– Visuel Kommunikation

DESIGN EMERGENCY

Alice Rawsthorn and Paola Antonelli, two of the world’s most influential design figures, meet the visionary designers whose innovations and ingenuity give us hope for the future by redesigning and reconstructing our lives, enabling us to thrive. Design Emergency tells the stories of the remarkable designers, architects, engineers, artists, scientists, and activists, who are at the forefront of positive change worldwide. Focusing on four themes—Technology, Society, Communication, and Ecology—the authors present a unique portrait of how our great creative minds are developing new design solutions to the major challenges of our time, while helping us to benefit from advances in science and technology.

STOP STEALING SHEEP

Af Erik Spiekermann

After almost three decades as one of the world’s bestselling introductions to designing with type, Stop Stealing Sheep: Find Out How Type Works continues to educate, entertain, and enlighten design students and type lovers around the globe. In this fourth edition, Erik Spiekermann brings his type classic fully up-to-date with an all-new chapter on variable typefaces, scores of visual examples on how to communicate with type effectively, and a full selection of new typefaces used and referenced throughout the book. (4. udgave)

ONLINEUNDERVISNING

Hvordan engagerer du dine studerende online? Hvordan planlægger du onlineundervisning? Hvordan får du de studerende til at arbejde sammen i et digitalt undervisningsmiljø, og hvilke teknologier skal du bruge?
Onlineundervisning handler ikke kun om at sætte strøm til undervisningen. Uanset om undervisningen udelukkende foregår online, eller digitale elementer indgår i et fysisk undervisningsmiljø, så kræver tilrettelæggelsen af undervisningen indsigt i, hvad der engagerer de studerende. Bogen guider undervisere gennem de valg, der skal træffes.
Onlineundervisning præsenterer metoder, skemaer og tjeklister til at skabe gode onlineforløb og -aktiviteter. Bogen viser, hvordan man som underviser kan sætte den studerende i centrum igennem alle undervisningsfaser – fra planlægningsfasen over gennemførelsesfasen og til evalueringsfasen.
Bogen er primært en praksisnær guide til undervisere på de videregående uddannelser og pædagogiske konsulenter. Den henvender sig dog til alle, der mangler inspiration til onlineundervisning, har behov for eller lyst til at forbedre egen praksis, eller som skal undervise online for første gang.

DEN LILLE GULE

Af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher

En kort og ligetil introduktion og guide til at skrive selvstændige opgaver på videregående uddannelser. Uanset om din opgave er en teoretisk behandling af et emne, et review af et forskningsområde eller en empirisk undersøgelse ved brug af kvantitative (fx spørgeskemaer) eller kvalitative (fx interviews) metoder, bliver du klædt på til alle de dele, opgaven skal indeholde: emnevalg, redegørelser, problemstilling, metode, analyser og diskussion.
Selvstændige akademiske opgaver (især bachelor- og specialeopgaven) er en væsentlig del af de fleste videregående uddannelser. Udfordringen i selvstændige opgaver ligger både i evnen til at demonstrere viden om teori, metode og empiri og i at skabe en systematisk sammenhæng via en begrundet problemformulering, argumenterede analyser og kritisk diskussion.
Et overblik over opgavens forskellige dele og deres indbyrdes sammenhæng er et godt udgangspunkt for at lykkes med den selvstændige akademiske opgave. Den lille gule kan bruges til selvstudier eller som supplement til det vejledningsforløb, der ofte tilbydes.
Den lille gule kan bruges af alle, som skal skrive selvstændige opgaver inden for de samfundsfaglige, sundhedsfaglige eller humanistiske fagområder.

FORSTOD DU HVAD DE SAGDE

Af Signe Ørom

Samarbejde på tværs af kulturer – virtuelt og fysisk – er helt centralt i mange virksomheder og organisationer, og kultur er til stede i stort set alle aspekter af det internationale samarbejde. Det kan give udfordringer – fra fundamentale kulturelle bias om, hvad god ledelse er, til hvordan man skal fortolke mikroudtryk som toneleje, blikke og kropssprog.
Hvad end det er den danske projektleder i Dubai, som kæmper med usagte sociale regler, eller det er den indiske it-medarbejder i København, der skal navigere i den danske humor, eller lederen, der leder et virtuelt, multikulturelt team på tværs af 8 lokationer, er der kulturelle forskelle på spil, som udfordrer.
Forstod du, hvad de sagde? klæder dig på og giver dig konkrete redskaber til at håndtere dit globale og virtuelle samarbejde med internationale kollegaer, samarbejdspartnere og kunder – og dermed opnå de kompetitive fordele, der potentielt ligger i den kulturelle diversitet: højere grad af innovation, større arbejdsglæde og over tid også bedre performance.
Gennem cases og citater fra erfarne ledere fra forskellige virksomheder og organisationer som LEGO, Novo Nordisk, Vestas, Arla, Maersk, Rambøll, AAK, COWI, Blue Water Shipping, HydraSpecma, PepsiCo, UCB Pharma og Tajco kommer bogen godt omkring en lang række af situationer, der typisk giver udfordringer i det globale samarbejde.
Bogen er til lederen, medarbejderen eller teamet, der vil udvikle kulturel intelligens. Få bl.a. svar på spørgsmål som:
·Hvad er kulturel intelligens, og hvordan kan man udvikle den?
·Hvad karakteriserer dansk forretningskultur, og hvordan betragtes den af udenlandske medarbejdere?
·Hvad skal man være opmærksom på som global leder med et overvejende virtuelt samarbejde?
·Hvordan arbejder man effektivt på tværs af flade og høje hierarkier?
·Hvordan skaber man psykologisk tryghed og tillid i et multikulturelt og virtuelt team?

Bogen findes også på engelsk: Did You Get the Point? De to bøger er meget ens, men adskiller sig ved, at den danske udgave er rettet mod danskere, der arbejder globalt, mens den engelske udgave er tilpasset til internationale, der arbejder i en dansk organisation eller på anden måde samarbejder med danskere.

HUMOR I UNDERVISNINGEN

Af Martin Einfeldt

Næsten alle har oplevet det: De lærere som fik os til at grine, var dem vi nød og lærte mest af. Som regel. Og så var der katastroferne når lærerens humor ydmygede og isolerede elever. Eller fik læreren selv til at ligne et fjols.
Denne bog er til alle lærere fra børnehaveklasse til universitet og voksenundervisning. Den kan også bruges af fx spejdere, forsvaret og køreskoler.
Bogen er en guide til at bruge humor så det fremmer dine elevers læring og trivsel. Du får teori, konkrete råd, 33 eksempler fra virkeligheden, og du lærer:
•At du ikke behøver selv at være morsom for at bruge humor i din undervisning.
•At finde og forberede morsomt stof.
•At bruge dine elevers humor.
•At udvikle spontan morskab med dine elever så det er trygt og lærerigt for alle.
•At undgå humorens fælder: krænkelse, udelukkelse, kiksethed og selvfedme.
Du får det sjovere når du underviser, og det gør dine elever også.

MEDIEVIDENSKAB – METODER OG TEORIER

Medier er noget. Medier gør noget. Medier betyder noget. Men hver gang, vi spørger, hvad medier er, hvad de gør, og hvad de betyder, får vi mere end ét svar. Medievidenskab er nemlig et fagfelt, der flytter sig i takt med mediernes ændrede rolle i samfundet.
Ud fra 11 perspektiver udfolder denne bogs forfattere medievidenskabens metoder og teorier. Det sker gennem tre centrale temaer: brugerne, teksterne og producenterne. Alle kapitler indeholder cases, der sammen med de anvendte metoder og teorier gør dig klogere på verden, som den formes gennem medierne.
Bogens forfattere har alle tilknytning til forskningsgruppen Netværksmedier i Samfundet ved Syddansk Universitet. Forfatterne dækker en bred vifte af medievidenskabelig forskning og komplementerer således hinanden, når det kommer til teoretiske og metodiske perspektiver på medietekster, mediebrugere og medieproducenter.

DIGITAL TIMESCAPES

Digital technologies are having a profound effect on the temporalities of individuals, households and organisations. We now expect to be able to instantly source a vast array of information at any time and from anywhere, as well as buy goods with the click of a button and have them delivered within hours, while time management apps and locative media have altered how everyday scheduling and mobility unfolds.
Digital Timescapes makes the case that we have transitioned to an era where the production and experience of time is qualitatively different to the pre-digital era. Rob Kitchin provides a synoptic account of this transition, charting how digital technologies, in a wide range of manifestations, are reconfiguring everyday temporalities. Attention is focused on the temporalities associated with six sets of everyday practices: history and memory; politics and policy; governance and governmentality; mobility and logistics; planning and development; and work and labour. Critically, how to challenge and reorder digitally mediated temporal power is examined through the development of an ethics of temporal care and temporal justice.
Conceptually and empirically rich, Digital Timescapes is an essential guide to our new temporal regime. It will be of interest to students and scholars of Media Studies, Science and Technology Studies, Sociology, Anthropology, Human Geography, and History and Memory Studies, as well as those who are interested in how digital technologies are transforming society.

ADOBE INDESIGN CC 2022 FOR BEGYNDERE

Adobe InDesign for begyndere 2022 er bogen for dig, der enten skal i gang med at bruge InDesign, eller allerede bruger det og gerne vil dybere ned programmet. Bogen er lavet for marketingsassistenter, grafikere og studerende på de grafiske uddannelser. I bogen bliver du ført gennem alle de grundlæggende funktioner i InDesign, lærer de teoretiske ting bag opbygningen af en publikation, og gør dig i stand til at lave fejlfrie publikationer til tryk eller skærmbrug. Undervejs får du masser af tips og tricks til, hvordan du arbejder hurtigt og effektivt med InDesign.

I bogen lærer du bl.a. om:

-Indstilling og opsætning af InDesign
-Opsætning af dokumenter så de passer til dine publikationer
-Brug af InDesigns tekstformateringsværktøjer
-Brug af billeder
-Oprettelse og brug af farver og effekter
-Billedopløsning, filformater og farverum
-Hvordan du opretter fejlfrie PDF filer til tryk
-Publicering af dokumenter til sociale medier

VISUEL IDENTITET

VISUEL IDENTITET – Designprocessen er den første bog på dansk, der giver et sammenhængende overblik over hele processen bag design af visuel identitet – fra brandstrategi til lancering. Bogen beskriver den generelle proces i fem faser med teori og best practice, herunder opbygning af brandidentitet, hensyn til funktionalitet, positionering og implementering. Bogens teori understøttes af et sjældent, og rigt illustreret, indblik i nyere cases fra tolv af Danmarks mest prisvindende designbureauer.

Udvikling af visuel identitet kræver tæt samarbejde mellem designkøber og -sælger. Som deltager i et visuel identitetsprojekt er det derfor vigtigt at kunne kommunikere om design, branding og implementering ved hjælp af de rigtige fagtermer. Hensigten med bogen er, at den skal fungere som en fælles reference for alle involverede parter.

DESIGN CHARACTER

As the second book in the ‘this human’ series, Design Character explores the values, ethics, and motivations behind every designer. It helps the reader navigate their inner world and create an authentic practice that is deeply informed by who they are at their core.
Perfect for a designer, or anyone keen to understand how values inform their actions, this book is for those wanting to have more impact with their work and accelerate mastery in their practice.
We have entered an era that asks a lot of design, and designers. As the world becomes increasingly complex, and the urgency to address shared challenges increases, Design Character is a timely book that helps us look inward to affect insightful change outward. This introspection helps build our resistance to moral fading and the forces of unconscious designing, and foresight into unintended consequences of our work.

THE IMPACT PLAN

While formulated with designers in mind, the method elaborated within this book will help industry and academia professionals cycle through potential contexts and project influences in order to determine the impact these may have on both the individual and humanity. Moving through the fundamentals of decision-making and impact-centered thinking, The Impact Plan gives the reader a playful framework for planning and prioritising project-based activities and experiences.
Structured over four main sections which follow ‘The Hero’s Journey’, touching on introducing the journey, explaining adversities, deploying the tool, and reflection, moving through this framework will help drive the user to sharpen the craft of thinking. Balancing multiple contexts and providing room for personalization, this adaptable text will become the reader’s go-to impact-making tool when faced with a pool of different calls and possibilities.

DESIGN THINKING AND SOCIAL CONSTRUCTION

The book introduces the Constructionist Research Design Process as a framework for research that is creative, transformative and innovative. It can be used by any professional and researcher who wants to develop creative inquiry and to promote social change.
It integrates the theory of social construction with the tools of design thinking, challenging the concept of dualisms in research such as quantitative/qualitative and subjective/objective. The focus is on the complex relational achievement required to construct a worldview where different relational (research) processes construct different realities (knowledge).
In this sense, all truths are contextual truths, co-created in a specific time and useful to a specific context.

MENU DESIGN IN EUROPE

Jim Heimann’s new book on Menu Design in Europe is a mouthwatering feast for the eyes, featuring hundreds of European menus from the early 19th century to the end of the millennium. At once a history of continental cuisine and a sprawling survey of graphic styles, Menu Design in Europe satisfies the craving for foodies and design enthusiasts alike.

OBSERVATION IS A CONSTANT THAT UNDERLIES ALL APPROACHES

“My own use of the camera began in 1954 as I started to think about what a new building in New York – the Seagram building – could be. While in Rome during Easter, through the lens of a
camera I had hardly used, I began to observe the quality of buildings: how they sat on the land, their articulation, and how architectural details related to a building as a whole.” – Phyllis Lambert
This curiosity is a constant in the work of Phyllis Lambert, who has devoted her career to studying and engaging with the changing conditions of urban landscapes. In this collection of personal
photographs taken over several decades during her daily routines, her travels, or at work, observation turns into a quest to understand and reveal what might otherwise remain overlooked.

CREATIVE BLOCK

Over 100 Tasks to Get Your Head Into a Creative Space
Creative Block is filled with over 100 tasks to get your head into a conceptual and creative space, encouraging experimentation and playfulness in art.

VISUAL RESEARCH METHODS IN THE SOCIAL SCIENCE

Visual Research Methods in the Social Sciences: Awakening Visions is an indispensable resource for students, researchers and teachers seeking to use visual sources in their research and understand how images work. This fully updated edition adds questions and activities for studies and many new images and models as well as additional exploration of social and theoretical contexts and examples of current visual and multimodal research.

Due to the proliferation of image-centric social media and the growing potential for ‘fake news’, being able to critically assess media and other visual messages is more important than ever. For researchers embarking on visual research this book offers useful practical guidance and real-world examples from seasoned researchers exploring cultures as varied as: religious cults in Venezuela, the Beer Can Regatta in Darwin, Mapuche Indians in Chile and graffiti artists in Sheffield. It offers an integrated approach to visual research, building compelling case studies using a wide range of visual forms, including: archive images, media samples, maps, objects, video, photographs and drawings alongside traditional qualitative approaches. Examples of the visual construction of ‘place’, representations of social identities and different approaches to analysis are explored in the first section of the book, whilst the essays in the second section highlight the creativity and innovation of four leading visual researchers.

THE MONOCLE BOOK OF PHOTOGRAPHY

The best photo assignments from the MONOCLE archive, published to mark the magazine’s fifteenth anniversary

Back in 2007 the first issues of MONOCLE magazine hit newsstands and kiosks around the globe. At its core was a pledge to commission all original photography – capturing the world on film, on the ground and in the moment. In the years since, MONOCLE has continued in its pursuit of documenting through its unique lens – from embassies and personal residences to world leaders and cultural stars. Each issue has featured a dedicated image-led Expo section celebrating lesser-known locales, obscure events and curious characters through truly outstanding photography. Syrian cities, French legionnaires, Thai festival goers, brutalist architecture and private member’s clubs have all graced the pages of the magazine.
The Monocle Book of Photography draws on the best of these visual stories from an archive a decade and a half in the making. The book also features original reporting about each of the assignments, as well as first-hand accounts from the photographers and editors involved.

A WORLD HISTORY OF WOMEN PHOTOGRAPHERS

A magnificently illustrated showcase of the work of 300 women photographers from all over the world, from the invention of the medium to the dawn of the 21st century
As in many fields of art history, the work of women photographers has often been overlooked, and few of their names are now widely recognized. However, women were closely involved in all major photography movements of the 19th and 20th centuries, and have used the camera as an extraordinary tool for emancipation and experimentation. These are artists who never stopped documenting, questioning and transforming the world, breaking down social boundaries, challenging gender roles and expressing their imagination and sexuality.
To capture the diversity of this global body of work, Luce Lebart and Marie Robert have invited 160 international women writers to contribute to this volume, which is a bold and beautifully illustrated manifesto as well as an invaluable work of reference.

FINAL CUT PRO POWER TIPS

Video project deadlines are brutal, budgets are tight, and everyones stressed. Anything that saves time, simplifies life, or improves results is a good thing. This book is a great thing! Packed with tips, techniques, shortcuts, and hidden gems, this book turns you into an editing powerhouse.
Renowned digital media innovator Larry Jordan delivers concise, well-tested techniques to make you more productive right now, without wasting time. These techniques are selected, organized, and illustrated to deliver maximum practical value directly to you.
Edit faster. Edit better. Edit easier.
These power tips solve problemsfast:
•Plan your projects to save time on deadlines
•Tweak your system and software to optimize performance
•Organize media to make it easier to find
•Wield the advanced, yet hidden, features unique to Final Cut Pro
•Make the most of Final Cuts audio tools, from edit to final mix
•Master video and computer technology to avoid problems
•Take control of Final Cuts nearly infinite effects capabilities
An essential reference for Apple Final Cut Pro editors.

ADOBE CREATIVE CLOUD CLASSROOM IN A BOOK

Your Adobe Creative Cloud subscription delivers a breathtaking collection of state-of-the-art creativity toolsfor web, print, video, interactive, digital marketing, UX/UI design, and more. With so much power, where do you start? If you’re familiar with one or two of Adobe’s tools, how do you extend your knowledge to make the most of the entire Creative Cloud, choose the right tool for each job, and do amazing work? Start right here, with the only classroom-proven guide to the entire Adobe Creative Cloud suite: Adobe Creative Cloud Classroom in a Book.
Authored by leading designer and instructor Joseph Labrecque, this guide reflects his experience teaching hundreds of students at the University of Colorado Boulder College of Media, Communication & Information. Each chapter combines an overview of a Creative Cloud app with well-crafted hands-on practice. Labrecque introduces the software, explains essential concepts and design principles surrounding its use, guides you through basic tools and workflows, and then walks you through executing a project from beginning to end. You’ll learn how each tool works in real life, and how to apply design concepts and theory in your own creative practice.
Labrecque introduces the fundamentals of Creative Cloud for both desktop and mobile, Creative Cloud Express, and all these skills:
• Cloud-based photography with Lightroom
• Raster image compositing with Photoshop
• Vector graphics design with Illustrator
• Page layout management with InDesign

ADOBE PHOTOSHOP VISUAL QUICKSTART GUIDE

For decades, graphic design and photography professionals have turned to Adobe Photoshop: Visual QuickStart Guide as the fastest, most practical way to start creating professional-quality images with Photoshop. Now, this full-color guide has been thoroughly revamped by a new author who’s taught thousands of beginning Photoshop users. Nigel French combines expert, full-color introductions to the latest Photoshop features with new examples and projects, adding five full hours of new online video content that goes far beyond the contents of the printed book.
Combining definitive reference information with concise, hands-on tutorials, French helps aspiring and current professionals gain deep mastery of Photoshop, whether they’re working on their own or in a classroom environment. From the basics to advanced techniques, he guides you through everything from editing photos’ tone and color to retouching blemishes, restoring old and damaged images to creating stunning composites, to preparing images for both digital and print delivery

CREATIVE

This is a book about doing creativity. David Gauntlett presents seven keys to creativity: ways to rethink our capacities, unlock potential, and make a difference.
The artists and innovators we think of as “very creative” are just people, but they are the ones who have spent time developing ideas, and have turned them into something, and have found the confidence to share them with the world. None of these things comes naturally, so this book offers an array of research, advice and philosophy to fuel your understanding and passion for creativity.
David Gauntlett draws on 25 years’ experience researching creativity from unusual angles, and combines insights from diverse creators with his own experiences making music and drawings. He highlights the vitality of the individual creative voice in a world where social media offers a weird mix of inspiration and suffocation, and our struggles for social justice are equally hopeful and upsetting.

Creativity shows how vulnerability, experimentation and courage can enable us to become bold and engaging creators.

DEEPFAKES

What happens when we can no longer believe what we see? Show the AI technologies that create deepfakes enough images of a celebrity or a politician and they will generate a convincing video in which that person appears to say and do things they have never actually said or done. The result is a media environment in which anyone’s face and image can be remixed and manipulated.

Graham Meikle explains how deepfakes (synthetic media) are made and used. From celebrity porn and political satire to movie mash-ups and disinformation campaigns, this book explores themes of trust and consent as face-swapping software becomes more common. Meikle argues that deepfake videos allow for a new perspective on the taken-for-granted nature of contemporary media, in which our capacity to remix and share content increasingly conflicts with our capacity to trust. The book analyses how such videos deepen the social media environment in which the public and the personal converge, and in which all human experience becomes data to be shared. 

Timely, clear, and accessibly written, this is an essential text for students and scholars of media, communication, cultural studies, and sociology as well as general readers.

ANNIE LEIBOVITZ

40 years of era-defining photography, now in an accessible edition
When Benedikt Taschen asked the most important portrait photographer working today, Annie Leibovitz, to collect her pictures in a SUMO-sized book, she was intrigued by the challenge. The project took several years to develop and when it was finally published in 2014, it weighed in at 26 kg (57 pounds).

This incredible collection is now available in an accessible XXL book format.

Leibovitz drew on more than 40 years of work, starting with the photojournalism she did for Rolling Stone magazine in the 1970s through the conceptual portraits she made for Vanity Fair and Vogue. She selected iconic images—such as John Lennon and Yoko Ono entwined in a last embrace—as well as portraits that had rarely, if ever, been seen before.

The Annie Leibovitz SUMO covered political and cultural history, from Queen Elizabeth II and Richard Nixon to Laurie Anderson and Lady Gaga.

“What I had thought of initially as a simple process of imagining what looked good big, what photographs would work in a large format, became something else,” Leibovitz says. “The book is very personal, but the narrative is told through popular culture. It’s not arranged chronologically and it’s not a retrospective. It’s more like a roller coaster.”

Fans of Leibovitz and her many celebrated subjects can now enjoy that same roller coaster ride for themselves with this unlimited edition.

MY ICON LIBRARY

Af Willemien Brand 

My Icon Library is an essential collection of impactful images that will empower you to embark on your own journey of visual thinking and storytelling. The collection consist of the most common, interesting, weird and wonderful concepts created during the author’s visual thinking workshops.
The concepts are grouped into categories that regularly crop up at the workshops: ‘finance’, ‘technology’, ‘innovation’, ‘agile’ and ‘sales’, as well as broader themes such as ‘team dynamics’, ‘way-of-working’, ‘politics’ and ‘the world we live in’. This is not a definitive list: every story is different and has its own blend of icons and visuals.
My Icon Library is a source of inspiration and a go-to reference for whenever you need a visual that’s a tad too complicated for your imagination or a Google Images search. It also works as a great companion to author’s other bestselling books: Visual Thinking and Visual Doing.

HVORDAN ORGANISATIONER FUNGERER

Af Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik

En af de mest anvendte lærebøger i organisationsteori i Skandinavien. Bogen giver en grundig indføring i centrale temaer og perspektiver inden for emnet. Teksten er spækket med eksempler, og der lægges vægt på at stimulere læseren til at reflektere over egne erfaringer med udgangspunkt i teorien. Hvordan organisationer fungerer henvender sig først og fremmest til studerende og undervisere på højere videregående uddannelser, herunder Handelshøjskoler og de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne. I denne 4. udgave er der lagt særlig vægt på at opdatere det faglige indhold med ny forskning i, hvilke konsekvenser IKT og digitalisering har for moderne organisationer. Det er et felt, som er let at fare vild i, og det er derfor så meget desto vigtigere at skelne mellem det, der er forsknings- og evidensbaseret, og det, der er ”hype”. Globalisering er også blevet mere central i denne nye udgave af bogen, fordi forskning viser, hvordan virksomheder bliver stadig mere knyttet sammen globalt via udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi. Oversat fra norsk efter Hvordan organisasjoner fungerer – Innføring i organisation og ledelse af Stig W. Jørgensen.

MULIGHEDERNES DIDAKTIK

MULIGHEDERNES DIDAKTIK er skrevet til undervisere, der har en interesse i at tage elever/studerende med på en opdagelsesrejse i muligheder. Muligheder for noget. Med nogen. Mod noget. En rejse, hvor man som underviser kan pege på forestillede destinationer, fylde elevens/den studerendes rygsæk med værktøjer og metoder, men også må give slip og lade dem selv tage springet for at forfølge deres muligheder.

Bogen adresserer udfordringer og potentialer, der er indlejret i arbejdet med muligheder i læringskontekst. Emnet udfoldes både gennem teori og med praksiseksempler. Med baggrund i forskellige uddannelser og professioner giver bogens forfattere bud på mulighedernes didaktik i relation til:

Dannelse og dannelsesidealer
Læringsprocesser og -indhold
Underviserroller

MULIGHEDERNES DIDAKTIK handler om læringsrum uden fastlagte grænser, og den faciliterer meningsskabelse i uforudsigelige læringsprocesser, hvor kontrol og autonomi må være til forhandling.

Tag med på rejsen! Tag springet! Og læs bogen!

RACE AND DIGITAL MEDIA: AN INTRODUCTION

Since the early days of the internet, there have been questions about how emerging technologies might one day liberate or further harm communities of color that already face structural inequalities of racism. As reliance on computing technologies increases, it is also important to address questions about racial bias in the design of digital platforms, labor inequalities in tech industries, and digital surveillance on Black and Brown communities.
This book provides a comprehensive introduction to the theory and research on race and digital media. Focusing on the experiences of people of color in the U.S., it explores the various ways that racism and white supremacy have shaped aspects of our digital world—from the infrastructures and policies that support technological development, to algorithms and the collection of data, to the interfaces that shape engagement. Yet it also reveals how communities of color have deployed digital media in ways that expand the public sphere, contest the status quo, and give voice to creativity and joy.
Race and Digital Media provides an essential resource for students of communication, media, technology and society. It shows how to make sense of our ever-changing digital media landscape in a way that centers the continued impact of institutionalized racism and the potential for anti-racist futures.

MULTIPLIERS

Af Liz Wiseman

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske NewYork Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.

Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formårat bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.

Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.

I stedet for selv at være teamets eller organisationens orakel lykkes multipliers med at udfordre, frisætte og give medarbejderne ansvar og ejerskab, så de bringer deres viden og kompetencer i spil og bogstaveligt talt bliver klogere udgaver afsig selv.

Liz Wiseman modtag i 2019 organisationen Thinkers50’sLeadership Award for bogen, der er en særdeles praksisnær guide for alle, der ønsker at udvikle sig som ledere.

Bogen udstyrer læseren med nyttige redskaber og øvelser, der kan bruges af ledere både individuelt og i samspil i for eksempel ledergrupper.

TAG KONFRONTATIONEN

Af Birgitte Nortvig

Som ledere støder vi på konfrontationer hver eneste dag. Både konfrontationer mellem os selv og medarbejdere eller kollegaer, og når vi er vidne til konfrontationer mellem andre. Nogle ledere spurter af sted for at undgå dem. Andre bider tænderne sammen og håber, at de hurtigt er overstået. Men vi bør faktisk opsøge konfrontationerne og gøre dem til en værdsat del af vores dagligdag. For konfrontationer styrker arbejdspladsen. Det er gennem dem, at meninger brydes og synsvinkler kan udforskes, så vi både bliver skarpe på hinanden og opgaven og kan løfte i fællesskab.
En konfrontation er ikke det samme som en konflikt. En konfrontation udfordrer det eksisterende for at bidrage til et endnu bedre resultat. Det kan skabe en konflikt, men ikke nødvendigvis. Konfrontation betyder ”pande mod pande”, og en leder skal have modet til at læne sin pande ind i konfrontationen og opfordre medarbejdere til at gøre det samme.
Men hvordan lærer vi at spotte og tackle konfrontationer? Hvordan får vi modet til at blive i dem? Og hvordan skaber vi et fælles sprog om konfrontationerne?

’Tag konfrontationen’ giver dig viden og værktøjer til:

Hvordan du opdager og handler på konfrontationer
Hvordan du opsøger konfrontationen og bidrager konstruktivt
Hvordan du inspirerer andre til at opdage, bidrage og handle på konfrontationer

At lykkes med konfrontationer er ikke en individuel opgave. Det er en opgave, der skal udvikles i samarbejde med hele organisationen. Og lederne skal gå forrest.

INTRODUKTION TIL R

Af Erik Gahner Larsen

INTRODUKTION TIL R er til dig, der ønsker et godt arbejdsredskab til statistisk analyse. R er et gratis statistikprogram, som de seneste år er vokset i popularitet blandt erhvervsfolk såvel som forskere og studerende og med god grund: R dækker analysebehovene for nybegyndere og eksperter inden for kvantitativ metode. I bogen lærer du, hvordan du behandler data; du lærer processerne fra foranalyse til regressionsanalyse, og du lærer, hvordan du formidler resultaterne. INTRODUKTION TIL R giver den nødvendige viden for at komme i gang og for at arbejde videre derfra. Bogen er skrevet af Erik Gahner Larsen, som er en erfaren underviser i R og til daglig arbejder som chefanalytiker hos Earth Security i London. Erik Gahner Larsen er også Senior Scientific Adviser ved Conflict Analysis Research Centre på University of Kent

VIRKSONHEDENS GRØNNE OMSTILLING

Af Bente Overgård

Med FN’s 17 verdensmål som ledestjerne er hele verden sat på en rejse i grøn og bæredygtig omstilling.

EU har besluttet at være foregangsregion og Danmark foregangsland, og de har givet stafetten videre til erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder skal tænke bæredygtighed i forhold til værdiskabelse og integrere bæredygtighed i strategi og klimamål, ligesom der skal tænkes i grønne pengestrømme, investeringer og risikostyring. 

For med EU’s Green Deal og sustainable finance-dagsorden står virksomhederne over for en regulering af deres aktiviteter, som rækker ganske vidt. Det samme gør finanssektoren – herunder bankerne.

Virksomhederne vil blive mødt af krav fra investorer og andre interessenter – blandt andet kunder, medarbejdere, forbrugere, leverandører og politikere – om at tænke, planlægge og agere grønt og bæredygtigt i hele værdikæden. Bæredygtig omstilling indebærer også en bredere ESG-dagsorden – lige fra EU’s forslag om bæredygtig selskabsledelse til samfundets stadig voksende forventninger til, at virksomhederne bidrager positivt til væsentlige samfundsudfordringer.Hvordan topledere, bestyrelser og ejere bedst ruster sig til den opgave, og hvordan den mere præcist kan gribes an, er fokus for denne bog. Det gælder blandt andet, hvordan arbejdet med grøn omstilling kan organiseres i bestyrelsen og organisationen, og hvilke kompetencer der vil være behov for.

Virksomhedens grønne omstilling er tænkt som en guide til topledelser, nu hvor grøn omstilling og regulering for alvor tager fart.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

FORSKNINGSFRIHED

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog. Bogen kommer bl.a. ind på: Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den? Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner? I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret? Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet? Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

UNDERSTANDING STREET PHOTOGRAPHY

Discover the secrets to mastering street photography—from city streets to country roads and the alleyways in between—from an acclaimed international photographer, teacher, and bestselling author.

Street photography offers treasured moments at almost every turn, if you know where to look. In Understanding Street Photography, readers will learn the techniques for capturing brilliant scenes, including images taken around the globe, from the vibrant streets of Varanasi, India, to the crowded walkways of the Charles Bridge in Prague, and so many other corners of the world.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE MINDFUL PHOTOGRAPHER

The Mindful Photographer Putting aside preconceived ideas and the competitive pressures of picture-perfect Instagram posts, this book rewires our relationship to photographic practice as one to be understood as unconditionally joyful and rewarding. Howarth’s insightful texts work as a guide to both a mindful approach to photography, and as a photographic approach to meditation. Offered in an affordable format, this will be the must-have companion for anyone seeking a more mindful approach to engaging with their world through photography.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FLORA PHOTOGRAPHICA

Vivid, bold, spectacular and unexpected: a definitive overview of one of contemporary photography’s most innovative fields, showcasing flower imagery by more than 120 of the world’s leading practitioners.

Works by contemporary photographers such as Cindy Sherman, Thomas Ruff, Vik Muniz, Valérie Belin, Viviane Sassen, and Martin Schoeller appear across nine thematic chapters, complemented by two in-depth essays by curators William A. Ewing and Danaé Panchaud exploring the relationship between contemporary works and the rich traditions of floral art and photography.

Vibrant and abundant with myriad species of flora, this stunning book is both a celebration of organic beauty and a keen look at the meaning of flowers in human culture – not to mention an insightful look at a key aspect of contemporary photography – making it a must-have publication for lovers of flowers and photography alike.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TYPE TRICKS

Type Tricks: Layout Design is the second release in a trilogy of books concerning typography. In addition, this book also explores layout designs, providing you with a breakdown of the guidelines you should follow in order to improve your website or digital product.
Sofie Beier is a professor at the Royal Danish Academy. Her book brings practical experience when discussing design layouts, along with academic research that showcases how good typography can enhance how much visitors read.
Discover the best tricks that you can use to improve the words and images within layouts to create a better user experience. Along with, creating a more intuitive and helpful interface for your users or projects. Find more than 200 tips from this guide for creating readable layouts and typography settings.
Instead of memorising the layout guidelines that you need to follow, use this book as your layout design cheatsheet, so you can focus your energy and attention on making the improvements that will make the real differences for your business.
Additionally, make sure to check out part 1 (Type Tricks) and stay tuned for the launch of part 3 (Type Usability) in the book series, so you can become the ultimate typography master!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

In this volume, Jens Müller traces 130 years of graphic design, designers, and developments from the late 19th century through the economic boom after World War II until today. Year-by-year spreads are combined with in-depth features on dozens of landmark projects and industry-leader profiles.

Through the turbulent passage of time, graphic design—with its vivid, neat synthesis of image and idea—has distilled the spirit of each age. Surrounding us every minute of every day, from minimalist packaging to colorful adverts, smart environmental graphics to sleek interfaces: graphic design is as much about transmitting information as it is about reflecting society’s cultural aspirations and values.

With his sweeping knowledge of the field, author Jens Müller curates the standout designs for each year, a running sequence of design milestones. This collection of important graphic works represents a long-overdue reflection on the development of a creative field constantly changing and challenging itself. These key pieces act as coordinates through contemporary history, helping us trace the sheer influence of graphic design on our daily lives.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VÆK FRA TESTTYRANIET
Kenneth J. Gergen, Scherto R. Gill

Debatten raser om test i folkeskolen, og brugen af test og evaluering er i forandring. Men hvad betyder det for skolen, undervisningen og eleverne?

VÆK FRA TESTTYRANNIET tager test, prøver og eksaminer under kritisk behandling og viser en alternativ vej, der sikrer en samskabende læringsproces mellem elever og lærere. Testtyranniet gør skolen til en fabrik, der snarere er designet til at fremstille produkter end til at uddanne mennesker. Hvis man går væk fra testtyranniet og etablerer en relationel tilgang til uddannelse, giver det en mere levende læring og større trivsel blandt elever og lærere.

VÆK FRA TESTTYRANNIET præsenterer idéer og praksiseksempler på relationel evaluering, der er udviklet af skoler og skolefolk verden rundt som alternativ til traditionelle bedømmelsesmetoder og deres begrænsninger. Der er tre hovedformål med relationel evaluering, som kan transformere skolen:
• Relationel evaluering styrker læringsprocessen.
• Relationel evaluering inspirerer til vedvarende engagement i læringen.
• Relationel evaluering beriger relationsprocessen.

VÆK FRA TESTTYRANNIET er en helt central bog for alle, der beskæftiger med udvikling af skolen. Den henvender sig til lærere, skoleledere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesforskere og politikere samt alle andre med interesse for uddannelse, læring og evaluering. Bogen taler direkte ind i den danske debat om test, evaluering, præstationskultur og motivation i skolen.

“VÆK FRA TESTTYRANNIET er en vigtig bog. Den holder fast i det kritiske perspektiv på test og giver mulighed for, at vi kan spejle os i andre systemer og andre perspektiver end vores hjemlige. Vi kan vælge en kurs hen mod det testtyranni, som bogen kritiserer. Eller vi kan lytte og lægge en anden kurs for evaluering i vores komplekse skoleverden.”
– Evalueringsforsker Peter Dahler-Larsen, tidligere formand for undervisningsministerens rådgivningsgruppe vedrørende evalueringen af de nationale test i Danmark, i bogens danske forord.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

METODER TIL LÆRING I PRAKSIS

Alt for mange kompetencer går tabt, fordi vi ikke formår at organisere læring. Metoder til læring i praksis handler om, hvordan man inddrager og arbejder med daglig praksis i læring under kurser, uddannelse og efteruddannelse. Læs også om, hvordan læring opnået under uddannelse forankres i den daglige ledelse, projekter og arbejde.

Metoder til læring i praksis er skrevet af en række forskere, undervisere og konsulenter fra universiteter, organisationer og det private erhvervsliv. Bogen indeholder kapitler om læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver, om refleksiv lederudvikling, om design af læringsforløb og om nye uddannelses- og læringsformer m.m. Fælles for kapitlerne er, at de giver forslag til, hvordan læring i, af og gennem praksis kan gribes an – både af den, der lærer, og den, der lærer fra sig.

Metoder til læring i praksis er redigeret af Poula Helth og har bidrag af Berit Møller, Randi Juul Olsen, Jesper Wass Hansen, Anja Overgaard Thomassen, Lisbeth Dybro, Hanne Møller, Helle Mortensen, Rikke Horup, Holger Højlund, Morten Svalgaard Nielsen, Kenneth Børgesen, Charlotte Biil, Isa Keller-Andreasen, Christa Amhøj og Oleg Kofoed.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LEDERTRÆNING I LÆRINGSGRUPPER
Af Jette Nielsen

Ledertræning i læringsgrupper – tips til transfer er en guide til dig, der er ny studerende på diplomlederuddannelsen. Bogen giver dig inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med din lederuddannelse og forøger dit udbytte af den. Bogen er rigt illustreret og bygger bro mellem ledelse i hverdagen og teorier om ledelse. Du kan læse fortællinger om fire ledere, der begynder på diplomlederuddannelsen. De fire ledere har glæde af hinanden som fortrolige sparringspartnere og ambitiøse læringsmakkere. De bruger møderne i deres læringsgruppe som et ekstra læringsrum, hvor de kobler erfaringer fra deres ledelsespraksis med teorier fra undervisningen. Undervejs er der teoretiske nedslag, som supplerer indholdet i fortællingerne. Efter hvert kapitel får du øvelser og refleksionsspørgsmål, som hjælper dig med at bruge teorier og modeller til at udvikle dit personlige lederskab. Når du læser og reflekterer over indholdet og spørgsmålene i bogen, kan du blive klogere på, hvilken leder du gerne vil være. Når du prøver teorier af i dit arbejdsliv og reflekterer over dine erfaringer, udvikler du nye lederkompetencer der, hvor du kan bruge dem fremover. Så får både du, dine medarbejdere og din arbejdsplads glæde af det, du lærer. Hvis du er underviser på diplomlederuddannelsen, kan du bruge bogen som tips til transfer. Dine studerende kan arbejde med bogens teorier, modeller, fortællinger og refleksionsspørgsmål før, under og efter undervisningsdagene. Bogen kan også bruges af ledere, der ønsker inspiration til, hvordan de kan bruge deres ledergruppe/-netværk som ledertræningsbane

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MULTIPLIERS
Af Liz Wiseman

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske NewYork Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.
Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formårat bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.
Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.
I stedet for selv at være teamets eller organisationens orakel lykkes multipliers med at udfordre, frisætte og give medarbejderne ansvar og ejerskab, så de bringer deres viden og kompetencer i spil og bogstaveligt talt bliver klogere udgaver afsig selv.
Liz Wiseman modtag i 2019 organisationen Thinkers50’sLeadership Award for bogen, der er en særdeles praksisnær guide for alle, der ønsker at udvikle sig som ledere.
Bogen udstyrer læseren med nyttige redskaber og øvelser, der kan bruges af ledere både individuelt og i samspil i for eksempel ledergrupper.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET STÅR MELLEM LINJERNE
Ole Togeby

Min kone forstår mig ikke! Sådan er der sikkert mange ægtefæller m/k der har tænkt igennem tiden. Mange af de tanker vi deler med hinanden, står nemlig ikke på linjerne, men mellem dem. De er usynlige ved første øjekast fordi vi forudsætter eller underforstår dem – og alligevel er de afgørende når vi skal forstå et budskab.

Det står mellem linjerne undersøger alt det vi lader være usagt, og sætter ord på kraften i vores udeladelser. Med en række virkelige eksempler viser bogen hvordan debattører, politikere og forfattere har større eller mindre held med at omsætte luftige idéer til klar tale. For kommunikation kræver samarbejde. Afsender skal sætte sig i modtagers sted, og modtager skal vise afsender barmhjertighed. Ellers mislykkes kommunikationen, uanset om den består i en Aarhusvittighed, et interview med Mette Frederiksen, en Facebook-sviner eller et digt af Grundtvig.

Uden omskrivninger introducerer forfatteren til de vigtigste elementer af sprogvidenskaben. Og gør dermed læseren i stand til at gennem – skue halve sandheder og hele løgne, ondartet bullshit og spøgefuld ironi i alt fra vores politiske til private omgang med hinanden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MOTIVERENDE DESIGN
Af Colleen Marshall og Anette Søgaard Nielsen

Motiverende interview for ledere er til alle, der arbejder med ledelse inden for sundhedsvæsenet og den sociale sektor, og som har brug for et værktøj til at kunne transformere samtalen om forandringer i organisationen til det bedre. Gennem det Motiverende Interview (MI) får du effektfulde metoder til at finde løsninger og til at hjælpe medarbejdere og organisationer med at overvinde forhindringer og stilstand i arbejdslivet. Dette gælder, anset om der er tale om vejledning af en medarbejder i en ny rolle, om problemløsning eller om en komplet omstrukturering af arbejdsprocedurer og -programmer. Du får som læser indføring i kompetent og etisk anvendelse af MI’s kerneprocesser – engagement, fokus, opprioritering og planlægning – og alt i sammenhæng med din rolle som leder.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

INTERACTIVE DOCUMENTARY

Interactive documentary is still an emerging field that eludes concise definitions or boundaries. Grounded in practice-based research, this collection seeks to expand the sometimes exclusionary field, giving voice to scholars and practitioners working outside the margins.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

NEGATIV PÆDAGOGIK

Den pædagogisk-filosofiske litteratur er præget af gode ord og intentioner, af positive værdier. Men trods hensigter om at fremme og tilskynde, udskammes der også i pædagogiske sammenhænge, og børn, elever og studerende keder sig undertiden – som de altid har gjort. 
 Godt og ondt skal her omvendes, for måske kan onder som kedsomhed og skam i nogle tilfælde være en betingelse for at blive bragt til at tænke og være befordrende for tilegnelse af færdigheder, så de ikke kræver pædagogiske tiltag. Måske kan goder som kærlighed og fantasi være en hindring for tænkning. Måske kan idealet om lykke også være et reaktionært ideal? 
Negativ pædagogik er med sit negative og nihilistiske perspektiv ganske vist kritisk, men ikke konstruktiv; bogen når ikke frem til en opbyggelig konklusion, og den er på ingen måde løsningsorienteret. 
Med inspiration fra Sigmund Freud, Jacques Lacan og Martin Heidegger gør bogens fem første kapitler op med nutidens krav til den pædagogiske videnskab om at “have effekt for praksis” og med den allestedsnærværende normativitet i den pædagogiske tænkning. 

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN POLITISKE BUNDLINJE

DEN POLITISKE BUNDLINJE rummer både en værktøjskasse til at udøve politisk indflydelse – også kaldet ‛public affairs’ eller ‛lobbyisme’ – og en metode, hvormed en organisation kan vurdere, om den udnytter sit politiske potentiale.
Bogen leverer et grundrids af 100 konkrete public affairs-redskaber, som en virksomhed, interesseorganisation eller offentlig myndighed kan anvende i arbejdet med at varetage sine politiske interesser. For hvert redskab får læseren både en how to-gennemgang af, hvordan man anvender dette værktøj, og en vejledning i at måle, om man udnytter værktøjet fuldt ud.
Bogen gør det altså muligt for en organisation at kvantificere sin politiske indflydelse. Denne kvantificering udtrykkes i tal – røde eller sorte, præcis som i et økonomisk regnskab – der udgør organisationens politiske bundlinje. Bundlinjen er et facit, der giver en nyttig indikation af, om man udnytter sit politiske potentiale. Organisationen kan bruge denne viden, når den prioriterer sin strategiske udvikling og skærper sin offentlige profil.
Hvis man scorer højt på alle eller de fleste af bogens redskaber, har man som organisation meget stor politisk indflydelse og evne til at påvirke sine omgivelser. Man vil derfor kunne udøve public affairs og lobbyisme, der sætter dagsordener og flytter opfattelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FØLGELIGT: EN GRUNDBOG I SYNTAKS OG KOHÆSION

Denne bog handler om hvordan ord sættes sammen til større helheder. Det gælder både sammenføjning af ord til længere ordfølger og sætninger (syntaks), og sammenbinding af sætninger til større meningsfulde enheder (kohæsion). Ønsker man at hjælpe andre til at skrive sammenhængende, klart og varieret eller at vurdere teksters tilgængelighed, er det vigtigt at man selv har en grundlæggende viden om sprogets opbygning og udtryksmuligheder.

Bogens første og sidste kapitler danner ramme for det pædagogiske arbejde med syntaks og kohæsion og behandler emnerne kommunikation, informationsstruktur, sproglig rådgivning, vurdering af elevtekster og teksters tilgængelighed. I bogens midte behandles først syntaks med gennemgang af sætningen, sætningstyper, sætningens led, leddenes materiale og redskaber til at afgrænse led og beskrive ledstilling. Dernæst følger en indføring i kohæsion og de signaler man gør brug af for at skabe sproglig sammenhængskraft. Bogen er forsynet med øvelser og løsningsforslag hertil.

Bogen henvender sig til alle med interesse for dansk sprog, herunder kommende og nuværende undervisere og andre der beskæftiger sig med læsning og skrivning. Det kan fx være undervisere på mellemtrinnet og i udskolingen – både i almen undervisning og i særlige forløb – samt undervisere og læsevejledere på ungdomsuddannelser eller i læseundervisningen for voksne og unge

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITALE LÆRINGSRUM

Hvordan udnytter vi potentialerne i digitale teknologier i undervisningen? Hvor og hvordan kan digitale teknologier bidrage til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, så de udvider elevers og studerendes muligheder for at undersøge, løse, skabe, udtrykke sig, mv.?

Gennem en model for fire typer af digitale læringsrum giver forfatterne bud på, hvordan vi med digitale teknologier kan indrette læringsrum, der styrker den enkelte elevs handlekraft, gruppers kollaborative vidensopbygning, vidensdeling i klassen og interaktion med omverdenen.

De fire digitale læringsrum er:

Det individuelle rum
Arbejdsgruppe
Interessefællesskab
Åbne forbindelser

Den primære målgruppe for bogen er studerende, der er ved at uddanne sig til at undervise andre, fx lærerstuderende på professionshøjskolerne, studerende på diplomuddannelser og universitetsstuderende. Derudover henvender bogen sig også til lærere, undervisere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesledere og it-vejledere på tværs af folkeskole, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UX RESEARCH METHODS FOR MEDIA AND COMM. STUDIES

A comprehensive guide to qualitative research methods in user experience (UX), the interaction between humans and digital products, designed for media and communication students.
Angela M. Cirucci and Urszula M. Pruchniewska provide an accessible introduction to the field (including the history of UX and common UX design terminology). Readers are taken through the entire research design process, with an outline for preparing a study (including a planning template), a discussion of recruitment techniques, an exploration of ethics considerations, and a detailed breakdown of 12 essential UX research methods. The 12 methods covered include emotional journeys, screenshot diaries, walkthroughs, contextual inquiry, card sorting, and usability testing, with the chapter for each method including a step-by-step breakdown, discussions of in-person versus virtual procedures, and a “What You Need” section. Throughout the book, useful parallels are drawn between traditional academic research methods and UX methods, and special attention is paid to diversity and inclusivity.
This is an essential text for media and communications students wishing to become familiar with UX research methods, a rapidly growing field that will open numerous exciting career paths for graduates.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

WIRELESS COMMUNICATION SECURITY

Reduce organizational cybersecurity risk and build comprehensive WiFi, private cellular, and IOT security solutions

Wireless Security Architecture: Designing and Maintaining Secure Wireless for Enterprise offers readers an essential guide to planning, designing, and preserving secure wireless infrastructures. It is a blueprint to a resilient and compliant architecture that responds to regulatory requirements, reduces organizational risk, and conforms to industry best practices. This book emphasizes WiFi security, as well as guidance on private cellular and Internet of Things security.

Readers will discover how to move beyond isolated technical certifications and vendor training and put together a coherent network that responds to contemporary security risks. It offers up-to-date coverage–including data published for the first time–of new WPA3 security, Wi-Fi 6E, zero-trust frameworks, and other emerging trends. It also includes:
Concrete strategies suitable for organizations of all sizes, from large government agencies to small public and private companies
Effective technical resources and real-world sample architectures
Explorations of the relationships between security, wireless, and network elements
Practical planning templates, guides, and real-world case studies demonstrating application of the included concepts

Perfect for network, wireless, and enterprise security architects, Wireless Security Architecture belongs in the libraries of technical leaders in firms of all sizes and in any industry seeking to build a secure wireless network.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TIK-TOK CREATIVITY AND CULTURE IN SHORT VIDEO

Since its acquisition and rebranding in 2018, TikTok has become one of the fastest growing platforms in the world. Moreover, it’s the first Chinese-developed platform to find mainstream international success, carving its own niche in the global short video industry.
In the first comprehensive exploration of TikTok, Kaye, Zeng, and Wikström provide a history of the emergent genre of short video and situate the platform within the cultures and controversies that have accompanied its dramatic growth. They provide an extensive overview of TikTok’s functions and uses, the diverse markets in which the platform operates, and the issues of governance that have impacted its expansion. Once thought to be ‘just for kids’, the authors illustrate how TikTok is further transforming platform cultures and the dynamics of broader creative industries. TikTok, the authors argue, represents an evolutionary step in the way culture is produced and consumed on digital platforms.
This timely book is essential reading for students and scholars in media and communication studies and for anyone who has been captivated by the global growth of TikTok and short video.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE CREATIVE INTERVIEWER

This Women’s History Month, we’re honored to showcase a new book by Debbie Millman, ebullient host of the award-winning podcast “Design Matters“ and a treasured member of our Designers & Books community.

The book brings together 55 of the podcast’s most inspiring interviews with a wide range of creative luminaries, from designers and artists to writers, musicians, filmmakers, chefs, and public thinkers — all marked by Millman’s boundless curiosity for “how the most creative people in the world create their lives.”

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BALLENESQUE

A substantial retrospective on one of the world’s most remarkable and critically acclaimed art photographers.
Separated into four parts, Ballenesque takes readers on a visual, chronological journey through Roger Ballen’s entire oeuvre, including both iconic images and previously unpublished photographs. Part I explores his formative artistic influences and his later rediscovery of boyhood through photography, culminating in his first published monograph, Boyhood, in 1979. Part II then charts the period between 1980 and 2000, during which time his deeper search for the elemental self found its way into the ‘Dorps’, or small towns, of South Africa and concluding with the release of his seminal monograph Outland. Part III covers the years 2000–2013, when Ballen achieved global recogition with Shadow Chamber and Boarding House and his work began to veer away from portraiture altogether. Finally, in Part IV, Ballen reflects upon his career in its entirety.
With over 300 photographs and an introduction by eminent academic Robert J. C. Young, this book provides both an entirely new way of seeing Ballen’s work for those who already follow his career and a comprehensive introduction for those encountering his photographs for the first time.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE POCKET PHOTOGRAPHER

Everyone has a camera on their phone. Author Mike Kus, a photographer with a strong Instagram following, demonstrates the simple tricks and techniques that take your photography to another level. His methods can be mastered by anyone, and the content avoids reference to specific phone camera technology, instead relying on the clear principles to make you a better photographer, regardless of the camera you own. The book is written, designed and illustrated by the author.
Mike Kus is a UK-based author specializing in branding, graphic design, illustration and photography. He has built up a successful Instagram following for his photography with 800k followers.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HEY WHIPPLE, SQUEEZE THIS

The new edition of the book readers call the bible for advertising

The sixth edition of Hey Whipple, Squeeze This offers a new take on the rapidly evolving industry of creative advertising. Creativity—while critical—is no longer enough to succeed. Updating all the classic creativity training from the first five editions, this updated version now provides the necessary tools to navigate the field’s changing technical and social media landscapes. From learning how to tell brand stories to creating content for Instagram, YouTube, and TikTok, Whipple will help sharpen your writing chops, enhance your creativity, and raise the level of your work whether you’re new to the business or a practicing professional.

In this fully updated edition, you’ll explore:

– How to employ the traditional concepting techniques today’s creatives use, as well as new developments in applied creativity and inquiry-based innovation.
– How to use emerging technologies and the different technical structures of social media platforms to bring brand stories to life
– How to go 180˚ against common sense for ideas that have the potential of becoming viral.
– How to create the kind of portfolio that will get you a job in the industry.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE HISTORY OF GRAPHIC DESIGN vol. 2 1960-today

Through the turbulent passage of time, graphic design―with its vivid, neat synthesis of image and idea―has distilled the spirit of each age. Surrounding us every minute of every day, from minimalist packaging to colorful adverts, smart environmental graphics to sleek interfaces: graphic design is as much about transmitting information as it is about reflecting society’s cultural aspirations and values.

This second volume rounds off our in-depth exploration of graphic design, spanning from the 1960s until today. About 3,500 seminal designs from across the globe guide us in this visual map through contemporary history, from the establishment of the International Style to the rise of the groundbreaking digital age. Around 80 key pieces go under the microscope in detailed analyses besides 118 biographies of the era’s most important designers, including Massimo Vignelli (New York subway wayfinding system), Otl Aicher (Lufthansa identity), Paula Scher (Citibank brand identity), Neville Brody (The Face magazine), Kashiwa Sato (Uniqlo brand identity), and Stefan Sagmeister (handwriting posters).

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LOGO BEGINNINGS

Countless global brands, including Rolex, BMW, Louis Vuitton, and the New York Yankees, still use logos that were designed over 100 years ago. Yet there has never been a monograph devoted to the origins of logo design. In the second half of the 19th century, the trademark replaced traditional symbols such as the family coat of arms as a promotional and identifying symbol for companies. At first, the designs were often still figurative; only gradually did they develop into the abstract marks that have become fixtures in everyday life today.

Author Jens Müller, described as the “logo detective” by Wired magazine, examined historical trademark registers, international corporate archives, and early design publications to unearth more than 6,000 logos from 1870 to 1940. This unparalleled collection traces the development of modern trademarks and sheds light on forgotten designs and early versions of famous logos. The catalog is divided into four design categories: “Figurative,” “Form,” “Effect,” and “Typographical.” Each chapter is then systematically subdivided according to basic elements of design such as circle, line, overlap, and outline, thus offering a new perspective on design principles that are still relevant today.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FACE TIME
Af Phillip Prodger

From the daguerreotype to the digital age, Face Time is an accessible introduction to one of photography’s most popular subjects: ourselves. With over 250 illustrations, it presents rarely seen treasures alongside works by the greatest names in photography, including nineteenth-century pioneers Hippolyte Bayard and Julia Margaret Cameron, twentieth-century masters Edward Weston, Lee Miller and Richard Avedon, and contemporary groundbreakers Newsha Tavakolian, Rineke Dijkstra and Zanele Muholi.

It also immortalizes some of photography’s most iconic subjects, such as Queen Elizabeth II, Barack Obama, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Truman Capote and many others. Transcending time and space, the book adopts a fresh, thematic approach to the history of photographic portraiture in eight chapters, tracing a wide range of applications and influences across the spheres of art, advertising, anthropology, fashion, narrative, documentary and vernacular photography. Informative and insightful introductions to each theme are followed by unexpected and thought-provoking curations of photographs, as well as detailed commentaries on key images.

The result is an ambitiously curated and visually entertaining introduction to the history and themes of photographic portraiture, and an inspiring journey through the ever-elusive question of human identity.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS ADVANCED TECHNIQUES….
Af Ted Padova

Concise steps and explanations guide you through the foundations of using Adobe Photoshop Elements getting you up and running in no time. Adobe Photoshop Elements has many of the same features as its older brother, but with a simpler, streamlined interface designed for both the casual photographer and the serious hobbyist. Adobe Photoshop Elements Advanced Editing Techniques and Tricks: The Essential Guide to Going Beyond Guided Edits is a must for those who want to go beyond automated features and Guided Edits and delve into the many advanced techniques that are possible using Adobe Photoshop Elements.
Learn about:

• Advanced image corrections using Adobe Camera Raw
• Editing portrait faces for enhancing eyes, lips and skin tones
• Frequency separation for correcting skin tones
• Creating many special effects not provided in Guided Edits
• How to use Color Lookup Tables (3DLUTs)
• How to use Gradient Maps for color grading
• Understand all of the Blend Modes

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ENGINEERING DESIGN GRAPHICS
Af James Leake

The most accessible and practical roadmap to visualizing engineering projects
In the newly revised Third Edition of Engineering Design Graphics: Sketching, Modeling, and Visualization, renowned engineering graphics expert James Leake delivers an intuitive and accessible guide to bringing engineering concepts and projects to visual life. Including updated coverage of everything from freehand sketching to solid modeling in CAD, the author comprehensively discusses the tools and skills you’ll need to sketch, draw, model, document, design, manufacture, or simulate a project.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GRAPHIC DESIGN IN THE TWENTIETH
Af Richard Hollis

A new edition of this seminal survey on the history of graphic design in the twentieth century

The story of graphic design is one of the most exciting and important in modern visual culture. Renowned designer and lecturer Richard Hollis’s pioneering Graphic Design: A Concise History traced the medium’s development in the twentieth century, from its roots in printing, and defined its function as visual communication: to identify, inform and promote. Here, reissued with a new title, preface and updated recommendations for further reading, this authoritative documentary history begins with the poster and goes on to chart the development of graphics in print, advertising, corporate identity and television, concluding with the impact of digital and electronic media on the forms of graphic design.
Preserving the author’s original layout, now regarded as a graphic design classic in its own right, the book features over 800 illustrations fully integrated with the text. An essential reference, this indispensable account is clear, comprehensive and compelling.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE ILLUSTRATOR VISUAL QUICKSTART GUIDE
Af Lisa Fridsma

For decades, digital artists and graphic designers have turned to Adobe Illustrator: Visual QuickStart Guide as the fastest, most practical way to create vector-based artwork from scratch, and harness Illustrator’s immense power to get the job done as efficiently as possible. Now, this full-color guide has been thoroughly revamped by a new author who specializes in teaching beginning Illustrator users. Lisa Fridsma combines expert, full-color introductions to the latest Illustrator features with new examples and projects, adding hours of new online video content that goes far beyond the contents of the printed book.

Combining definitive reference information with concise, hands-on tutorials, Fridsma helps aspiring and current professionals gain deep mastery of Illustrator, whether they’re working on their own or in a classroom environment. From the basics to advanced techniques, he gets you up and running in no time, preparing you to create everything from web and mobile graphics to scalable logos, icons, type, book illustrations, product packaging, and billboards.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PROJEKTLEDELSE, MAGT OG MENNESKER
Af John Ryding Olsson

Denne bog handler om projektledelse og magt. Det er menneskene i projekter, der skaber resultaterne, og du skal som projektleder orkestrere de magtrelationer, der er mellem dem indbyrdes, og mellem dem og dig. Du skal kende din og den enkeltes magtbase, du skal kunne aflæse relationerne og de magtformer, der tages i anvendelse, og så skal du skabe musik ud af det hele.

Bogen giver dig et sprog for et begrebsapparat om magt og de organisatoriske relationer omkring projektet. Ethvert projekt starter med en beslutning, som tjener nogle interesser, men tilsidesætter andre. Uanset hvilken projekttype, der er tale om, så vil løsningen medføre, at nogle mennesker skal ændre adfærd, ofte imod deres vilje. Når man ved, at projekter er store investeringer med strategisk indflydelse på fremtiden, er det en gåde, hvordan magt ofte overses som en del af projektlederens værktøjer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

YDMYGHED I LEDELSE
Af Karsten Mellon

Ydmyghed i ledelse præsenterer et mindset, der har fokus på udvikling af positive relationer gennem dialog og psykologisk tryghed i organisationen. Enhver leder bør forholde sig ydmygt til sine begrænsninger og samtidig værdsætte andre menneskers evner.
Bogen indeholder en række interviews, med bl.a. professor Edgar H. Schein, og professor Henry Mintzberg bidrager med to tekster.
Ydmyghed i ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE WILEY HANDBOOK OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION
Af Kelum A. Gamage og Nanda Gunawardhana

A comprehensive resource for higher education professionals interested in sustainability pedagogy.

In The Wiley Handbook of Sustainability in Higher Education Learning and Teaching, a team of distinguished researchers delivers an insightful reference for higher education professionals seeking to embed sustainability in learning and teaching. The book offers a way for higher education institutions to implement sustainability goals in their curricula and provides comprehensive guidance to educators, researchers and practitioners.

The authors discuss recent developments in technological innovations, best practices, lessons learned, current challenges, and reflections in the area of sustainability teaching in higher education. They also examine the impact of the COVID-19 pandemic on sustainability education. With contributors from a variety of disciplines, including engineering, medicine, urban design, business, environmental science, and social science, the book considers the embedding of sustainability in regenerative learning ecologies, living laboratories, and transgressive forms of learning. It also includes:

• A thorough introduction to activist learning for sustainability and outcome-based education towards achieving sustainable goals in higher education
• Comprehensive explorations of factors that hinder the implementation of sustainability initiatives in higher education institutions
• Practical discussions of developing stakeholder agency in higher education sustainability initiatives
• In-depth examinations of global trends and country-specific initiatives in sustainability teaching

Perfect for education developers seeking to incorporate sustainability, The Wiley Handbook of Sustainability in Higher Education Learning and Teaching is also ideal for academics, researchers, policymakers, and accreditation personnel working in the area of sustainability.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ONLINEFACILITERING
Af Kenneth Agerholm, Signe Bonnén og Ib Ravn

Onlinemøder skal faciliteres kompetent. Det er ikke nok at give ordet til den næste på talerlisten. Mødefacilitator skal sikre involvering og fremdrift i mødet, så deltagerne oplever mening og der skabes værdi for kunder og borgere.

Onlinefacilitering giver praktiske råd om onlinefacilitering af almindelige møder, innovationsmøder, konferencer og webinarer, og ikke mindst de svære hybride møder. Der er redskaber til breakouts, whiteboards og nye teknologier, adgang til færdige drejebøger og metoder til konflikthåndtering.

Gode møder er dybest set samtaler med formål og fremdrift. Samtaler, der inkluderer alle og skaber løsninger, kommer ikke af sig selv. Også online har facilitator et meget stort ansvar for, at de lykkes.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

COACHING I ORGANISATIONER
Af Birgitte Jepsen og Margrethe Gade

Vi lever i en kompleks tid, hvor omvæltningerne er store, sceneskiftene hurtige, og hvor værdier som at tage ansvar er i høj kurs. Det betyder, at kravene til den enkelte i arbejdslivet ændres. Der stilles krav om højere transparens, at vi skal være hybride, bæredygtige, beslutningsdygtige, kunne vidensdele, sætte retning, skabe tydelige rammer og kunne navigere i den kompleksitet, der sætter dagsordenen.

Vi står formentlig over for eller midt i et nyt paradigmeskifte, hvor den digitale revolution vil sætte sine tydelige spor. Og hvor det samtidig bliver en værdi, at vi bruger krop og følelser som pejlemærker til at forstå omverdenen med. Vi kan ikke følge med som mennesker, hvis vi ikke også bruger vores sanser og vores kollektive intelligens. Tiden kalder derfor stadig på coaching som metode, og menneskene i tiden efterlyser mange facetter af de værktøjer, coaching kan byde på.

Coaching i organisationer skiller sig særligt ud på to områder: Den har en grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching i arbejdslivet med rod i den systemiske, socialkontruktionistiske teori og med afstikkere til teorier om hjerne og eksistentiel psykologi. Den rummer en konstruktiv værktøjskasse med mange letanvendelige metoder værktøjer.

Coaching i organisationer henvender sig til alle, der interesserer sig for coaching, praktikere, som har brug for inspiraiton, studerende på akademi- og diplomniveau og på videreående uddannelser, kursister på coachinguddannelser og ledere, som har brug for gode kommunikationsværktøjer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MEDIEANALYSE, MEDIETEORI OG MEDIETEMAER
Af Palle Schantz Lauridsen og Erik Svendsen

MEDIEanalyse, -teori og -temaer består af tre værker, der præsenterer medieforskningens analysemetoder og teorier, og som sætter fokus på en lang række af de temaer, der ofte diskuteres i forbindelse med forståelsen af mediernes indflydelse.
Medieanalyse giver en analytisk og historisk forståelse af centrale enkeltmedier som fx film, dokumentar, radio, tv, blogs og tværmediale tekster. Medieteori kortlægger de aktuelt dominerende teorier, der sætter vores brogede mediekultur på begreb, fx kommunikationsteori, kognitionsteori, mediehistorie, deltagelses- og celebritykultur. Medietemaer undersøger på tværs af analysemetoder og teoretiske tilgange, hvordan man kan forstå aktuelle medietemaer som køn, sport, identitet, dannelse, underholdning, kultur og krig.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIT PERSONLIGE PROJEKTLEDERSKAB
Af Søren Stuhr og Ann Graugaard Pedersen

Dit personlige projektlederskab sætter fokus på dine handlemuligheder, når du er projektleder i en uperfekt virkelighed.
Når projektet møder virkeligheden, er det hele ikke så enkelt, som projektmodellerne foreskriver. Kompleksiteten er ofte høj, mennesker opfører sig irrationelt, og tid er en luksus, du kun kan drømme om.
Bogens forfatterne sætter fokus på de situationer, hvor mandatet er usikkert, målet er diffust, og den daglige kamp mellem drift og projekt udfordrer. Situationer, hvor der til tider skal hugges en hæl og klippes en tå, hvis projektet skal nå i mål. I den virkelighed er det muliges kunst hverdag.
Dit personlige projektlederskab fortæller om de mange udfordringer, du støder på som projektleder, og om hvordan du kan se indad og fokusere på, hvad du selv kan gøre gennem bevidst at styrke relationerne i og omkring projektet, træne din opfindsomhed, sige rettidigt til og fra og omfavne konflikter som en mulighed for udvikling.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE BOOK OF VELES
Af Jonas Bendiksen

”Anerkendt fotojournalist er nervøs for fotografiets fremtid. Men er der egentlig noget at frygte?
Den norske fotojournalist Jonas Bendiksen mener, at teknologien til forfalskning af fotografier er blevet så nem at anvende, at fotografiet står på en usikker grund. Med sin seneste fotobog har han givet et eksempel på sin bekymring”.

The provincial North Macedonian town of Veles placed itself on the world map as an epicentre for fake news production during the US presidential election of 2016. Tech-savvy local youth created hundreds of clickbait websites posing as American political news portals and may very well have contributed to the election of Donald Trump. Bendiksen travelled to Veles to explore this unlikely hub of misinformation. In this new book, photographs of contemporary Veles are intertwined with fragments from an archaeological discovery also called ‘the Book of Veles’ – a cryptic collection of 40 ‘ancient’ wooden boards discovered in Russia in 1919, written in a proto-Slavic language. It was claimed to be a history of the Slavic people and the god Veles himself-the pre-Christian Slavic god of mischief, chaos and deception.Bendiksen interweaves these two different stories in his own The Book of Veles, representing historical and current efforts at producing disinformation and chaos.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOGRAPY: THE WHOLE STORY
Af Juliet Hacking, David Campany

A celebration of the most beautiful, meaningful and inspiring photographs that have arisen from this very modern medium
Photography: The Whole Story leads you through the world’s most iconic photographs – those images that have become key reference points in our conception of ourselves and the world around us.

• Organized chronologically, it traces the evolution of photography period by period, while detailed timelines provide historical and cultural context
• The works of key photographers – such as Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Annie Leibovitz and Andreas Gursky – are assessed to reveal what motivated them, who influenced whom and what each was striving to achieve
• Illustrated focal points single out such aspects as use of colour and visual metaphor, quirks of composition and technical innovation
• Includes a diverse and international roster of contemporary practitioners

If you love photography and would like to know more, Photography: The Whole Story is for you.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE YEAR THAT CHANGED OUR WORLD
Af Marielle Eudes, Agence France Presse

A visual history of the world under COVID-19, revealing stories of hope behind the headlines
More than 400 photographs record humankind’s resilience, resourcefulness and sense of purpose in the face of a global pandemic. Brought to you by the photographers at Agence France-Presse from a network spanning more than 150 countries, The Year That Changed Our World is a unique document of what we went through, and a means to make sense of it all.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

CHERRY BLOSSOM
Af Bruce Gilden

A collection of Bruce Gilden’s acclaimed Japanese photographs
Bruce Gilden first set foot in Japan in 1994. On that trip and subsequent others, he explored the meandering streets of a country that had long fascinated him. From Tokyo to Osaka, he laid Japan bare in his own inimitable photographic style. Each image is a very close and powerful encounter with a story behind it. As ever, Gilden makes his approach, talks, tells stories, takes photographs, and paints a portrait of a unique street scene. In search of personalities as strong as his own, Gilden drew on the details around him to transcribe his vision of Japan: one man’s suit, another’s hat, or a woman’s posture. All of these elements, which give strength to the images, form a captivating ensemble – on the margins, just like him.
In Cherry Blossom, Gilden tells the story of these voyages and the ties he maintains with Japan in a rare introductory text. The stories told alongside these pictures – whether an anecdote or a dialogue with their characters – render the American photographer’s vision even more contemporary than ever.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BRUG DIN SUPERHJERNE
Af Olav Schewe og Barbara Oakley

Vil du gerne lære hurtigere og få bedre resultater? Opleve større glæde ved at lære? Og mangler du tips til at stoppe overspringshandlingerne?
At have en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men om hvordan du bruger den hjerne du har. Norges førende ekspert i studieteknik har slået sig sammen med en af verdens mest indflydelsesrige læringseksperter, og i Brug din superhjerne har de samlet de bedste strategier til at lære, alle baseret på neurovidenskabelig forskning. De forklarer bl.a. hvordan du nemt og hurtigt lagrer information i langtidshukommelsen, hvordan du bruger din arbejdshukommelse optimalt, og hvordan du bedst udnytter hjernens netværk til at koncentrere dig og løse problemer.
Når du ved hvordan hjernen lærer bedst, kan du:

 • øge din koncentration når du arbejder
 • undgå frustration når du lærer
 • lære på måder som gør at du ikke glemmer
 • udvikle en dybere forståelse for det du lærer
 • læse mere effektivt
 • bearbejde store mængder information
 • bruge pauser som et strategisk våben
  … og meget, meget mere.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HANDBOOK ON INTERACTIVE STORYTELLING
Af Jouni Smed, Tomi Suovuo, Natasha Skult, Petter Skult

Electronic games are no longer considered “mere fluff” alongside the “real” forms of entertainment, like film, music, and television. Instead, many games have evolved into an art form in their own right, including carefully constructed stories and engaging narratives enjoyed by millions of people around the world.

In Handbook on Interactive Storytelling, readers will find a comprehensive discussion of the latest research covering the creation of interactive narratives that allow users to experience a dramatically compelling story that responds directly to their actions and choices.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TÆT PÅ MEDIER
Redigeret af Henrik Juul

Tæt på medier er en bog om medier og om mediedidaktik.

Forfatterne introducerer til medier på en både undersøgende og perspektiverende måde, og de gør den med et didaktisk perspektiv. Bogen har kapitler om de centrale medieområder nyhedsfortællende medier, lydmedier, filmmedier, tv-serier, sociale medier og reklamer.

Tæt på medier er skrevet som en lærebog til læreruddannelsen, samt til læreres efteruddannelse, men den vil også være interessant læsning for andre faggrupper med interesse for medier og mediedidaktik.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ARTIFICIAL INTELLIGENCA HARDWARE DESIGN
Af Albert Chun-Chen Liu, Oscar Ming Kin Law

Learn foundational and advanced topics in Neural Processing Unit design with real-world examples from leading voices in the field

In Artificial Intelligence Hardware Design: Challenges and Solutions, distinguished researchers and authors Drs. Albert Chun Chen Liu and Oscar Ming Kin Law deliver a rigorous and practical treatment of the design applications of specific circuits and systems for accelerating neural network processing. Beginning with a discussion and explanation of neural networks and their developmental history, the book goes on to describe parallel architectures, streaming graphs for massive parallel computation, and convolution optimization.

The authors offer readers an illustration of in-memory computation through Georgia Tech’s Neurocube and Stanford’s Tetris accelerator using the Hybrid Memory Cube, as well as near-memory architecture through the embedded eDRAM of the Institute of Computing Technology, the Chinese Academy of Science, and other institutions.

Readers will also find a discussion of 3D neural processing techniques to support multiple layer neural networks, as well as information like:

 • A thorough introduction to neural networks and neural network development history, as well as Convolutional Neural Network (CNN) models
 • Explorations of various parallel architectures, including the Intel CPU, Nvidia GPU, Google TPU, and Microsoft NPU, emphasizing hardware and software integration for performance improvement
 • Discussions of streaming graph for massive parallel computation with the Blaize GSP and Graphcore IPU
 • An examination of how to optimize convolution with UCLA Deep Convolutional Neural Network accelerator filter decomposition

Perfect for hardware and software engineers and firmware developers, Artificial Intelligence Hardware Design is an indispensable resource for anyone working with Neural Processing Units in either a hardware or software capacity.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOGRAPHY
Af Keith Gilbert

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Dimension
Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.
Adobe Dimension Classroom in a Book (2021 release) contains 13 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.

Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
• Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
• Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

What you need to use this book: Adobe Dimension (2021 release) software, for either Windows or macOS. (Software not included.)
Note: Classroom in a Book does not replace the documentation, support, updates, or any other benefits of being a registered owner of Adobe Dimension software.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

IMAGE PAR IMAGE
Af Peter Pfrunder

Coinciding with 99 Photographs, a text volume is published that traces the Fotostiftung’s winding path from its founding to the present. What has become of the vision of a small group of photography enthusiasts who recognized the importance of photography at the right time and created a first place of preservation and mediation in Switzerland?
The history of the Fotostiftung is also the story of the rapid transformation of a medium that plays a central role in communication in our visual age. From reportage to artwork, from trivial to meaningful images, from snapshots to arranged scenes: the Foundation’s long-time director and curator, Peter Pfrunder, combines the history of an institution’s development with the cultural history of the dazzling medium and complements it with reflections on visual memory and the value of archives.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

99 PHOTOGRAPHS
Af Peter Pfrunder

A doomed painter on his last walk, a barefoot girl in front of a school blackboard, a charismatic politician as an advocate for the simple life: 99 Photographs presents images that touch, seduce or confuse. Since 1971 the Fotostiftung Schweiz has been collecting archives of photographers and outstanding works of photographic history. Now its 50th anniversary gives rise to a curated look at this collection – an invitation to discover the rich language of photography and to see the world through different eyes.
Well-known icons stand next to unknown trouvailles, pioneers of color photography next to Netcam photographers. The short accompanying texts point to a reality that lies behind the facts and beneath the surface. Ninety-nine times, editor Peter Pfrunder stops time to look inward and outward at once – until the invisible emerges in the visible and images turn out to be a wondrous mixture of facts and fantasies.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HELEN LEVITT
Af Jean-François Chevrier

Brooklyn-born photographer Helen Levitt (1913–2009) was an assistant to Walker Evans and a friend of Henri Cartier-Bresson, but forged her own path with fierce independence and endless curiosity about the world around her. She is best known for her street photography, capturing children at play on the streets of Depression-era New York and chalk drawings on walls, but she also cast her eye upon the adult world, seeking out moments of movement, transience and theatricality.
Following her first solo exhibition at MoMA in 1943, she devoted more than a decade to filmmaking, but returned to photography in the late 1950s and began to work in colour as well as black and white. Lyrical and witty, her images reveal the streets of New York as flowing with life and unexpected poetry.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TIM WALKER STORYTELLER

A dazzling showcase of Tim Walker’s most memorable images, which have been described as ‘daydreams turned into photographs’

When one of the most visually exciting photographers of our times turns fashion stories into fairy tales, the results are unmistakable and inimitable. Though they may soar in scale and ambition to satisfy in meticulous detail one of fashion photography’s most original eyes, they are painstakingly realized – and with no concession to artificial enhancement.
In this collection of Tim Walker’s dazzling images, everything you see was specially constructed; the make-believe really happened. In Walker’s pursuit of the perfect picture no demand appears too unreasonable, no scenario too outlandish, no objective unattainable. The half-forgotten, slow-paced world he conjures up is one of grandeur mixed with eccentricity, of opulence with romanticism and of time stilled entirely. For the most part it is, to say the least, at odds with the pace of 21st-century life.
Some of the biggest names in fashion and contemporary culture are here: Alber Elbaz sporting a pair of rabbit ears; Agyness Deyn in the sand dunes of Namibia; Alexander McQueen and a memento mori of skull and cigarettes; Helena Bonham Carter poised with Ray-Bans and a Diet Coke; Stella Tennant in a pink cloud among the rhododendrons of an English country garden…
The singer and musician Kate Bush contributes a foreword and Walker himself an afterword, as well as illuminating his pictures throughout with personal observations.
This exceptional and beautifully designed overview of a career caught in mid-flow reveals just how much one man’s singular vision has influenced contemporary tastes in fashion, beauty, glamour and portraiture. So, if ever you have yearned to crash-land a Spitfire in your drawing room, to paint a village yellow, to cut a car in two, to meet a real witch, to swing from several chandeliers, to ride with a pack of foxhounds led by a flying saucer, to pilot a biplane made of French loaves, Tim Walker shows you it is entirely possible. You just have to believe.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PHOTOMONTAGE WORLD ART
Af Dawn Ades

A new edition of Dawn Ades’s classic book
Manipulation of the photograph is as old as photography itself. It has embodied and enlivened political propaganda, satire, publicity and commercial art, and created evocations of the ‘brave new world’ of the future through surreal and fantastic visions. Photomontages were made by, among others, the Dadaists, John Heartfield, El Lissitzky, Hannah Hoch and Alexander Rodchenko, and many of their works were reproduced for the first time in print when this groundbreaking study was originally published.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MEDIETEMAER

Af Palle Schantz Lauridsen (red.) og Erik Svendsen (red.)

MEDIETEMAER undersøger forholdet mellem medier og køn, sport, krig, fortællinger, historie og underholdning og analyserer mediebegivenheder og samspillet mellem medier og identitet, dannelse, demokrati, teknologi, kultur og fans.
MEDIETEMAER giver med afsæt i en bred vifte af medieteoretiske og -analytiske tilgange baggrund for at forstå og arbejde med aktuelle debatemner i og om medierne. Bogen er et supplement til MEDIEANALYSE og MEDIETEORI.
MEDIETEMAER er redigeret af lektor Palle Schantz Lauridsen (Dansk, Københavns Universitet) og lektor Erik Svendsen (Dansk, RUC). Bogens forfattere er medieforskere, der alle har stor erfaring i at undervise i medieemner på de danske universiteter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

LEG & LITTERATUR
Af Herdis Toft, Karin Esmann Knudsen (red.)

Hvad sker der, når vi anskuer litterære processer i et legeperspektiv? Og hvad sker der, når vi anskuer legeprocesser i et litterært perspektiv? Hvad er forholdet mellem på den ene side dynamikken og friheden i disse processer og på den anden side forskellige former for konceptuel og/eller institutionel rammesætning? Det overordnede spørgsmål, der hele tiden vendes tilbage til, er forholdet mellem orden og kaos, mellem det styrede og ustyrede, mellem rammer og frihed. Det er dette forhold, Leg & Litteratur undersøger. Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for kultur- og uddannelsesforskning på universiteter og professionsuddannelser med interesse for æstetiske processer. Den behandler problemstillinger inden for (lege-)kultur og medier, kreativ og faglig skrivning, didaktik og pædagogik, litteratur og andre kunstneriske udtryk. Den bevæger sig i et interdisciplinært felt og griber fat i den aktuelle interesse for at se kulturelle fænomener som integreret i hinanden, som kontekstuelle, dynamiske og flydende med opblødning af tidligere skarpe grænsesætninger.
“Leg & Litteratur er den første antologi af sin art på dansk, der undersøger et nybrydende forskningsfelt inden for æstetisk virksomhed i leg, litteratur, skrivning, musik, teater, billedkunst og beslægtede kunstneriske udtryksformer. Den griber fat i en aktuel interesse for forbindelser mellem udtryksformer og kreativitet som en særlig adgang til virkeligheden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT GIVE AHA OPLEVELSER
Af Peter Bro

Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig.” Sådan lyder et gammelt dansk ordsprog, og i denne bog får du opskriften på, hvordan vi som formidlere kan give andre mennesker oplevelser … aha-oplevelser.
At give andre mennesker aha-oplevelser – om de er store eller små – er at formidle med effekt. Hvad vi møder i form af aha-oplevelser, virker stærkere og bliver husket længere. Det gør aha-oplevelserne til en uvurderlig hjælper, når du skal formidle ny viden eller afsætte varer og visioner. Bogen her lærer dig, hvad aha-oplevelser er, hvad ahaoplevelser kan, og, vigtigst af alt, hvordan du selv kan give aha-oplevelser til andre. Om modtagerne af din formidling så er elever, studerende, mediebrugere, medlemmer, vælgere, svigerforældre, kærester, kunder, medarbejdere, chefer eller andre.
Peter Bro lever af at lære andre mennesker at blive bedre formidlere. Han er professor, ph.d. og leder af journalistuddannelserne på SDU, og så står han i spidsen for det store SDU-projekt Fremtidens Uddannelser, hvor man opfinder og afprøver nye formidlingsformer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

HVOR KOMMER LYSET FRA
Af Finn Wiedemann

Brugen af data i uddannelse og ledelse repræsenterer en faustisk pagt. Vi får adgang til nye muligheder, f.eks. mulighed for at påvirke vores omgivelser på nye måder og forudsige fremtiden, men det sker ikke uden omkostninger. Formålet med denne bog er blandt andet at pege på den pris og de omkostninger, som den stigende brug af data i uddannelse og ledelse afstedkommer.
I bogen indkredses det, hvad data er, og der gives konkrete eksempler på, hvordan data spiller en stadig større rolle. Der diskuteres tre forskellige perspektiver i forbindelse med brugen af data. Henholdsvis et reform-normativt, et kritisk og et pragmatisk perspektiv. De nævnte perspektiver repræsenterer tre måder, hvorpå data bliver anvendt i uddannelse og ledelse.
Bogens gennemgående synspunkt er, at der er behov for at finde en vej mellem en dataoptimistisk og en dataskeptisk position, dvs. en position hvor vi har ubegrænset tillid til, at bestemte former for data er relevante og brugbare og så en kritisk og pessimistisk position, hvor vi konsekvent afviser brugen af f.eks. kvantitative data.
Bogen henvender sig til folk med interesse for den stigende brug af data i uddannelse og ledelse. Det er intentionen, at bogen kan læses af forskere, ledere, undervisere og studerende. Bogen vil dog også med fordel kunne læses af mennesker, der er optaget af den digitale udvikling og den bredere samfundsmæssige udvikling, hvor data og digitalisering spiller en stadig større rolle.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PLANNING PROGRAMS FOR ADULTS LEARNERS
Af Sandra Ratcliff Daffron, Rosemary S. Caffarella, Ronald M. Cervero

Strengthen your adult education program planning with this essential guide
Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide, 4th Edition is an interactive, practical, and essential guide for anyone involved with planning programs for adult learners. Containing extensive updates, refinements, and revisions to this celebrated book, this edition prepares those charged with planning programs for adult learners across a wide variety of settings.
• Spanning a variety of crucial subjects, this book will teach readers how to:
• Plan, organize, and complete other administrative tasks with helpful templates and practical guides
• Focus on challenges of displacement, climate change, economic dislocation, and inequality
• Plan programs using current and emerging digital delivery tools and techniques including virtual and augmented reality
Planning Programs for Adult Learners provides an international perspective and includes globally relevant examples and research that will inform and transform your program planning process. Perfect for adult educators and participants in continuing education programs for adults, the book will also be illuminating for graduate students in fields including education, nursing, human resource development, and more.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ONLINE TEACHING AT ITS BEST
Af Linda B. Nilson, Ludwika A. Goodson

Bring pedagogy and cognitive science to online learning environments
Online Teaching at Its Best: Merging Instructional Design with Teaching and Learning Research, 2nd Edition, is the scholarly resource for online learning that faculty, instructional designers, and administrators have raved about. This book addresses course design, teaching, and student motivation across the continuum of online teaching modes—remote, hybrid, hyflex, and fully online—integrating these with pedagogical and cognitive science, and grounding its recommendations in the latest research. The book will help you design or redesign your courses to ensure strong course alignment and effective student learning in any of these teaching modes. Its emphasis on evidence-based practices makes this one of the most scholarly books of its kind on the market today.
This new edition features significant new content including more active learning formats for small groups across the online teaching continuum, strategies and tools for scripting and recording effective micro-lectures, ways to integrate quiz items within micro-lectures, more conferencing software and techniques to add interactivity, and a guide for rapid transition from face-to-face to online teaching. You’ll also find updated examples, references, and quotes to reflect more evolved technology.
• Adopt new pedagogical techniques designed specifically for remote, hybrid, hyflex, and fully online learning environments
• Ensure strong course alignment and effective student learning for all these modes of instruction
• Increase student retention, build necessary support structures, and train faculty more effectively
• Integrate research-based course design and cognitive psychology into graduate or undergraduate programs
Distance is no barrier to a great education. Online Teaching at Its Best provides practical, real-world advice grounded in educational and psychological science to help online instructors, instructional designers, and administrators deliver an exceptional learning experience even under emergency conditions.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ENGAGING IDEAS
Af John C. Bean and Dan Melzer

Use your course’s big ideas to accelerate students’ growth as writers and critical thinkers
The newly revised third edition of Engaging Ideas delivers a step-by-step guide for designing writing assignments and critical thinking activities that engage students with important subject-matter questions. This new edition of the celebrated book (now written by the co-author team of Bean and Melzer) uses leading and current research and theory to help you link active learning pedagogy to your courses’ subject matter. You’ll learn how to:
• Design formal and informal writing assignments that guide students toward thinking like experts in your discipline
• Use time-saving strategies for coaching the writing process and handling the paper load including alternatives to traditional grading such as portfolio assessment and contract grading
• Help students use self-assessment and peer response to improve their work
• Develop better ways than the traditional research paper to teach undergraduate reading and research
• Integrate social media, multimodal genres, and digital technology into the classroom to promote active learning
This book demonstrates how writing can easily be integrated with other critical thinking activities such as inquiry discussions, simulation games, classroom debates, and interactive lectures. The reward of this book is watching students come to class better prepared, more vested in the questions your course investigates, more apt to study purposefully, and more likely to submit high-quality work. Perfect for higher education faculty and curriculum designers across all disciplines, Engaging Ideas will also earn a place in the libraries of graduate students in higher education.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

STRATEGISK INNOVATIONSLEDELSE
Af Jacob Brix

Strategisk innovationsledelse bidrager med den første grundige, danske introduktion til, hvordan man som leder kan skabe balance mellem drift og udvikling.
Bogen består af tre dele. Første del forklarer, hvordan du kan oversætte organisationens strategi til konkrete innovationsprioriteter og ud fra disse operationalisere specifikke udviklingsmål, der sikrer, at organisationen vil opretholde balancen over tid. Anden del introducerer forskningsbaseret viden om, hvordan innovationsprioriteterne og udviklingsmålene kan realiseres. Tredje del omhandler, hvordan konkrete udviklingsmål kan realiseres i praksis.
Bogen afsluttes med 10 ledelsesanbefalinger, der opsummerer bogens væsentligste pointer.
Strategisk innovationsledelse henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne; lige fra (professions)bachelor- til ph.d.-niveau. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer.
Jacob Brix er ph.d., ErhvervsPhD og lektor inden for innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet. Han har mere end 10 års global forskningserfaring med bogens tema.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AUTENTISK NÆRVÆRENDE LEDELSE
Af Eva Holm Hertel

Savner du at have dit ægte jeg med i dit lederskab?
Ønsker du større gennemslagskraft og mere følgeskab?
Står du ofte i store dilemmaer og med svære beslutninger?
Har du svært ved at opbygge tillid i din afdeling?
Oplever du modstand mod forandringsprocesser og bliver udfordret af dine medarbejdere?
Så er denne bog et godt bud på, hvordan du kan tackle disse udfordringer. Du får indsigt i hvordan du kan gøre en personlig forskel som leder i dit eget lederskab, men også for samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. Det handler ikke kun om at være autentisk, men også om din empati i forhold til medarbejdere og andre samarbejdsparter. Autenticitet i kombination med nærværet gør dig åben for andre og skaber forståelse for deres situation og behov. Herved kan du blive en respekteret og mærkbar leder, som skiller dig ud fra andre.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GRUPPEARBEJDE: AT ORGANISERE, VEJLEDE OG INTERVENERE
Af Peter Brodersen, Karsten Agergaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen og Thomas R.S. Albrechtsen

I OP MOD HALVDELEN AF SKOLETIDEN arbejder elever i par eller i grupper. Eleverne ”spiller hinanden gode”, pointerer lærere, og andre gange er gruppearbejde ”noget af det, der kan give allermest kaos, hvis man ikke ved, hvad man laver”. Med denne bog får du værktøjer, der gør, at du ved, hvad du laver – og du ved, hvordan du kan hjælpe grupper med at spille hinanden gode.
BOGEN GÅR DEN PÆDAGOGISKE HVERDAG I MØDE ved at stille skarpt på konkrete situationer i undervisningen, og bogen analyserer dilemmaer og peger på handlemuligheder. Centrale begreber er fx rammesætning, rytme og differentiering, forudsætninger for gruppearbejde, gensidig positiv afhængighed, stilladsering og dialog, normer, roller og positioner, anerkendelse og socialt klima, formativ og summativ evaluering af gruppearbejde.
GRUPPEARBEJDE henvender sig til LÆRERE, LÆRERSTUDERENDE OG UNDERVISERE FRA ALLE OMRÅDER – også videregående uddannelser – der gør erfaringer med at skulle at organisere, vejlede og intervenere i gruppearbejde.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE
Michael Andersen, Bjarne Wahlgren og Jakob WandallVis

Evaluering er i dag i stigende grad blevet en integreret del af læring, undervisning og uddannelse.
EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE er den første danske fremstilling, der giver en sammenhængende præsentation af evaluering på uddannelsesfeltet – fra evaluering af den enkelte deltagers læring over evaluering af undervisning til evaluering af uddannelse. Bogen beskriver principper for forskellige tilgange til evaluering på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden. De forskellige tilgange er illustreret med konkrete eksempler fra det danske uddannelseslandskab.
EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE henvender sig til alle, der arbejder med læring, undervisning og uddannelse, og som vil blive klogere på, hvad evaluering er, og hvad evaluering kan anvendes til.
Denne 2. udgave af bogen er opdateret med evalueringsforskningens nyeste udviklinger og deres betydning for evalueringspraksisser. Endelig er der tilføjet nye kapitler om evalueringsfeltets rødder og evalueringsprocessen i større projekter.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM CLASSIC CLASSROOM IN A BOOK

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Photoshop Lightroom Classic

Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.

Adobe Photoshop Lightroom Classic Classroom in a Book (2021 release) contains 11 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.

Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:

 • Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
 • Web Edition containing the complete text of the book

What you need to use this book: Adobe Photoshop Lightroom Classic (2021 release) software, for either Windows or macOS. (Software not included.)

Note: Classroom in a Book does not replace the documentation, support, updates, or any other benefits of being a registered owner of Adobe Photoshop Lightroom Classic software.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

BRYAN PETERSON PHOTOGRAPHY SCHOOL

This book brings you inside that workshop process, sharing more than eighty student photographs that missed the mark (sometimes by mere inches), each paired with a more successful version and an explanation of what changed, along with solutions for avoiding the same mistakes in your own images. You’ll read repeatedly about my belief that successful photographs must have a combination of balance and tension, and hear my mantra that while great light rarely salvages a poor composition, a compelling composition almost always salvages poor light. You’ll be, in effect, sitting next to the students, hearing the stories behind their photographs, and learning along with them how to bring that photograph across the finish line.

As far as subjects go, this book covers most, if not all, of them. Whether you’re interested in photographing landscapes, flowers, abstracts, wildlife, people, sunsets, trees, oceans, mountains, sports, or inclement weather, they’re all here. These are the photographs most people want to take and can clearly see before them, yet often fall short of making compelling or creating what I call the “creatively correct” exposure.

Don’t be surprised if much of what you read and see in this book resonates with your personal photographic journey, shortcomings and all.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KORT & GODT OM GRAFISK FACILITERING
Af Ia Brix Ohmann & Johanne Brix Kirkegaard

Hvad er grafisk facilitering for en størrelse? Hvordan griber man det an? Skal man kunne tegne perfekt på forhånd?

I en verden med flere og flere informationer, større kompleksitet og et konstant fokus på at udnytte de knappe ressourcer effektivt er der brug for tydelig kommunikation. Navnlig når mennesker med forskellige baggrunde, uddannelser, holdninger og perspektiver skal samarbejde. Her kan grafisk facilitering være en støtte til at reducere kompleksiteten og forstå hinanden. Ikke mindst fordi grafisk facilitering giver et godt afsæt for den videre dialog.

KORT & GODT OM GRAFISK FACILITERING tilbyder ny viden og praktiske råd, så du kan komme godt i gang med at visualisere dine idéer og projekter.

KORT & GODT OM GRAFISK FACILITERING kan bruges i mange forskellige typer jobs, roller og anledninger, og bogen retter sig fx mod undervisere, projekt- og programledere, konsulenter, socialrådgivere, pædagoger, psykologer, præster, læger, klinisk personale, ingeniører og arkitekter, designere og grafikere – og alle andre, der har brug for ny inspiration til at formidle deres budskab.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SVAR UDBEDES
Af Malene Rydahl

Kommunikation i den digitale tidsalder handler bl.a. om kunsten at sørge for at få skrevet og selv få svar på det voksende hav af beskeder i løbet af arbejdsdagen, og når vi har fri.

Har du fået nok af at vente på svar, som aldrig kommer? Lukker du selv øjnene for din overfyldte indbakke? Føler du dig ignoreret eller ligefrem såret, når folk ikke svarer dig? Du er ikke alene!
Dårlig etikette i vores omgang med e-mails, sms’er og beskeder på sociale medier er blevet en alvorlig kilde til stress, og ubesvarede beskeder fører til mange misforståelser. Det kan også skade dit omdømme, da 80 procent betragter en person, der ikke svarer, som både egoistisk og upålidelig.

Malene Rydahl giver i denne bog en række gode råd og konkrete værktøjer, der gør en bedre i stand til at navigere i den digitale tidsalder for at værne om ens relationer og endda gøre dem bedre.

Vores umiddelbare reaktion, når vores egne e-mails og beskeder forbliver ubesvarede, er en følelse af at blive afvist og af, at andre måske ikke kan lide os. Men hvad er den egentlige årsag til, at man ikke får svar? Er det fx manglende tid eller bare dårlig stil? Hvordan påvirker ”ikke-svarkulturen” vores personlige og professionelle relationer? Hvad stiller man op med ens egen utilbøjelighed
til at få svaret på alle de beskeder, der vælter ind i hverdagen?

Baseret på mange års research og en verdensomspændende meningsmåling fortæller Malene Rydahl, hvordan man let øger sine chancer for rent faktisk at få et svar, hvordan man kan blive bedre til at håndtere sine frustrationer, når man bliver mødt med tavshed, og hvordan man i en travl hverdag kan håndtere sit eget voksende bjerg af ubesvarede beskeder.

Bogen vil kort og godt gøre læseren til ekspert i kunsten at skrive og svare på beskeder uden stress og frustrationer.

THE ULTIMATE ART MUSEUM
Af Ferren Gipson

Visit the world’s greatest museum without leaving your home through this imaginary art museum – a visually spectacular survey of world art for middle-grade readers, curated in collaboration with a global team of experts and educators

This imaginary art museum is an educational and inspiring experience without the constraints of space and time. Discover beautiful reproductions from pre-history to the present, arranged in easy-to-navigate, color-coded wings, galleries, and rooms, each with an informative narrative guide. Marvel at its remarkable range of styles and mediums – from classic to contemporary, and from paintings and sculptures to photographs and textiles. With a fold-out museum map and floor plans to follow, and interactive cross-referencing activities, this museum-in-a-book spotlights the iconic and important works and movements in art history and provides the perfect introduction to the history of human creativity.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VIDENSKABELIGHED TRIN FOR TRIN
Af Vanessa Sonne-Ragans

En manual er målrettet, konkret, anvendelsesorienteret og viser den korteste vej til løsningen af et problem. I videnskabelige sammenhænge bruges manualer som retningslinjer for, hvordan noget med fordel kan kommunikeres – og det er netop, hvad denne manual gør. Den udstikker en ramme for, hvordan man skriver med videnskab som forbillede. Videnskabelighed TRIN FOR TRIN er udviklet med henblik på at vise en A til Z-fremgangsmåde for universitetsstuderende, når de udarbejder selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Bogen kan desuden anvendes som opslagsbog, når man savner viden om, hvordan nøglebegreber som redegørelse, analyse, diskussion og konklusion skal forstås og anvendes i en videnskabelig kontekst. Videnskabelighed TRIN FOR TRIN henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb. Manualen er udviklet med afsæt i anerkendte didaktiske og videnskabsteoretiske antagelser og er i tråd med kvalifikationsrammens læringsmål. Vanessa Sonne-Ragans er cand.psych., ph.d., universitetsvejleder, underviser, beskikket censor og lærebogsforfatter. Bogen er et resultat af næsten 20 års undervisningserfaring.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

STUDIEGRUPPER. Samarbejde og facilitering
Af Lisbet Rask, Morten Birk Hansen, Ib Ravn og Anne Katrine Rask

Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende. Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan bruges af alle som arbejder i studiegrupper.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TIL TIDEN: HVER GANG. Lær at overholde deadlines
Af Tina Bendix

At skulle overholde en deadline, er noget alle mennesker møder i deres liv.
Hvis vi ikke når noget til den aftalte tid, kan det gå udover andre. Deadlines bliver lidt ligegyldige,’hvis man ikke overholder dem – og så opstår der frustration, irritation og effektivitetstab. Det giver tab af troværdighed, hvis en kunde at aflevere en rapport, en tegning eller et andet produkt til en bestemt tid, og man så ikke når sin deadline.

Tine Bendix har stor erfaring som leder i mediebranchen (bl.a DR og TV2) og er nu redaktør på TV 2 Nyhederne. I denne bog beskriver hun tv-mediets professionelle tilgang til deadline, det daglige og helt ufravigelige vilkår, at man når ting til tiden – hver gang. Hvilke processer går man igennem, hvordan leder man sit hold, og hvordan arbejder man systematisk frem mod en deadline, mens man eliminerer fejl og løbende kvalificerer produktet? Med konkrete eksempler og fortællinger fra en branche, der altid udkommer til tiden.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VISUAL THINKING FOR INFORMATION DESIGN
Af Colin Ware

Visual Thinking for Information Design, Second Edition brings the science of perception to the art of design. The book takes what we now know about perception, cognition and attention and transforms it into concrete advice that students and designers can directly apply. It demonstrates how designs can be considered as tools for cognition and extensions of the viewer’s brain in much the same way that a hammer is an extension of the user’s hand. The book includes hundreds of examples, many in the form of integrated text and full-color diagrams.
Renamed from the first edition, Visual Thinking for Design, to more accurately reflect its focus on infographics, this timely revision has been updated throughout and includes more content on pattern perception, the addition of new material illustrating color assimilation, and a new chapter devoted to communicating ideas through images.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VISUAL COMMUNICATION: INSIGHTS AND STRATEGIES
Af Janis Page & Margaret Duffy

Teaches visual literacy, theory, scholarly critique, and practical application of visuals in professional communication careers
Based on years of research, Visual Communication Insights and Strategies explores visual imagery in advertising, news coverage, political discourse, popular culture, and digital and social media technologies. It is filled with insights into the role of visuals in our dynamic social environment and contains strategies on how to use them.
The authors teach theoretically-informed literacy and critical analysis of visual communication and show how to assess and apply this knowledge in the fields of advertising, public relations, journalism, organizational communication, and intercultural communication. This important book:

 • Reveals how to analyze visual imagery
 • Contains a research-based approach to the topic
 • Introduces a 3-step process, Research-Evaluate-Create, to apply the knowledge gained
 • Combines research, theory, and professional practice of visual communication

Designed for undergraduate and graduate courses in visual communication courses, as well as visual rhetoric, visual literacy, and visual culture, Visual Communication Insights and Strategies reveals how to apply rhetorical theories to visual imagery.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADVERTISING BY DESIGN
Af Robin Landa

A real-world introduction to advertising design and art direction, updated and revised for today’s industry
The newly revised Fourth Edition of Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media delivers an invigorating and cutting-edge take on concept generation, art direction, design, and media channels for advertising. The book offers principles, theories, step-by-step instructions, and advice from esteemed experts to guide you through the fundamentals of advertising design and the creative process.
With a fresh focus on building a coherent brand campaign through storytelling across all media channels, Advertising by Design shows you how to conceive ideas based on strategy, build brands with compelling advertising, and encourage social media participation. You’ll also get insights from guest essays and interviews with world-leading creatives in the advertising industry.
Perfect for students and instructors of advertising design, art direction, graphic design, communication design, and copywriting, Advertising by Design also will earn a place in the libraries of business owners, executives, managers, and employees whose work requires them to understand and execute on branding initiatives, advertising campaigns, and other customer-facing content.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KUNSTEN AT TALE SÅ ALLE LYTTER
Af Nina Vinther Andersen

Nina Vinther Andersen trækker på årtiers videnskabelig forskning i adfærdsøkonomi, neurovidenskab, psykologi, journalistisk metode og den amerikanske tradition for storytelling, når hun i bogen her giver dig den overraskende sandhed bag kunsten at blive en taler, folk lytter til.
Hvad enten du står på en talerstol (eller en ølkasse), leder et møde, præsenterer et tilbud, pitcher for investorer, forsvarer din afhandling eller underviser online, fortæller bogen dig, hvordan du med små virkemidler kan skabe en stor og positiv effekt.
Med bogen får du et robust grundlag for, hvad der virker og ikke virker, når du tager ordet. Du bliver indført i processen bag fortælleteknik, visuelle virkemidler og et overbevisende kropssprog. Den er spækket med lærerige eksempler fra virkeligheden og praktiske øvelser.
Kunsten at tale så alle lytter er skrevet til dem, der vil inspirere, motivere, opnå resultater og forandre verden gennem fortællinger, publikum fanges af, forstår og husker.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

MAKROØKONOMI
Af Hans Jørgen Biede

Makroøkonomi – videregående uddannelser er en teoretisk stærk og pædagogisk anlagt lærebog. Formålet med bogen er at give læseren en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge, således at disse kan anvendes såvel i forbindelse med projektskrivning og studier i øvrigt som i jobmæssige sammenhænge. Der lægges gennem hele bogen vægt på at forklare den økonomiske teori og holde denne op mod ”den virkelige verden”. Det sker: • Ved uddybende forklaringer • Ved løbende at supplere teorierne med grafer, figurer og tabeller for derved at øge den intuitive fornemmelse • Ved hjælp af simple matematiske begreber, således at der sikres en logisk sammenhæng gennem hele bogen. Denne del er dog nedtonet i forhold til tidligere udgaver. Bogen er opdateret på en lang række punkter i forhold til forrige udgave. Del 4 sidst i bogen inddrager elementer fra bogen ”Makroøkonomi i teori og praksis” vedrørende finansielle kriser, finansiel stabilitet og eurosamarbejdet. Denne del er specielt rettet mod finansbacheloruddannelsen, men andre kan selvfølgelig også inddrage disse elementer i undervisningen. Desuden er der sket en væsentlig opdatering af alle bogens kapitler. Det gælder ikke mindst kapitel 6 om finanspolitikken, hvor der er lagt endnu mere vægt på tilrettelæggelsen af finanspolitikken i Danmark, herunder budgetloven og begrebet økonomisk råderum. Endelig er bogens figurer, tabeller, regler m.m. blevet opdateret. Bogen danner en helhed sammen med Mikroøkonomi – videregående uddannelser. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og rettelser.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ANVENDT STATISTIK
Af Kenneth Hansen

Anvendt statistik for de finansielle uddannelser er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. I denne 2. udgave er bogen opdateret, let restruktureret og udbygget med yderligere matematiske forklaringer. Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statistiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og andre teknikker. Lærebogen er rettet mod statistikundervisningen på finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og HD, men også de økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget statistik indgår. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

GOD LEDELSE

God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse. God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor. God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KOMMUNALPOLITISK LEDERSKAB

De kommunalt ansatte løfter rigtig mange opgaver, mens kommunalpolitikerne udstikker den politiske linje og foretager de politiske prioriteringer. Det handler om at udøve kommunalpolitisk lederskab. Heldigvis er landets knapt 2.500 kommunalpolitikere tæt på borgerne og brænder for det lokale demokrati og de lokale fællesskaber. Denne bog giver en række forskningsbaserede indspark til, hvordan det kommunalpolitiske lederskab kan udøves. Det handler om alt fra kommunestyret og økonomisk råderum til stående udvalg og bestyrelsesposter. Der er fokus på kommunalpolitikernes motivation, erfaringer og forståelse af informationer, og samspillet med ansatte, borgere og organisationer står centralt. Bogen sætter spot på arbejdet med innovation og teknologi samt på tilliden til og imellem kommunalpolitikerne. På den måde er det bogens mål at udruste både erfarne og nye kommunalpolitikere til at lykkes endnu bedre med deres kommunalpolitiske lederskab.

Bogen er redigeret af professor Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, SDU og professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, AU.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ON PLAY
Helle Marie Skovbjerg

Play is important for people’s lives. That is the subject of this book. It is a confrontation and a rebellion against the instrumentalisation and rationalisation of play, and insists that play is of value in itself as it is fundamentally bonded to human life.
On Play presents the perspective of mood. It comprises three dimensions: There is the play media, or the tools with which we play; the play practices, which are the actions and forms of expression used in play, and the play moods, which is the special feeling of involvement that we experience when we play. The perspective of mood points towards a strong connection between what we play with, what we do with it and what we experience. Children take and use certain play media; they use them in certain ways and thus attain a mood of play.
In On Play, a number of terms are introduced as ways of observing these moods of play. These terms may serve as lenses through which we observe play, but they can also be used as principles for instruction when we plan pedagogic play activities, when we want to throw a party at work or when we design play experiences.
Using the perspective of mood, this book gives us new insights into what play is, or could become, and also, that it is found everywhere. This book praises diversity, inventiveness and those surprising moments of impulse. In principle, there is no such thing as bad play, since it will simply peter out. Good play, on the other hand, goes on and on, because it makes sense to those who are playing.
The book is based on extensive field work among children and the theory is deeply anchored in plenty of practical examples. We meet the children in their daily lives, where play comes to life – and it lives in many places. At school, at home, with grandparents and in all the in-between spaces of a child’s life.

OLD IS NEW
Af Hiroshi Sugimoto

Architectural Works by New Material Research Laboratory
“The oldest things are the newest” – this paradoxical idea is present throughout the oeuvre of contemporary Japanese artist and photographer Hiroshi Sugimoto. In 2008, Sugimoto and the architect Tomoyuki Sakakida founded the New Material Research Laboratory, an architectural firm that researches and develops “new materials” from known materials and techniques by applying a different approach and interpretation. The Laboratory’s aim is to rethink the use of old materials passed on to us from ancient times, the Middle Ages and the modern period. It advocates for a reconnection of the present with a bygone era, and to extend that connection to the future through architecture.
Old Is New delves into the art and architecture, as well as the archaeological philosophy and contemporary practice, of the New Material Research Laboratory. Richly illustrated, the book shows the choice of materials for each project. The photographs in itself are compositions, presenting scenes that show a balance of the present and past. Sugimoto and Sakakida, discussing their practice and approach, wrote the principal texts of this volume. Additional text contributions delve into the origin of the laboratory’s design ethos rooted in Japanese tradition and aesthetics and their historical context. The book also includes an annotated index of materials and classical Japanese techniques with information drawn from the laboratory’s research.
With photographs by Hiroshi Sugimoto

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE HIDDEN POWER

Adobe Photoshop holds an incredible amount of power, which is sometimes locked behind a dizzying array of features and tools. Scott Valentine not only shows you the keys to unlocking that power, he also demonstrates how the keys work. You will get hands-on experience with experiments and examples as you explore new techniques for editing your images.
Written for both professionals and hobbyists, this book presents essential techniques and discusses when and how to try innovative solutions. By focusing on two core capabilities blending modes and adjustment layersyou will discover how Photoshop gives you deep control over your images to address some of photographys most challenging problems. Photoshop users of all levels will find clear explanations and step-by-step procedures for expert techniques. Advanced users will enjoy exploring new ideas that can inform their own workflow. Through richly illustrated examples with clear explanations, The Hidden Power of Adobe Photoshop teaches you:
• Multiple approaches to problem solving and creative exploration
• How to see your images as data that you can control
• Underlying principles that drive industrial-strength techniques
• Instructions for building your own Photoshop experiment files

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

SKABT AF KUNSTIG INTELLIGENS
Af Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard

Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allestedsnærværende i vores liv og arbejde. Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser? Bogens forsidebilleder er skabt af en kunstig intelligens. Kan computeralgoritmen betegnes som kreativ i dette tilfælde?
Denne bog handler om, hvordan computeralgoritmer og nye digitale teknologier som machine learning og kunstig intelligens kan udvide rammerne for kreativt arbejde. Bogen tilbyder en forståelse af, hvordan algoritmer kan anvendes kreativt, og den indeholder massevis af eksempler. Desuden diskuterer bogen nogle af de konsekvenser, det kan have, når vi begynder at integrere kunstig intelligens i kreative arbejdsprocesser.   
Mads Korsgaard er psykolog med speciale i mekanismerne bag kreativitet og innovation, og Andreas Refsgaard er digital kunstner med en legende tilgang til kunstig intelligens. Ved at kombinere deres forskellige fagområder udforsker forfatterne computerteknologiens kreative mulighedsrum.   
På den tilhørende interaktive hjemmeside www.skabtafenkunstigintelligens.dk kan man selv afprøve en række bogens eksempler.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DRØMMEN OM EUROPA
Af Jacob Ehrbahn

Drømmen om Europa er en stor, smuk og gribende udgivelse med mere end 150 fotografier af mennesker på flugt fra deres hjemlande. Jacob Ehrbahn har siden 2015 foretaget op mod 20 rejser for at dække fronterne i flygtningekrisen med sit kamera. Disse fronter flytter sig hele tiden som direkte konsekvens af den europæiske flygtningepolitik, når nogle ruter åbner og andre lukker, og når nogle europæiske lande tager imod flygtninge og migranter, mens andre forsøger at undgå det. Der er fotoserier fra Lesbos, hvor de første gummibåde kommer i land i 2015, af ngo-skibes redningsaktioner på Middelhavet, fra et svensk asylcenter, fra Paris’ gader og fra grænseovergange i Grækenland, Tyrkiet, Serbien, Ungarn, Bosnien-Herzegovina og Frankrig. Fotografierne står uforstyrret på siderne, men til sidst i bogen er et register, der fortæller historien bag hvert enkelt billede.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

PEER FEEDBACK
Af Lotte Rienecker og Ditte Jacobsen

Skal du modtage give eller facilitere peer feedback på et produkt eller en proces, som er undervejs og ufærdigt eller klar til at aflevere – enten mundtligt eller skriftligt, digitalt eller analogt, formelt eller mere uformelt?
Er du studerende, underviser og vejleder på en professionshøjskole?
Så finder du i denne bog spilleregler for konstruktiv feedback, feedback-kriterier, underviseres gode råd til studerende, huskelister til før, under og efter peer feedback, bud på, hvordan du kan lære med og af peer feedback og masser af peer feedback-aktiviteter, som man kan afprøve og udvikle videre på.
Andre studerende og undervisere må gerne læse med!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADVERTISING BY DESIGN

The newly revised Fourth Edition of Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media delivers an invigorating and cutting-edge take on concept generation, art direction, design, and media channels for advertising. The book offers principles, theories, step-by-step instructions, and advice from esteemed experts to guide you through the fundamentals of advertising design and the creative process.

With a fresh focus on building a coherent brand campaign through storytelling across all media channels, Advertising by Design shows you how to conceive ideas based on strategy, build brands with compelling advertising, and encourage social media participation. You’ll also get insights from guest essays and interviews with world-leading creatives in the advertising industry.

The book is filled with practical case studies that show real-world applications. You’ll also benefit from coverage of

-A quick start guide to advertising

– A thorough introduction to what advertising is, including its purpose, categories, forms, media channels, social media listening, and its creators

-Creative thinking strategies and how to generate ideas based on creative briefs

-Utilizing brand archetypes and creating unique branded content

-Composition by design, including the parts of an ad, the relationship between images and copy, basic design principles, and points of view

-How to build a brand narrative in the digital age

-Copywriting how-to’s for art directors and designers

-Experiential advertising

-An examination of digital design, including subsections on the basics of mobile and desktop website design, motion, digital branding, and social media design

Perfect for students and instructors of advertising design, art direction, graphic design, communication design, and copywriting, Advertising by Design also will earn a place in the libraries of business owners, executives, managers, and employees whose work requires them to understand and execute on branding initiatives, advertising campaigns, and other customer-facing content.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE TYPE PROJEKT BOOK

Whether youre a seasoned pro looking to brush up your portfolio, or a novice with a laptop full of design software you havent yet mastered, this book has you covered. In dozens of projects, the authors guide you through the nitty-gritty details of book design, magazine layout, poster production, and all manner of print projects, from start to finish. The Type Project Book is loaded with tips and insider knowledge that will help you hone your design skills, deepen your type knowledge, and nerd out on the history of graphic design.
Each section is a deep dive into real-world design projects from working designers: a cookbook; a letterpress gig poster; an animated web banner; an infographic; even the humble business card is explored. Along the way, wisdom is offered, tips and time-saving tricks are shared, the secrets of working graphic designers are revealed all with the requisite doses of wit one expects from seasoned professionals with decades of experience.
THE TYPE PROJECT BOOK PROVIDES:
• A wide variety of typography-focused projects ranging from a single letter to a book of several hundred pages
• An understanding of the design principles involved in creating impactful graphic design
• Immersion into the wider world of type and lettering and its use for artistic expression
• Tips and techniques for the most efficient working practices

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE ILLUSTRATOR CLASSROOM IN A BOOK

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Illustrator

Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.

Adobe Illustrator Classroom in a Book (2021 release) contains lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.

Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
• Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
• Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE INDESIGN CLASSROOM IN A BOOK

The fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe InDesign

Classroom in a Book®, the best-selling series of hands-on software training workbooks, offers what no other book or training program does — an official training series from Adobe, developed with the support of Adobe product experts.

Adobe InDesign Classroom in a Book (2021 release) contains 15 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you. This book will also help experienced InDesign users elevate their skills, understand best practices, and learn about new features.

Purchasing this book includes valuable online extras. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
• Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book
• Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

EFFEKTIVE BRUGERTEST
Af Charlotte Albrechtsen og Cecilie Steentoft

Direktøren klapper, ingeniørerne er tilfredse, og sælgerne vil bare have produktet ud over rampen. MEN kunderne vender tommelfingeren nedad, og produktet sælger ikke. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation ved at inddrage brugerne i udviklingen af dit produkt.

Metoden hedder brugertest. Med en brugertest undersøger du, hvordan målgruppen oplever dit koncept, dit produkt eller din service. Testen giver dig viden til at skabe produkter, som målgruppen vil elske.

Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en brugertest fra start til slut.

Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til brugertest-metoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.

Du kan læse bogen i dag og gå i gang med at forberede din første brugertest i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

VALIDE PERSONAER
Af Charlotte Albrechsen

Den stort anlagte kampagne har ikke den gennemslagskraft, organisationen havde håbet på. Opslagene på sociale medier får ikke nok likes, og de planlagte events flopper på grund af for få deltagere. Det er rigtig ærgerligt! Ikke mindst fordi, du kunne have undgået situation, hvis du havde haft en bedre forståelse for kampagnens målgruppe.
Det kunne du have fået ved hjælp af personametoden. Når du laver personaer, bruger du empirisk viden om en målgruppe til at fremstille nuancerede portrætter af fiktive mennesker. Personaer formidler kompleks viden om målgruppen på en måde, der er overskuelig og gør det let at leve sig ind i de mennesker, det handler om.
Denne bog guider dig igennem den proces, det er at lave en personaer fra start til slut.
Bogen er beregnet til at blive brugt af dig, der også har travlt med alt mulig andet, og derfor er den kortfattet og går lige til sagen. Den trinvise tilgang til personametoden og de mange eksempler, forklaringer og illustrationer hjælper dig godt i gang.
Du kan læse bogen i dag og tage hul på dit personaprojekt i morgen.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

CATHERINE OPIE
by Hilton Als (Author), Douglas Fogle (Author), Helen Molesworth (Author)

Long awaited, the first survey of the work of one of America’s foremost contemporary fine art photographers

For almost 40 years, Catherine Opie has been documenting with psychological acuity the cultural and geographic identity of contemporary America. This unique artist monograph presents a compelling visual narrative of Opie’s work since the early 1980s, pairing images across bodies of work to form a full picture of her artistic vision. With more than 300 beautiful illustrations and made in close collaboration with Opie, the book marks a turning point in the consideration of this artist’s work to date.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DESIGNING FONTS:
An Introduction to Professional Type Design
Af Chris Champe

Type design is often presented in either such detail-obsessed complexity that it is not welcoming to beginners, or it is so simplified with the help of apps and web services that the resulting fonts are virtually useless. This book is different. It shows readers how to design professional fonts – without having to find out all of type design’s secrets first.

Designing Fonts teaches the basics of type design from sketched letters to finished font, offering an uncomplicated but thorough introduction to type design. With easy-to-follow instructions, many examples and professional tips, readers will learn how to design unique typefaces tailor-made for their own projects or customer orders. This book has two parts. Part 1 explains the theoretical, creative and technical basics of type design and font production. Six chapters then cover everything from alphabet to font, showing readers how to find and develop typeface ideas, design matching letters, produce fonts and expand them with special functions. Part 2 comprises eight workshops that explore how to design and implement different kinds of typefaces, from decorative interlocking display fonts with alternative letters to well-developed headline fonts with multiple cuts and OpenType features.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

THE PACKAGE DESIGN BOOK 6

Wherever you shop, be it online or in a brick-and-mortar store, the first thing you notice about a product is its packaging. The quality of the packaging has a significant influence on whether or not a customer decides to buy a product. In fact, packaging has become more important than ever in recent years: Unboxing videos are watched by millions of followers on social media platforms, college Packaging Design courses are full to bursting, more and more agencies are specializing in this area, and companies are investing ever greater sums of money in the outward appearance of their products. Packaging design has long since grown to become not just part of our everyday lives, but a powerful marketing tool as well. High-quality packaging can increase the value of an entire brand.

With over 500 projects from more than 45 different countries, the sixth edition of TASCHEN’s The Package Design Book celebrates the 14th anniversary of the Pentawards, one of the industry’s most important international competitions. We will be casting our spotlight on all the winners from 2019 and 2020. With awards in six major categories – Beverages, Food, Body, Luxury, Other Markets, and Packaging Concepts – this spectacular and inspiring collection presents an array of unusual, intelligent and charming packaging concepts, demonstrating once again the importance of this design discipline.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

AT TALE MED OMTANKE – kommunikation i det personlige lederskab
Af Poula Helth

Vellykket kommunikation er en nødvendig men ofte overset betingelse for, at man som leder kan udføre ledelsesopgaven tilfredsstillende.

I det personlige lederskab er det naturligt at se kommunikation som afgørende for at kunne lede. Ledelse handler ikke alene om at varetage en funktion, men også om at bruge sin egen personlighed i alle facetter af den daglige ledelse. Og her er kommunikationen central – både den daglige og den strategiske.

Poula Helth tager i bogen afsæt i lederens praksis og giver læseren en sammenhængende forståelse af lederskabets kommunikative aspekter. Hun tager fat i en række typiske konkrete udfordringer, hvor ledere har behov for at blive bedre til at udøve lederskab gennem kommunikation – og til at forstå, hvem de kommunikerer med.

Med masser af gode eksempler på situationer, konkrete værktøjer og ikke mindst en praksisrettet anvendelse af teorier om kommunikation giver bogen læseren mulighed for at zoome ind på sin egen kommunikation: Hvordan kan kommunikationen anvendes i forhold til lederskabets konkrete udfordringer, såsom at træffe beslutninger og formidle dem, sætte en ny strategisk retning, løse kriser og konflikter, forhandle fremtidige løsninger, udvikle organisationens kompetencer eller blot et ønske om at forbedre den daglige kontakt med medarbejderne?

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

IMMATERIALRET
af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen

Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:
• Ophavsret
• Patentret
• Brugsmodelret
• Designret
• Varemærkeret
• Aftaler om immaterialrettigheder
• Retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

Immaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Jens Schovbo er professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) og forsker inden for immaterialretlige emner. Han er desuden medlem af bl.a. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Klagenævnet for Domænenavne og af bestyrelsen for Foreningen Industriel Retsbeskyttelse.

Morten Rosenmeier er professor i ophavsret ved CIIR. Ved siden af universitetsarbejdet har han tilknytning til forskellige ophavsretlige organisationer mv., der varetager interesser for såvel ophavsmænd som brugere af beskyttet stof, herunder Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Copydan Tekst & Node, VISDA, Gramex mv.

Clement Salung Petersen er professor i civilprocesret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Han er desuden sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne, konsulent for UBVA og medlem af Retsplejerådet.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

PODCASTERENS HÅNDBOG
aF Nalle Kirkvåg, Mikkel Løfgren Rud og Anna Hjortsø

Podcasterens håndbog er skrevet til dig, der vil fortælle medrivende historier og dele passionerede samtaler med alle os andre. I håndbogen giver tre podcastere deres praktiske erfaringer videre, som er brugbare for dig, uanset om du er nybegynder eller erfaren podcaster.

Den giver dig konkret vejledning og hjælper dig med at udnytte mediets mange muligheder, når du bl.a. skal forholde dig til:

Koncept Udstyr Optagelse Redigering Udgivelse Finansiering

Bogen er en kronologisk guide, der trin for trin fører dig gennem alle faser af produktionen: Fra udviklingen af den spæde idé til etableringen af et trofast og engageret lytterfællesskab. Du kan også bruge den som en opslagsbog, hvis du f.eks. bliver i tvivl om, hvilken mikrofon du skal vælge, eller hvordan du laver det bedste interview.

Du vil uden tvivl støde ind i både små og store forhindringer på din podcast-vej, men med denne bog i hånden kan du tackle dem, så du når i mål med lige præcis den podcast, du drømmer om.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

KREATIVITET, INNOVATION OG HUMOR
Martin Einfeldt

De bedste teorier og de bedste råd. Mennesker har brug for at få ideer hele tiden. Ideer til aftensmaden, boligen, ferien, gaver, uforudsete problemer og hvor man finder hjælp.
Nogle få ideer er store og geniale. De fleste er små og banale. Mennesker har brug for begge dele.
Stadig flere har også et arbejde som kræver at man selv får ideer hele tiden.
Denne bog er til alle som behøver ideer som skaber værdi, fx i projekter, grupper og tværfagligt arbejde. Det er fx ledere, lærere, funktionærer, forskere, håndværkere, kunstnere, forældre og studerende på alle uddannelser.
Bogen viser de bedste teorier fra psykologi, sociologi, kommunikation, ledelse og økonomi om kreativitet, innovation og humor. Bogen er også en praktisk guide.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe.

DESIGN. THINK. MAKE. BREAK. REPEAT
Af Martin Tomitsch

The revised edition of our bestselling design handbook Design. Think. Make. Break. Repeat. is out now with 20 new methods, 3 new case studies and 1 completely new chapter.

This book introduces the reader to the changing role of design as a way of thinking and a framework for solving complex problems and achieving systemic change. Design. Think. Make. Break. Repeat. documents 80 methods that cover all stages of a design process, providing actionable guidance for applying the methods across a range of projects. The methods are complemented by seven case studies to demonstrate their application.

In this revised edition, the authors look beyond the human-centred design paradigm and provide an introduction to life-centred design. This extended focus is reinforced through design methods for considering the broader ecosystem in which products and services are used, including the use of natural resources, ethical concerns, and the long-term impact of design decisions.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

NÅR LÆRINGSRUMMET BLIVER INTERNATIONALT – FAGDIDAKTISK SET
Af Karen M. Lauridsen

Denne bog handler om de muligheder, der opstår, når læringsrummet bliver internationalt. Det handler ikke kun om at udbyde en uddannelse på engelsk, det handler i langt højere grad om, hvad man underviser i, hvordan man gør det og hvilke læringsmål, det skal føre frem til. Det gælder, uanset om eleverne eller de studerende er danske eller kommer hertil fra andre lande og kulturer.

Netop dét er bogens fokus, og den kan forhåbentlig inspirere mange undervisere til at udvikle deres egen undervisningspraksis. Bogens kapitler er praktisk orienterede og indeholder konkrete eksempler – eller scenarier – fra forskellige fagområder og uddannelsesniveauer. Kapitlerne handler bl.a. om udvikling af interkulturelle kompetencer, sprog, gruppearbejde, undervisning og læringsmål.

Når læringsrummet bliver internationalt henvender sig til gymnasielærere på internationale linjer og undervisere på videregående uddannelser, hvor internationale forløb er en del af uddannelserne.

Den er en del af serien Didaktik. Seriens bøger går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TRYK PÅ KONTAKTEN
Af Pernille Hedegaard Bøgh og Ditte Gøricke Jensen

Tryk på kontakten er en praktisk håndbog for undervisere, der skal undervise klasser helt eller delvist virtuelt på grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

Den handler om at etablere og udvikle god klassekultur i virtuel undervisning og tilbyder redskaber til rammesætning, organisering, kontakt og kendskab. Desuden sætter bogen fokus på udfordringer i den virtuelle undervisning. Forfatterne foreslår, hvordan disse kan mødes. Blandt andet præsenteres en række øvelser for at etablere og opretholde kontakten og kendskabet til de andre, man er sammen med – hver for sig.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DESIGN INNOVATION & INNOVATION
Af Karla Straker, Cara Wrigley and Erez Nusem

Design Innovation and Integration is more than just a toolkit; it is a guidebook for the industry leaders of tomorrow, providing a holistic understanding of the approaches, practices and tools required to integrate design strategically within an organisation.

Novel solutions are required to meet complex problems, yet how to make these solutions a reality is rarely addressed. This book expands on existing design toolkits to provide an understanding of the principles and methods that underpin such tools and align them with organisational strategy. The aim is not to equip readers with a stocktake list of design tools, but to assist them to learn how to apply, adapt and re-mould tools to best suit their needs. It also demonstrates the more complex process of design integration, highlighting common pitfalls and opportunities.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DEN DIGITALE LÆSERS HJERNE
– en skriveguide til fagfolk
Af Kresten Bjerg

Den digitale læsers hjerne er en bog om faglig formidling i digitale medier. Hvis du ligner flertallet af læsere, vil du foretrække at læse bogen i en papirudgave. Det skyldes, at hjernen har lidt sværere ved at koncentrere sig om digitale tekster end analoge. Det skaber en interessant udfordring, når man udgiver sine fagtekster i digitale medier: Hvordan får man læseren til at koncentrere sig lige så godt om den digitale tekst som den analoge? De 22 skriveråd i denne bog giver et bud. Bogen indeholder syv centrale kapitler: 1. Det digitale potentiale. Læs om den kommunikationssituation, som du skal tage højde for, når du skriver til digitale medier. De digitale medier har potentialer og begrænsninger som alle andre medier. 2. Den digitale læsers hjerne. Bogens skriveråd begrundes med resultater fra læseforskning og kognitiv sprogteori. 3. 22 skriveråd. Skriverådene præsenteres som konkrete skriveråd med mange eksempler. 4. Skriverådenes effekt. De centrale skriveråd er testet i to danske befolkningsundersøgelser. Se skriverådenes effekt fordelt på alder, køn og uddannelse. 5. Skriveråd og tekstmodeller – oversigt. Når du har brug for en kort oversigt over alle 22 skriveråd. 6. Tjeklisten. Tjeklisten formulerer de 22 skriveråd som korte spørgsmål til din tekst. 7. En bog i bogen: VIVEs skriveguide. VIVEs – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds – skriveguide er trykt som “bog i bogen”. Deres guide er et eksempel på, hvordan store forskningsinstitutioner kan bruge Den digitale læsers hjerne som udgangspunkt, når de guider medarbejdere og forskere til god faglig formidling på digitale medier. Bogen er målrettet alle fagfolk, der skal formidle i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med faglig præcision.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

AKADEMISKE FRASER
Af Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Anne Sofie Jakobsen

Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise, fagfællebedømme eller redigere nogen der gør det – så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.
Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.
Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.
Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.
Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med utallige kombinationsmuligheder.
Formulér dig godt med fraser!

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KLASSISK OG MODERNE MEDIETEORI
Red. af Mikkel Fugl Eskjær og Mette Mortensen

Klassisk og moderne medieteori er den første samlede danske fremstilling af medieteoriens centrale retninger, skoler og paradigmer. Behovet for en dansksproget grundbog om medieteori er blevet udtalt i takt med medie- og kommunikationsvidenskabens vækst i Danmark siden 1980’erne og interessen for mediernes rolle i tilstødende videnskaber. Medier udgør en central del af den moderne tilværelse og det moderne samfundsliv. Det gælder alt fra politik, kultur og religion til arbejde, fritid og forbrug. Bogen søger at udbrede kendskabet til førende teorier om medier og kommunikation. Desuden viser den, hvordan vores medieteoretiske forståelse har ændret sig i takt med forandringer i det medie- og informationsteknologiske landskab. Bogen tilbyder en historisk oversigt over medieteoriens fremkomst og udvikling. Tidsmæssigt griber bogen tilbage til det 20. århundredes begyndelse, hvor de første medieteoretiske betragtninger blev formuleret. Derpå følger en gennemgang af efterkrigstidens mere systematiske udvikling af medieteorien. Bogen slutter med en række teorier, der sætter forståelsesrammer for de ændringer, som de sidste års medieteknologiske udvikling – og i særdeleshed de digitale medier – afstedkommer for relationerne mellem medier, mennesker og samfund. Bogen er opbygget kronologisk og består af tre dele: ”Klassisk medie- og kommunikationsteori”, ”Nyere medieteori” og ”Forandringer af medier og kommunikation”. De enkelte kapitler præsenterer periodens centrale teorier og afsluttes med en oversigt over nøglebegreber.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DIGITALE LIV – Brugere, platforme og selvfremstillinger
Red. af Rikke Andreassen, Rasmus Rex Pedersen og Connie Svabo

Vores dagligdag er blevet digital. Digitale platforme og interaktioner former medborgerskab, politisk deltagelse, samtaler med venner og familie, kærlighedsliv og kommunikation med offentlige myndigheder. Digitaliseringen tilbyder nye måder at interagere på i privatlivet, i offentligheden og i arbejdslivet.DIGITALE LIV belyser, hvordan digitaliseringer påvirker vores liv gennem analyser af shitstorms, dating, gaming, influencers, e-boks, Spotify, Facebook, Instagram, algoritmer, velgørenhed, platformsøkonomi mv.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FORSKNINGSKOMMUNIKATION – En praktisk håndbog til eksperter og forskere
Af Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff

Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde? Disse vigtige spørgsmål bliver besvaret i denne praktiske håndbog om forskningskommunikation.
I en kompleks verden, hvor forskningsbaseret viden bliver vigtigere og vigtigere, samtidig med at mange taler om et postfaktuelt samfund, må du som ekspert og forsker stå fast på, at du har en solid og kvalitetssikret viden – og at den viden er vigtig for det omkringliggende samfund og for kvalificeringen af den offentlige debat.
Håndbogen er baseret på forskning i strategisk kommunikation, medier, journalistik og ikke mindst forskningskommunikation. Med det udgangspunkt demonstrerer Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff, hvordan du som ekspert og forsker kan lægge en strategi for din forskningskommunikation. Bogen rummer en række konkrete anbefalinger og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig i dine bestræbelser på at kommunikere effektivt om din viden til den brede offentlighed.
Læs mere på forskningskommunikation.net

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

DET GRÆNSELØSE TV-DRAMA – Danskhed og transnationalitet
Af Gunhild Agger

Dansk tv-drama er en arena for billeder, ord og musik, der bevæger os og taler til vores følelsesliv. Det er også et forum for debat om samfundet og individet, om etik, køn, generationer og etnicitet, om danskernes forhold til vores historie og hvad der foregår i den verden, vi er en del af.
Det grænseløse tv-drama beretter historien om dansk tv-dramas guldalder fra 1995 til 2016. I den periode lancerede DR og TV 2 en serie tv-dramaer, der i hidtil ukendt omfang optog publikum. Dansk tv-drama formåede at indfange og forhandle centrale tendenser i samfundsudviklingen og omsætte dem i aktuelle dilemmaer, understøttet af slagkraftig æstetik. Danske producenter tilegnede sig nye tilgange til temaer og stil – og dansk tv-drama fik momentum i et internationalt gennemslag, ingen havde drømt om. Resultatet blev øget transnationalitet i produktionsform og sigte. Bogen beskriver indgående hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre.
I denne historie spiller produktionskultur såvel som æstetik, genrer og modtagelse sammen. Udviklingen kortlægges i bogen ud fra kvantitative og kvalitative synsvinkler. Omdrejningspunktet er klassikere fra dominerende genrer – krimi og dansk noir, politisk drama, familie- og melodrama, komedie og satire, julekalender for hele familien og historisk drama.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

KREATIVITET, INNOVATION OG HUMOR – De bedste teorier og de bedste råd
Af Martin Einfeldt

Mennesker har brug for at få ideer hele tiden. Ideer til aftensmaden, boligen, ferien, gaver, uforudsete problemer og hvor man finder hjælp.
Nogle få ideer er store og geniale. De fleste er små og banale. Mennesker har brug for begge dele.
Stadig flere har også et arbejde som kræver at man selv får ideer hele tiden.
Denne bog er til alle som behøver ideer som skaber værdi, fx i projekter, grupper og tværfagligt arbejde. Det er fx ledere, lærere, funktionærer, forskere, håndværkere, kunstnere, forældre og studerende på alle uddannelser.
Bogen viser de bedste teorier fra psykologi, sociologi, kommunikation, ledelse og økonomi om kreativitet, innovation og humor. Bogen er også en praktisk guide

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE INDESIGN CLASSROOM IN A BOOK
By Kelly Kordes Anton, Tina DeJarld

Adobe InDesign Classroom in a Book (2021 release) contains 15 lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you. This book will also help experienced InDesign users elevate their skills, understand best practices, and learn about new features.
Purchasing this book includes valuable online extras. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book and Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ADOBE ILLUSTRATOR Classroom in a Book
By Brian Wood

Adobe Illustrator Classroom in a Book (2021 release) contains lessons that cover the basics and beyond, providing countless tips and techniques to help you become more productive with the program. You can follow the book from start to finish or choose only those lessons that interest you.
Purchase of this book includes valuable online features. Follow the instructions in the books Getting Started section to unlock access to:
Downloadable lesson files you need to work through the projects in the book and Web Edition containing the complete text of the book, interactive quizzes, and videos that walk you through the lessons step by step

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

FOUNDATION OF DIGITAL ART AND DESIGN WITH ADOBE CREATIV CLOUD 2nd Edition
By xtine burrough

Fuses design fundamentals and software training into one cohesive approach!All students of digital design and production–whether learning in a classroom or on their own–need to understand the basic principles of design. These principles are often excluded from books that teach software. Foundations of Digital Art and Design reinvigorates software training by integrating design exercises into tutorials that fuse design fundamentals and core Adobe Creative Cloud skills.
The result is a comprehensive design learning experience organized into five sections that focus on vector art, photography, image manipulation, typography, and effective work habits for digital artists. Design topics and principles include: Bits, Dots, Lines, Shapes, Unity, Rule of Thirds, Zone System, Color Models, Collage, Appropriation, Gestalt, The Bauhaus Basic Course Approach, Continuity, Automation, and Revision.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

METHODIK DER FORM UND BILDGESTALTUNG – Aufbau, Synthese, Anwendung
Af Armin Hofmann 4. red. udg

Armin Hofmanns 1965 erschienenes Lehrbuch gilt auch heutzutage noch als Standardwerk in der Grafikdesign-Ausbildung weltweit. Gerade in Zeiten der Rückbesinnung auf eine klare und minimalistische Formensprache, bietet Hofmanns Werk einen idealen Ausgangspunkt für zeitgemäßes Design.Um heutigen Designtechniken zu entsprechen, wurde diese Neuauflage nach einer computergerechten Systematik gegliedert. Dabei werden Bild- und Formelemente analysiert und auf ihre Gesetzmäßigkeiten untersucht, um diese auf die heutige Arbeit am Bildschirm anzuwenden. Das Buch zeigt, dass auch 50 Jahre nach der Erstauflage, Hofmanns Theorien und Ansätze immer noch ihre Gültigkeit für neue Generationen an Designern haben.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

TYPE DIRECTORY
Af Peter Dawson, Tobias Frere-Jones

The ultimate visual encyclopaedia of type, featuring more than 1,800 typefaces
Wherever we go and whatever we do, the printed word plays a part in every aspect of our day-to-day lives. Behind all the messages we see, read, and absorb, the design and choice of typeface dictate the tone, context and immediacy of these words. From advertising and news headlines to book jackets or wayfinding at an airport, choosing the most appropriate typeface is not an easy task, nor one based on aesthetic alone.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

ARCADE GAME TYPOGRAPHY- The Art of Pixel Type
Toshi Omagari, Kiyonori Muroga

The first book of its kind – a definitive and beautifully designed survey of 70s, 80s and early 90s arcade video game pixel typography
Arcade Game Typography presents readers with a fascinating new world of typography – the pixel typeface. Video game designers of the 70s, 80s and 90s faced colour and resolution limitations that stimulated incredible creativity: with letters having to exist in an 8×8 square grid, artists found ways to create expressive and elegant character sets within a tiny canvas.
Featuring pixel typefaces carefully selected from the first decades of arcade video games, Arcade Game Typography presents a previously undocumented ‘outsider typography’ movement, accompanied by insightful commentary from author Toshi Omagari, a Monotype typeface designer himself, and screenshots of the type in use. Exhaustively researched, this book gathers an eclectic typography from hit games such as Super Sprint, Pac-Man, After Burner, Marble Madness, Shinobi, as well as countless lesser- known gems. The book presents its typefaces on a dynamic and decorative grid, taking reference from high-end type specimens while adding a suitably playful twist. Unlike print typefaces, pixel type often has bold colour ‘baked in’ to the characters, so Arcade Game Typography looks unlike any other typography book, fizzing with life and colour.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

UNDERSTANDING PROTRAIT PHOTOGRAPHY – How to Shoot Great Pictures of People Anywhere
by Bryan Peterson

Capture the perfect portrait–even if it’s with a selfie–in this updated edition of a trusted classic, now with all-new photography.Great portraits go beyond a mere record of a face. They reveal one of the millions of intimate human moments that make up a life. In Understanding Portrait Photography, renowned photographer Bryan Peterson shows how to spot those “aha!” moments and capture them forever. Rather than relying on pure luck and chance to catch those moments, Peterson’s approach explains what makes a photo memorable, how to spot the universal themes that everyone can identify with, and how to use lighting, setting, and exposure to reveal the wonder and joy of everyday moments.This updated edition includes new sections on capturing the perfect selfie, how to photograph in foreign territory while being sensitive to cultures and customs, how to master portraiture on an iPhone, and the role of Photoshop in portraiture. Now with brand-new photography, Understanding Portrait Photography makes it easy to create indelible memories with light and shadow.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

NENDOA brand-new monograph celebrating one of the most sought-after design studios working today

nendo’s extensive, idiosyncratic body of work flows seamlessly across disciplines, and is executed in every medium imaginable – from paper clips to watches, shoes, chocolates, glassware, and furniture, all the way up to interior design projects and freestanding architecture. Hot on the heels of nendo’s 2019 Phaidon monograph, which traced the first 13 years of the studio’s prolific output, nendo 2016-2020 shows us what founder Oki Sato and his team did next – an astonishing number of projects in five years.

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe

THE DESIGN BOOK new edition

The ultimate collection of the most innovative, beautiful, and influential products ever designed — now fully up to date
From the paper clip to the Eames Lounge Chair, the hundreds of everyday objects included in The Design Book span the last five centuries and shape our society in indelible ways. This extraordinary collection includes classic pieces by Breuer, Le Corbusier, and Castiglioni as well as anonymously designed objects like the deck chair and the whisk. Each entry has been carefully reviewed to bring every detail fully up to date and, with the addition of 30 products designed within the last 15 years, this new edition is more comprehensive — and relevant — than ever.
Praise for the original edition:
“Phaidon seems to have pulled off the rare trick of creating something accessible and wide-ranging, but genuinely interesting and informative too.” —Design Week

Kontakt bibliotek@dmjx.dk hvis du vil låne bogen og ajourboghandel@dmjx.dk hvis du vil købe