrated focal points single out such aspects as use of colour and visual metaphor, quirks of composition and technical innovation
• Includes a diverse and international roster of contemporary practitioners

If you love photography and would like to know more, Photography: The Whole Story is for you.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE YEAR THAT CHANGED OUR WORLD
Af Marielle Eudes, Agence France Presse

A visual history of the world under COVID-19, revealing stories of hope behind the headlines
More than 400 photographs record humankind’s resilience, resourcefulness and sense of purpose in the face of a global pandemic. Brought to you by the photographers at Agence France-Presse from a network spanning more than 150 countries, The Year That Changed Our World is a unique document of what we went through, and a means to make sense of it all.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

CHERRY BLOSSOM
Af Bruce Gilden

A collection of Bruce Gilden’s acclaimed Japanese photographs
Bruce Gilden first set foot in Japan in 1994. On that trip and subsequent others, he explored the meandering streets of a country that had long fascinated him. From Tokyo to Osaka, he laid Japan bare in his own inimitable photographic style. Each image is a very close and powerful encounter with a story behind it. As ever, Gilden makes his approach, talks, tells stories, takes photographs, and paints a portrait of a unique street scene. In search of personalities as strong as his own, Gilden drew on the details around him to transcribe his vision of Japan: one man’s suit, another’s hat, or a woman’s posture. All of these elements, which give strength to the images, form a captivating ensemble – on the margins, just like him.
In Cherry Blossom, Gilden tells the story of these voyages and the ties he maintains with Japan in a rare introductory text. The stories told alongside these pictures – whether an anecdote or a dialogue with their characters – render the American photographer’s vision even more contemporary than ever.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MORDET PÅ KALVEBOD BRYGGE
Af Freddie Kristiansen

Hvorfor lukkede dagbladet Aktuelt i 2001? Den officielle forklaring var dårlig økonomi på grund af faldende læsertal, men ledelsesproblemer og fejl¬slagne strategier spillede en lige så stor rolle, fortæller bogen her.
»Kl. 16.48 den 5. april 2001 blev der begået et mord på Kalvebod Brygge nr. 35 i København. Ofret var næsten 130 år og hed Aktuelt. De ansvarlige forsøgte ikke at flygte eller skjule mordet. De annoncerede det selv over for et stort medieopbud. Det skete kl. 18.30. De skyldige var en række forbundsformænd under LO. Det var en ren tilståelsessag. Ofret – Aktuelt – kostede for mange penge og måtte derfor aflives. De konkrete tal, der var årsagen til mordet, var: oplag: ca. 25.000. LO-tilskud: ca. 61 mio. kr.«

Sådan indleder journalist Freddie Kristiansen Mordet på Kalvebod Brygge. Men det var ikke en hvilken som helst avis, der hermed lukkede og slukkede. Det var den tidligere Social-Demokraten, engang Nordens største avis, og med lukningen af Aktuelt var det nu slut med arbejdervægelsens aviser, der siden 1871 havde været væsentlige aktører i arbejderklassens kamp for lighed.

Fra Nordens største avis til lukning. Hvordan kunne det gå så galt? Det forsøger Mordet på Kalvebod Brygge at give svaret på. Vejen mod avisens død var brolagt med fejltagelser. Den største blev begået i 1987, hvor Aktuelt blev invaderet af tv-folk, der i løbet af få år formøblede op imod en halv milliard kroner. Aktuelt rejste sig aldrig igen, og derfor var døden måske ikke så overraskende.
Mordet på Kalvebod Brygge henvender sig til alle med interesse for journalistik, mediepolitik, fagbevægelsen og dansk samtidshistorie.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FOUCAULTS BEGREBER
Af Knut Ove Eliassen

Michel Foucault er en af de mest læste teoretikere inden for humaniora og samfundsfag, kendt for begreber som diskurs, magt og biopolitik. Knut Ove Eliassen giver her en grundig præsentation af en række af Foucaults centrale begreber.
Med denne bog bliver det tydeligt, at Foucault var optaget af mere end magt- og diskursanalyse og metode. Han var en original tænker, der i stigende grad beskæftigede sig med spørgsmål om politik, etik, kritik, sandhed og erfaring.
Hvert kapitel kan læses for sig og giver indblik i Foucaults begrebslige strategier: Hvordan han udviklede sine begreber, hvilke problemer de tjente til at belyse, og hvordan de fortløbende blev revideret og omorganiseret. Samlet giver bogen en bred præsentation af forfatterskabet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VELFÆRDSSAMFUNDET
Af Bent Greve

For at kunne løse velfærdsopgaver på den bedst mulige måde er det afgørende at have viden om, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, fungerer og er styret. Det er også nødvendigt at have viden om nogle af de problemstillinger og dilemmaer, som beslutningstagere og administratorer står over for. I denne bog beskrives og analyseres de mest centrale velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der samlet set viser bredden i de forskellige tilgange, der kan bruges til at beskrive og forstå velfærdssamfundet. Bogen giver en generel introduktion til velfærdssamfundet og er skrevet til studerende på bachelorniveau og på og master- og diplomuddannelser. Bogens 6. udgave er opdateret på såvel regler og struktur som indhold i det danske velfærdssamfund. En række nye eksempler og analyser gør bl.a. bogen helt opdateret, også for så vidt angår de tal, der præsenteres.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BRUG DIN SUPERHJERNE
Af Olav Schewe og Barbara Oakley

Vil du gerne lære hurtigere og få bedre resultater? Opleve større glæde ved at lære? Og mangler du tips til at stoppe overspringshandlingerne?
At have en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men om hvordan du bruger den hjerne du har. Norges førende ekspert i studieteknik har slået sig sammen med en af verdens mest indflydelsesrige læringseksperter, og i Brug din superhjerne har de samlet de bedste strategier til at lære, alle baseret på neurovidenskabelig forskning. De forklarer bl.a. hvordan du nemt og hurtigt lagrer information i langtidshukommelsen, hvordan du bruger din arbejdshukommelse optimalt, og hvordan du bedst udnytter hjernens netværk til at koncentrere dig og løse problemer.
Når du ved hvordan hjernen lærer bedst, kan du:

 • øge din koncentration når du arbejder
 • undgå frustration når du lærer
 • lære på måder som gør at du ikke glemmer
 • udvikle en dybere forståelse for det du lærer
 • læse mere effektivt
 • bearbejde store mængder information
 • bruge pauser som et strategisk våben
  … og meget, meget mere.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HANDBOOK ON INTERACTIVE STORYTELLING
Af Jouni Smed, Tomi Suovuo, Natasha Skult, Petter Skult

Electronic games are no longer considered “mere fluff” alongside the “real” forms of entertainment, like film, music, and television. Instead, many games have evolved into an art form in their own right, including carefully constructed stories and engaging narratives enjoyed by millions of people around the world.

In Handbook on Interactive Storytelling, readers will find a comprehensive discussion of the latest research covering the creation of interactive narratives that allow users to experience a dramatically compelling story that responds directly to their actions and choices.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TÆT PÅ MEDIER
Redigeret af Henrik Juul

Tæt på medier er en bog om medier og om mediedidaktik.

Forfatterne introducerer til medier på en både undersøgende og perspektiverende måde, og de gør den med et didaktisk perspektiv. Bogen har kapitler om de centrale medieområder nyhedsfortællende medier, lydmedier, filmmedier, tv-serier, sociale medier og reklamer.

Tæt på medier er skrevet som en lærebog til læreruddannelsen, samt til læreres efteruddannelse, men den vil også være interessant læsning for andre faggrupper med interesse for medier og mediedidaktik.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

WONDERLAND
Af Annie Leibovitz

Legendary photographer Annie Leibovitz’s surprising – and surprised – account of her encounters with fashion ‘Looking back at my work, I see that fashion has always been there,’ Annie Leibovitz observes in the preface to her new book, Wonderland. ‘Fashion plays a part in the scheme of everything, but photography always comes first for me. The photograph is the most important part. And photography is so big that it can encompass journalism, portraiture, reportage, family photographs, fashion. . . . My work for Vogue fueled the fire for a kind of photography that I might not otherwise have explored.’

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BYEN FRA SKYEN
Af Nicolas Cosedis

Byen fra skyen er en fotografisk kærlighedserklæring til København.
Nicolas Cosedis har i mange år fotograferet København fra luften. Byen fra skyen indeholder de bedste af Nicolas Cosedis’ fotografier. Svævende i en flyver højt over byens tage, viser han os det København, som ellers kun fuglene ser. Hvis vi troede, at vi kendte byen bedre end vores egen bukselomme, så viser Nicolas os, at vi tog grueligt fejl.

Fotografierne ledsages af ord fra arkitekturkritiker Holger Dahl, der med sin indgående viden om byen og dens arkitektur udfolder Nicolas’ fotografier. Hver bydel har sit eget kapitel, så bogen er som en rejse rundt i byen fra Østerbro, Nørrebro og Vesterbro med ture til Frederiksberg og Amager og afstikkere til de nordlige forstæder.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HELMUT NEWTON: LEGACY
Spanning more than five decades, the work of Helmut Newton (1920–2004) defies categorization. His photographic oeuvre is not only unique, but virtually unparalleled in scope, reaching millions through magazines like Vogue and Elle. Helmut Newton. Legacy showcases highlights and rediscovered images from one of the most published bodies of work in photography. A genuine visionary, this book celebrates Newton’s lasting influence on visual art to this day.

Virtually unparalleled in scope and spanning more than five decades, the photography of visionary Helmut Newton (1920–2004) reached millions through publication in magazines like Vogue and Elle. His oeuvre transcended genres, bringing elegance, style, and voyeurism to fashion, portrait, and glamour photography through a body of work that remains as inimitable as it is unrivaled. Having mastered the art of fashion photography early in his career, Newton’s shoots invariably went beyond standard practice, blurring the lines between reality and illusion. Newton’s clear aesthetic pervades all areas of his work, particularly fashion, portraiture, and nude photography. Women take center stage – with subjects such as Catherine Deneuve, Liz Taylor, and Charlotte Rampling. Moving beyond traditional narrative approaches, Newton’s fashion photography is imbued not only with luxurious elegance and subtle seduction, but also cultural references and a surprising sense of humor.

During the 1990s, Newton shot for the German, American, Italian, French, and Russian editions of Vogue, primarily in and around Monte Carlo where he was living from 1981 onwards. Transforming locations like his own garage into starkly contrasting or particularly minimalist theatrical stages, Newton would often portray the eccentric lives of the beautiful and rich, full of eroticism and elegance, in unconventional scenarios. He made use of and simultaneously questioned visual clichés, at times tinged with self-irony or mockery, but always full of empathy.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOGRAPHY
Af Keith Gilbert

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Dimension
Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.
Adobe Dimension Classroom in a Book (2021 release) contains 13 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.

Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
• Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
• Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

What you need to use this book: Adobe Dimension (2021 release) software, for either Windows or macOS. (Software not included.)
Note: Classroom in a Book does not replace the documentation, support, updates, or any other benefits of being a registered owner of Adobe Dimension software.

c

IMAGE PAR IMAGE
Af Peter Pfrunder

Coinciding with 99 Photographs, a text volume is published that traces the Fotostiftung’s winding path from its founding to the present. What has become of the vision of a small group of photography enthusiasts who recognized the importance of photography at the right time and created a first place of preservation and mediation in Switzerland?
The history of the Fotostiftung is also the story of the rapid transformation of a medium that plays a central role in communication in our visual age. From reportage to artwork, from trivial to meaningful images, from snapshots to arranged scenes: the Foundation’s long-time director and curator, Peter Pfrunder, combines the history of an institution’s development with the cultural history of the dazzling medium and complements it with reflections on visual memory and the value of archives.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

99 PHOTOGRAPHS
Af Peter Pfrunder

A doomed painter on his last walk, a barefoot girl in front of a school blackboard, a charismatic politician as an advocate for the simple life: 99 Photographs presents images that touch, seduce or confuse. Since 1971 the Fotostiftung Schweiz has been collecting archives of photographers and outstanding works of photographic history. Now its 50th anniversary gives rise to a curated look at this collection – an invitation to discover the rich language of photography and to see the world through different eyes.
Well-known icons stand next to unknown trouvailles, pioneers of color photography next to Netcam photographers. The short accompanying texts point to a reality that lies behind the facts and beneath the surface. Ninety-nine times, editor Peter Pfrunder stops time to look inward and outward at once – until the invisible emerges in the visible and images turn out to be a wondrous mixture of facts and fantasies.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HELEN LEVITT
Af Jean-François Chevrier

Brooklyn-born photographer Helen Levitt (1913–2009) was an assistant to Walker Evans and a friend of Henri Cartier-Bresson, but forged her own path with fierce independence and endless curiosity about the world around her. She is best known for her street photography, capturing children at play on the streets of Depression-era New York and chalk drawings on walls, but she also cast her eye upon the adult world, seeking out moments of movement, transience and theatricality.
Following her first solo exhibition at MoMA in 1943, she devoted more than a decade to filmmaking, but returned to photography in the late 1950s and began to work in colour as well as black and white. Lyrical and witty, her images reveal the streets of New York as flowing with life and unexpected poetry.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TIM WALKER STORYTELLER

A dazzling showcase of Tim Walker’s most memorable images, which have been described as ‘daydreams turned into photographs’

When one of the most visually exciting photographers of our times turns fashion stories into fairy tales, the results are unmistakable and inimitable. Though they may soar in scale and ambition to satisfy in meticulous detail one of fashion photography’s most original eyes, they are painstakingly realized – and with no concession to artificial enhancement.
In this collection of Tim Walker’s dazzling images, everything you see was specially constructed; the make-believe really happened. In Walker’s pursuit of the perfect picture no demand appears too unreasonable, no scenario too outlandish, no objective unattainable. The half-forgotten, slow-paced world he conjures up is one of grandeur mixed with eccentricity, of opulence with romanticism and of time stilled entirely. For the most part it is, to say the least, at odds with the pace of 21st-century life.
Some of the biggest names in fashion and contemporary culture are here: Alber Elbaz sporting a pair of rabbit ears; Agyness Deyn in the sand dunes of Namibia; Alexander McQueen and a memento mori of skull and cigarettes; Helena Bonham Carter poised with Ray-Bans and a Diet Coke; Stella Tennant in a pink cloud among the rhododendrons of an English country garden…
The singer and musician Kate Bush contributes a foreword and Walker himself an afterword, as well as illuminating his pictures throughout with personal observations.
This exceptional and beautifully designed overview of a career caught in mid-flow reveals just how much one man’s singular vision has influenced contemporary tastes in fashion, beauty, glamour and portraiture. So, if ever you have yearned to crash-land a Spitfire in your drawing room, to paint a village yellow, to cut a car in two, to meet a real witch, to swing from several chandeliers, to ride with a pack of foxhounds led by a flying saucer, to pilot a biplane made of French loaves, Tim Walker shows you it is entirely possible. You just have to believe.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOMONTAGE WORLD ART
Af Dawn Ades

A new edition of Dawn Ades’s classic book
Manipulation of the photograph is as old as photography itself. It has embodied and enlivened political propaganda, satire, publicity and commercial art, and created evocations of the ‘brave new world’ of the future through surreal and fantastic visions. Photomontages were made by, among others, the Dadaists, John Heartfield, El Lissitzky, Hannah Hoch and Alexander Rodchenko, and many of their works were reproduced for the first time in print when this groundbreaking study was originally published.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

RETORISK IMPROVISATION
Af Lis Raabjerg Kruse

Improvisation er et overset begreb i retorisk teori. Der er derfor også mange misforståelser og skrækscenarier, hvad angår at improvisere i mundtlig retorik og tale.
Retorisk improvisation er en praktisk indføring i improvisation i mundtlig retorik. Bogen tilbyder en enkel og overskuelig teknik, som hjælper dig med at tilegne dig og træne improvisation i en mundtlig kommunikationssituation. Den afliver samtidig nogle af de mest sejlivede myter om improvisation og giver dig teori om, hvad det vil sige at improvisere retorisk.
Bogens metoder og modeller er hentet fra den retoriske tradition og særligt fra Antikken, men også fra hjernevidenskaben, kreativitetsforskning og erhvervslitteratur. Desuden indeholder den en række aktuelle eksempler på improvisation i tale – fra håndtering af en pandemi, en minksag, en præsidentkandidat i krig til Trump og Sofie Linde og #MeToo.
Retorisk improvisation kan bruges som supplement til undervisning i mundtlig retorik på videregående uddannelser, seminarer og professionshøjskoler og henvender sig til alle, som ønsker at kunne improvisere overbevisende og vellykket i mundtlig retorik.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MEDIETEMAER

Af Palle Schantz Lauridsen (red.) og Erik Svendsen (red.)

MEDIETEMAER undersøger forholdet mellem medier og køn, sport, krig, fortællinger, historie og underholdning og analyserer mediebegivenheder og samspillet mellem medier og identitet, dannelse, demokrati, teknologi, kultur og fans.
MEDIETEMAER giver med afsæt i en bred vifte af medieteoretiske og -analytiske tilgange baggrund for at forstå og arbejde med aktuelle debatemner i og om medierne. Bogen er et supplement til MEDIEANALYSE og MEDIETEORI.
MEDIETEMAER er redigeret af lektor Palle Schantz Lauridsen (Dansk, Københavns Universitet) og lektor Erik Svendsen (Dansk, RUC). Bogens forfattere er medieforskere, der alle har stor erfaring i at undervise i medieemner på de danske universiteter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LEG & LITTERATUR
Af Herdis Toft, Karin Esmann Knudsen (red.)

Hvad sker der, når vi anskuer litterære processer i et legeperspektiv? Og hvad sker der, når vi anskuer legeprocesser i et litterært perspektiv? Hvad er forholdet mellem på den ene side dynamikken og friheden i disse processer og på den anden side forskellige former for konceptuel og/eller institutionel rammesætning? Det overordnede spørgsmål, der hele tiden vendes tilbage til, er forholdet mellem orden og kaos, mellem det styrede og ustyrede, mellem rammer og frihed. Det er dette forhold, Leg & Litteratur undersøger. Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for kultur- og uddannelsesforskning på universiteter og professionsuddannelser med interesse for æstetiske processer. Den behandler problemstillinger inden for (lege-)kultur og medier, kreativ og faglig skrivning, didaktik og pædagogik, litteratur og andre kunstneriske udtryk. Den bevæger sig i et interdisciplinært felt og griber fat i den aktuelle interesse for at se kulturelle fænomener som integreret i hinanden, som kontekstuelle, dynamiske og flydende med opblødning af tidligere skarpe grænsesætninger.
“Leg & Litteratur er den første antologi af sin art på dansk, der undersøger et nybrydende forskningsfelt inden for æstetisk virksomhed i leg, litteratur, skrivning, musik, teater, billedkunst og beslægtede kunstneriske udtryksformer. Den griber fat i en aktuel interesse for forbindelser mellem udtryksformer og kreativitet som en særlig adgang til virkeligheden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT GIVE AHA OPLEVELSER
Af Peter Bro

Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig.” Sådan lyder et gammelt dansk ordsprog, og i denne bog får du opskriften på, hvordan vi som formidlere kan give andre mennesker oplevelser … aha-oplevelser.
At give andre mennesker aha-oplevelser – om de er store eller små – er at formidle med effekt. Hvad vi møder i form af aha-oplevelser, virker stærkere og bliver husket længere. Det gør aha-oplevelserne til en uvurderlig hjælper, når du skal formidle ny viden eller afsætte varer og visioner. Bogen her lærer dig, hvad aha-oplevelser er, hvad ahaoplevelser kan, og, vigtigst af alt, hvordan du selv kan give aha-oplevelser til andre. Om modtagerne af din formidling så er elever, studerende, mediebrugere, medlemmer, vælgere, svigerforældre, kærester, kunder, medarbejdere, chefer eller andre.
Peter Bro lever af at lære andre mennesker at blive bedre formidlere. Han er professor, ph.d. og leder af journalistuddannelserne på SDU, og så står han i spidsen for det store SDU-projekt Fremtidens Uddannelser, hvor man opfinder og afprøver nye formidlingsformer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HVOR KOMMER LYSET FRA
Af Finn Wiedemann

Brugen af data i uddannelse og ledelse repræsenterer en faustisk pagt. Vi får adgang til nye muligheder, f.eks. mulighed for at påvirke vores omgivelser på nye måder og forudsige fremtiden, men det sker ikke uden omkostninger. Formålet med denne bog er blandt andet at pege på den pris og de omkostninger, som den stigende brug af data i uddannelse og ledelse afstedkommer.
I bogen indkredses det, hvad data er, og der gives konkrete eksempler på, hvordan data spiller en stadig større rolle. Der diskuteres tre forskellige perspektiver i forbindelse med brugen af data. Henholdsvis et reform-normativt, et kritisk og et pragmatisk perspektiv. De nævnte perspektiver repræsenterer tre måder, hvorpå data bliver anvendt i uddannelse og ledelse.
Bogens gennemgående synspunkt er, at der er behov for at finde en vej mellem en dataoptimistisk og en dataskeptisk position, dvs. en position hvor vi har ubegrænset tillid til, at bestemte former for data er relevante og brugbare og så en kritisk og pessimistisk position, hvor vi konsekvent afviser brugen af f.eks. kvantitative data.
Bogen henvender sig til folk med interesse for den stigende brug af data i uddannelse og ledelse. Det er intentionen, at bogen kan læses af forskere, ledere, undervisere og studerende. Bogen vil dog også med fordel kunne læses af mennesker, der er optaget af den digitale udvikling og den bredere samfundsmæssige udvikling, hvor data og digitalisering spiller en stadig større rolle.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PLANNING PROGRAMS FOR ADULTS LEARNERS
Af Sandra Ratcliff Daffron, Rosemary S. Caffarella, Ronald M. Cervero

Strengthen your adult education program planning with this essential guide
Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide, 4th Edition is an interactive, practical, and essential guide for anyone involved with planning programs for adult learners. Containing extensive updates, refinements, and revisions to this celebrated book, this edition prepares those charged with planning programs for adult learners across a wide variety of settings.
• Spanning a variety of crucial subjects, this book will teach readers how to:
• Plan, organize, and complete other administrative tasks with helpful templates and practical guides
• Focus on challenges of displacement, climate change, economic dislocation, and inequality
• Plan programs using current and emerging digital delivery tools and techniques including virtual and augmented reality
Planning Programs for Adult Learners provides an international perspective and includes globally relevant examples and research that will inform and transform your program planning process. Perfect for adult educators and participants in continuing education programs for adults, the book will also be illuminating for graduate students in fields including education, nursing, human resource development, and more.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ONLINE TEACHING AT ITS BEST
Af Linda B. Nilson, Ludwika A. Goodson

Bring pedagogy and cognitive science to online learning environments
Online Teaching at Its Best: Merging Instructional Design with Teaching and Learning Research, 2nd Edition, is the scholarly resource for online learning that faculty, instructional designers, and administrators have raved about. This book addresses course design, teaching, and student motivation across the continuum of online teaching modes—remote, hybrid, hyflex, and fully online—integrating these with pedagogical and cognitive science, and grounding its recommendations in the latest research. The book will help you design or redesign your courses to ensure strong course alignment and effective student learning in any of these teaching modes. Its emphasis on evidence-based practices makes this one of the most scholarly books of its kind on the market today.
This new edition features significant new content including more active learning formats for small groups across the online teaching continuum, strategies and tools for scripting and recording effective micro-lectures, ways to integrate quiz items within micro-lectures, more conferencing software and techniques to add interactivity, and a guide for rapid transition from face-to-face to online teaching. You’ll also find updated examples, references, and quotes to reflect more evolved technology.
• Adopt new pedagogical techniques designed specifically for remote, hybrid, hyflex, and fully online learning environments
• Ensure strong course alignment and effective student learning for all these modes of instruction
• Increase student retention, build necessary support structures, and train faculty more effectively
• Integrate research-based course design and cognitive psychology into graduate or undergraduate programs
Distance is no barrier to a great education. Online Teaching at Its Best provides practical, real-world advice grounded in educational and psychological science to help online instructors, instructional designers, and administrators deliver an exceptional learning experience even under emergency conditions.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ENGAGING IDEAS
Af John C. Bean and Dan Melzer

Use your course’s big ideas to accelerate students’ growth as writers and critical thinkers
The newly revised third edition of Engaging Ideas delivers a step-by-step guide for designing writing assignments and critical thinking activities that engage students with important subject-matter questions. This new edition of the celebrated book (now written by the co-author team of Bean and Melzer) uses leading and current research and theory to help you link active learning pedagogy to your courses’ subject matter. You’ll learn how to:
• Design formal and informal writing assignments that guide students toward thinking like experts in your discipline
• Use time-saving strategies for coaching the writing process and handling the paper load including alternatives to traditional grading such as portfolio assessment and contract grading
• Help students use self-assessment and peer response to improve their work
• Develop better ways than the traditional research paper to teach undergraduate reading and research
• Integrate social media, multimodal genres, and digital technology into the classroom to promote active learning
This book demonstrates how writing can easily be integrated with other critical thinking activities such as inquiry discussions, simulation games, classroom debates, and interactive lectures. The reward of this book is watching students come to class better prepared, more vested in the questions your course investigates, more apt to study purposefully, and more likely to submit high-quality work. Perfect for higher education faculty and curriculum designers across all disciplines, Engaging Ideas will also earn a place in the libraries of graduate students in higher education.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

STRATEGISK INNOVATIONSLEDELSE
Af Jacob Brix

Strategisk innovationsledelse bidrager med den første grundige, danske introduktion til, hvordan man som leder kan skabe balance mellem drift og udvikling.
Bogen består af tre dele. Første del forklarer, hvordan du kan oversætte organisationens strategi til konkrete innovationsprioriteter og ud fra disse operationalisere specifikke udviklingsmål, der sikrer, at organisationen vil opretholde balancen over tid. Anden del introducerer forskningsbaseret viden om, hvordan innovationsprioriteterne og udviklingsmålene kan realiseres. Tredje del omhandler, hvordan konkrete udviklingsmål kan realiseres i praksis.
Bogen afsluttes med 10 ledelsesanbefalinger, der opsummerer bogens væsentligste pointer.
Strategisk innovationsledelse henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne; lige fra (professions)bachelor- til ph.d.-niveau. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer.
Jacob Brix er ph.d., ErhvervsPhD og lektor inden for innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet. Han har mere end 10 års global forskningserfaring med bogens tema.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AUTENTISK NÆRVÆRENDE LEDELSE
Af Eva Holm Hertel

Savner du at have dit ægte jeg med i dit lederskab?
Ønsker du større gennemslagskraft og mere følgeskab?
Står du ofte i store dilemmaer og med svære beslutninger?
Har du svært ved at opbygge tillid i din afdeling?
Oplever du modstand mod forandringsprocesser og bliver udfordret af dine medarbejdere?
Så er denne bog et godt bud på, hvordan du kan tackle disse udfordringer. Du får indsigt i hvordan du kan gøre en personlig forskel som leder i dit eget lederskab, men også for samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. Det handler ikke kun om at være autentisk, men også om din empati i forhold til medarbejdere og andre samarbejdsparter. Autenticitet i kombination med nærværet gør dig åben for andre og skaber forståelse for deres situation og behov. Herved kan du blive en respekteret og mærkbar leder, som skiller dig ud fra andre.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GRUPPEARBEJDE: AT ORGANISERE, VEJLEDE OG INTERVENERE
Peter Brodersen, Karsten Agergaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen og Thomas R.S. Albrechtsen

I OP MOD HALVDELEN AF SKOLETIDEN arbejder elever i par eller i grupper. Eleverne ”spiller hinanden gode”, pointerer lærere, og andre gange er gruppearbejde ”noget af det, der kan give allermest kaos, hvis man ikke ved, hvad man laver”. Med denne bog får du værktøjer, der gør, at du ved, hvad du laver – og du ved, hvordan du kan hjælpe grupper med at spille hinanden gode.
BOGEN GÅR DEN PÆDAGOGISKE HVERDAG I MØDE ved at stille skarpt på konkrete situationer i undervisningen, og bogen analyserer dilemmaer og peger på handlemuligheder. Centrale begreber er fx rammesætning, rytme og differentiering, forudsætninger for gruppearbejde, gensidig positiv afhængighed, stilladsering og dialog, normer, roller og positioner, anerkendelse og socialt klima, formativ og summativ evaluering af gruppearbejde.
GRUPPEARBEJDE henvender sig til LÆRERE, LÆRERSTUDERENDE OG UNDERVISERE FRA ALLE OMRÅDER – også videregående uddannelser – der gør erfaringer med at skulle at organisere, vejlede og intervenere i gruppearbejde.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE
Michael Andersen, Bjarne Wahlgren og Jakob WandallVis

Evaluering er i dag i stigende grad blevet en integreret del af læring, undervisning og uddannelse.
EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE er den første danske fremstilling, der giver en sammenhængende præsentation af evaluering på uddannelsesfeltet – fra evaluering af den enkelte deltagers læring over evaluering af undervisning til evaluering af uddannelse. Bogen beskriver principper for forskellige tilgange til evaluering på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden. De forskellige tilgange er illustreret med konkrete eksempler fra det danske uddannelseslandskab.
EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE henvender sig til alle, der arbejder med læring, undervisning og uddannelse, og som vil blive klogere på, hvad evaluering er, og hvad evaluering kan anvendes til.
Denne 2. udgave af bogen er opdateret med evalueringsforskningens nyeste udviklinger og deres betydning for evalueringspraksisser. Endelig er der tilføjet nye kapitler om evalueringsfeltets rødder og evalueringsprocessen i større projekter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE PHOTOSHOP
LIGHTROOM CLASSIC CLASSROOM IN A BOOK

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Photoshop Lightroom Classic

Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.

Adobe Photoshop Lightroom Classic Classroom in a Book (2021 release) contains 11 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.

Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:

 • Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
 • Web Edition containing the complete text of the book

What you need to use this book: Adobe Photoshop Lightroom Classic (2021 release) software, for either Windows or macOS. (Software not included.)

Note: Classroom in a Book does not replace the documentation, support, updates, or any other benefits of being a registered owner of Adobe Photoshop Lightroom Classic software.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BRYAN PETERSON PHOTOGRAPHY SCHOOL

This book brings you inside that workshop process, sharing more than eighty student photographs that missed the mark (sometimes by mere inches), each paired with a more successful version and an explanation of what changed, along with solutions for avoiding the same mistakes in your own images. You’ll read repeatedly about my belief that successful photographs must have a combination of balance and tension, and hear my mantra that while great light rarely salvages a poor composition, a compelling composition almost always salvages poor light. You’ll be, in effect, sitting next to the students, hearing the stories behind their photographs, and learning along with them how to bring that photograph across the finish line.

As far as subjects go, this book covers most, if not all, of them. Whether you’re interested in photographing landscapes, flowers, abstracts, wildlife, people, sunsets, trees, oceans, mountains, sports, or inclement weather, they’re all here. These are the photographs most people want to take and can clearly see before them, yet often fall short of making compelling or creating what I call the “creatively correct” exposure.

Don’t be surprised if much of what you read and see in this book resonates with your personal photographic journey, shortcomings and all.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AMAZONIA
Af Sebastiao Salgado

Sebastião Salgado traveled the Brazilian Amazon and photographed the unparalleled beauty of this extraordinary region for six years: the forest, the rivers, the mountains, the people who live there―an irreplaceable treasure of humanity.

In the book’s foreword Salgado writes: “For me, it is the last frontier, a mysterious universe of its own, where the immense power of nature can be felt as nowhere else on earth. Here is a forest stretching to infinity that contains one-tenth of all living plant and animal species, the world’s largest single natural laboratory.”

Salgado visited a dozen indigenous tribes that exist in small communities scattered across the largest tropical rainforest in the world. He documented the daily life of the Yanomami, the Asháninka, the Yawanawá, the Suruwahá, the Zo’é, the Kuikuro, the Waurá, the Kamayurá, the Korubo, the Marubo, the Awá, and the Macuxi―their warm family bonds, their hunting and fishing, the manner in which they prepare and share meals, their marvelous talent for painting their faces and bodies, the significance of their shamans, and their dances and rituals.

Sebastião Salgado has dedicated this book to the indigenous peoples of Brazil’s Amazon region: “My wish, with all my heart, with all my energy, with all the passion I possess, is that in 50 years’ time this book will not resemble a record of a lost world. Amazônia must live on.”INSTITUTO TERRA

Founded in 1998 at Aimorés in the state of Minas Gerais, Instituto Terra is the culmination of Lélia Wanick Salgado and Sebastião Salgado’s lifelong activism and work as cultural documentarians. Through a scientific program of planting and raising saplings, the organization has performed a miraculous reforestation of the once infertile region and furthered the Salgados’ mission of reversing the damage done to our planet. TASCHEN is proud to reach carbon zero status through our continued partnership.

FRANK SINATRA HAD A COLD
Af Gay Talese og Phil Stern

“Sinatra with a cold is Picasso without paint, Ferrari without fuel―only worse. For the common cold robs Sinatra of that uninsurable jewel, his voice, cutting into the core of his confidence.” ― Gay Talese

In the winter of 1965, writer Gay Talese set out for Los Angeles with an assignment from Esquire to write a major profile on Frank Sinatra. When he arrived, he found the singer and his vigilant entourage on the defensive: Sinatra was under the weather, not available, and not willing to be interviewed.

Undeterred, Talese stayed, believing Sinatra might recover and reconsider, and used the meantime to observe the star and to interview his friends, associates, family members, and hangers-on. Sinatra never did grant the one-on-one, but Talese’s tenacity paid off: his profile Frank Sinatra Has a Cold went down in history as a tour de force of literary nonfiction and the advent of the New Journalism.

In this illustrated edition, Frank Sinatra Has a Cold is published with an introduction by Talese, reproductions of his manuscript pages, and correspondence. Interwoven are photographs from the legendary lens of Phil Stern, the only photographer granted access to Sinatra over four decades, as well as from top photojournalists of the ’60s, including John Bryson, John Dominis, and Terry O’Neill. The photographs complement Talese’s character study, painting an incisive portrait of Sinatra in the recording studio, on location, out on the town, and with the eponymous cold, which reveals as much about a singular star persona as it does about the Hollywood machine.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MARILYN & ME
Af Lawrence Schiller

“You’re already famous, now you’re going to make me famous,” photographer Lawrence Schiller said to Marilyn Monroe as they discussed the photos he was about to shoot of her. “Don’t be so cocky,” Marilyn replied, “photographers can be easily replaced.” The year was 1962, and Schiller, 25, was on assignment for Paris Match magazine. He already knew Marilyn―they had met on the set of Let’s Make Love―but nothing could have prepared him for the day she appeared nude in the motion picture Something’s Got to Give.

Marilyn & Me is an intimate story of a legend before her fall and a young photographer on his way up. Schiller’s extraordinary photographs and vibrant storytelling take us back to that time with tact, humor, and compassion. With more than 100 images, including rare outtakes from the set of Marilyn’s last film, the result is a real and unexpected portrait that captures the star in the midst of her final months.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VIDENSKABELIGHED TRIN FOR TRIN
Af Vanessa Sonne-Ragans

En manual er målrettet, konkret, anvendelsesorienteret og viser den korteste vej til løsningen af et problem. I videnskabelige sammenhænge bruges manualer som retningslinjer for, hvordan noget med fordel kan kommunikeres – og det er netop, hvad denne manual gør. Den udstikker en ramme for, hvordan man skriver med videnskab som forbillede. Videnskabelighed TRIN FOR TRIN er udviklet med henblik på at vise en A til Z-fremgangsmåde for universitetsstuderende, når de udarbejder selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Bogen kan desuden anvendes som opslagsbog, når man savner viden om, hvordan nøglebegreber som redegørelse, analyse, diskussion og konklusion skal forstås og anvendes i en videnskabelig kontekst. Videnskabelighed TRIN FOR TRIN henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb. Manualen er udviklet med afsæt i anerkendte didaktiske og videnskabsteoretiske antagelser og er i tråd med kvalifikationsrammens læringsmål. Vanessa Sonne-Ragans er cand.psych., ph.d., universitetsvejleder, underviser, beskikket censor og lærebogsforfatter. Bogen er et resultat af næsten 20 års undervisningserfaring.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

STUDIEGRUPPER. Samarbejde og facilitering
Af Lisbet Rask, Morten Birk Hansen, Ib Ravn og Anne Katrine Rask

Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende. Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan bruges af alle som arbejder i studiegrupper.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VIDENSKABSTEORI FOR BEGYNDERE
Af Thorsten Thurén

Det kan være svært at opnå forståelse for, hvad der karakteriserer det videnskabelige arbejde. I Videnskabsteori for begyndere får du en introduktion til den videnskabelige måde at tænke på. I kort og lettilgængelig form fører bogen læseren gennem de forskellige hovedretninger og grundbegreber, som fx positivisme, hermeneutik, falsifikation og paradigme. Bogen giver læseren forudsætninger for at forholde sig kritisk til både videnskabelige og mere hverdagsrelaterede tekster og er fuld af konkrete eksempler, der gør de teoretiske ræsonnementer tydeligere og lette at forstå. Videnskabsteori for begyndere den perfekte bog til dem, der for første gange skal arbejde videnskabeligt, eller som endnu ikke har det fulde overblik over de forskellige hovedretninger og grundbegreber, der er inden for videnskabsteori. Denne 3. udgave er revideret og omarbejdet. Den inkluderer nye kapitler og en ny struktur, så den nu består af en første del, der er er teoretisk og diskuterer videnskabelige principper. Anden del giver eksempler på, hvordan principperne anvendes, og tredje del er en sammenfatning, der binder de to første dele sammen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOGRAPHY SCHOOL
Af Bryan Peterson

A master class from the acclaimed photographer, bestselling author, and popular teacher, featuring lessons and workshops previously available only through the Bryan Peterson School of Photography

Have you ever dreamed of attending a photography class led by one of the most respected professional photographers in the world? Step right up! Bryan Peterson invites readers to participate in his famous workshops, sharing all his best tips and tricks for capturing subjects and landscapes in a magical moment.

Using before-and-after examples from real-life students, Bryan reveals the keys to improving your craft with the right angle, aperture, lens, and filters. Including lessons in shutter speed, white balance, light meter, lens choice and point of view, Photoshop, and so much more, Bryan Peterson Photography School is a unique opportunity to hone your skills and learn how to produce impeccable photographs.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

INSTANT STORIES
Af Wim Wenders

As well as being an acclaimed filmmaker and a member of the New German Cinema movement, Wim Wenders (b. 1945) has also made an international name for himself as a photographer, with shows all over the world. He now opens a treasure chest of Polaroids taken during the 1970s and 1980s.
Here are portraits of friends, actors and personal heroes; souvenirs of places and events from the life of a young travelling filmmaker; impressions of his first trips to the US, shots of movie icons on American TV screens, the cinemas of provincial Germany in the 1970s, and much more. The adventure of shooting films around the world becomes an almanac of adventure, curiosity and tranquillity.
Wenders’ instant photographs are interwoven with his own stories, memories and flights of fancy that weave the images into an intimate and poetic journey. Instant Stories is a photographic road movie of the director’s early years, as he rose to global fame with films such as The Scarlet Letter, Alice in the Cities, Wrong Move, Kings of the Road and The American Friend.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT TALE SÅ ALLE LYTTER
Af Nina Vinther Andersen

Nina Vinther Andersen trækker på årtiers videnskabelig forskning i adfærdsøkonomi, neurovidenskab, psykologi, journalistisk metode og den amerikanske tradition for storytelling, når hun i bogen her giver dig den overraskende sandhed bag kunsten at blive en taler, folk lytter til.
Hvad enten du står på en talerstol (eller en ølkasse), leder et møde, præsenterer et tilbud, pitcher for investorer, forsvarer din afhandling eller underviser online, fortæller bogen dig, hvordan du med små virkemidler kan skabe en stor og positiv effekt.
Med bogen får du et robust grundlag for, hvad der virker og ikke virker, når du tager ordet. Du bliver indført i processen bag fortælleteknik, visuelle virkemidler og et overbevisende kropssprog. Den er spækket med lærerige eksempler fra virkeligheden og praktiske øvelser.
Kunsten at tale så alle lytter er skrevet til dem, der vil inspirere, motivere, opnå resultater og forandre verden gennem fortællinger, publikum fanges af, forstår og husker.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MAKROØKONOMI
Af Hans Jørgen Biede

Makroøkonomi – videregående uddannelser er en teoretisk stærk og pædagogisk anlagt lærebog. Formålet med bogen er at give læseren en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge, således at disse kan anvendes såvel i forbindelse med projektskrivning og studier i øvrigt som i jobmæssige sammenhænge. Der lægges gennem hele bogen vægt på at forklare den økonomiske teori og holde denne op mod ”den virkelige verden”. Det sker: • Ved uddybende forklaringer • Ved løbende at supplere teorierne med grafer, figurer og tabeller for derved at øge den intuitive fornemmelse • Ved hjælp af simple matematiske begreber, således at der sikres en logisk sammenhæng gennem hele bogen. Denne del er dog nedtonet i forhold til tidligere udgaver. Bogen er opdateret på en lang række punkter i forhold til forrige udgave. Del 4 sidst i bogen inddrager elementer fra bogen ”Makroøkonomi i teori og praksis” vedrørende finansielle kriser, finansiel stabilitet og eurosamarbejdet. Denne del er specielt rettet mod finansbacheloruddannelsen, men andre kan selvfølgelig også inddrage disse elementer i undervisningen. Desuden er der sket en væsentlig opdatering af alle bogens kapitler. Det gælder ikke mindst kapitel 6 om finanspolitikken, hvor der er lagt endnu mere vægt på tilrettelæggelsen af finanspolitikken i Danmark, herunder budgetloven og begrebet økonomisk råderum. Endelig er bogens figurer, tabeller, regler m.m. blevet opdateret. Bogen danner en helhed sammen med Mikroøkonomi – videregående uddannelser. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og rettelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ANVENDT STATISTIK
Af Kenneth Hansen

Anvendt statistik for de finansielle uddannelser er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. I denne 2. udgave er bogen opdateret, let restruktureret og udbygget med yderligere matematiske forklaringer. Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statistiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og andre teknikker. Lærebogen er rettet mod statistikundervisningen på finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og HD, men også de økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget statistik indgår. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GOD LEDELSE

God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse. God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor. God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KOMMUNALPOLITISK LEDERSKAB

De kommunalt ansatte løfter rigtig mange opgaver, mens kommunalpolitikerne udstikker den politiske linje og foretager de politiske prioriteringer. Det handler om at udøve kommunalpolitisk lederskab. Heldigvis er landets knapt 2.500 kommunalpolitikere tæt på borgerne og brænder for det lokale demokrati og de lokale fællesskaber. Denne bog giver en række forskningsbaserede indspark til, hvordan det kommunalpolitiske lederskab kan udøves. Det handler om alt fra kommunestyret og økonomisk råderum til stående udvalg og bestyrelsesposter. Der er fokus på kommunalpolitikernes motivation, erfaringer og forståelse af informationer, og samspillet med ansatte, borgere og organisationer står centralt. Bogen sætter spot på arbejdet med innovation og teknologi samt på tilliden til og imellem kommunalpolitikerne. På den måde er det bogens mål at udruste både erfarne og nye kommunalpolitikere til at lykkes endnu bedre med deres kommunalpolitiske lederskab.

Bogen er redigeret af professor Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, SDU og professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, AU.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SKABT AF KUNSTIG INTELLIGENS
Af Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard

Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allestedsnærværende i vores liv og arbejde. Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser? Bogens forsidebilleder er skabt af en kunstig intelligens. Kan computeralgoritmen betegnes som kreativ i dette tilfælde?
Denne bog handler om, hvordan computeralgoritmer og nye digitale teknologier som machine learning og kunstig intelligens kan udvide rammerne for kreativt arbejde. Bogen tilbyder en forståelse af, hvordan algoritmer kan anvendes kreativt, og den indeholder massevis af eksempler. Desuden diskuterer bogen nogle af de konsekvenser, det kan have, når vi begynder at integrere kunstig intelligens i kreative arbejdsprocesser.   
Mads Korsgaard er psykolog med speciale i mekanismerne bag kreativitet og innovation, og Andreas Refsgaard er digital kunstner med en legende tilgang til kunstig intelligens. Ved at kombinere deres forskellige fagområder udforsker forfatterne computerteknologiens kreative mulighedsrum.   
På den tilhørende interaktive hjemmeside www.skabtafenkunstigintelligens.dk kan man selv afprøve en række bogens eksempler.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DRØMMEN OM EUROPA
Af Jacob Ehrbahn

Drømmen om Europa er en stor, smuk og gribende udgivelse med mere end 150 fotografier af mennesker på flugt fra deres hjemlande. Jacob Ehrbahn har siden 2015 foretaget op mod 20 rejser for at dække fronterne i flygtningekrisen med sit kamera. Disse fronter flytter sig hele tiden som direkte konsekvens af den europæiske flygtningepolitik, når nogle ruter åbner og andre lukker, og når nogle europæiske lande tager imod flygtninge og migranter, mens andre forsøger at undgå det. Der er fotoserier fra Lesbos, hvor de første gummibåde kommer i land i 2015, af ngo-skibes redningsaktioner på Middelhavet, fra et svensk asylcenter, fra Paris’ gader og fra grænseovergange i Grækenland, Tyrkiet, Serbien, Ungarn, Bosnien-Herzegovina og Frankrig. Fotografierne står uforstyrret på siderne, men til sidst i bogen er et register, der fortæller historien bag hvert enkelt billede.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EN LINJE I VERDEN

Forfatter Dorthe Nors og fotograf Henrik Saxgren står bag værket En linje i verden. Det er en fortælling fra Vestkystlinjen, som strækker sig fra Skagen og helt til Vadehavets begyndelse i Holland. Og en bog om at møde naturen som menneske.
Gennem et år og gennem to kunstnertemperamenter møder vi denne kystlinje i et betagende værk om hav, land og mennesker. Dorthe Nors og Henrik Saxgren udforsker og udfolder i hver deres spor linjens væsen og liv med poesi, humor og skønhed. Bogen består af femten litterære essays og en billedfortælling i tre dele, der på hver sin vis portrætterer landskabet i form af Dorthe Nors’ umiskendelige, stilsikre prosa og Henrik Saxgrens stærke billeder. Bogen rummer også en større fortælling om at leve med og møde naturen – om erindring, landskab og tilhørsforhold.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

JOURNALISTIKKENS GRUNDTRIN 4. udg.
Solveig Schmidt og Mette Mørk

Denne 4. udgave af Journalistikkens grundtrin adskiller sig fra sine forgængere på især ét punkt: Bogen indeholder et nyt kapitel, som gennemgår de overvejelser og analyser, der skal holde journalister på dydens meget smalle vej, når kravet er at formidle intet mindre end sandheden. Kapitlet kommer omkring bl.a. objektivitet, fairness, diskurs, framing – og blinde vinkler.
Resten af bogen er blevet skrevet igennem med nye og opdaterede eksempler – og flere visuelle elementer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PEER FEEDBACK
Af Lotte Rienecker og Ditte Jacobsen

Skal du modtage give eller facilitere peer feedback på et produkt eller en proces, som er undervejs og ufærdigt eller klar til at aflevere – enten mundtligt eller skriftligt, digitalt eller analogt, formelt eller mere uformelt?
Er du studerende, underviser og vejleder på en professionshøjskole?
Så finder du i denne bog spilleregler for konstruktiv feedback, feedback-kriterier, underviseres gode råd til studerende, huskelister til før, under og efter peer feedback, bud på, hvordan du kan lære med og af peer feedback og masser af peer feedback-aktiviteter, som man kan afprøve og udvikle videre på.
Andre studerende og undervisere må gerne læse med!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UNGE STEMMER I DET DIGITALE DEMOKRATI
Af Søren Schulzt hansen

Hvilke kanaler er de vigtigste til unges demokratiske viden? Hvordan engagerer man bedst en 18-årig førstegangsvælger til at deltage? Hvad betyder det for den demokratiske samtale, når den foregår via de sociale medier? Unge stemmer i det digitale demokrati giver de unge stemme til selv at svare på disse spørgsmål, og resultaterne er ofte overraskende. Fx får du forklaringen på, hvorfor de unge deltager mindre i den demokratiske debat, når den bliver digital på Facebook. Bogen er baseret på studier, som bl.a. har fulgt en gruppe unge tæt under valgkampen i 2019. Det er første gang, sådan­ne detaljerede studier er foretaget.   

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KRISESAMFUNDET
Af Mikkel Vedby Rasmussen

Øde gader, social afstand og lukkede forretninger har været symptomatiske for coronakrisen i 2020. Men pandemien er ikke en enestående krise, påpeger Mikkel Vedby Rasmussen i denne samfundsdiagnose. Krisen er blevet en tilstand, et vilkår for vores tid – med finanskrisen og klimakrisen som andre aktuelle eksempler – og det at håndtere kriser er en kompetence, som definerer en politisk leders succes, hvad enten man hedder Churchill, Trump eller Frederiksen.

Krisesamfundet er en analyse af coronakrisen og tidens krisetegn og sætter alt fra Mette Frederiksens håndtering af pandemien over Sigmund Freud til zombiefilm under luppen og stiller skarpt på, hvad det betyder for vores samfund, når krisen ikke er undtagelsen, men reglen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EFFEKTIVE BRUGERTEST
Af Charlotte Albrechtsen og Cecilie Steentoft

Direktøren klapper, ingeniørerne er tilfredse, og sælgerne vil bare have produktet ud over rampen. MEN kunderne vender tommelfingeren nedad, og produktet sælger ikke. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation ved at inddrage brugerne i udviklingen af dit produkt.

Metoden hedder brugertest. Med en brugertest undersøger du, hvordan målgruppen oplever dit koncept, dit produkt eller din service. Testen giver dig viden til at skabe produkter, som målgruppen vil elske.

Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en brugertest fra start til slut.

Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til brugertest-metoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.

Du kan læse bogen i dag og gå i gang med at forberede din første brugertest i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VALIDE PERSONAER
Af Charlotte Albrechsen

Den stort anlagte kampagne har ikke den gennemslagskraft, organisationen havde håbet på. Opslagene på sociale medier får ikke nok likes, og de planlagte events flopper på grund af for få deltagere. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation, hvis du havde haft en bedre forståelse for kampagnens målgruppe.
Det kunne du have fået ved hjælp af personametoden. Når du laver personaer, bruger du empirisk viden om en målgruppe til at fremstille nuancerede portrætter af fiktive mennesker. Personaer formidler kompleks viden om målgruppen på en måde, der er overskuelig og gør det let at leve sig ind i de mennesker, det handler om.
Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en personaer fra start til slut.
Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til personametoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.
Du kan læse bogen i dag og tage hul på dit personaprojekt i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

Projektorienteret undervisning er en oplagt metode, når elever skal undersøge verden. Men det er en krævende undervisningsform både for lærere og elever, ikke mindst i det digitale klasserum. Digitale teknologier kan understøtte elevernes selvstændige undersøgelser, samarbejde og kreative produktion – men de kan også forstyrre og komplicere læreprocessen, især for usikre elever.
I Digital projektdidaktik analyserer en række didaktiske forskere, hvordan lærere kan rammesætte projektforløb med it, så alle elever bliver passende udfordret. De ser også på, hvordan skoler kan understøtte en fælles udvikling af en inkluderende digital projektdidaktik. Bogen er blevet til på baggrund af et omfattende udviklings- og forskningsprojekt på otte frie grundskoler og tilbyder en ny forståelse af projektarbejde med få, men centrale projektkompetencer, hvor it er didaktisk integreret.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DATASANS
Red. af Rasmus Bojesen

Data er blevet en uomgængelig del af skolens hverdag og ledelse. Men data gør mere end de viser. Data omskaber nemlig skolen og dens elever radikalt. Det vilkår kræver, at ledelsen oparbejder ikke bare data-literacy men etisk datasans. Foruden etisk datasans præsenterer bogen et begreb om ledelsens respons-abilitet, dvs. dens evne til at sanse og kere sig om, hvad data og databrug afstedkommer, og et forslag til en eksperimenterende ledelsesmetodologi, proto-typing. Etisk datasans, respons-abilitet og prototyping er en håndsrækning til at arbejde med det prekære, det skisma mellem det frugtbare og det faretruende, som data og databrug afstedkommer for skolen og for den mangfoldighed af børn og unge, som skolen skal give en god ud/dannelse.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SIDEMANDSOPLÆRING
Af Line Sander

Succesfuld sidemandsoplæring og vellykket videndeling kræver, at man er god til at lære fra sig. Da der jo desværre ikke følger en brugsvejledning med til kollegaens hjerne, skal man kunne gennemskue, hvordan kollegaen nemmest tilegner sig ny viden og nye kompetencer. Sidemandsoplæring er fyldt med nyttige værktøjer, der gør læseren i stand til at dele sin viden effektivt og sikre en stejl læringskurve hos den nye kollega. Med afsæt i cases og gode eksempler viser Line Sander vejen igennem pædagogikkens teknikker, teorier og tricks – på underholdende og letforståelig vis. Bogen er en hjælp til den, som vil lære at dele sin faglige viden og skabe motivation hos modtageren. Den viser også, hvordan man håndterer modstand mod læring, hvordan man rammer sin kollegas vidensbehov og gør sig forståelig – selv når stoffet er svært.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

CATHERINE OPIE
by Hilton Als (Author), Douglas Fogle (Author), Helen Molesworth (Author)

Long awaited, the first survey of the work of one of America’s foremost contemporary fine art photographers

For almost 40 years, Catherine Opie has been documenting with psychological acuity the cultural and geographic identity of contemporary America. This unique artist monograph presents a compelling visual narrative of Opie’s work since the early 1980s, pairing images across bodies of work to form a full picture of her artistic vision. With more than 300 beautiful illustrations and made in close collaboration with Opie, the book marks a turning point in the consideration of this artist’s work to date.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN DIGITALE LÆSERS HJERNE
– en skriveguide til fagfolk
Af Kresten Bjerg

Den digitale læsers hjerne er en bog om faglig formidling i digitale medier. Hvis du ligner flertallet af læsere, vil du foretrække at læse bogen i en papirudgave. Det skyldes, at hjernen har lidt sværere ved at koncentrere sig om digitale tekster end analoge. Det skaber en interessant udfordring, når man udgiver sine fagtekster i digitale medier: Hvordan får man læseren til at koncentrere sig lige så godt om den digitale tekst som den analoge? De 22 skriveråd i denne bog giver et bud. Bogen indeholder syv centrale kapitler: 1. Det digitale potentiale. Læs om den kommunikationssituation, som du skal tage højde for, når du skriver til digitale medier. De digitale medier har potentialer og begrænsninger som alle andre medier. 2. Den digitale læsers hjerne. Bogens skriveråd begrundes med resultater fra læseforskning og kognitiv sprogteori. 3. 22 skriveråd. Skriverådene præsenteres som konkrete skriveråd med mange eksempler. 4. Skriverådenes effekt. De centrale skriveråd er testet i to danske befolkningsundersøgelser. Se skriverådenes effekt fordelt på alder, køn og uddannelse. 5. Skriveråd og tekstmodeller – oversigt. Når du har brug for en kort oversigt over alle 22 skriveråd. 6. Tjeklisten. Tjeklisten formulerer de 22 skriveråd som korte spørgsmål til din tekst. 7. En bog i bogen: VIVEs skriveguide. VIVEs – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds – skriveguide er trykt som “bog i bogen”. Deres guide er et eksempel på, hvordan store forskningsinstitutioner kan bruge Den digitale læsers hjerne som udgangspunkt, når de guider medarbejdere og forskere til god faglig formidling på digitale medier. Bogen er målrettet alle fagfolk, der skal formidle i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med faglig præcision.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FORSKNINGSINTERVIEW
En praktisk og metodisk introduktion
Af Anne Mette Møller og Gitte Sommer Harrits

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.
Formålet med bogen er at formidle centrale indsigter, praktiske erfaringer og konkrete råd, som kan guide og støtte både håndværk og refleksion. Bogens pointer trækker på forfatternes egne erfaringer såvel som den bredere danske og internationale litteratur om interview og kvalitativ metode.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KLASSISK OG MODERNE MEDIETEORI
Red. af Mikkel Fugl Eskjær og Mette Mortensen

Klassisk og moderne medieteori er den første samlede danske fremstilling af medieteoriens centrale retninger, skoler og paradigmer. Behovet for en dansksproget grundbog om medieteori er blevet udtalt i takt med medie- og kommunikationsvidenskabens vækst i Danmark siden 1980’erne og interessen for mediernes rolle i tilstødende videnskaber. Medier udgør en central del af den moderne tilværelse og det moderne samfundsliv. Det gælder alt fra politik, kultur og religion til arbejde, fritid og forbrug. Bogen søger at udbrede kendskabet til førende teorier om medier og kommunikation. Desuden viser den, hvordan vores medieteoretiske forståelse har ændret sig i takt med forandringer i det medie- og informationsteknologiske landskab. Bogen tilbyder en historisk oversigt over medieteoriens fremkomst og udvikling. Tidsmæssigt griber bogen tilbage til det 20. århundredes begyndelse, hvor de første medieteoretiske betragtninger blev formuleret. Derpå følger en gennemgang af efterkrigstidens mere systematiske udvikling af medieteorien. Bogen slutter med en række teorier, der sætter forståelsesrammer for de ændringer, som de sidste års medieteknologiske udvikling – og i særdeleshed de digitale medier – afstedkommer for relationerne mellem medier, mennesker og samfund. Bogen er opbygget kronologisk og består af tre dele: ”Klassisk medie- og kommunikationsteori”, ”Nyere medieteori” og ”Forandringer af medier og kommunikation”. De enkelte kapitler præsenterer periodens centrale teorier og afsluttes med en oversigt over nøglebegreber.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UNDERSTANDING PROTRAIT PHOTOGRAPHY – How to Shoot Great Pictures of People Anywhere
by Bryan Peterson

Capture the perfect portrait–even if it’s with a selfie–in this updated edition of a trusted classic, now with all-new photography.Great portraits go beyond a mere record of a face. They reveal one of the millions of intimate human moments that make up a life. In Understanding Portrait Photography, renowned photographer Bryan Peterson shows how to spot those “aha!” moments and capture them forever. Rather than relying on pure luck and chance to catch those moments, Peterson’s approach explains what makes a photo memorable, how to spot the universal themes that everyone can identify with, and how to use lighting, setting, and exposure to reveal the wonder and joy of everyday moments.This updated edition includes new sections on capturing the perfect selfie, how to photograph in foreign territory while being sensitive to cultures and customs, how to master portraiture on an iPhone, and the role of Photoshop in portraiture. Now with brand-new photography, Understanding Portrait Photography makes it easy to create indelible memories with light and shadow.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe