Optage og dele undervisning

Hvad enten du laver lydoptagelser eller videooptagelser af din undervisning, må du ikke uden din undervisers samtykke dele dette materiale med andre.

Hvis der på optagelsen optræder andre medstuderende, som f.eks. kommer med indlæg i en diskussion, skal du også indhente samtykke fra dem, før du må offentliggøre optagelsen.

Hvis du selv kommer med indlæg eller på anden måde deltager aktivt i en undervisning, der optages med henblik på offentliggørelse, så skal du inden offentliggørelse spørges om lov. Og hvis du siger nej, må optagelsen ikke offentliggøres.