Sådan laver du litteraturhenvisninger

På DMJX er der i flere opgaver, bl.a. eksamensopgaver, krav om, at litteraturhenvisninger i skriftlige kilder og pensumlister følger APA-style.

APA har regler for alt omkring litteraturhenvisninger; her vises eksempler på, hvordan en henvisning i en litteraturliste i APA-style ser ud for de mest brugte kategorier:

Bøger (med end eller flere forfattere):

Lindahl, M. (1998). Gigt og fysioterapi. København: FADL.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans
Reitzels Forlag.

Kapitel i bog:

Arendt-Nielsen, L. (2002). Registrering af smerte. I: Danneskiold-Samsøe, B., Lund, H., & Avlund, K. (Red.),
Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (s. 221-231). København: Munksgaard.

Direkte citater (mindre en 40 ord og mere end 40 ord):

Begrebet “reliabilitet eller pålidelighed kan defineres som forholdet mellem den sande variation og den totale variation”(Beyer & Magnusson, 2003, s. 31).

Hvis citatet indeholder mindre end 40 ord, skal det inkorporeres direkte i teksten. Omslut citatet med
anførelsestegn “”. Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet. Afslut med et punktum efter
parentesen.

Ved længere citater på mere end 40 ord laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i teksten. Anførselstegn
udelades. Kilden placeres efter citatets punktum i en parentes.

Dette kan beskrives på følgende måde:
The major role of physiotherapy is the evaluation and training of everyday motor function so that the individual can return to the leisure, household and work-related activities they normally perform and to the independent function in the community. Physiotherapy practice therefore involves gaining accurate and objective
(i.e., measurement-generated) information about the individual’s performance abilities in the motor tasks most critical to the person’s everyday life.
(Carr & Shepherd, 1998, s.47)

E-bog (hentet fra portal):

Klafki, W. (2019). Dannelsesteori og didaktik—nye studier. (B. Christensen, overs.). Aarhus: Klim. Hentet fra https://ereolen.dk

Artikel:

Arweck, E. & Nesbitt, E. (2011). Religious education in experience of young people from mixed-faith families. British Journal of Religious Education 33 (1), 31-35.

Hjemmesider:

Karakteren 12 er ikke fremkommet og må ikke fortolkes som et gennemsnit mellem 13-skalaens 11- og 13-tal (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020).

Det er vigtigt at angive en lokaliseringsdato, da hjemmesider ofte ændrer sig over tid.

Blog:

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

Blogindlæg følger same skabelon som artikler.

DVD/video:

Scales, R. A. (2004). Aqua-Gym [DVD]. Herlev: Ruth Anker Scales Svømmeskole.

Podcast:

Vogt, P. J., & Goldman, A. (Hosts). (2016, May 12). On the inside (No. 64) [Audio podcast episode]. In Reply all. Gimlet. https://gimletmedia.com/shows/reply-all/brho4v/64-on-the-inside

Opstilling af litteraturliste
Den litteratur man har refereret til i sin tekst skal stå til sidst i opgaven i en samlet litteraturliste. I en litteraturliste opstilles referencerne alfabetisk efter ophavets navn. Er det en person, bruger man altid efternavnet. Referencerne opdeles ikke efter udgivelsesform (bog, artikel, hjemmeside osv.), men opstilles i én sammenhængende liste.

En liste med alle ovennævnte eksempler vil se sådan ud:

Arendt-Nielsen, L. (2002). Registrering af smerte. I: Danneskiold-Samsøe, B., Lund, H., & Avlund, K. (Red.),
Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (s. 221-231). København: Munksgaard.

Arweck, E. & Nesbitt, E. (2011). Religious education in experience of young people from mixed-faith families. British Journal of Religious Education 33 (1), 31-35.

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020, 10. januar). Anvendelse af 7-trins-skalaen.https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/anvendelse-af-7-trins-skalaen

Klafki, W. (2019). Dannelsesteori og didaktik—nye studier. (B. Christensen, overs.). Aarhus: Klim. Hentet fra https://ereolen.dk

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Lindahl, M. (1998). Gigt og fysioterapi. København: FADL.

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

Scales, R. A. (2004). Aqua-Gym [DVD]. Herlev: Ruth Anker Scales Svømmeskole.

Vogt, P. J., & Goldman, A. (Hosts). (2016, May 12). On the inside (No. 64) [Audio podcast episode]. In Reply all. Gimlet. https://gimletmedia.com/shows/reply-all/brho4v/64-on-the-inside

Hvis du vil vide mere:

Du kan læse alle detaljer om APA-style her: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

På Syddansk Universitetsbibliotek har man lavet en udførlig dansksproget guide til APA-referencehåndtering: https://libguides.sdu.dk/apa7

Zotero – Referencehåndtering