Det Kgl. Bibliotek – lån af bøger og artikler

DMJX’ bogsamling er søgbar i Det Kgl. Biblioteks katalog sammen med alle de øvrige materialer, Det Kgl. Bibliotek giver adgang til.
Pt kan DMJX’ bøger lånes ved fysisk fremmøde på biblioteket på enten Emdrupvej eller Helsingforsgade, mens de øvrige materialer kan bestilles ved at skrive til biblioteket på bibliotek@dmjx.dk
Elektroniske artikler som udgangspunkt med leveringstid fra dag til dag, mens der vil være længere leveringstid på fysiske materialer.